Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nem mondunk le senkiről – a Sárospataki kistérségben sem! Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nem mondunk le senkiről – a Sárospataki kistérségben sem! Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B."— Előadás másolata:

1 Nem mondunk le senkiről – a Sárospataki kistérségben sem! Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B Stratégiai műhelymunka Sárospatak, 2008. Október 29.

2 Indító ws fejlesztési igényei Mi fontos a kistérségnek?

3

4

5

6 Szempontok a kistérség fejlesztés irányainak meghatározásánál A kistérségeken belüli területi különbségek mérséklése (felzárkóztatás) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (kiemelten a romák) helyzetének javítása Közvetlenül vagy közvetetten a gazdaság élénkítése (munkahelyek teremtése) Fejlesztések fenntartásága Fokozott figyelem a helyi tudás és együttműködések fejlesztésére

7 Hipotetikus fejlesztési irányok 1.Gazdaság fejlesztése 2.Foglalkoztatás növelése 3.Életminőség és esélyek javítása, szociális ellátások fejlesztése

8 Gazdaság fejlesztése Helyben megtermelt alapanyagok magasabb szintű feldolgozása, fémipari vállalkozások együttműködése (klaszterek) A hagyományokra támaszkodva a bor-szőlő, mezőgazdasági termékek, kézműipar fejlesztése Turizmus fejlesztése a természeti értékek megőrzésével, védelmével, a turisztikai szereplők együttműködésének javítása A térség és a térségi települések elérhetőség javítása (közlekedés és info-kommunikáció)

9 Foglalkoztatás növelése A szakoktatás és a felnőttképzés minőségének javítása, összehangolása a vállalkozói igényekkel Munkahelyek teremtése, a munkaképesség javítása (szociális gazdaság fejlesztése)

10 Életminőség és esélyek javítása, szociális ellátások fejlesztése Születéstől kezdődő fejlesztés, alap- és középfokú oktatás, képzés (szakmai programok és infrastrukturális igények) A hátrányos helyzetben élő gyermekek iskoláztatási, mobilitási esélyeinek javítása A hátrányos helyzet komplex kezelése (szociális, egészségügyi, életvezetési, közösségi programok)

11 Projekt kiválasztási szempontok Stratégiai irányokhoz, NFÜ prioritásokhoz való illeszkedés Térségi lefedettség (célcsoportok elérése) Fenntarthatóság

12 NFÜ ajánlása a kistérség fejlesztési prioritásaira A Sárospataki Kistérség számára javasolt fejlesztési fókuszok: Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B ROPTÁMOPTIOP gazdközlhumtelkörnyfoglokteüoktszoc Sárospataki XX x A beruházási (ROP, TIOP) és a képzési- foglalkoztatási- egészségfejlesztési (TÁMOP) források arányát minden kistérségnek követnie kell, kis eltéréssel. Az indikatív arányokat a kistérség statisztikai adataiból kiindulva határozták meg A kistérség természetesen eltérhet az indikatív allokációtól, akár jelentős mértékben, de ezt indokolnia kell. minden kistérségben indokolt foglalkoztatási, oktatási és egészségfejlesztési tevékenységeket is finanszírozni, a fent megjelölt területekre többletforrásokat fordítva. a kistérségnek a megjelölt területek fejlesztésére indokolt koncentrálnia a forrásokat, ezekre a területekre indokolt az arányosnál többet fordítania. Kistérség számára meghatározott forrás: 2,383 Milliárd forint

13 LHH programban támogatható tevékenységek

14 Észak-magyarországi Operatív Program üzleti infrastruktúra 4-5 szj. főutak, összekötő utak (5.1.1.B) szoc. alapell., gyermekjóléti ell., bölcsőde, közoktatás, eü. alapell., járóbeteg ell., rehabilitáció (4.1.1.C, 4.1.2.B, 4.2.1.C, 4.3.1.B) funkcióbővítő településfejl., kisléptékű településfejl. (3.1.2.D, 3.1.3.B) szennyvízkezelés (3.2.1.A)

15 Társadalmi Megújulás OP minőségi oktatás (3.3.7) - kompetenciafejlesztést támogató programok bevezetése, digitális készségek fejlesztése, integrált oktatást segítő programok alkalmazása foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, társadalmi befogadás (5.1.1) - helyi civil társadalom megerősítése, együttműködések fejlesztése, térség-specifikus foglalkoztatási és képzési programok, helyi mikro- vállalkozások fejlesztése, szociális gazdaság fejlesztése, helyi szociális szolgáltatások kapacitásainak megerősítése egészségmegőrzés, egészségügyi humán erőforrás fejlesztés (6.1.2, 6.2.4)

16 Társadalmi Infrastruktúra–fejlesztés Operatív Program oktatási infra (1.2.5) - interaktív tábla, oktatást ill. kompetenciafejlesztést támogató informatikai eszközök, kulturális szolgáltatások (múzeumok, könyvtárak) infra fejlesztése munkaerőpiaci részvételt és társadalmi befogadást támogató infra (3.5.1) - integrált térségi szolgáltató központok kialakítása

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B Wächter Balázs Vezető tervező / Sárospataki kistérség Tel.: 06-30/922-3589 e-mail: wachter.balazs@vitalpro.huwachter.balazs@v

18 Projektcsomag szervezése 13.00-16.00 Közösen –Fejlesztési irányok véglegesítése Két csoportban (gazdasági, foglalkoztatás és társadalmi- szociális) –Fejlesztési irányokhoz való besorolás –Támogatási intézkedésekhez való besorolása Közösen –Intézkedésenként a projektek súlyozása (0-10) - játék Kulcsprojektek kijelölése fejlesztési irányokon belül – egy-két, konkrét, vagy elvi kiemelt projekt kijelölése Fejlesztési irányokon, intézkedéseken belül azonos témájú projektek csoportosítása Hiányzó projektek körének beazonosítása


Letölteni ppt "Nem mondunk le senkiről – a Sárospataki kistérségben sem! Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések