Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új közbeszerzési szabályok július 1-től

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új közbeszerzési szabályok július 1-től"— Előadás másolata:

1 Új közbeszerzési szabályok 2013. július 1-től

2 A Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása 1. rész előadó: dr
A Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása 1. rész előadó: dr. Hajas Tünde főosztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály

3 A Kbt.-t érintő módosítások

4 A Kbt. módosítás céljai A közbeszerzési eljárások egyszerűsítése és gyorsítása Az ajánlattevők terheinek csökkentése A „három ajánlattevős” eljárások további egyszerűsítése Nagyobb nyilvánosság biztosítása A KKV-ék közbeszerzésekben való sikeres részvételének segítése Formai javítások, pontosítások

5 A közbeszerzési eljárások egyszerűsítése és gyorsítása
Az egybeszámítási szabályok gyökeres átalakítása Az építési beruházásoknál a tartalékkeret keretösszegének 5%-ről 10%-ra emelése; Nem kötelező biztosítani a részajánlat tételének lehetőségét Nem lehet jogorvoslati eljárást indítani felhívással szemben az ajánlattételi határidő lejárta után; A keretmegállapodások négy évnél hosszabb időre is köthetőek indokolt esetben; Nő azoknak az eseteknek a száma, amikor hamarabb megköthető a szerződés

6 Az ajánlattevők terheinek csökkentése
Egy papír alapú ajánlati példány kérhető csak be A dokumentáció ingyenesen átvehető, kizárólag a nyertes fizet utólag

7 Nagyobb nyilvánosság biztosítása
A Kormány Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezésről szóló határozatában előírta a nyilvánosság érvényesülésének további előmozdítását a közbeszerzési szabályozásban is. Kbt. 31. §: Ezzel összhangban újabb közzétételi kötelezettségeket ír elő a módosítás – a transzparencia biztosítása érdekében.

8 A KKV-ék közbeszerzésekben való sikeres részvételének segítése, formai javítások pontosítások
Kbt. 131.§ : Az építési beruházások esetében kötelezően biztosítandó minimális előleg keretösszegének megemelése A módosítás egyik legfontosabb célkitűzése a Kbt. alkalmazásának megkönnyítése, ennek megfelelően a módosítás számos pontosító rendelkezést és formai javítást tartalmaz az esetleges értelmezési kérdések tisztása érdekében (pl. a „fizetésképtelenséggel” kapcsolatos értelmezési problémák kiküszöbölésére).

9 Részletesen néhány kiemelt kérdésről

10 Egybeszámítási szabályok (1)
fordulat: részekre bontás tilalma, a szabály értelmezésének logikája változik az építési beruházás becsült érték számításának szabálya változik a rövidebb, uniós irányelvi szabály átvétele, részletes magyarázat az új szabályhoz a miniszteri indokolásban!

11 Egybeszámítási szabályok (2)
irányelv logikája: nem bontható meg úgy egy beszerzés, hogy annak következtében kikerülne uniós rezsimből, az irányelvek hatálya alól Kbt. új szabályának logikája: az uniós minimumhoz igazítja a szabályt; megszűnik az egy költségvetési évhez, illetve az egyidejűséghez kötött egybeszámítás a hangsúly a gazdasági és funkcionális egységen van lényeges!: nem lehet úgy értelmezni, hogy egy, egyébként uniós rezsimbe tartozó projekt kikerüljön az uniós eljárásrendből, illetve a közbeszerzés alól

12 Egybeszámítási szabályok (3)
uniós forrásból megvalósuló beszerzéseknél különös hangsúlyt kell fordítani az uniós jognak történő megfelelésnek biztosan szabálytalan az a beszerzés, melyet az uniós értelmezéssel ellentétesen úgy bontanak meg, hogy kikerül uniós rezsimből, majd nemzeti rezsimben úgy osztják meg, hogy egy beszerzés helyett sok kis értékű, hirdetmény nélküli eljárást folytatnak le alapelvi sérelem: transzparencia, nyilvánosság, verseny sérül, biztos korrekció!

13 Közzététel a Közbeszerzési Adatbázisban (1)
Kbt. 31. § (1) bek.: KH Közbeszerzési Adatbázisában fel kell tüntetni: kb. tervet és módosításait in-house szerződéseket előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatokat kb. szerződéseket a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat az éves statisztikai összegzést

14 Közzététel a Közbeszerzési Adatbázisban (2)
a szerződés teljesítésétől számított 5 évig az adatoknak elérhetőknek kell lenniük a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat egy évnél hosszabb, vagy határozatlan idejű szerződés esetén évente aktualizálni kell 2013. november 1-től a dokumentáció is feltölthető elektronikusan az Adatbázisba

15 Ingyenes dokumentáció, rendezett munkaügyi viszonyokkal kapcsolatos kizáró ok törlése
Zárószavazás előtti módosítás eredményeként került sor mindkét módosításra Ingyenes dokumentáció: a dokumentációt bármely érdekelt gazd. szereplő térítésmentesen átveheti az ellenértéket kizárólag a nyertes köteles megfizetni a fizetési feltételeit ajánlatkérő köteles meghatározni (felhívásban, előre) hirdetmény nélküli eljárásokban (mind uniós, mind nemzeti rezsimben) nem kérhető ellenérték a dokumentációért

16 Rendezett munkaügyi viszonyokat érintő kizáró ok
teljes egészében törlésre került, mind a törvényből, mind a 310-es rendeletből

17 A végrehajtási rendeleteket érintő módosítások

18 Módosuló rendeletek (1)
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet

19 Módosuló rendeletek (2)
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III.25.) Korm. rendelet A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III.28.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

20 306/2011. Korm. rendelet új rendelkezései
Referencia adás-vételének megfékezése: a szerződés teljesítése során a referenciát adó kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével okozott kárért, amelyre vonatkozik a referencia az ajánlatkérőnek a felhívásban meg kell jelölnie, hogy a kért referencia mely részre, vagy a teljesítés egészére vonatkozó referenciát igazol A gyakorlati visszajelzések alapján néhány további egyszerűsítés (bővül azon esetek száma, amikor a dokumentáció elkészítésekor nem szükséges jogerős építési engedélynek rendelkezésre állnia) a tartalékkeretre vonatkozóan kiigazítás.

21 310/2011. Korm. rendelet új rendelkezései (1)
Pénzügyi alkalmasság: Árbevételi adatok igazolása az előző legfeljebb három üzleti évre vonatkozóan kérhető Műszaki, szakmai alkalmasság: Képzettség, végzettség vizsgálata: és/vagy szófordulat (nem kell mindkettőt) Referenciák vizsgálata: az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított megelőző hat (építési beruházás esetében nyolc) évben teljesített szállításokat/szolgáltatásokat/építési beruházások

22 310/2011. Korm. rendelet új rendelkezései (2)
közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás esetén, ha az igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, a referencia igazolást az építési beruházás egésze tekintetében el kell fogadni feltétel: egyetemes felelősségvállalás, és hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérje a 15 %-ot.

23 Iránymutatások és útmutatók elérhetők az alábbi weboldalakon www
Iránymutatások és útmutatók elérhetők az alábbi weboldalakon

24 A kérdéseket és véleményeket az alábbi e-mail címekre várjuk: hat
A kérdéseket és véleményeket az alábbi címekre várjuk:

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Új közbeszerzési szabályok július 1-től"

Hasonló előadás


Google Hirdetések