Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaság és társadalom Gazdaság és társadalom változása a korai középkorban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaság és társadalom Gazdaság és társadalom változása a korai középkorban."— Előadás másolata:

1 Gazdaság és társadalom Gazdaság és társadalom változása a korai középkorban

2 A feudalizmus társadalmitársadalmi, - jogi, - gazdasági és - politikai berendezkedés, amely a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kap- csolatok rendszerére épül.A feudalizmus (vagy hűbéri rendszer, hűbériség) olyan - társadalmi, - jogi, - gazdasági és - politikai berendezkedés, amely a hűbérurak, vazallusok és szolgák közötti kölcsönös magánjogi kap- csolatok rendszerére épül.jogigazdaságipolitikaihűbéritársadalmijogigazdaságipolitikai feudumMaga a szó a latin feudum (föld) szóból ered.latin » A feudalizmus klasszikus formájában a középkori Európában létezett. középkoriEurópában

3 Feudalizmus jellemzői Az új uralkodó réteg hatalma a földbirtokon nyugszik VI-VII. század beneficiumVI-VII. század: beneficium - nincs kötelezettség - nem örökíthető VIII-IX. századVIII-IX. század: feudum - katonai szolgálatra kötelezett földadomány - szabadon örökíthető hűbéri lánc » így létrejött a hűbéri lánc

4 Gazdasági rendszer Benefícium Feudum Földművelési módok: –Legelőváltás –Kétnyomásos –Háromnyomásos Eszközök –Nehéz vaseke –Szügyhám A hűbéri lánc

5 A gazdaság átalakulása: a feudalizmus létrejötte VI-VII. század végétől van lassú népességnövekedés új technikákat →A kolostorok folyamatosan fejlesztenek és tanítanak új technikákat –Nehézeke –Szügyhám –Trágyázás –Legelőváltó –Legelőváltó, kétnyomásos, háromnyomásos gazdálkodás » növekszik a termésterület és a termésátlag » nő a népesség és a cserekereskedelem beindul

6

7 A társadalom átrétegződése III-IV.század » rabszolgatartó rendszer→ colonusrendszer (városok hanyatlása, piac beszűkülése) a császár emelte az adókat helyhez kötötték a colonusokat, kézműveseket » új társadalmi réteg jött létre » új társadalmi réteg jött létre (»jobbágy) (helyhez kötött, terményszolg-ra kötelezett, alávetett) →házi rabszolga+colonus+szabad kisbirtokos (germán) » a vezető réteg is átalakult (germán+római) oka: a kereskedelem hanyatlása /városok pusztulása →a nagybirtokosok önellátásra kényszerültek

8 Egységes jobbágyság létrejötte rabszolgák, colonusok és szabad parasztok együtt művelik kezdetben a földet a jogrendszer egységesülése következté- ben a jobbágy használta a földet, de nem tulajdonolta ezért szolgáltatásokkal tartozott a föld tulajdonosának » robot, ajándék, termény, később pénz

9 A jobbágyság kialakulása és szolgáltatásai

10 robotkötelezettség terményjáradék/pénz ajándék

11 Falu és uradalom a középkorban


Letölteni ppt "Gazdaság és társadalom Gazdaság és társadalom változása a korai középkorban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések