Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. január 25.1 Kedvezményezetteket érintő változások a projekt megvalósítása során.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. január 25.1 Kedvezményezetteket érintő változások a projekt megvalósítása során."— Előadás másolata:

1 2007. január 25.1 Kedvezményezetteket érintő változások a projekt megvalósítása során

2 2007. január 25.2 Jogszabályi háttér változása 8/2006. (X.20.) MeHVM-PM-FVM együttes rendelet módosította a 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM rendeletet. Hatályba lépés: 2006.11.19. szerződésmódosítás közbeszerzés monitoring 2/2007 (I.10.) MeHVM-OKM-SZMM együttes rendelet: 1 intézkedés – 1 KSZ: eljárásrendi, pénzügyi és szakmai monitoring

3 2007. január 25.3 Kapcsolattartás ESZA Kht. PEJ Látogatás Mon. Jelentés Kedvezményezett FH ESZA Kht. Monitor Vezető Monitor MÁK

4 2007. január 25.4 Kapcsolattartás Kapcsolattartó: értesítés kapcsolattartó személyéről és elérhetőségeiről (decemberi levél) Elérhetőségek frissítése: fax, e-mail, telefon Kapcsolattartás módja: –PEJ, szerződésmódosítás, egyéb dokumentum: posta –ESZA Kht.-tól: fax, e-mail –Kérdések: e-mail és telefon (minden nap 10:00-14:00)

5 2007. január 25.5 Elérhetőségek ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Kérjük, minden esetben tüntesse fel: Projekt azonosítószáma Programcsoport Név

6 2007. január 25.6 Szerződésmódosítás Évek közötti költségátcsoportosítás szerződésmódosítást nem igényel Előzetesen elektronikusan jóváhagyott szerződésmódosítási kérelem és mellékleteinek benyújtása az ESZA Kht.- hoz postán Példányszám: kedvezményezettek száma + 2 (ESZA Kht., HEFOP IH)

7 2007. január 25.7 Közbeszerzés közösségi értékhatár felett: EKKE tájékoztatása az eljárásról a rendelet hatályba lépését követően indított eljárások esetében: a PEJ-hez csatolni kell a felhívást, a befejezéskor készített összegzést és a megjelent hirdetmény másolatát támogatót tájékoztatni kell: KDB előtti jogorvoslati eljárás megindulásáról a változásokról és követelményekről szóló tájékoztató folyamatban van

8 2007. január 25.8 Jelentéstétel & kifizetési igénylés PEJ Cél: a projekt szakmai, fizikai előrehaladásának nyomonkövetése Félévente Teljes szakmai és pénzügyi beszámoló A projekt egészéről szól EPEJ Cél: átmeneti likviditási gondok enyhítése Bizonyos feltételekkel Kifizetési igénylés A partnereket érinti

9 2007. január 25.9 PEJ benyújtása Benyújtása: postán, félévente a támogatási szerződésben rögzített 2006. november 20-át követő jelentéstételi időpont és az azt követő minden második időpont kimarad Jelentés típusa Benyújtás határideje Elszámolási időszak I. né. jelentés 2006. 09.11.2006.05.29. 2006.08.27. II. né jelentés 2006.12.112006.08.28 2006.11.26 III. né. jelentés 2007.03.12.2006.11.26 2007.02.25 zárójelentésprojekt befej. + 90 nap projekt kezd projekt befej Jelentés típusa Benyújtás határideje Elszámolási időszak I. né. jelentés 2006. 09.11.2006.05.29. 2006.08.27. II. né. jelentés 2007.03.12.2006.08.29 2007.02.25 zárójelentésprojekt befej. + 90 nap projekt kezd projekt befej

10 2007. január 25.10 PEJ benyújtása Formanyomtatványok1 eredeti és 1 hitelesített másolati Egyéb pénzügyi és szakmai dokumentumok 2 hitelesített másolati példányszámok: PEJ formadokumentum és mellékletei: az érvényes PEJ formanyomtatvány és kitöltési útmutató szerint számlaösszesítő on-line előállítható www.nfh.hu/emir/palyazo www.nfh.hu/emir/palyazo

11 2007. január 25.11 PEJ feldolgozás ESZA Kedv. Értesítése PEJ beadási határidőről Kedvezményzezett PEJ benyújtása ESZA monitoring Formai Ellenőrzés ESZA Monitoring Szakmai és Eljárásrendi Ellenőrzés ESZA Pü Pénzügyi ellenőrzés ESZA Jogi Csop. Közbesz ellenőrzés korrekciókérés ESZA Monitoring Projekt Hitelesítés ESZA Pü Forráslehívás Dokumentumok megküldése az IH-nak IH Utalványozás ESZA monitoring Kedvezményezett értesítése hiánypótlás

12 2007. január 25.12 EPEJ és mellékletei Partnerenként, 2 példányban, aláírva, papír alapon is szükséges benyújtani: EPEJ formanyomtatvány: –on-line előállítható www.nfh.hu/emir/palyazowww.nfh.hu/emir/palyazo –a főkedvezményezett által aláírt számlaösszesítő: –on-line előállítható www.nfh.hu/emir/palyazowww.nfh.hu/emir/palyazo –mérlegképes könyvelő által aláírt egyéb összesítők számlák, számlát helyettesítő bizonylatok hitelesített másolata kifizetést igazoló dokumentumok hitelesített másolata közvetlen szállítói kifizetés esetén a szerződések és teljesítésigazolások hitelesített másolata

13 2007. január 25.13 EPEJ benyújtásának feltételei Az EPEJ-ben igényelt támogatási összeg meghaladja a teljes támogatási összeg 5%-át konzorciumi szinten vagy partnerenként A benyújtott számlák időszaka a hozzá kapcsolódó (következő) PEJ időszak lehet. Egy EPEJ-ben már elutasított számlát nem lehet benyújtani a következő EPEJ-ben, csak PEJ- ben. Szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek

14 2007. január 25.14 Nem hiánypótoltatható dokumentumok Minden, a számlaösszesítőn szereplő számla záradékolt és hitelesített másolata (illetve összesítők) Minden, a számlaösszesítőn szereplő számla kifizetését igazoló dokumentum eredetiben, vagy hitelesített másolatban Szállítói számlák kifizetésének igényléséhez minden vonatkozó szerződés és teljesítési igazolás hitelesített másolata Az EPEJ-ben igényelt költségek a támogatási szerződés költségvetése szerint elszámolhatóak A számlák a pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak, illetve az egyéb formai szempontoknak megfelelnek Az EPEJ kitöltése az útmutató szerint történt, az EPEJ tartalma a szakmai szempontoknak megfelel

15 2007. január 25.15 EPEJ feldolgozás Kedvezményzezett EPEJ benyújtása ESZA monitoring EPEJ regisztrálása Formai Ellenőrzés ESZA Pü Pénzügyi Formai Ellenőrzés hiánypótlás ESZA Monitoring Elfogadott tételekről hitelesítés ESZA Pü Forráslehívás Dokumentumok megküldése az IH-nak IH Utalványozás Elutasított tételek indoklása ESZA monitoring Kedvezményezett értesítése

16 2007. január 25.16 EPEJ(eke)t követő PEJ a PEJ célja továbbra is: a projekt szakmai, fizikai előrehaladásának nyomonkövetése  EPEJ időszakra vonatkozó szakmai anyagok ellenőrzése félévente a PEJ kapcsán  EPEJ-ben és PEJ-ben benyújtott számlák szakmai alátámasztása, összekapcsolása lehetőség az adott időszakban felmerült és még el nem számolt, projekthez kapcsolódó költségek elszámolására amennyiben félévente a PEJ korrekciója után elutasításra kerülnek az EPEJ-ben már kifizetett tételek  visszakövetelés

17 2007. január 25.17 TIPP! A számlák folyamatos rögzítése az on-line rendszerben Az EPEJ-ben elszámolni tételekhez kapcsolódó és a későbbi PEJ-ben benyújtandó szakmai és pénzügyi dokumentumok folyamatos vezetése, párhuzamosan történő kezelése és szétválogatása papír alapon is. Fokozottan ügyeljen a számlák szakmai teljesítéshez kapcsolhatóságára és elszámolhatóságára. Amennyiben szükségesnek ítéli, konzultáljon a monitoring szakértővel és/vagy az ESZA Kht.-val. Önellenőrzés

18 2007. január 25.18 Változások értékelése Egy szervezeten belül minden információ Új rendszer Gyorsabb feldolgozás Gyorsabb pénzhez jutás  Megszűnik a személyes kapcsolattartás lehetősége Előfordulhatnak hibák Nagyobb hibalehetőség Pontosabb nyilvántartást igényel, visszakövetelés lehetősége megnő

19 2007. január 25.19 Köszönjük figyelmüket! ESZA Kht. www.esf.hu EUtamogatas@esf.hu


Letölteni ppt "2007. január 25.1 Kedvezményezetteket érintő változások a projekt megvalósítása során."

Hasonló előadás


Google Hirdetések