Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Életpálya-támogatás az iskolában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Életpálya-támogatás az iskolában"— Előadás másolata:

1 Életpálya-támogatás az iskolában
A kapunyitási pánik megelőzhető! Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

2 Pályadöntések egy életen át?
A munkaerőpiac változékonysága az LLL fogalmával együtt életre hívta a lifelong guidance fogalmát. A „pályaválasztás” exponált pillanata a múlté; nem látjuk a Nagybetűs Élet kezdőpontját A sikeres „élethosszig tartó pályaorientációhoz” önismeretre, pályaismeretre és információra van szükség Ezek híján a huszonévesek körében felütötte fejét a „kapunyitási pánik” (quarterlife crisis) A „pályatanácsadás” megerősítette pozícióit, a pszichológia önálló területévé érett Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

3 Mi történik ma az iskolában?
A LLG terén tudatosan és szervezetten… Önismereti tapasztalatszerzés csak a tantárgyi sikerességről Pályaismeret esetlegesen, csak a tantárgyakhoz kötődő pályákról és azoknak is csak a szellemi tartalmáról Információ legfeljebb a felsőoktatási továbbtanulást érintő kérdésekről Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

4 Mit kell tennünk? Kihasználni az iskolában mint szervezetben rejlő sajátos lehetőségeket: A kortárscsoportot mint az önismereti tapasztalatszerzés optimális terepét A hosszú távon tervezhető folyamatokat A társadalmi környezet erőforrásait Ezekre építve létrehozni az életpálya-támogató iskolát, a sajátos életpálya-támogató pedagógus kompetenciára építve Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

5 Az életpálya-támogató pedagógus nem tanácsadó!
Nem a tanácsadói munkakör iskolai implementációjáról van szó, hanem egy életpálya-támogatói pedagógus attitűdről és viselkedés-repertoárról. Az életpálya-támogató tanár kompetenciái Csoportvezetői kompetencia Projektpedagógiai felkészültség Alapvető pályalélektani ismeretek A képzési és munkaerő-piaci informálódás képessége (információforrások és alapvető rendszerjellemzők ismerete) Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

6 Kipróbáltuk! Fiatalok életpálya-építését támogató középiskolai program a TÁMOP átfogó ifjúságfejlesztési projekten belül, 40 középiskolában, több mint 200 pedagógussal, csaknem 4000 diákkal Kompetenciafejlesztés 3 programelemben: életpálya-építés vállalkozói kompetencia fejlesztése kompetenciafejlesztés a művészet eszközeivel Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

7 Hogyan? Egy komplex, az implementációt is támogató projekttel, amelynek része: Felkészítő továbbképzés Taneszközök (http://bip.ujnemzedek.hu) Mentorálás A hálózati működés katalizálása Intézményi támogatás (szervezetfejlesztés) Mérés-értékelés Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

8 Az Életpálya-építés eltérő feltételrendszere
Más a gimnáziumba járók és a szakközépiskolások jövőképe Gimnáziumokban: távoli jövőkép Szakközépiskolákban: közeli célok, lehatárolt területek (technikus) Az intézményeknek eltérő célja, gyakorlata, rituáléja van (önismeret, pályaorientáció, pályaválasztás, önmegvalósítás) A gyakorlati élethez közeliség eltérő foka Projektek Szakmai gyakorlatok Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

9 Az életpálya-építés beépülése az iskolai életbe
Osztályfőnöki tevékenység - 9. évfolyam: önismeret, tanulásmódszertan, csapatépítés 10. évfolyam: pályaorientáció 11. évfolyam: pályaválasztás, tájékozódás 12. évfolyam: továbbtanulás, életpálya-építés (motivációs levél, önéletrajz) Szaktanári munka: szakmai ismeretek Iskolai programok: témanap, projektnap(ok) Szülők tájékoztatása, bevonása Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

10 Az ÉP az iskolai élet része – A fenntarthatóság garanciája!!!
Az iskola Pedagógiai Programjának része (lehet) Az osztályfőnöki munkaközösség munkatervébe évfolyamonként beépül Az SZMK bevonása Az iskolai életet átfogó elemek állandóvá válnak: Projektnapok, témanapok Kiállítások Táborok, kirándulások Rendezvények: szakmák napja Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

11 Motiváltság Tanárok Diákok
Professzionális segítség a tanulók megismeréséhez és életpálya- támogatásához Online, offline interaktív szakmódszertan Szakmai kommunikáció erősítése A nevelő oktatás hatékonyságának növekedése Önmegújulás (saját életpálya átértékelése) Osztályfőnök, támogató, mentor- tanár szerep Sikerélmény Diákok A továbbtanulást, a munkába állást, a szabadidős tevékenységeket segítő reális önismeret Életszerű, gyakorlatorientált pályaorientálás, pályaválasztás- támogatás Egészséges jövőkép Hasznos, naprakész ismeretek a munka világáról Generációs konfliktusok csökkentése Net-generáció kompetenciái Önreflexió, önmenedzsment képességének a kialakítása Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

12 Az ÉP sikeres implementációját segíti
Hálózatosodás (IKT ismeretek) Iskolai közösségi szolgálat Saját jó gyakorlatok: Sikeres integrációk (IPR) Felzárkóztatás, tehetséggondozás (Arany János Program) Motivált tanárok (életkortól független) Korábbi fejlesztések (Világbank program, nemzetközi projektek, Leonardo program, Szakiskolai Fejlesztési Program) Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

13 Az ÉP erősségei Erősíti a társadalmi integrációt
Támogatja a sikeres tanulási és szakmai életutat Egyensúlyt teremt az egyéni szükségletek és a társadalmi elvárások közötti Biztosítja az egyéni boldoguláshoz vezető utat Támogat, megerősít, hitelesen visszajelez Segíti az önismeret és önreflexió képességének fejlődését Jövőorientált Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

14 Bővebben a témáról: A Bázisiskolai Program saját háttértanulmányai Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors – Gyöngyösi Katalin – Juhász Ágnes: Az életút- támogató pályaorientáció a köznevelésben 1-2. Új Pedagógiai Szemle 2013/5. és 6. szám Az élethosszig tartó pályaorientációs szakpolitika fejlesztése: Európai Kézikönyv. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Budapest, Nemzeti Pályaorientációs Portál - Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program

15 Dr Földes Petra foldes. petra@gmail. com Dr Vincze Beatrix vincze
Dr Földes Petra Dr Vincze Beatrix Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program


Letölteni ppt "Életpálya-támogatás az iskolában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések