Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikációs Rendszerek Bevezetés Kommunikációs rendszerek Kommunikáció-technikai mérnök szak 2003/2004 Dr. Magyari János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikációs Rendszerek Bevezetés Kommunikációs rendszerek Kommunikáció-technikai mérnök szak 2003/2004 Dr. Magyari János."— Előadás másolata:

1 Kommunikációs Rendszerek Bevezetés Kommunikációs rendszerek Kommunikáció-technikai mérnök szak 2003/2004 Dr. Magyari János

2 Kommunikációs Rendszerek Bevezetés: cél A kommunikációs rendszer célja az eredeti információnak a vevőoldalon a lehető legnagyobb hűséggel történő helyreállítása. Alkalmas technikai megoldások révén biztosítani a különféle szempontok közötti egyensúlyt Költség Teljesítmény / minőség Sávszélesség/ kapacitás

3 Kommunikációs Rendszerek Bevezetés: változások 1970: Hírközléselmélet2000: ???

4 Kommunikációs Rendszerek Bevezetés: változások Paradigmaváltás -- jelentésfüggetlen technika -- jelentés elemző / leíró optimalizálások Konvergencia ---Távközlés (pl. MP3 ?) ---Telefon ---Informatika ---Multimédia ---Internet ---Digital TV

5 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció eszköztára Az első mikroprocesszor megjelenése óta (Intel i4004, 1971) eltelt 30 év alatt –A lapkaméret 12 mm 2 -ről 450 mm 2 -re (évenként 13%) –A tranzisztorok száma 2.3x10 3 -ről 2.2x10 7 -re (évenként 36%) –Az órajel 0.75 MHz -ről 2500 MHz -re (évenként 31%) –A teljesítmény [MIPS] <0.1 -ről 5000 -re (évenként 43% ) nőtt meg.

6 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció eszköztára

7 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció eszköztára átalakitásManipulációs lehetőség Hang érzetKép érzet nincsFizikailag adottAkusztikai eszközök: Helmholz rezonátor, kupola hatás, stb optikai eszközök: Tükör, távcső Analóg (elektromos) jel Áramköri realizációErősítés, szűrés, kiemelés,.. Dolby Tart:frekvencia Keverés, analóg késleltetés, PAL, NTSC,.. D2MAC (?) Tart:szín Digitális struktúra Számítástechnikai kapacitás, absztakciós szint Tartalom pszihoakusztikai elemzés ATRAC, MP3, DTS, AC3.. Metadata - szintetizálás Pixel szomszédság, mozgás vektor, objektumok, szcenariók Metadata - szintetizálás File form átum algor itmu sok AV jelek kezelése

8 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése A kulcsfogalmak: Információ Kommunikáció Üzenet Jel Nagyon széles jelentéstartománnyal

9 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése Szurikáta (Suricata suricatta) Család: Mongúzfélék Afrikai déli részének szavannáin és félsivatagjaiban élnek A szurikáta csapatra jellemző a magasfokú szocializáltság Eddig legalább 10 féle hangjelzést különítettek el a kutatók, a fenyegető morgástól a riasztójelzésként szolgáló ugatásig, melynek hallattán azonnal visszamenekülnek üregükbe

10 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése telegráf Claude Chappe (1763 - 1805) találta fel. 1791 március 3. első nyilvános kisérlet 14 km áthidalásával. 1794 Július 16. átadták az első hivatalos légi-telegráf vonalat Paris-Lille között. Néhány éven belül 5000 km hálózat 533 állomássa lefedte Franciaország jelentős részét. A légi telegráf hibája, hogy éjjel és ködben nem működik. Ez a hiányosság keményen befolyásolta Franciaország történelmét: Napoleon 1815 marcius 1-én 1200 emberével visszatért, de XVIII Lajos Parizsban csak március 5–én kapota hírt a telegráf működését meggátló köd miatt. Igy történt Napoleon 100 napos visszatérése

11 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése Elemzés a kormány és az ellenzék augusztusi kommunikációjáról NSZ 2003. szeptember 12. A miniszterelnök kommunikációs offenzívája sem tudott javítani azon a helyzeten, hogy a kormány és a kormánypártok folyamatosan védekezni kényszerülnek, kezdeményezéseik pedig elsikkadnak. Az augusztus ismét az ellenzék kommunikációs sikerét hozta – állítja a Political Capital.

12 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése ?

13 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése Közös elemek: szereplők előadó- közönség szerver-kliens adó – vevő közös jelrendszer nyelv, kód közvetítő közeg hallótávolság,láthatóság csatorna üzenet tárgya téma, hír, üzenet információ

14 Kommunikációs Rendszerek csatorna A kommunikáció értelmezése általános modell ADÓVEVŐ INFORMÁCIÓ

15 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció értelmezése A mindennapi beszédben: –Közlés latin szó. Szótöve a "communis" vagyis közös a közös dolog nem más mint az a jelrendszer ( a nyelv ) közlemény -> információ –Beszélgetés –Üzenetátadás Legáltalánosabb jelentésben : –Minden olyan folyamat, amelyben információ továbbítása történik A meghatározás függ a definiáló tudományág milyenségétől !

16 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció nézőpontjai Kommunikáció információelméleti - kibernetikai értelemben, azaz információátadás mindenféle rendszerben (az embertől is függetlenül létező kommunikáció az atomok világától a galaktikákig). A kommunikáció területei ( Buda Béla nyomán) Kommunikáció technikai értelemben - információátadás emberalkotta, technikai rendszerekben (telefon, számítógépek stb.). Társadalmi kommunikáció - információátadás az emberek között a társadalmi szféra rendszereiben. Biológiai kommunikáció - az élő szervezetek különféle rendszereiben folyó - többnyire biokémiai úton indukált - információátadás.

17 Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció nézőpontjai Társadalmi –tudatosulás A kívánatos és elvárt eredménnyel járó társadalmi interakció Filozófiai, pszihológiai, nyelvészeti –Megismeréstudomány, kognitiv –Jelentéstan, szemiotika Technikai, mérnöki –Kódolások, hatékonyság, hűség Fogalomalkotó tudományterületek:

18 Kommunikációs Rendszerek értelmezés

19 Kommunikációs Rendszerek értelmezés

20 Kommunikációs Rendszerek értelmezés

21 Kommunikációs Rendszerek értelmezés

22 Kommunikációs Rendszerek értelmezés

23 Kommunikációs Rendszerek értelmezés valóság cselekvés ikon szimbólum „helyettesítő” konkrét műveletek Szemlélhető fogalomak absztakt műveletek „Fogalmi piramis” OLSON & BRUNER alapján

24 Kommunikációs Rendszerek értelmezés Robert M.Hayes Measurement of ínformation

25 Kommunikációs Rendszerek szemiotika Fogalmi kapcsolatok (C.W. Morris) Szintaxis a jelrendszerek formális belső szerkezetével, a jelek összefűzésének formális szabályaival foglalkozik. Szemantika a jelek és a jelölt tárgyak, illetve a jelek és a jelentés közötti viszonyokat tanulmányozza Pragmatika a jel és használója, valamint a jel és használata, kontextusa viszonyait tanulmányozza. kontextusa

26 Kommunikációs Rendszerek szemiotika index jel: olyan jel, ami nem hasonlít arra amire utal, azonban közvetlen kapcsolat van jel és jelenség között. A jel előzménye, következménye vagy természetes velejárója a jelenségnek. ikon jel: jel és tárgya között hasonlóság áll fönn pl: fénykép, festmény.A jel és a jelentése közötti kapcsolat világos és mindenki számára érthető. Csak akkor működőképes, ha valóban van ilyen tárgy. szimbólum: A jel és jelentés között csak konvención alapuló kapcsolat van.Olyan jel, amit pusztán az tesz jellé, hogy jelként értelmezik. Jel tipusok(Charles Peirce)

27 Kommunikációs Rendszerek Társadalmi kommunikáció interperszonális (2 személy közötti) csoportos (néhány fő részvétele) szervezeti (szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti) közéleti (retorikai alaphelyzet – szónok) médiakommunikáció (nyomtatott ill. elektronikus sajtó) kultúrközi (különböző kulturális közösségek A kommunikáció társadalmi interakció, melynek során valaki kapcsolatot létesít valaki mással, ennek során befolyásolja a másik viselkedését, attitüdjét, érzelmi reakcióját. A kontextus vagy szituáció lehet:

28 Kommunikációs Rendszerek A társadalmi kommunikáció modellje Az információ nem éri el célját, ha az átvitel bármely szinten meghiúsul. Küldött (leadott) információ Vett információ ADÓVEVŐ Kívánt cselekvés 4. Pragmatikus szint 3. Szemantikus szint 2. Szintaktikus szint 1. Statisztikus szint Kifejezett jelentés Alkalmazott kód Leadott jel Végrehajtott akció Megértett jelentés Megértett kód Vett jel Átvitel 5. Apobetikai szint Szándékolt eredmény Elért cél Forrás: MIAÚ No. 28. - 2000. December

29 Kommunikációs Rendszerek Bevezetés: indiai mese A vak ember és az elefánt indiai története: Az egyik vak az elefánt oldalát simította végig és úgy írta le az elefántot, hogy sima, mint egy fal. A második az ormányát simította végig és azt mondta, hogy olyan, mint egy kígyó. A harmadik vak ember az agyarait fogta meg és azt mondta, hogy hegyes, mint egy lándzsa. A negyedik a lábát tapogatta ki és azt állította, hogy magas, mint egy fa. Az ötödik a fülét érezte és az állatot úgy jellemezte, hogy olyan, mint egy lepedő. A hatodik vak pedig a farkát fogta meg és azt mondta, hogy vékony, mint egy kötél. Mindannyian biztosak voltak abban, hogy igazuk van.

30 Kommunikációs Rendszerek Információ Jel Jelentés Jelkészlet jelsorozat Elemi közlés: nominális-attributum vagy fogalom - -fogalom

31 Kommunikációs Rendszerek Információtípusok Jel · numerikus · analóg jel · képi · szöveges ·... Tartalom (rétegek) · megfigyelés (primer) · értelmezés ·... · osztályozás

32 Kommunikációs Rendszerek Az információtér Konverzió Absztrakció XX numerikus analóg jel analóg jel képi nyelvi interpretációobszervációklasszifikáció X X X X X


Letölteni ppt "Kommunikációs Rendszerek Bevezetés Kommunikációs rendszerek Kommunikáció-technikai mérnök szak 2003/2004 Dr. Magyari János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések