Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna NMH SZFI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna NMH SZFI"— Előadás másolata:

1 Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna NMH SZFI
A 2014/2015-ös tanév aktuális feladatai, a komplex vizsgarendszer bevezetésének tapasztalatai Előadásomban összefoglalom azokat a kiemelt feladatokat, amelyek a szakképzéssel, felnőttképzéssel foglalkozó intézmények tevékenységében jelentkeznek az előttünk álló tanévben, és amely feladatok egyben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (jelenleg NMH Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság) szakmai munkájához való kapcsolódását is jelentik ezeknek az intézményeknek. Szolnok 2014. Szeptember 03. Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna NMH SZFI

2 Álláskeresés és a szakképzés

3 Tanév rendje rendelet rendelkezései

4 A tanév rendje az EMMI 35/2014. (IV. 30
A tanév rendje az EMMI 35/2014. (IV. 30.) rendelete alapján –tanítási év A tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 15. (hétfő). A középfokú iskolák befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap április 30., kivéve a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában működő iskolákat (BM május 22., HM május 29.). Tanítási szünetek: 2014. október 27-től október 31-ig, 2014. december 22-tól január 2-ig, 2015. április 02-től április 07-ig A tanítási év a tanév szorgalmi időszaka, melynek a szakképző iskolákra is vonatkozó rendjét az emberi erőforrások minisztere rendeletben határozza meg. A szakképző intézmények is az első és utolsó tanítási napon belül, a szünetek figyelembe vételével tervezik meg a 180 tanítási napon ellátandó feladataikat.

5 A tanév rendje az EMMI 35/2014. (IV. 30
A tanév rendje az EMMI 35/2014. (IV. 30.) rendelete alapján - vizsgaidőszakok Írásbeli érettségi szakmai előkészítő vizsgatárgyakból: október 13-a, óra; május 19-e, 8.00 óra. Szakmai vizsgák: Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2014. október 6., 7., 8., 9. és 10.; tól 2015. február 2., 3., 4., 5. és 6.; 8.00-tól 2015. május 11., 12., 13., 14. és 15.; 8.00-tól Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2014. október 2015. február–március 2015. május–június A tanév rendje tartalmazza a szakképző iskolákban az írásbeli érettségi napját a szakmai előkészítő vizsgatárgyakból, valamint az iskolai rendszerű OKJ-s képzéseket lezáró szakmai vizsgák írásbeli vizsgatevékenységének időpontját, és a szóbeli, gyakorlati vizsgatevékenységek lebonyolítására kijelölt hónapokat. Mind a modulos, mind az új, komplex vizsgák írásbeli, szóbeli, interaktív és gyakorlati vizsgatevékenységeire vonatkoznak az időpontok. A párhuzamos képzésben még kifutó rendszerű nem modulos vizsgák egyes vizsgarészeire vonatkozó időpontokat is tartalmazza a rendelet, ezen vizsgák elenyésző száma miatt ezek nem kerültek feltüntetésre jelen dián.

6 A tanév rendje az EMMI 35/2014. (IV. 30
A tanév rendje az EMMI 35/2014. (IV. 30.) rendelete alapján - vizsgaidőszakok A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli pótnapja: május 28. (ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és ezek azonos napra esnek). A HÍD II. programok keretében megszerezhető rész-szakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja: június 17., a további vizsgatevékenységeket 2015. június 30-ig kell megszervezni. A szakközépiskolákat érintő pótnap május 28., amennyiben a szakmai vizsga írásbelije egybeesik pl. a korábban érettségizett, és jelen tanévben valamely tárgyból kiegészítő, ismétlő, pótló, javító, szintemelő vizsgát is tesz a tanuló. A tanév rendje külön kitér a HÍD II. program keretében megszerezhető rész-szakképesítések vizsgáinak idejére.

7 Szakmai vizsga szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos információk

8 Szakmai vizsgaadatok

9 Komplex vizsgák főbb adatai
Összes komplex vizsga adatai Ebből a TÁMOP projekt adatai Vizsgák száma 3 450 db 1 065 db Vizsgára jelentkezettek száma Kijelölt elnökök száma 1 091 fő 419 fő 2013. szeptember 1. – augusztus 1. közötti időszak adatai

10 A moduláris és a komplex vizsgák arányának változása,
ben, havi bontásban

11 Az 5 legkeresettebb szakképesítés a vizsgázók száma alapján
(fő) Vizsgák száma (db) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) 7 987 550 Motorfűrész-kezelő 6 974 316 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány) 5 601 456 Mezőgazdasági munkás 2 651 125 Konyhai kisegítő 2 413 123 2013. szeptember 1. – augusztus 1. közötti időszak adatai

12 Vizsgára jelentkezettek száma
Az 5 legkeresettebb szakképesítés a vizsgázók száma alapján (a TÁMOP projekt adatai nélkül) Szakképesítés Vizsgára jelentkezettek száma (fő) Vizsgák száma (db) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető szakmairány) 7 768 539 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány) 1 693 219 Társadalombiztosítási ügyintéző 254 14 Bérügyintéző 231 Közbeszerzési referens 162 8 2013. szeptember 1. – augusztus 1. közötti időszak adatai

13 Az 5 legkeresettebb szakmacsoport a vizsgázók száma alapján
(fő) Vizsgák száma (db) Gépészet 18 692 1 481 Mezőgazdaság 11 632 547 Közgazdaság 7 177 336 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 3 744 205 Vendéglátás-turisztika 3 098 163 2013. szeptember 1. – augusztus 1. közötti időszak adatai

14 A komplex vizsgarendszer bevezetésének tapasztalatai
Vizsgabejelentés – tételigénylés – elnöki/tagi kijelölés – elektronikus törzslap kitöltés – egy rendszerben történik. A vizsgaelnöki/tagi kijelölések adminisztrációja egyszerűbbé vált, a vizsgabizottság tagjai számára a megbízólevél útja elektronikusan nyomon követhető. A törzslapkitöltés része lett a vizsganyilvántartás, így a vizsga utáni adatszolgáltatás folyamata egyszerűsödött. A szakmai szervezetekkel az együttműködés a folyamatok optimalizálása érdekében folyamatos.

15 Törzslapnyilvántartás
A évi szakképzési törvény értelmében a törzslapnyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és felnőttképzési szerv. A moduláris rendszerű vizsgákról kiállított törzslapok szigorú elszámolású törzslapnyomtatványon kerülnek beküldésre. A komplex rendszerű vizsgák esetében elektronikus rendszerben történő törzslapkitöltés és megküldés, majd papíralapú beküldés (nem szigorú számadású nyomtatvány). A szakmai vizsgákról kiállított törzslap egy példányát be kell küldeni. A január 29-ét követően lebonyolított vizsgákról Igazgatóságunk állít ki kérelemre másodlatot. A moduláris vizsgákról papíralapon, 30 napon belül kell a törzslapot megküldeni. A komplex rendszerű vizsgáknál az elektronikus rendszerben kitölthető a törzslap, ezt elektronikusan be kell küldeni a vizsga lezárásakor, utána 20 napon belül kell beküldeni kinyomtatva is.

16 Szakmaszerkezeti döntés Szakképzési megállapodás

17 Szakmaszerkezeti döntés
A 2014/2015. tanév beiskolázását a tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tartalmazó 562/2013. (XII. 31.) kormányrendeletben foglaltak határozták meg. A rendelet költségvetési hozzájárulás szempontjából három kategóriába sorolja megyénként az iskolai rendszerben oktatható szakképesítéseket és a szakközépiskolai ágazatokat: a) támogatott szakképesítések: a fenntartó korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult b) nem támogatott szakképesítések: a fenntartó költségvetési hozzájárulásra nem jogosult c) korlátozottan támogatott szakképesítés: költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult Meghatározott keretek közt és formában a keretszám más fenntartó részére történő átadására lehetőség van, megállapodással, a tanévet megelőzően. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ekkor ellenjegyzésével látja el a megállapodást. Az előző, 2013/2014. tanév vonatkozásában alkotott kormányrendelet csak a korlátozás nélkül beiskolázható, illetve a költségvetési hozzájárulásra nem jogosító szakképesítések és ágazatok tekintetében tartalmazta a kormány szakmaszerkezeti döntését. A most induló tanév az első, amelyre a beiskolázás a háromelemű szakmaszerkezeti döntések alapján történt. A kormányrendelet meghatározta megyénként azon képesítéseket, amelyekre korlátozás nélkül lehet beiskolázni állami támogatás mellett, és azon képesítéseket, amelyek nem támogatottak. Harmadik elemként pedig megjelentek a rendeletben a beiskolázható keretszámok megyénként és fenntartónként egyes szakképesítéseknél. E körben a keretszám más fenntartó részére történő átadására is lehetőség van meghatározott feltételekkel és az állami szakképzési és felnőttképzési szerv ellenjegyzésével.

18 Képzés indítása nem állami fenntartású intézményben költségvetési hozzájárulással
Az iskolai rendszerű szakképzésben ellátott feladatok után a szakképző iskola nem állami fenntartója a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 84. § (7) bekezdése és a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet szerint akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha a fővárosi, megyei kormányhivatallal szakképzési megállapodást kötött az állami szakképzési és felnőttképzési szerv egyetértését követően. Meghatározott esetekben a vidékfejlesztésért felelős miniszter is egyetértési jogot gyakorol. Az új szabályozás értelmében a nem állami fenntartású szakképző iskolában folyó iskolai rendszerű szakképzésre akkor adható költségvetési hozzájárulás, ha szakképzési megállapodással rendelkezik az intézmény. Igazgatóságunk ebben egyetértési jogot gyakorol.

19 Szakképzési kerettantervek

20 A 2014/15. tanévben folytatódik a szakképzési kerettantervek szerinti oktatás a szakiskolákban és a szakközépiskolákban Az új OKJ szerinti képzések előző tanévi indításának feltételét biztosító, kiadott kerettantervek száma: Szakiskolai képzés: 85 szakképesítéshez Szakközépiskolai képzés: 161 szakképesítéshez 83 db szakképesítés-ráépülésekhez Speciális szakiskolai képzés: 79 részszakképesítéshez 2 éves képzési idővel 85 szakképesítéshez 4 éves képzési idővel HÍD II. program szerinti képzés 53 részszakképesítéshez A 2013/14-es tanévben az új. 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendeletben kiadott OKJ-ban szereplő, iskolai rendszerben oktatható szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei alapján elkészültek és NGM rendeletben megjelentek a szakképzési kerettantervek, megteremtve a feltételét ezen tantervek szerinti képzések indításának, biztosítva ezzel a képzési rendszer egyenszilárdságát, a rendszer átjárhatóságát is.

21 A szakképzési dokumentumok elérhetősége:
Honlapunkon elérhető valamennyi szakképzési dokumentum mind a korábbi OKJ, mind a évi OKJ szerinti képzésekre vonatkozóan.

22 Kerettantervekhez kapcsolódó további fejlesztések a TÁMOP 2. 2. 1. 3
Kerettantervekhez kapcsolódó további fejlesztések a TÁMOP alprojekt keretében Módszertani anyagok készítése Ágazati szakmai érettségi követelmények kidolgozása (az első munkaanyag elkészült) Informatikai rendszer kidolgozása az intézményi alkalmazáshoz, felhasználáshoz Kerettanterveket alkalmazók felkészítése A kerettantervek intézményi implementációjának támogatása, Tapasztalatgyűjtés a kerettantervek intézményi bevezetéséről »a szakképzési kerettantervekre vonatkozó esetleges módosítási javaslatok előkészítése Módszertani anyagok készülnek például: Szakiskolai összefüggő szakmai gyakorlat kerettanterv szerinti szervezéséhez Szakközépiskolai ágazati közös szakmai követelménymodulok oktatásához Szakiskolai/szakközépiskolai közös szakmai követelménymodulok oktatásához Foglalkoztatás (I., II.) és munkahelyi egészség és biztonság modulok (szuper közös) oktatásához Ágazati szakmai érettségi követelmények első munkaanyaga elkészült, jelenleg az érintett tárcák közötti előzetes egyeztetések zajlanak A kerettantervek intézményi implementációja során az előzetes tervek szerint minden iskolában kérdőíves felmérés történik a tapasztalatok összegyűjtésére

23 Tankönyv- és tananyagfejlesztés

24 Szakképzési tankönyvek, tananyagok biztosítása I.
Az NMH Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság tevékenysége a szakképzési tananyagok biztosításához kapcsolódóan: A szakképzési kerettantervekhez kapcsolódó tankönyvek fejlesztése folytatódik több szakmacsoportban. Az ún. „szuperközös” modulokhoz is készülnek további tananyagok. Az idei 9 féle új könyvünk tankönyvvé nyilvánításával jelenleg 79 féle tankönyvünk van a tankönyvjegyzéken, melyeket megrendelés esetén folyamatosan biztosítunk a képzőknek. Már kaphatóak az ún. szuperközös modulokhoz A munkahelyi egészség és biztonság alapjai és A foglalkoztatás alapjai című tankönyvek, az idegen nyelvi foglalkoztatási modulokhoz pedig interaktív tananyag készítés van folyamatban.

25 Szakképzési tankönyvek, tananyagok biztosítása II.
Továbbra is forgalmazzuk a már ismert tankönyveinket (katalógus a honlapon elérhető). A TÁMOP keretében kidolgozott tartalomelemek továbbra is letölthetők a honlapról. Hatósági feladatként összeállítjuk és közzétesszük a szakképzési tankönyvjegyzéket a 2015/16-os tanévre is.

26 Tanulmányi versenyek

27 Tanulmányi versenyek szervezése
Az NMH Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. § 9. pontja szerint a Hivatal, azon belül a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság alapfeladata a speciális szakiskolák tanulói számára a szakmai tanulmányi versenyek megszervezése. Ezt a feladatot a 2013/2014. tanévben is elvégeztük az érintett minisztériumok közreműködésével. A 2014/2015. tanévben is tervezzük a versenyek megszervezését. A korábbi évekhez hasonlóan, a szakképesítésért felelős minisztériumok egyéb tanulmányi versenyek megszervezésére történő felkérésének is eleget teszünk, hasznosítva az e területen szerzett tapasztalatainkat. Igazgatóságunk feladata a speciális szakiskolai tanulók számára a tanulmányi versenyek megszervezése meghatározott szakképesítésekből, rész-szakképesítésekből, tantárgyakból. Az elmúlt években aktív szerepet vállaltunk egyes, más tárcákhoz tartozó szakképesítésekben a tanulmányi versenyek szervezésében.

28 Elődöntőben résztvevők száma (fő) Döntőben résztvevők száma (fő)
Az SZFI által szervezett, 2013/2014. tanévi tanulmányi versenyek adatai Nevezők száma (fő) Elődöntőben résztvevők száma (fő) Döntőben résztvevők száma (fő) Speciális szakiskolák tanulmányi versenye (SZKTV, SZTKV) 329 284 77 SZÉTV 2280 2247 489 Közlekedési OSZTV 263 253 60 Közlekedési SZKTV 62 54 20 Informatikai OSZTV 275 274 40 Alapfeladatként szervezzük: SZKTV: Szakma Kiváló Tanulója Verseny a speciális szakiskolai tanulók számára SZTKV: Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyek a speciális szakiskolai tanulók számára Az illetékes tárcával együttműködésben szervezzük: SZÉTV: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hatáskörébe tartozó szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak országos tanulmányi versenyeit OSZTV: egyes szakképesítésekben az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeket SZKTV:egyes szakképesítésekben az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeket

29 Adatszolgáltatás, bejelentési kötelezettség

30 Nyilvántartásokkal, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok, bejelentési kötelezettségek
A szakképző intézményeknek, felnőttképzést folytató intézményeknek az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesítendő adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége körébe tartozik: Statisztikai adatszolgáltatás Felnőttképzési tevékenység megkezdése, folytatása Szakmai vizsgáztatás Szakmai vizsgákról kiállított törzslapok megküldése Igazgatóságunk felé számos bejelentési, adatszolgáltatási, dokumentum-megküldési feladatuk van a szakképző intézményeknek. Ezek közül a legjellemzőbbek: adatszolgáltatás az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében, a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, a szakmai vizsgák bejelentése, a vizsgák törzslapjainak megküldése

31 OSAP Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! A kötelező adatszolgáltatás az 1665 nyilvántartási számú adatlap elektronikus kitöltését jelenti a https://osap.nive.hu felületen. Adatszolgáltatásra kötelezettek: minden iskolai rendszeren kívüli képzést folytató intézmény. Beküldési, illetve feltöltési határidő: a vizsgát, ill. a képzés befejezését követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében évet követő 10. nap. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik, annak megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntetőjogi, illetve szabálysértési eljárást von maga után.

32 Felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok

33 Felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos feladatok
Engedélyezési eljárás lefolytatása Engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása, kétévenkénti ellenőrzése Szakértői tevékenység engedélyezése Felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetése Nyelvi programkövetelmények nyilvántartása Felnőttképzési Szakértői Bizottság működtetése A felnőttképzést is folytató iskolákat, és a felnőttképző intézményeket egyaránt érintő szabályozást tartalmaznak az új felnőttképzési jogszabályok. A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény szeptember 1-jén hatályát vesztette, és helyette a évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről lépett hatályba. Az Fktv. értelmében a továbbiakban felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelmet a hatósághoz – a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz – kell benyújtani, elektronikus úton. A hatóság hatvan napon belül dönt a kérelemről, valamint – bejelentés alapján – a bejelentést követő tizenöt napon belül kiegészíti az engedélyt. A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a hatóság – néhány kivételtől eltekintve – szakérői bizottság igénybevételével folytatja le az eljárást. E feladatokhoz hattagú, felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő tagokból álló, Felnőttképzési Szakértői Bizottságot (FSZB) működtet. A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, és elérhető a hatóság honlapján (www.nive.hu). A felnőttképzési szakértők nyilvántartását a hatóság (www.nive.hu), a felnőttképzési programszakértők nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (www.mkik.hu) vezeti.

34 Ösztöndíj folyósítása

35 A szakképző intézményeket érintő feladat a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj folyósítása
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a közoktatási intézményben nappali rendszerű szakiskolai oktatásban első szakképesítésre felkészítő, szakképzési évfolyamon tanulói jogviszonyban lévő, az adott megyében hiány-szakképesítést tanulók ösztöndíjban részesülnek. Feltétel: támogatási keretszerződés, a Korm. rendeletben meghatározott igénybejelentések alapján Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv folyósítja: ösztöndíj fedezetét biztosító összeget, az iskolát megillető lebonyolítási költségtérítést a szakiskolákkal kötött Az ösztöndíj célja az első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben résztvevő, a szakiskola szakképzési évfolyamon tanulók támogatása a hiány-szakképesítések körébe tartozó képzésekben. Az ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg folyósításához a honlapon lévő tájékoztatás szerint támogatási szerződést kell kötni a Hivatallal.

36 Az ösztöndíjak folyósítására vonatkozó néhány szabály
Az iskolának a tanuló jogviszonyával kapcsolatos adatai között nyilván kell tartani azt is, hogy a tanuló a hiány-szakképesítések közé tartozó szakképesítést tanult. Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban az igazolatlan óráinak száma elérte, illetve meghaladta a tíz órát. Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló a rendeletben meghatározott fegyelmi büntetés esetén. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányi átlag nem számítható, ekkor a tanulót kompetencia fejlesztésben kell részesíteni. A Rendelet pontosan meghatározza az ösztöndíjra való jogosultság egyéb kritériumait is, elsősorban annak érdekében, hogy a tanulókat ösztönözze a jobb tanulmányi eredményre, a jó munkafegyelemre is.

37 Az ösztöndíjak igénylését, elszámolását érintő változások
A 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet módosította az igénylést, elszámolást. Az eddigi négy igénylési/elszámolási időszakot a továbbiakban két igénylési/elszámolási időszak váltja fel. A fenti módosított igénylési és elszámolási időszakok a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően kerülnek bevezetésre. Aktuális információk, dokumentumok továbbra is a honlapon az NFA támogatások, Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj menüpont alatt találhatók.

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna NMH SZFI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések