Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu,"— Előadás másolata:

1 InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu viaD’oro Közigazgatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató kft.arop.palyazat@yahoo.com 30-555-9096 Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program „Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése” Körjegyzőségi Hivatal szervezetfejlesztése Hangácson” című ÁROP 1.A.2/A-2008-0208 kódszámú pályázat keretében 2009 HANGÁCS KÖZSÉG KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Stratégiai tervezési alapismeretek

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER 2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDSZERE (JOGÁLLÁSUK ELTÉRÉSEI) 4. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 5. AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK 6. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI SZERKEZETE 7. AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA 8. AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK

3 A helyi önkormányzati rendszer Az önkormányzati rendszer története Európai önkormányzati rendszerek A helyi önkormányzatok európai chartája Alkotmányos alapok A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

4 Az önkormányzati rendszer története A magyar polgári önkormányzati rendszer A magyar polgári önkormányzati rendszer – község, város, főváros – polgári vármegyei közigazgatás – törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői A tanácsrendszer jellemzői – tanácstörvények – képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 Európai önkormányzati rendszerek Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Angolszász rendszer Skandináv rendszer Skandináv rendszer Francia típusú rendszer Francia típusú rendszer Vegyes típusú rendszerek Vegyes típusú rendszerek

6 A helyi önkormányzatok európai chartája Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények Az önkormányzatok jellege Az önkormányzatok jellege Az önkormányzati jogok szabályozása Az önkormányzati jogok szabályozása Az önkormányzati jogok gyakorlása Az önkormányzati jogok gyakorlása Garanciák, felügyelet Garanciák, felügyelet

7 Alkotmányos alapok Alkotmányos alapok Helyi önállóság (autonómia) Helyi önállóság (autonómia) A választópolgárok közösségét megillető jogokA választópolgárok közösségét megillető jogok RendeletalkotásRendeletalkotás SzervezetalakításSzervezetalakítás Társulási szabadságTársulási szabadság Gazdasági önállóságGazdasági önállóság Petíciós jog Petíciós jog VéleménynyilvánításVéleménynyilvánítás Felterjesztési jogFelterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Önkormányzati jogok védelme AlkotmánybíróságAlkotmánybíróság Bírói jogvédelemBírói jogvédelem Nyilvánosság Nyilvánosság

8 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai Helyi népszavazás Ügydöntő Vélemény- nyilvánító Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás, falugyűlés

9 Az önkormányzatok feladatrendszere Feladatok típusai Kötelező feladatok Kötelező feladatok az Ötv. Alapján Kötelező feladatok törvények alapján Fakultatív feladatok Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

10 Feladatok típusai Döntés jellege szerint Önkormányzati feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati hatósági ügyek Feladatellátás szempontjából Kötelező Fakultatív Feladatellátói mód Közhatalmi Tulajdonosi

11 Kötelező feladatok Törvény állapítja meg Önkormányzati törvény Önkormányzati törvény Más (ágazati) törvények Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről

12 Kötelező feladatok az Ötv. alapján Gondoskodás az egészséges ivóvízellátásról az egészséges ivóvízellátásról az óvodai nevelésről az óvodai nevelésről az általános iskolai oktatásról és nevelésről az általános iskolai oktatásról és nevelésről az egészségügyi és szociális alapellátásról az egészségügyi és szociális alapellátásról a közvilágításról a közvilágításról a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

13 Kötelező feladatok más törvények alapján Példák: Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Közoktatási feladatok Közoktatási feladatok Szociális gondoskodás Szociális gondoskodás Területrendezés Területrendezés Közgyűjtemények fenntartása Közgyűjtemények fenntartása Szakiskolai képzés Szakiskolai képzés

14 Fakultatív feladatok A fakultatív feladatok a hagyományok, igények, anyagi lehetőségek szerint vállalhatók Pl.: kisvárosi kórház, rendelőintézet; művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi múzeum fenntartása

15 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása Differenciált telepítés Differenciált telepítés Feladatátvállalás Feladatátvállalás – Települések között – Fővároson belül (kerületek–főváros) – Település és megye között

16 A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköri eltérései Települési önkormányzatok Területi önkormányzatok, területfejlesztés Kisebbségi önkormányzatok A térségi együttműködés egységei

17 Települési önkormányzatok Község, nagyközség Község, nagyközség Város Város Megyei jogú város Megyei jogú város Főváros és kerületei Főváros és kerületei Területszervezési döntések kritériumai (községalakítás,várossá nyilvánítás stb.) – Feltételek – Főbb eljárási szabályok

18 Területi önkormányzatok, területfejlesztés Megyei önkormányzatok Megyei önkormányzatok Településekkel mellérendeltségTelepülésekkel mellérendeltség Egyes térségfejlesztési hatáskörök (megyei területrendezési terv)Egyes térségfejlesztési hatáskörök (megyei területrendezési terv) Megyei területfejlesztési tanácsok Megyei területfejlesztési tanácsok Regionális területfejlesztési tanácsok Regionális területfejlesztési tanácsok

19 Szervezeti és működési szabályok Helyi önkormányzati képviselő A képviselőtestület működése Bizottságok, részönkormányzatok Tisztségviselők A polgármester A jegyző

20 Kisebbségi önkormányzatok Helyi kisebbségi önkormányzatok létrejöttük szerint Helyi kisebbségi önkormányzatok létrejöttük szerint Kisebbségi települési önkormányzatKisebbségi települési önkormányzat Közvetett módon létrejövőKözvetett módon létrejövő Közvetlenül megválasztottKözvetlenül megválasztott Országos kisebbségi önkormányzatok Országos kisebbségi önkormányzatok

21 A térségi együttműködés egységei Kistérség Kistérség nem önkormányzatnem önkormányzat társulások keretetársulások kerete KSH-besorolás tartalmaKSH-besorolás tartalma Területfejlesztési régió Területfejlesztési régió területfejlesztési tanácsokban az önkormányzati szerepterületfejlesztési tanácsokban az önkormányzati szerep megyei szerep a területfejlesztési intézményrendszerbenmegyei szerep a területfejlesztési intézményrendszerben

22 Helyi önkormányzati képviselő Jogállása Jogállása Mandátum keletkezéseMandátum keletkezése Mandátum jellegeMandátum jellege Mandátum megszűnéseMandátum megszűnése Jogai Jogai Felvilágosítás kéréseFelvilágosítás kérése Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb.Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei Kötelességei Részvétel a testület munkájábanRészvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentéseKizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok Összeférhetetlenségi szabályok

23 A képviselőtestület működése A képviselőtestület ülései A képviselőtestület ülései ÖsszehívásÖsszehívás Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei)Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) HatározatképességHatározatképesség HatározathozatalHatározathozatal Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet)Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) JegyzőkönyvJegyzőkönyv Helyi jogalkotás Helyi jogalkotás

24 Bizottságok, részönkormányzatok Bizottságok, részönkormányzatok Bizottságok Bizottságok Kötelezően létrehozandó bizottságokKötelezően létrehozandó bizottságok Szabadon választott bizottságok alakításaSzabadon választott bizottságok alakítása ÖsszetételÖsszetétel JogkörökJogkörök Kapcsolat a képviselőtestülettel és a hivatallalKapcsolat a képviselőtestülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok Településrészi önkormányzatok Szerepe, létrejötteSzerepe, létrejötte ÖsszetételeÖsszetétele HatáskörökHatáskörök

25 Tisztségviselők a) Választott Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) Alpolgármester(-ek) Alpolgármester(-ek) Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök stb.) Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök stb.) b) Kinevezett Jegyző, aljegyző Jegyző, aljegyző Körjegyző Körjegyző

26 A polgármester – Megválasztás módja – Összeférhetetlenség okok csoportosítása okok csoportosítása eljárás eljárás – Testület működésével kapcsolatos feladatok – A hivatal irányítása önkormányzati hatáskörök önkormányzati hatáskörök államigazgatási hatáskörök államigazgatási hatáskörök – Sajátos közszolgálati viszony (illetményének megállapítása) – Felelőssége (fegyelmi és kártérítési)

27 A jegyző Kinevezése, képesítési követelmények Kinevezése, képesítési követelmények A hivatal vezetése A hivatal vezetése körjegyzőség vezetésének speciális kérdéseikörjegyzőség vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörök címzettje Államigazgatási hatáskörök címzettje Különösen körzetközponti igazgatás esetén: Különösen körzetközponti igazgatás esetén: –Okmányiroda –Kiemelt építésügyi hatáskörök –Egyes gyámügyi hatáskörök –Közlekedésigazgatási feladatok

28 Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok Az önkormányzati autonómia tartalma Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai A Minisztériumok feladatai Az önkormányzatok külső ellenőrzése Közigazgatási hivatal feladatai Az önkormányzati jogok védelme

29 Az önkormányzati autonómia tartalma Az önkormányzati autonómia tartalma Önkormányzati autonómia: Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alkotmány Alkotmány Önkormányzati törvény Önkormányzati törvény Ágazati törvények Ágazati törvények

30 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Törvényalkotás Törvényalkotás – Ötv.( 2/3-os) – Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás – Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök Döntéshozatali jogkörök – Feloszlatás – Területszervezés – Költségvetési szabályozás

31 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Választások kitűzése Választások kitűzése Területszervezési döntések Területszervezési döntések Köztársasági biztos kinevezése Köztársasági biztos kinevezése

32 A Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Kormány hatáskörei: Önkormányzatok törvényességi ellenőrzése Önkormányzatok törvényességi ellenőrzése Feloszlatási javaslat előterjesztése Feloszlatási javaslat előterjesztése Helyi közszolgálati képesítési előírások Helyi közszolgálati képesítési előírások Államigazgatási feladatok ellátásának irányítása Államigazgatási feladatok ellátásának irányítása Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában Dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában

33 A minisztériumok feladatai A minisztériumok feladatai A miniszterek feladatai A miniszterek feladatai – Államigazgatási feladatok szakmai szabályozása – Önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai – Ellenőrzés – Tájékoztatás Belügyminiszter önkormányzatokat érintő feladatai Belügyminiszter önkormányzatokat érintő feladatai – Működéssel kapcsolatban – Gazdálkodással kapcsolatban – Településfejlesztéssel kapcsolatban

34 Az önkormányzatok külső ellenőrzése Állami Számvevőszék Közigazgatási hivatalok Önkormányzati könyvvizsgálat

35 Közigazgatási hivatal feladatai Törvényességi ellenőrzés Törvényességi ellenőrzés Szakmai segítség Szakmai segítség Államigazgatási hatáskörök Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú hatósági jogkörökElsőfokú hatósági jogkörök Másodfokú jogorvoslati fórumMásodfokú jogorvoslati fórum Speciális feladatok Speciális feladatok Területi koordináció és ellenőrzésTerületi koordináció és ellenőrzés Informatikai fejlesztések összehangolásaInformatikai fejlesztések összehangolása Választások, népszavazások informatikai támogatásaVálasztások, népszavazások informatikai támogatása Területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeleteTerületfejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete Köztisztviselők képzése Köztisztviselők képzése

36 Az önkormányzati jogok védelme Felterjesztési jog Felterjesztési jog Önkormányzati szövetségek Önkormányzati szövetségek (7 országos szövetség) Bírói védelem Bírói védelem – Bíróságok – Alkotmánybíróság

37 Az önkormányzati költségvetés bevételi szerkezete Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) Az államháztartás és a helyi önkormányzatok bevételei reálértékének változása Az államháztartás és a helyi önkormányzatok bevételei reálértékének változása Az önkormányzat saját bevételei Az önkormányzat saját bevételei Az átengedett központi adók Az átengedett központi adók A normatív hozzájárulások A normatív hozzájárulások Az állami támogatások Az állami támogatások

38 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető ) Központi kormányzat költségvetése Központi kormányzat költségvetése Elkülönített alapok költségvetése Elkülönített alapok költségvetése Helyi (és helyi kisebbségi) önkormányzatok költségvetése (21–23 %) Helyi (és helyi kisebbségi) önkormányzatok költségvetése (21–23 %) Társadalombiztosítás költségvetése Társadalombiztosítás költségvetése

39 Az önkormányzat saját bevételei Helyi adók Helyi adók Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek Illetékek Illetékek Átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Megosztott privatizációs bevételek Megosztott privatizációs bevételek Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) Egyéb (működési, ár- és díjbevételek)

40 Az átengedett központi adók Magánszemélyek jövedelemadója Magánszemélyek jövedelemadója Gépjárműadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Termőföld bérbeadása Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság SZJA-megosztás elvei, adóerő-képesség figyelembe vétele

41 A normatív hozzájárulások Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja Megállapítás módja: – Településre jellemző mutatók alapján – Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók Felhasználás kötöttség nélkül! Hozzájárulási jogcímek alakulása

42 Az állami támogatások Címzett támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Kiegészítő támogatások Kiegészítő támogatások – ÖNHIKI – Adósságrendezési eljárás alatt álló helyi önkormányzatok támogatása – Vis maior tartalékból támogatás Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok Önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása Önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása

43 Az önkormányzatok gazdálkodása Gazdálkodási sajátosságok Az önkormányzatok költségvetése A gazdálkodás ellenőrzésének típusai Az önkormányzatok vagyona

44 Gazdálkodási sajátosságok Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása Hitel, kötvény Hitel, kötvény Adósságrendezési eljárás Adósságrendezési eljárás

45 Az önkormányzatok költségvetése A költségvetés tervezése A költségvetés tervezése – Előkészítési és koncepció-szakasz – Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet összeállítása Rendelet-tervezet összeállítása A költségvetés elfogadása A költségvetés elfogadása Információs rendszer Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

46 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai „Belső” ellenőrzés – Jegyző – Belső ellenőr – Pénzügyi bizottság – Könyvvizsgáló Felügyeleti (intézményi) ellenőrzés Felügyeleti (intézményi) ellenőrzés Külső ellenőrzés Külső ellenőrzés – Állami Számvevőszék – TÁH

47 Az önkormányzatok vagyona Vagyontárgyak típusai Vagyontárgyak típusai – Törzsvagyon Forgalomképtelen Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Korlátozottan forgalomképes – Vállalkozói vagyon Vagyonhasznosítás Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter Ingatlanvagyon kataszter

48 Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai Harmonizációs kötelezettség helyi szinten A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei Környezetvédelem

49 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 1. A csatlakozás előtt: jogharmonizáció 2. A csatlakozás időpontjában: dereguláció 3. A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszerébe való illeszkedés (elsődleges jog, EU Bírósága határozatai!) A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége (végső soron EU Bírósága)

50 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei Foglalkoztatáspolitika Foglalkoztatáspolitika Fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelem Versenyjog Versenyjog Állami támogatások korlátozása Állami támogatások korlátozása Közszolgáltatások, állami vállalatok, különleges és kizárólagos jogú vállalkozások Közszolgáltatások, állami vállalatok, különleges és kizárólagos jogú vállalkozások Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter Önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter Választási szabályok Választási szabályok

51 Környezetvédelem Hulladékgazdálkodás Hulladékgazdálkodás Vízgazdálkodás Vízgazdálkodás Szennyvíztisztítás Szennyvíztisztítás Fürdésre alkalmas víz minőségi követelményei Fürdésre alkalmas víz minőségi követelményei


Letölteni ppt "InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések