Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új közbeszerzési szabályok 2013. július 1-től. 2 A Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása 2. rész előadó: dr. Keszericze Andrea közbeszerzési szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új közbeszerzési szabályok 2013. július 1-től. 2 A Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása 2. rész előadó: dr. Keszericze Andrea közbeszerzési szakértő."— Előadás másolata:

1 Új közbeszerzési szabályok 2013. július 1-től

2 2 A Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása 2. rész előadó: dr. Keszericze Andrea közbeszerzési szakértő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közbeszerzés-stratégiai és Tájékoztatási Főosztály

3 3 A Kbt-t érintő módosítások Három ajánlattevős eljárások

4 4 A két legfőbb módosítás Az egyenlő bánásmód elvének megfelelően nem lesz kötelező minden esetben kizárólag KKV-kat ajánlattételre felhívni, DE a törvény továbbra is rögzíti, hogy az ajánlatkérőnek lehetőség szerint különösen KKV-kat kell felhívnia. A három ajánlattevős eljárás tárgyalás nélkül is lefolytatható.

5 5 122. § (8) bekezdés – az ajánlattételre felhívhatók köre és az egyenlő bánásmód követelménye Az Uniós követelményekhez jobban illeszkedő szabályozás Az egyenlő bánásmód elvének hangsúlyozása Nem kötelező KKV-t felhívni „Lehetőleg különösen” fordulat A törvény továbbra is rögzíti, hogy (amennyiben a beszerzés jellege ezt lehetővé teszi/indokolja) lehetőleg KKV-kat kell felhívni.

6 6 Mely esetekben veheti figyelembe az ajánlatkérő a KKV-k közvetlen előnyben részesítésének követelményét? Döntő szempont: fennáll-e határon átnyúló érdek az adott beszerzésnél, vagyis: Más tagállambeli ajánlattevő érdekeltsége valószínűsíthető-e? Ennek megítéléséhez az ajánlatkérő számos tényezőt figyelembe vehet: –a piac/a beszerzés sajátosságait/egyedi körülményeit (nincsenek Kkv-k az adott piacon, pl.: gázbeszerzés) –korábbi tapasztalatokat –Más ajánlatkérők hasonló eljárásait

7 7 Kbt. 122/A. § - három ajánlattevős eljárás tárgyalás nélkül A korábbi szabályozáshoz hasonlóan, a módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlatkérő tárgyalás nélkül folytassa le az eljárást A nemzeti nyílt és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keveréke. Ajánlattételi határidő: 15 nap A felhívás és a dokumentáció módosításáról nem kell hirdetményt közzétenni (írásban tájékoztatni kell a felhívott gazdasági szereplőket) Kizárólag a felhívott gazd. szereplők tehetnek ajánlatot (ők mást is bevonhatnak), de közösen nem tehetnek ajánlatot

8 8 A végrehajtási rendeleteket érintő módosítások 46/2011. (III. 25.) Kormányrendelet 168/2004. (V. 25) Kormányrendelet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet

9 9 46/2011. Korm. rend. A rendelet módosítását több tényező indokolta: –jogszabályváltozások: elsősorban a Kbt. és az Nvtv. –ellenőrzési tapasztalatok –adminisztrációs terhek csökkentése (mind a kötelezetti körbe tartozók, mind az NFM oldalán)

10 10 46/2011. Korm. rend. - főbb módosítások (1) Főbb módosítások: –személyi hatály: új meghatározás az Nvtv. módosítása miatt –tárgyi hatály: új kivétel –az ellenőrzés differenciálása 25/150 millió Ft felett közbeszerzések 25/150 millió Ft alatti közbeszerzések megrendelés KEF keretmegállapodásból verseny újranyitás KEF keretmegállapodásban

11 11 46/2011. Korm. rend. - főbb módosítások (2) Főbb módosítások (2): –hallgatási szabály bevezetése –szigorúbb jogorvoslati szabályok –teljesítésigazolások benyújtása –új mellékletek, új előterjesztés formákkal nagyobb hangsúly az előkészítésen (piacfelmérés, becsült érték meghatározása)

12 12 46/2011. Korm. rend. - Személyi hatály (1) Személyi hatály 2013. július 1-jétől: a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik, a Kormány közalapítványai, azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében az állami vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonosi (részvényesi, tagsági, stb.) jogokat miniszteri rendelet, vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja.

13 13 46/2011. Korm. rend. - Személyi hatály (2) Személyi hatály 2013. július 1-jétől nem tartoznak a Korm. rend hatálya alá: azok a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben a tulajdonosi jogokat törvény alapján gyakorolja központi költségvetési szerv vagy annak intézménye

14 14 168/2004. (V. 25.) Korm. rend. (1) A módosítás indokai: az uniós forrásból megvalósuló beszerzések gyorsítása inkoherenciák feloldása a közbeszerzési díj fizetésével kapcsolatos problémák kezelése Korábbi módosítás: lehetővé tette, hogy a keretmegállapodások 80%-os teljesülése esetén az önként csatlakozók beszerzési igényeit is befogadhassa a KEF

15 15 168/2004. (V. 25.) Korm. rend. (2) Főbb módosítások: a közbeszerzési díjat az intézmények fizetik (és nem az intézmények a szállító útján) a Korm. rendeletben foglalt bejelentési, igénybejelentési szabályok megsértése esetén az NFM az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál megszűnik a különbség a Kbt. szerinti keretmegállapodások, és a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodások között + Kormányhatározat a KEF portálról: új KEF portál kialakítása szükséges a jelenlegi elavult portál helyett

16 16 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet A módosítás: formai pontosításokat tartalmaz, a hirdetményminta rendeletbe is bevezeti az új tárgyalás nélküli három ajánlattevős eljárást.

17 17 A kérdéseket és véleményeket az alábbi e-mail címekre várjuk: hat.kozbeszerzesi@nfm.gov.hu tunde.hajas@nfm.gov.hu hat.kozbeszerzesi@nfm.gov.hu tunde.hajas@nfm.gov.hu

18 18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Új közbeszerzési szabályok 2013. július 1-től. 2 A Kbt. és a végrehajtási rendeletek módosítása 2. rész előadó: dr. Keszericze Andrea közbeszerzési szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések