Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMATIKA 3. előadás. Informatika – EG200AAAAA Internet (hálózatok hálózata) –Topológia –Protokoll: TCP/IP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMATIKA 3. előadás. Informatika – EG200AAAAA Internet (hálózatok hálózata) –Topológia –Protokoll: TCP/IP."— Előadás másolata:

1 INFORMATIKA 3. előadás

2

3 Informatika – EG200AAAAA Internet (hálózatok hálózata) –Topológia –Protokoll: TCP/IP

4

5 Hierarchikus szervezet irányítása Folyamat Irányítás- taktika Irányítás- stratégia Irányítás- politika Különbség- képző Alap- jel ?

6 Információs rendszer Fizikai rendszer Információs rendszer

7 IS – történet 1950-es, 1960-as évek: EDP  TPS 1960-as évek közepe: MIS 1970-es évek: DSS 1980-as évek: EIS, ES 1990-es évektől: integrációs és stratégiai szerep

8 TPS = Transaction Processing System = Tranzakció feldolgozó rendszer Adatok bevitele manuális automatikus Adatok feldolgozás batch real-time Adatbázisok karbantartása „naprakészség” Jelentések készítése rendszeres, szabványos ellenőrző listák Lekérdezések feldolgozása előre definiált ablakok lekérdező nyelvek (SQL)

9 MIS = Management Information System = Vezetői információs rendszer Rendszeres jelentések Kivételes esetek jelzése speciális esemény normálistól eltérő lefolyás Igény szerinti jelentések Esetenkénti lekérdezések

10 MIS Alkalmas –strukturált problémák kezelésére –nagy mennyiségű adat kezelésére –illeszkedik a vállalati struktúrához Nem alkalmas –nem strukturált problémák kezelésére –stratégiai szint információs igényeinek kielégítésére

11 DSS = Decision Support System Számítógépeseljárások adatbázisok döntési modellek interaktivitás Vezetőítélőképessége Cél: döntés minőségének javítása Felhasználóbarát, rugalmas DSS

12 DSS a döntési folyamatban 1.Feladat-meghatározás adatbázis-lekérdezés 2.Tervezés statisztikai modellezés szimuláció pénzügyi tervezés kockázat-elemzés 3.Választás „mi lenne, ha…” érzékenységvizsgálat célkeresés optimum-keresés 4.Megvalósítás adatbázis-lekérdezés

13 Táblázatkezelő – limitált DSS generátor Közismertség Kommunikáció ikonok, menük Adatbázis-kezelés Modellépítés adatok és adatok közötti összefüggések megadása; aritmetikai, statisztikai, logikai, pénzügyi függvények; célérték-keresés; esetvizsgáló stb.

14 GDSS = Group Decision Support System Döntés: csoportmunka – döntési szoba Kommunikáció! jobb kommunikáció = jobb döntés Egy időben – egy helyen hálózatba kötött személyi számítógépek Egy időben – különböző helyeken távkonferencia (audió, videó) Különböző időben – azonos helyen Egymás adatainak elérése Különböző időben – különböző helyeken e-mail, hirdetőtáblák

15 EIS = Executive Information System Felső szintű vezetők részére tömör, összegzett információ „mélyfúrás” lehetősége eltérések kiemelése interaktív használat lehetősége „prezentációs” jellegű kimenet gyors válaszok, rövid válaszidő adatvédelem (bizalmas információk!) múlt – jelen – jövő (modellezés)

16 ES = Expert System Döntési javaslatot ad strukturálatlan vagy félig strukturált döntésekhez Részei: Fejlesztő gép Felhasználói interfész Tudásbázis Munkamemória Következtető gép

17 ES kontra DSS Mindkettő speciális problémákat old meg Probléma megoldá- sához ajánl segít- séget Magyarázza a meg- oldást Szimbolikus, szöve- ges adatokkal dol- gozik Nagy mennyiségű adat feldolgozásá- ban segít Úgy dolgozik, ahogy a menedzser elkép- zeli Numerikus adatokkal dolgozik

18 Információs rendszerek TPSMISDSSGDSSESEISESS

19 Információs rendszerek szerepkörei Automaták Vezetői döntéstámogatás eszközei Stratégiai fegyver Üzleti folyamatok katalizátorai Szervezeti memória Szervezeti hatalom forrásai Panoptikon Önálló organizmus

20

21 Új rendszer kell, … mert a régi lassú, pontatlan; mert megváltozott a környezet, versenytársak (már) léptek, a stratégiai tervben szerepel, megváltozott a menedzsment, „baj van”.

22 Strukturált rendszerszervezés

23 Rendszerszervezés lépései

24 Átállás az új rendszerre

25 Outsourcing Klasszikus kiszervezés Kapacitásbérlés Alkalmazás-szolgáltatás Üzleti folyamat kiszervezése Offshore outsourcing

26 Informatikai beruházások megtérülése Költségek –Beruházás (egyszeri) Hardver Szoftver Infrastruktúra Projektköltségek –Működtetés (folyamatos) Személyi költségek Külső szolgáltatások Fenntartás, üzemeltetés

27 Informatikai beruházások megtérülése Hasznok –Bevétel-növekedés Gyorsabb, jobb kiszolgálás Új termék –Költségcsökkenés (háttérfolyamatok) –Működési kockázat csökkenése Üzleti folytonosság biztosítása

28 Informatikai beruházások megtérülése Megtérülés-számítás –Megtérülési ráta –Nettó jelenérték –Belső megtérülési ráta –Business Case –Forgatókönyvek elemzése

29 Stratégia és technológia

30 Elektronikus kereskedelem Időbeli határtalanság Térbeli határtalanság

31 E-közigazgatás Nyitottság Részvétel Számonkérhetőség Visszacsatolás Hatékonyság Elérhetőség

32 Elektronikus közszolgáltatások 1. szint: Információ 2. szint: Egyirányú interaktivitás 3. szint: Kétirányú interaktivitás 4. szint: Teljes körű elektronikus ügyintézés

33 Elektronikus aláírás

34

35 Számítógép generációk

36 Trendek X, Y, Z (generációk) számítógép, PC, laptop, mobil eszközök  új „szervezés” –töredékidők –új eszközök –élménytervezés –folyamatos jelenlét –felhő

37

38 Zárthelyi dolgozat 2014. október 20., hétfő – 8 00 – –10 00 - 15 30 – P épület Pótlás (csak igazolt hiányzás ese- tén): 2014.november 10., hétfő, 10 00 ; 16-os tanterem ? (E épületnél gyülekező) KEZDÉS

39 Zárthelyi dolgozat Csoportbeosztás változtatása Nem lehetséges igazolatlan hiányzás és késés Időtartam: 60’; terem elhagyása: 40. perc után Fényképes igazolvány + toll(ak) Semmilyen segédeszköz nem hasz- nálható

40 Zárthelyi dolgozat Fogalmak  Definíciók Mértékek összehasonlítása Ábrák kiegészítése Kifejtendő válasz

41 Zárthelyi dolgozat Segítség –Jegyzet (nettó 100 oldal) –ZH hete: elméleti konzultációs hét

42 Zárthelyi dolgozat Eredmény közzététele: elektroniku- san és az E épület hirdetőtábláin Megtekintés és reklamáció: közzété- tel után 8 napig (csak személyesen) Javítás: –előzetes bejelentkezéssel, –péntek délutánonként, –szóban.

43 The End Önök az Informatika tantárgy 20 13 / 14 - es tanév őszi szemeszterének előadá- sait látták, hallották Prezentálta: (Facskó Ferenc) Találkozunk még!


Letölteni ppt "INFORMATIKA 3. előadás. Informatika – EG200AAAAA Internet (hálózatok hálózata) –Topológia –Protokoll: TCP/IP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések