Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makroökonómia II. ea. Munkakereslet és munkakínálat. Munkapiac a neoklasszikus modellben. Neoklasszikus árupiac.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makroökonómia II. ea. Munkakereslet és munkakínálat. Munkapiac a neoklasszikus modellben. Neoklasszikus árupiac."— Előadás másolata:

1 Makroökonómia II. ea. Munkakereslet és munkakínálat. Munkapiac a neoklasszikus modellben. Neoklasszikus árupiac.

2 Munkapiac  Adásvétel tárgya: munkaerő  Háztartási szektor munkaerő kínálata  Vállalati szektor munkaerő kereslete 3

3 4 Munkapiaci kínálatot befolyásoló tényezők -demográfiai folyamatok és jellemzők (szaporodás, migráció, összetétel) -munkaerőforrás nagysága (várható életkor, szellemi, fizikai képességek, egészség állapot) -munkavállalási hajlandóság (munkaidő vs. szabadidő, bér vs. segély) -gazdasági aktivitás (foglalkoztatottak, munkanélküliek, inaktívak)

4  Önkéntes (frikciós)  Kényszerű (strukturális, konjunkturális) 2014.02.18.8

5 5 A makrogazdaság kínálati oldala A MUNKAPIAC ÉS AZ ÖSSZKÍNÁLAT Munkaképes korú lakosság: a népesség azon része, amelyik a tanulási illetve a képzési fázison túl van, és a nyugdíj korhatár előtt áll. Aktív népesség: a népesség azon része, amelyik a munkapiacon megjelenik és hajlandó munkát vállalni. Inaktív népesség: tagjai nem hajlandóak munkát vállalni, mert megélhetésüket más forrásból fedezik, vagy külső tényezők akadályozzák meg őket a munkavállalásban.

6 6 Aktív népesség A munkaerőpiaci statisztikában az aktív népességet (N A ) tekintik munka-kínálatnak. Az aktív népesség nő: –teljes lakosság nő: –demográfiai okok; –bevándorlás. –aktív és inaktív népesség közötti átjárhatóság által

7 Munkanélküliség csoportosítása  Kényszerű munkanélküliség pl. konjunkturális munkanélküliség strukturális munkanélküliség  Önkéntes munkanélküliség pl. frikcionális munkanélküliség  Természetes munkanélküliség 2014.02.18.1313

8 8 Mutatók: Aktivitási ráta: Aktív népesség / Munkaképes korú népesség Munkanélküliségi ráta: Munkanélküliek száma / Aktív népesség Foglalkoztatási ráta: Foglalkoztatottak/Munkaképes korú népesség

9 2014.02.18.5 Munkakínálati függvény  Egyéni munkakínálati függvény a mikróban  Az aggregált munkakínálat nagysága a reálbér növekvő függvénye, megmutatja, hogy különböző reálbérszint mellett hányan kívánnak munkát vállalni  Jellemzői: Nem indul az origóból (minimálbér) felső határ az aktív népesség Rugalmatlanabb, mint az egyéni kínálati függvény o o o

10 10 Munkakínálati függvény (W/P) (W) A munkakínálati döntések során a reálbért (W/P) vesszük figyelembe, mely megmutatja, hogy a pénzbérért mennyi árut lehet vásárolni, vagyis mekkora a nominálbér (W) vásárlóereje. Reálbér= Nominálbér/Árszínvonal

11 11 A munkakínálati függvény (N S ) (N S ) a háztartások munkakínálatát adja meg a reálbér függvényében. NSNS NANANANA NW/P (W/P) 1 (W/P) 1 (W/P) 0 (W/P) 0 0 N A =Aktív népesség száma

12 12 A munkakereslet (N D ) A munkakeresleti függvény: (N D )a vállalatok munkakeresletét (az alkalmazni kívánt létszámot) mutatja a reálbér függvényében. W/P N NDND

13 Munkakereslet Feltételezzük a csökkenő határtermelékenységet (hozadék), ld. mikroökonómia Ha N nő csökken W/P és N között negatív a kapcsolat (fordított arányosság)

14 Munkakereslet A profitmaximalizáló vállalatok munkakereslete: REÁLBÉR = HATÁR- TERMELÉKENYSÉG

15 Munkakereslet algebrai meghatározása, Cobb- Douglash függvény esetén Minden W/P-hez hozzárendelünk egy N D -t

16

17

18 Munkakereslet lineáris közelítéssel NDND N W/P

19 2014.02.18.1515 Munkapiac a neoklasszikus modellben  A munkapiac tökéletesen működik  A nominálbér mozgása automatikusan létrehozza a munkapiaci egyensúlyt  Megvalósul a teljes foglalkoztatás  A teljes foglalkoztatás mellett a makrogazdaság kibocsátása maximális lesz POTENCIÁLIS KIBOCSÁTÁS

20 Munkapiac a neoklasszikus modellben NDND N W/P NSNS W/P * NfNf Mivel a nominálbér rugalmas, a munkapiac mindig megtisztul

21 21 A munkapiaci egyensúly W/P N NDND NSNS N* (W/P)* N*: teljes foglalkoztatás W/P*: egyensúlyi reálbér Ha Munkakínálat > Munkakereslet  akkor a nominálbér csökken. Ha Munkakereslet > Munkakínálat  akkor a nominálbér emelkedik

22 22 Munkanélküliség W/P N NDND NSNS (W/P) 0 U ö : önkéntes U K : kényszerű Munkanélküliség a neoklasszikus modellben mindig önkéntes, ha csak valamiért nem merev a nominálbér. Akkor lenne kényszerű is. Valójában a keynesi modellben lesz feltétel. N0N0 NANA `N``N` UKUK UÖUÖ

23 23 Munkanélküliség fajtái Önkéntes (U ö ): a munka nélkül maradt dolgozó tudatos, egyéni döntése. A fennálló reálbéréért nem hajlandó munkába állni, még keresi a megfelelő állást. U ö =N A -N S U ö =N A -N S (aktív népesség-munkakínálat.) Kényszerű (U K ): az adott reálbér mellett N S >N D.

24 2014.02.18.1616 Aggregált kínálati függvény meghatározása a neoklasszikus modellben:  Kifejezi, hogy különböző árszínvonal mellett a vállalati szektor mennyit szándékozik termelni(tervezett árszínvonal – tervezett kínálat nagysága)  A neoklasszikus modellben az aggregált kínálat független az árszínvonaltól vagyis: AZ AGGREGÁLT KÍNÁLAT MINDEN ÁRSZÍNVONAL MELLETT MEGEGYEZIK A POTENCIÁLIS KIBOCSÁTÁSSAL Az aggregált kínálati függvény árszínvonal szerinti rugalmassága 0

25 2014.02.18.1717 NSNS NDND N Y(KN)

26 2014.02.18.1818 Hogyan hat?  Nominálbérek változása  Technológiai változás  Tőkeállomány  Tömeges bevándorlás

27 P Y YPYP YsYs Y(N) NDND NsNs W/P N I. II. III. IV. A reálbér független az árszínvonaltól A kibocsátás független az árszínvonaltól csak a munkapiac függvénye A munkapiac egyensúlyban van Potenciális kibocsátás Az összkínálati görbe tökéletes munkapiac esetén P Y Ys1Ys1 NsNs W/P (W/P) 1 N ND2ND2 (W/P) 2 Ys2Ys2 (Y P ) 2 Y(N) 2 A tőkeállomány növekedésének hatása az összkínálatra (Y P ) 1 Y(N) 1 Y(K 1,N) Y(K 2,N) Y A termelési függvény eltolódása tőke- állomány növekedésének hatására N W/P ND1ND1 ND2ND2 A munkakereslet eltolódása a tőke- állomány növekedésének hatására NsNs ND1ND1 N

28 2014.02.18.1919 t ő keállomány technológia Termelési függvény Munkapiaci kereslet Munkaer ő kínálat Munkapiaci egyensúly Max. foglalkoztatottak, Potenciális jövedelem Egyensúlyi reálbér Árszínvonal a pénzpiacról w

29 Neoklasszikus árupiac A kínálat a meghatározó Say-törvény

30 ÁRUPIACÁRUPIAC Gazdasági szerepl ő k termékek és szolgáltatások iránti kereslete Vállalati szektor kínálata =

31 Fogyasztási kereslet  A háztartások intertemporális döntései alapján határozható meg  Y= C+S  Jelen és jövőbeni fogyasztásból származó összhaszon maximalizálása A fogyasztás és a megtakarítás a kamatláb függvénye

32 Fogyasztási függvény  A kamatláb különböző értékeihez rendeli hozzá a fogyasztás különböző értékeit  Negatív meredekség i Y,CY,C YPYP C(i)

33 Megtakarítási függvény:  A kamatláb függvénye  Pozitív meredekség i Y P C(i) S(i) Y,C, SY,C, S

34 Mi határozza meg a kamatláb nagyságát? Értékpapír piac értékpapírok iránti kereslet Tőkekínálat = rendelkezésre álló befektethető tőke Megtakarítási függvény S(i)

35 Tőkekereslet  Vállalati szektor támasztja  Beruházások finanszírozásának forrása  Függ: kamatlábtól, várakozásoktól  Beruházási függvény = tőkekeresleti függvény i I

36 Mit ő l függ a kamatláb nagysága? Megtakarítások S Beruházások I = Egyensúlyi kamatláb

37 Árupiaci egyensúly i YPYP Y,C, SY,C, S C(i) S(i) ie I I=SC ieie I,S,C Az egyensúlyt a kamatláb mozgása teremti meg. I(i)=S(i) I(i) + C(i)=Y I(i)= S(i)

38 Kormányzati beavatkozás  Módosítja a rendelkezésre álló jövedelmet  Keresletet teremt az árupiacon  Kiszorító hatás (a magánszektor keresletét csökkenti) A makrogazdasági jövedelem nagyságát nem képes befolyásolni, csak annak megoszlását !!!

39 Adózás hatása  Módosítja a rendelkezésre álló jövedelmet  Csökkenti a fogyasztást saját nagyságával A makrogazdasági jövedelem nagyságát nem képes befolyásolni, csak annak megoszlását !!!

40 Kormányzati kiadás hatása  Növeli az árupiaci keresletet  Kiszorító hatás (a magánszektor keresletét csökkenti)  Mind a fogyasztás, mind a beruházás csökken A makrogazdasági jövedelem nagyságát nem képes befolyásolni, csak annak megoszlását !!!


Letölteni ppt "Makroökonómia II. ea. Munkakereslet és munkakínálat. Munkapiac a neoklasszikus modellben. Neoklasszikus árupiac."

Hasonló előadás


Google Hirdetések