Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az érdekképviselet helyzete, lehetőségek, feladatok, kihívások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az érdekképviselet helyzete, lehetőségek, feladatok, kihívások"— Előadás másolata:

1 Az érdekképviselet helyzete, lehetőségek, feladatok, kihívások
Horváth Gábor főtitkár .

2 Előadó szándéka Helyzetelemzés (2011) Az érdekképviseleti munka
Információ a szabály változásokról Figyelemfelhívás az alkalmazkodásra MOSZ közgyűlés

3 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
Természeti adottságok: Az időjárási kitettség jelentős /Ábra/ EU összehasonlításban is lemaradás van. Mi az oka? /Ábra/ 1 ha-ra jutó kibocsátás /Táblázat/ Egyik ok az állattenyésztés alacsony intenzitása

4

5

6

7 1 ha-ra jutó bruttó hozzáadott érték alakulása az EU-ban
Megnevezés 2007 2010 2011* Bruttó hozzáadott érték (Euro/ha) Németország 1339 835 924 Franciaország 1127 1003 989 Hollandia 5100 4683 4389 Ausztria 1040 904 1025 Lengyelország 885 512 607 Szlovákia 499 187 303 Magyarország 604 374 562 *Előzetes adat, 2010-es terület adatok alapján Forrás: KSH, Eurostat adatok alapján MOSZ számítás

8 100 ha mg. területre jutó szarvasmarha és sertés (KSH, EUROSTAT)
Szarvasmarha Sertés Németország 76,0 161,0 Franciaország 70,1 51,9 Lengyelország 38,7 102,7 Szlovákia 24,1 35,5 Románia 15,0 40,8 Magyarország 12,7 59,3 EU - 27 50,9 88,8

9 Állatsűrűségi index (2007 EUROSTAT)
2007 Németország 1,06 Franciaország 0,82 Lengyelország 0,72 Szlovákia 0,38 Románia 0,43 Magyarország 0,56 EU - 27 0,78

10 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
Piaci viszonyok: Élelmiszer, energia felértékelődése Válsághatás a mezőgazdaság hasznára volt Válságenyhülés kárunkra lesz – árfolyam alakulása - táblázat

11 Euró-árfolyam alakulása Ft/EUR
Év Éves átlag Szeptember 30-i átlag EKB 2008 251,25 242,62 2009 280,58 269,7 2010 275,41 275,75 2011 279,21 292,55

12 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
3. Közgazdasági körülmények Támogatások és jövedelmek viszonya Közvetlen támogatás átszámítási árfolyam Közel az EU 100 %-os támogatás szintje FIDESZ növelte a mezőgazdaság adóterheit

13 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
Me: milliárd Ft 2011* Támogatások összege 183 Bértömeg 135 Adózás előtti eredmény (nyereség) 49 * becslés

14 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei

15 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
A mezőgazdaság eredményei 2011-ben 2011 Bruttó kibocsátás volumene (előző év=100%) 109% Vállalkozói jövedelem (előző év=100%) 175% Mezőgazdasági munkaerő-felhasználás (előző év=100%) 100,1% Agrár külkereskedelem egyenlege (milliárd euró) 2,1 Nemzetgazdaság külkereskedelmi egyenlege (milliárd euró) 5,9

16 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
2011. évi GDP megmentője a mezőgazdaság A évi mg. teljesítmény 2010-ben 12%-al esett vissza Záródott az agrárolló (128%-os árindex, 114,5 % költségindex)

17 I. A gazdálkodás 2011. évi körülményei
Összegzés: a gazdálkodók számára fontos feltételek Időjárási kitettség – tartalékolási kényszer EU országaihoz képest elmaradás Ha a válság oldódik nem lesz jobb a mezőgazdaság helyzete Az EU csatlakozás pozitív hatása véget ért A foglalkoztatásra tartós terhet jelent az SZJA változás 2011 biztosan békeév, a még valószínű

18 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Rosszak az érdekérvényesítés körülményei Az alkotmány (AB) és a jogalkotási tv. szűkítette A törvénykezés módja és a tempó sokszor lehetetlenné teszi (borjövedék, földkérdés) Kormányzati módszerekben a se veled se nélküled „ A módosításról a VM egyeztetett a MAK-al, a MAGOSZ-al, a Hússzövetséggel, a MOSZ-al, a VHt-val és a MÁSZ-al.” Magyar Mezőgazdaság január 16.

19 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Az érdekképviseleti „partnerek” között felborult az együttműködés /VOSZ/ A politikában felborult az agrárpolitika és a természetvédelem egyensúlya /idézetek/

20 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
„ …(vidékstratégia) halasztás oka a háttérben zajló lobbi harc, melyet az ÁNGYÁN József által maffiaként említett nagygazdálkodói kör (benne a Fidesz-közeli nagygazdákkal) vív” LMP január 19. „Ángyán József távozásával világossá vált, hogy a kormány eldöntötte a vitát kizárólagosan profitérdekelt tőkés társaságokat részesíti előnyben.” Jobbik január 20.

21 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
2. De nem rosszabb, mint a többieké Miniszteri biztos az Agrárkamara élén MAGOSZ korlát a FIDESZ programja és a válság Terméktanácsok: alkalmazkodnak Ágazati szövetségek: elkerülik az érdekvitákat

22 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
2. De nem rosszabb, mint a többieké /folytatás/ Parlamenti agrárképviselők számára fegyelem A volt MDF-es és Kisgazda képviselők utolsó kísérleteket teszik MOSZ számára előny: a belső politikai erők nem akarnak nyíltszínen megjelenni

23 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
3. A formális kereteket is szűkítették De nem akar és nem tud kizárni /NGTT, Agrárgazdasági Tanács, Monitoring Bizottság stb./ VKF-nek a MOSZ nem tagja Intézmények formális pályára Együttműködést a személyi konstelláció dönti el Érdekalapon új és régi együttműködések

24 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
4. Korlátot jelenthet a saját szervezettségünk Tulajdonosváltás amortizál Ma is döntő súlya van a gyökereknek /TSZ/ Nehezen szervezhetőek „a nagyok” Kitartást kell erősíteni!

25 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
5. Mit tud felmutatni a MOSZ? Csak nem fogadták el az „eredeti agrárprogramot” MOSZ érvelései a legnagyobb mg. problémák ügyében /Táblázatok/

26 Állattenyésztés (KSH)
Szarvasmarha állomány alakulása (ezer db) Évek Gazdasági szervezetek Egyéni gazdaságok 2001 497 286 2004 475 249 2011 (65,5 %) 234 Baromfiállomány alakulása 14163 20180 16136 16678 (54,8 %) 17043 Sertés állomány alakulása (ezer db) 2398 2424 2369 1690 (70,6 %) 922

27 Támogatások és közteherviselés
Társas vállalkozások Egyéni gazdaságok Közvetlen támogatás 47% 53% Társfinanszírozott kifizetések 68% 32% Összes támogatás 55% 45% Közterhekhez való hozzájárulás 103 md Ft 28 md Ft

28 Egy hektárra jutó műtrágya mennyisége gazdaságcsoportonként
(kg/ha) KSH

29 Tápanyag mérleg EU-Magyarország (Eurostat)

30 Az érdekképviseleti munka feltételei
Darányi terv már alakult, de Nem kizárólag családi gazdaság kell „minden vállalkozásnak – legyen az kis-, közepes vagy nagyüzem – megvan a maga helye és szerepe.” Darányi Ignác Terv

31 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
b) Jogalkotási tervben föld és szövetkezet „Stratégiai célok:…Sokszínű és életképes agrártermelés ….nemzeti földtulajdonlás védelme” „a családi gazdálkodó, őstermelő, kistermelő kategóriák újradefiniálása” Darányi Ignác Terv c) Van 300 md a megvalósításra- de nincs /táblázat/

32 Az érdekképviseleti munka feltételei
EMVA támogatások alakulása (md Ft) Forrás 1 470 Összes lekötés 1 246 Szabad forrás 224

33 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Csak nem vetettek ki telekadót „ az adópolitika eszközeivel elősegítjük a vidékstratégia nemzeti programjának megvalósítását” Darányi Ignác Terv Munka Törvénykönyve (munkaidőkeret) Csak nem készült el a földtörvény de …2014 előtt kell

34 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Csak a MOSZ küzdött a KAP-ban a nagy gazdaságok támogatás csökkentése ellen Spontán kőomlás akadályozza az állami földek átadását 1200 ha limitet eddig nem sikerült változtatni Az állattenyésztés kiemelt kezelését támogatjuk Osztatlan kimérés ügyben Törvény május 31-i bejelentkezés Fedezet megint elszállt

35 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Az EU agrár-válságkezelési forrásait a tejtermelők kapták A demonstráció hatott Kormány elkötelezettséget vállalt a következő 3 évre is Hazai költségvetés kérdése

36 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Szakmai eredmények: Bürokrácia-csökkentési javaslatok Kormány Határozatban A bérkompenzáció puhítása Széles járművek engedménye

37 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Összegzés A kormányprogrammal szemben a MOSZ „ a közvetlen ellenerő” Célja az állami direkt befolyásolás erősítése /kamara,terméktanácsok/ Ellenérdekeltség van az agrár- érdekképviseletek között, de van közös „ellenfél” a … Politikailag erő nincs mögöttünk

38 II. Az érdekképviseleti munka feltételei
Nem eredménytelen a MOSZ agrárpolitikai és szakmai érdekképviseleti munkája Nagy küzdelem van hátra Törvények KAP átalakítás Új Vidékfejlesztési Programok Támogatások notifikálása Költségvetési problémák közben az agrártámogatások és adók sorsa

39 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
I. Támogatások Közvetlen termelői támogatások (SAPS) Ide terhelődik a kérődzők különleges tartása ((SPS felé) 2012-ben még 10% pont növekmény lehetne Összege Ft/euró árfolyam függő 300 ezer EUR felett 4% levonás

40 Költségvetés Megnevezés 2011 - zárolás után 2012. évi előirányzat
Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 49 md Ft 51 md Ft Vízilétesítmények fenntartásának támogatása 4 md Ft - Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 0,2 md Ft 0,5 md Ft Nemzeti agrárkár-enyhítés 2 md Ft Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 49,7 md Ft 57,7 md Ft

41 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
I. Támogatások (folyt) Top -up támogatás csökken A csökkenés az állattenyésztés ágazatait érinti A évi költségvetésben (2012. évi kiegészítésként nem lesz) Veszélyben a társfinanszírozási forrás (válság)

42 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
II. Adók járulékok Két kulcs van (16% és 20,32 %) Szja adójóváírás kivezetése Béren kívüli juttatás után 10% Szocho Étkezési utalvány megszűnt 48%-os az szja a volt termőföld értékesítéséből származó jövedelem után Erzsébet utalvány 5000 Ft Szép kártya (vendéglátás 150 eFt/Év)

43 Szabályozó rendszer változásai
II. Adók, járulékok (folyt.) Önkéntes nyugdíjpénztár után is 10% Egyéni egészségbiztosítási járulék +1% Áfa 25%-ról 27%-ra emelkedik Áfa visszaigénylés (kifizetés nap helyett 75, ha nem egyenlítették ki) Fordított Áfa növénytermesztés termékeire 2012 félév Céges személygépkocsi új adó

44 Szabályozó rendszer változásai
II. Adók, járulékok (folyt.) Társasági adó: veszteségelhatárolás (csak az adóalap 50%-ig) de után reprezentáció elszámolás? volt mezőgazdasági ingatlan ért. elszámolása (48% adó) Jövedéki adó (gázolaj) 13Ft/l Élelmiszerlánc felügyeleti díj (nettó árbev.0,1%-a, Katasztrófavédelmi hozzájárulás 0,1% Borforgalmazási járulék nincs

45 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
III. Elvárt béremelés: Elvárás csak a rendeletbe felsorolt bérkategóriákban van Kompenzáció akkor igényelhető, ha a rendeletben felsorolt bérkategóriába tartozó bérét megemeltük Havi elszámolási rendszer van (megoldhatatlan)

46 Elvárt béremelés- bérkompenzáció
2011. évi munkabér (Forint/hó) 2012. évi elvárt munkabéremelés (Forint/hó) 59  15 500 62  15 300 66  15 100 70  14 900 74  14 700 80  14 400 86  14 100 92  13 800 98  13 500 104  13 200 109  12 900 115  12 600 121  12 300 129  11 900 137  11 500 147  11 000 157  10 500 167  10 000 177  9 500 181 501 – 9 000 183 301 – 8 500 185 101 – 8 000 186 801 – 7 500 188 601 – 7 000 190 401 – 6 500 192 101 – 6 000 193 901 – 5 500 195 701 – 5 000 197  4 500 199 601 – 4 000 201 701 – 3 500 203 901 – 3 000 206 001 – 2 500 208 201 – 2 000 210 301 – 1 500 212 501 – 1 000 214 601 – 500

47 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
III. Elvárt béremelés: Ha dolgozók 2/3-nál sem teljesült nem jogosultak nemzeti támogatásra: SAPS nem érintett Munkaügyi hatóság üggyé válik, de hogyan? Minimálbér 93 eFt/hó, szakmunkás bérminimum 108 eFt kötelező

48 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
IV. Kárenyhítés Tv a 30% feletti hozamkiesés 1000Ft/ha illetve 3000 Ft/ha fizetendő díj 10 ha fölött kötelező Díjfizetési határidő szeptember 15. Felhőszakadás és viharkár után is térít 3 év egymás utáni kifizetés esetén kizárja a termelőt Aki nem köt biztosítást, csak fele térítése jogosult

49 2012. évi közgazdasági feltétel rendszer változása
IV. Kárenyhítés (folyt) 2. biztosítási díj támogatás A kultúráktól és kárigénytől függően 3 típusa van Max. 65%-os támogatás igényelhető Visszaosztás van Ez egy bizonytalan konstrukció a termelők részére

50 Változott még/vagy készülőben van/egyebek
Ásványolaj szállítás szabálya - bejelentési kötelezettség Repülőgépes növényvédelem - engedélyezési rendszer készül Búza szabvány módosítás folyamatban Sertés vágás utáni minősítés- évközben változik

51 Összegzés Többletterhet kaptunk a FIDESZ kormánytól, 25 md Ft-ra becsülhető Előző évi adócsökkentés hatását új címeken veszik vissza Foglalkoztatás drágult igazán Az EU támogatások biztonságot jelentenek, itthon nem avatkoztak bele A VM által meghirdetett támogatások – alig van kivétel – De minimis kategória A látszat, hogy a kicsiknek kedvez, de ők sem tudnak vele élni. Más esetekben is elkezdték a mérethez kötött támogatásokat. A bérkompenzáció rendszer változtatása MOSZ feladat

52 IV. 2012. évi kihívások (Termelők és MOSZ előtt is)
Földügyek Eddigi módosítások állami tulajdonra nem vonatkozik a földtörvényi előjog államnak elővásárlási joga van az osztatlanban is – se pénz, - se kapacitás

53 IV. 2012. évi kihívások (Termelők és MOSZ előtt is)
Szándékok Darányi tervben: földtörvény módosítás szerepel: „….üzemszabályozásra, a földvédelemre, a földvásárlási és földbérleti szabályokra, a zsebszerződések felszámolására, a birtokrendezésre…” „A helyi közösségek érdekeit figyelembe vevő földvagyon-gazdálkodás és földrendezés érdekében a földügyekkel foglalkozó intézmények működését érintő joganyag áttekintése, újrafogalmazása.”

54 Összegzés Kitartanak az üzemszabályozás mellett, de a méretekben nincs egység Társas tulajdonszerzést megkísérlik tiltani Földtörvény a kormány jogalkotási tervében I. felében nem szerepel Legfelsőbb Bírósági döntés: osztatlan bérleti szerződés csak 100% esetén érvényes Kimérési határidő miatt üzemi feladat VHR meg MOSZ lecke

55 Társasági jog - Szövetkezeti törvény I.
Kormány jogalkotási terve szerint félévkor kerül a Parlament elé Gt hatályba lépés legfeljebb 2013-ban üzemi feladat 2012-ben nem várható

56 Társasági jog - Szövetkezeti törvény II.
Szövetkezeti jog I. félévben nem szerepel a kormányzati jogalkotási programban Darányi terv első felében a Szövetkezeti tv. „áttekintése” szerepel Már három verzió van: Sárközi Tamás Vékás Lajos Patay Vilmos Megoldatlan a befektetői és az átalakított befektetői részjegy Közösségi-alap átmeneti szabály kérdése (veszély)

57 Társasági jog - Szövetkezeti törvény III.
Mi a teendő? Ahol üres a cég - várni a tervezetig Ahol vagyon van és ez a lényeg: átalakulás nincs részleges átalakulás be nem lépővel el kell számolni előtte létrehozni szövetkezetet a közösségi alap részére a szövetkezet bérbe adhat vagy apportálhat

58 Társasági jog - Szövetkezeti törvény III.
Mi a teendő? e) A társaságalapítás nem járható a földbérlet miatt f) Költséges dolog és tag-vezető viszony kérdése, de ismertek a jogi szabályok g) MOSZ-t nem fogják kihagyni a munkából, de kérdés a politika hozzáállása

59 KAP változások I. Még alakulni fog, de foglalkozni kell vele. Az elérhető összegeket majd az EU költségvetés dönti el. Nem lesz viharos változás  150 ezer euro felett támogatás elvonás van tervezet tartalma, MOSZ siker 40 millió Ft támogatás esetén üzemi alkalmazkodási feladat Ott legyen az alkalmazott, már 2012-ben ahol a támogatás

60 2. 2011. október 12. utáni „alkalmazkodás” tilalma
KAP változások II. október 12. utáni „alkalmazkodás” tilalma cél, hogy ne tudják kijátszani a termelők tagállami hatáskör a szabályok kialakítása!! a tervezet szerint tiltja: „a mezőgazdasági termelési egységek, jogi személyek felosztását, a gazdaság bizonyos elemeinek mesterséges transzferálását a gazdasághoz kapcsolódó személyhez”

61 3. Bázis alapú lesz a közvetlen támogatás
KAP változások III. 3. Bázis alapú lesz a közvetlen támogatás 2011-ben támogatásra jogosultak 2014 után is a „bázis” a május 15-én bejelentett terület (erre készülni kell) 2019-re cél a régiónként egységes támogatás 2028-ig terveznek EU szintű egységes támogatást

62 D. Egyéb jogalkotásból adódó feladatok
Nincs a kamarai törvény az I. félévi jogalkotási tervben, de I. félévben a VM elkészíti VM személyi változás gyorsíthat rajta Föld feladatokat is terveznek Ennek ismeretében kell az érdekképviseletnek és tagjainak részt venni. Addig az előszabályozást (bérlőelőjoga) használni

63 E. Szakmai területeken különös figyelmet kívánó ügyek
Élelmiszerlánc felügyeleti díj MOSZ-nak kell számon kérni a kormány ígéretét Elvárt béremelés érdekképviselet a rendszer változtatásáért termelők a végrehajtást (sürgős-havi) a minimálbér kötelező Készülő új gabona szabvány Repülőgépes munkák engedélyezése

64 E. Szakmai területeken különös figyelmet kívánó ügyek
Export Áfa elszámolás Katasztrófavédelmi hozzájárulás Biztosításban üzemi döntést kell hozni Földgáz használat problémák (vezetékes és tartályos)

65 V ben MOSZ közgyűlés Időpontja: januártól-decemberig Tartalma: kongresszus célkitűzéseinek aktualizálása Hangneme a várható kormányintézkedésektől függ Jelenléttel demonstrálni létezésünket

66 V ben MOSZ közgyűlés Milyen vendégre tervezzük? A MOSZ az érdekképviseleti eszköztárból a tagjaink által vállalt határig Az Elnökség dönt elmegyünk-e a konfrontációig

67 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az érdekképviselet helyzete, lehetőségek, feladatok, kihívások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések