Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMATIKA 3. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMATIKA 3. előadás."— Előadás másolata:

1 INFORMATIKA 3. előadás

2

3 Internet (hálózatok hálózata)
Informatika – EG200AAAAA Internet (hálózatok hálózata) Topológia Protokoll: TCP/IP

4

5 Hierarchikus szervezet irányítása
politika Irányítás- stratégia Irányítás- taktika Folyamat ? Alap- jel Különbség- képző

6 Információs rendszer Információs rendszer Fizikai rendszer 6

7 1990-es évektől: integrációs és stratégiai szerep
IS – történet 1950-es, 1960-as évek: EDP  TPS 1960-as évek közepe: MIS 1970-es évek: DSS 1980-as évek: EIS, ES 1990-es évektől: integrációs és stratégiai szerep 7

8 TPS = Transaction Processing System = Tranzakció feldolgozó rendszer
Adatok bevitele manuális automatikus Adatok feldolgozás batch real-time Adatbázisok karbantartása „naprakészség” Jelentések készítése rendszeres, szabványos ellenőrző listák Lekérdezések feldolgozása előre definiált ablakok lekérdező nyelvek (SQL) 8

9 MIS = Management Information System = Vezetői információs rendszer
Rendszeres jelentések Kivételes esetek jelzése speciális esemény normálistól eltérő lefolyás Igény szerinti jelentések Esetenkénti lekérdezések 9

10 Alkalmas Nem alkalmas strukturált problémák kezelésére
MIS Alkalmas strukturált problémák kezelésére nagy mennyiségű adat kezelésére illeszkedik a vállalati struktúrához Nem alkalmas nem strukturált problémák kezelésére stratégiai szint információs igényeinek kielégítésére 10

11 DSS = Decision Support System
Számítógépes eljárások adatbázisok döntési modellek interaktivitás Vezető ítélőképessége Cél: döntés minőségének javítása Felhasználóbarát, rugalmas DSS 11

12 DSS a döntési folyamatban
Feladat-meghatározás adatbázis-lekérdezés Tervezés statisztikai modellezés szimuláció pénzügyi tervezés kockázat-elemzés Választás „mi lenne, ha…” érzékenységvizsgálat célkeresés optimum-keresés Megvalósítás 12

13 Táblázatkezelő – limitált DSS generátor
Közismertség Kommunikáció ikonok, menük Adatbázis-kezelés Modellépítés adatok és adatok közötti összefüggések megadása; aritmetikai, statisztikai, logikai, pénzügyi függvények; célérték-keresés; esetvizsgáló stb. 13

14 GDSS = Group Decision Support System
Döntés: csoportmunka – döntési szoba Kommunikáció! jobb kommunikáció = jobb döntés Egy időben – egy helyen hálózatba kötött személyi számítógépek Egy időben – különböző helyeken távkonferencia (audió, videó) Különböző időben – azonos helyen Egymás adatainak elérése Különböző időben – különböző helyeken , hirdetőtáblák 14

15 EIS = Executive Information System
Felső szintű vezetők részére tömör, összegzett információ „mélyfúrás” lehetősége eltérések kiemelése interaktív használat lehetősége „prezentációs” jellegű kimenet gyors válaszok, rövid válaszidő adatvédelem (bizalmas információk!) múlt – jelen – jövő (modellezés) 15

16 Felhasználói interfész Tudásbázis Munkamemória Következtető gép
ES = Expert System Döntési javaslatot ad strukturálatlan vagy félig strukturált döntésekhez Részei: Fejlesztő gép Felhasználói interfész Tudásbázis Munkamemória Következtető gép 16

17 Mindkettő speciális problémákat old meg
ES kontra DSS Mindkettő speciális problémákat old meg Probléma megoldá-sához ajánl segít-séget Magyarázza a meg-oldást Szimbolikus, szöve-ges adatokkal dol-gozik Nagy mennyiségű adat feldolgozásá-ban segít Úgy dolgozik, ahogy a menedzser elkép-zeli Numerikus adatokkal dolgozik 17

18 Információs rendszerek
ESS EIS ES GDSS DSS MIS TPS 18

19 Információs rendszerek szerepkörei
Automaták Vezetői döntéstámogatás eszközei Stratégiai fegyver Üzleti folyamatok katalizátorai Szervezeti memória Szervezeti hatalom forrásai Panoptikon Önálló organizmus 19

20

21 megváltozott a környezet, versenytársak (már) léptek,
Új rendszer kell, … mert a régi lassú, pontatlan; mert megváltozott a környezet, versenytársak (már) léptek, a stratégiai tervben szerepel, megváltozott a menedzsment, „baj van”.

22 Strukturált rendszerszervezés

23 Rendszerszervezés lépései

24 Átállás az új rendszerre

25 Klasszikus kiszervezés Kapacitásbérlés Alkalmazás-szolgáltatás
Outsourcing Klasszikus kiszervezés Kapacitásbérlés Alkalmazás-szolgáltatás Üzleti folyamat kiszervezése Offshore outsourcing

26 Informatikai beruházások megtérülése
Költségek Beruházás (egyszeri) Hardver Szoftver Infrastruktúra Projektköltségek Működtetés (folyamatos) Személyi költségek Külső szolgáltatások Fenntartás, üzemeltetés

27 Informatikai beruházások megtérülése
Hasznok Bevétel-növekedés Gyorsabb, jobb kiszolgálás Új termék Költségcsökkenés (háttérfolyamatok) Működési kockázat csökkenése Üzleti folytonosság biztosítása

28 Informatikai beruházások megtérülése
Megtérülés-számítás Megtérülési ráta Nettó jelenérték Belső megtérülési ráta Business Case Forgatókönyvek elemzése

29 Stratégia és technológia

30 Elektronikus kereskedelem
Időbeli határtalanság Térbeli határtalanság

31 Nyitottság Részvétel Számonkérhetőség Visszacsatolás Hatékonyság
E-közigazgatás Nyitottság Részvétel Számonkérhetőség Visszacsatolás Hatékonyság Elérhetőség

32 Elektronikus közszolgáltatások
1. szint: Információ 2. szint: Egyirányú interaktivitás 3. szint: Kétirányú interaktivitás 4. szint: Teljes körű elektronikus ügyintézés

33 Elektronikus aláírás

34

35 Számítógép generációk

36 számítógép, PC, laptop, mobil eszközök  új „szervezés”
Trendek X, Y, Z (generációk) számítógép, PC, laptop, mobil eszközök  új „szervezés” töredékidők új eszközök élménytervezés folyamatos jelenlét felhő

37

38 Zárthelyi dolgozat 2014. október 20., hétfő 800 – P épület Pótlás (csak igazolt hiányzás ese-tén): 2014.november 10., hétfő, 1000; 16-os tanterem ? (E épületnél gyülekező) KEZDÉS

39 Csoportbeosztás változtatása
Zárthelyi dolgozat Csoportbeosztás változtatása Nem lehetséges igazolatlan hiányzás és késés Időtartam: 60’; terem elhagyása: 40. perc után Fényképes igazolvány + toll(ak) Semmilyen segédeszköz nem hasz-nálható

40 Mértékek összehasonlítása Ábrák kiegészítése Kifejtendő válasz
Zárthelyi dolgozat Fogalmak  Definíciók Mértékek összehasonlítása Ábrák kiegészítése Kifejtendő válasz

41 Segítség Zárthelyi dolgozat Jegyzet (nettó 100 oldal)
ZH hete: elméleti konzultációs hét

42 Eredmény közzététele: elektroniku-san és az E épület hirdetőtábláin
Zárthelyi dolgozat Eredmény közzététele: elektroniku-san és az E épület hirdetőtábláin Megtekintés és reklamáció: közzété- tel után 8 napig (csak személyesen) Javítás: előzetes bejelentkezéssel, péntek délutánonként, szóban.

43 The End Önök az Informatika tantárgy 2013/14-es tanév őszi szemeszterének előadá-sait látták, hallották Prezentálta: (Facskó Ferenc) Találkozunk még! 


Letölteni ppt "INFORMATIKA 3. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések