Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kommunikáció-technikai mérnök szak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kommunikáció-technikai mérnök szak"— Előadás másolata:

1 Kommunikáció-technikai mérnök szak
Bevezetés Kommunikáció-technikai mérnök szak 2003/2004 Kommunikációs rendszerek Dr. Magyari János Kommunikációs Rendszerek

2 Bevezetés: cél Költség Teljesítmény / minőség Sávszélesség/ kapacitás
A kommunikációs rendszer célja az eredeti információnak a vevőoldalon a lehető legnagyobb hűséggel történő helyreállítása. Alkalmas technikai megoldások révén biztosítani a különféle szempontok közötti egyensúlyt Teljesítmény / minőség Sávszélesség/ kapacitás Kommunikációs Rendszerek

3 Bevezetés: változások
1970: Hírközléselmélet 2000: ??? Kommunikációs Rendszerek

4 Bevezetés: változások
Paradigmaváltás -- jelentésfüggetlen technika -- jelentés elemző / leíró optimalizálások Konvergencia ---Távközlés (pl. MP3 ?) ---Telefon ---Informatika ---Multimédia ---Internet ---Digital TV Kommunikációs Rendszerek

5 A kommunikáció eszköztára
Az első mikroprocesszor megjelenése óta (Intel i4004, 1971) eltelt 30 év alatt A lapkaméret mm2 -ről 450 mm2 -re (évenként 13%) A tranzisztorok száma x103 -ről 2.2x107 -re (évenként 36%) Az órajel MHz -ről 2500 MHz -re (évenként 31%) A teljesítmény [MIPS] <0.1 -ről re (évenként 43% ) nőtt meg. Kommunikációs Rendszerek

6 A kommunikáció eszköztára
Kommunikációs Rendszerek

7 A kommunikáció eszköztára
AV jelek kezelése átalakitás Manipulációs lehetőség Hang érzet Kép érzet nincs Fizikailag adott Akusztikai eszközök: Helmholz rezonátor, kupola hatás, stb optikai eszközök: Tükör, távcső Analóg (elektromos) jel Áramköri realizáció Erősítés, szűrés, kiemelés,.. Dolby Tart:frekvencia Keverés, analóg késleltetés, PAL, NTSC,.. D2MAC (?) Tart:szín Digitális struktúra Számítástechnikai kapacitás, absztakciós szint Tartalom pszihoakusztikai elemzés ATRAC, MP3, DTS, AC3.. Metadata -szintetizálás Pixel szomszédság, mozgás vektor, objektumok, szcenariók File formátum algoritmusok Kommunikációs Rendszerek

8 A kommunikáció értelmezése
A kulcsfogalmak: Kommunikáció Információ Üzenet Szurikáta (Suricata suricatta) Család: Mongúzfélék Afrikai déli részének szavannáin és félsivatagjaiban élnek A szurikáta csapatra jellemző a magasfokú szocializáltság Eddig legalább 10 féle hangjelzést különítettek el a kutatók, a fenyegető morgástól a riasztójelzésként szolgáló ugatásig, melynek hallattán azonnal visszamenekülnek üregükbe Scientific Name: Jel Nagyon széles jelentéstartománnyal Kommunikációs Rendszerek

9 A kommunikáció értelmezése
Szurikáta (Suricata suricatta) Család: Mongúzfélék Afrikai déli részének szavannáin és félsivatagjaiban élnek A szurikáta csapatra jellemző a magasfokú szocializáltság Eddig legalább 10 féle hangjelzést különítettek el a kutatók, a fenyegető morgástól a riasztójelzésként szolgáló ugatásig, melynek hallattán azonnal visszamenekülnek üregükbe Szurikáta (Suricata suricatta) Család: Mongúzfélék Afrikai déli részének szavannáin és félsivatagjaiban élnek A szurikáta csapatra jellemző a magasfokú szocializáltság Eddig legalább 10 féle hangjelzést különítettek el a kutatók, a fenyegető morgástól a riasztójelzésként szolgáló ugatásig, melynek hallattán azonnal visszamenekülnek üregükbe Scientific Name: Kommunikációs Rendszerek

10 A kommunikáció értelmezése
telegráf Claude Chappe ( ) találta fel. 1791 március 3. első nyilvános kisérlet 14 km áthidalásával. 1794 Július 16. átadták az első hivatalos légi-telegráf vonalat Paris-Lille között. Néhány éven belül 5000 km hálózat 533 állomássa lefedte Franciaország jelentős részét. A légi telegráf hibája, hogy éjjel és ködben nem működik. Ez a hiányosság keményen befolyásolta Franciaország történelmét: Napoleon 1815 marcius 1-én 1200 emberével visszatért, de XVIII Lajos Parizsban csak március 5–én kapota hírt a telegráf működését meggátló köd miatt. Igy történt Napoleon 100 napos visszatérése Kommunikációs Rendszerek

11 A kommunikáció értelmezése
Elemzés a kormány és az ellenzék augusztusi kommunikációjáról NSZ • szeptember 12. A miniszterelnök kommunikációs offenzívája sem tudott javítani azon a helyzeten, hogy a kormány és a kormánypártok folyamatosan védekezni kényszerülnek, kezdeményezéseik pedig elsikkadnak. Az augusztus ismét az ellenzék kommunikációs sikerét hozta – állítja a Political Capital. Kommunikációs Rendszerek

12 A kommunikáció értelmezése
? Kommunikációs Rendszerek

13 A kommunikáció értelmezése
Közös elemek: szereplők előadó- közönség szerver-kliens adó – vevő közös jelrendszer nyelv, kód közvetítő közeg hallótávolság,láthatóság csatorna üzenet tárgya téma, hír, üzenet információ Kommunikációs Rendszerek

14 A kommunikáció értelmezése
általános modell csatorna ADÓ VEVŐ INFORMÁCIÓ Kommunikációs Rendszerek

15 A kommunikáció értelmezése
A mindennapi beszédben: Közlés latin szó. Szótöve a "communis" vagyis közös a közös dolog nem más mint az a jelrendszer ( a nyelv ) közlemény -> információ Beszélgetés Üzenetátadás Legáltalánosabb jelentésben: Minden olyan folyamat, amelyben információ továbbítása történik A meghatározás függ a definiáló tudományág milyenségétől ! Kommunikációs Rendszerek

16 A kommunikáció nézőpontjai
A kommunikáció területei ( Buda Béla nyomán) Kommunikáció információelméleti - kibernetikai értelemben, azaz információátadás mindenféle rendszerben (az embertől is függetlenül létező kommunikáció az atomok világától a galaktikákig). Kommunikáció technikai értelemben - információátadás emberalkotta, technikai rendszerekben (telefon, számítógépek stb.). Társadalmi kommunikáció - információátadás az emberek között a társadalmi szféra rendszereiben. Biológiai kommunikáció - az élő szervezetek különféle rendszereiben folyó - többnyire biokémiai úton indukált - információátadás. Kommunikációs Rendszerek

17 A kommunikáció nézőpontjai
Fogalomalkotó tudományterületek: Társadalmi tudatosulás A kívánatos és elvárt eredménnyel járó társadalmi interakció Filozófiai, pszihológiai, nyelvészeti Megismeréstudomány, kognitiv Jelentéstan, szemiotika Technikai, mérnöki Kódolások, hatékonyság, hűség Kommunikációs Rendszerek

18 Kommunikációs Rendszerek
értelmezés Kommunikációs Rendszerek

19 Kommunikációs Rendszerek
értelmezés Kommunikációs Rendszerek

20 Kommunikációs Rendszerek
értelmezés Kommunikációs Rendszerek

21 Kommunikációs Rendszerek
értelmezés Kommunikációs Rendszerek

22 Kommunikációs Rendszerek
értelmezés Kommunikációs Rendszerek

23 értelmezés „Fogalmi piramis” OLSON & BRUNER alapján szimbólum
absztakt műveletek ikon Szemlélhető fogalomak „helyettesítő” cselekvés konkrét műveletek valóság Kommunikációs Rendszerek

24 Kommunikációs Rendszerek
értelmezés Robert M.Hayes Measurement of ínformation Kommunikációs Rendszerek

25 Kommunikációs Rendszerek
szemiotika Fogalmi kapcsolatok (C.W. Morris) Szintaxis a jelrendszerek formális belső szerkezetével, a jelek összefűzésének formális szabályaival foglalkozik. Szemantika a jelek és a jelölt tárgyak, illetve a jelek és a jelentés közötti viszonyokat tanulmányozza Pragmatika a jel és használója, valamint a jel és használata, kontextusa viszonyait tanulmányozza. Kommunikációs Rendszerek

26 Kommunikációs Rendszerek
szemiotika Jel tipusok(Charles Peirce) index jel: olyan jel, ami nem hasonlít arra amire utal, azonban közvetlen kapcsolat van jel és jelenség között. A jel előzménye, következménye vagy természetes velejárója a jelenségnek. ikon jel: jel és tárgya között hasonlóság áll fönn pl: fénykép, festmény.A jel és a jelentése közötti kapcsolat világos és mindenki számára érthető. Csak akkor működőképes, ha valóban van ilyen tárgy. szimbólum: A jel és jelentés között csak konvención alapuló kapcsolat van.Olyan jel, amit pusztán az tesz jellé, hogy jelként értelmezik . Kommunikációs Rendszerek

27 Társadalmi kommunikáció
A kommunikáció társadalmi interakció, melynek során valaki kapcsolatot létesít valaki mással, ennek során befolyásolja a másik viselkedését, attitüdjét, érzelmi reakcióját. A kontextus vagy szituáció lehet: interperszonális (2 személy közötti) csoportos (néhány fő részvétele) szervezeti (szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti) közéleti (retorikai alaphelyzet – szónok) médiakommunikáció (nyomtatott ill. elektronikus sajtó) kultúrközi (különböző kulturális közösségek Kommunikációs Rendszerek

28 A társadalmi kommunikáció modellje
Forrás: MIAÚ No December Küldött (leadott) információ Vett információ ADÓ VEVŐ Kívánt cselekvés 4. Pragmatikus szint 3. Szemantikus 2. Szintaktikus 1. Statisztikus Kifejezett jelentés Alkalmazott kód Leadott jel Végrehajtott akció Megértett jelentés Megértett kód Vett jel Átvitel 5. Apobetikai Szándékolt eredmény Elért cél Az információ nem éri el célját, ha az átvitel bármely szinten meghiúsul. Kommunikációs Rendszerek

29 Bevezetés: indiai mese
A vak ember és az elefánt indiai története: Az egyik vak az elefánt oldalát simította végig és úgy írta le az elefántot, hogy sima, mint egy fal. A második az ormányát simította végig és azt mondta, hogy olyan, mint egy kígyó. A harmadik vak ember az agyarait fogta meg és azt mondta, hogy hegyes, mint egy lándzsa. A negyedik a lábát tapogatta ki és azt állította, hogy magas, mint egy fa. Az ötödik a fülét érezte és az állatot úgy jellemezte, hogy olyan, mint egy lepedő. A hatodik vak pedig a farkát fogta meg és azt mondta, hogy vékony, mint egy kötél.             Mindannyian biztosak voltak abban, hogy igazuk van. Kommunikációs Rendszerek

30 Kommunikációs Rendszerek
Információ Jel Jelentés Jelkészlet Elemi közlés: nominális-attributum jelsorozat vagy fogalom -<reláció>-fogalom Kommunikációs Rendszerek

31 Kommunikációs Rendszerek
Információtípusok Jel · numerikus · analóg jel · képi · szöveges · ... Tartalom (rétegek) · megfigyelés (primer) · értelmezés · ... · osztályozás Kommunikációs Rendszerek

32 Kommunikációs Rendszerek
Az információtér obszerváció interpretáció klasszifikáció numerikus X X analóg jel X Konverzió képi X nyelvi X X X Absztrakció Kommunikációs Rendszerek


Letölteni ppt "Kommunikáció-technikai mérnök szak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések