Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi van és mi kellene?. Adó- vélekedések Közösségi célok finanszírozására vezették be Adó megítélése Heller F. Állami szolgáltatás ellenértéke Sismondi:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi van és mi kellene?. Adó- vélekedések Közösségi célok finanszírozására vezették be Adó megítélése Heller F. Állami szolgáltatás ellenértéke Sismondi:"— Előadás másolata:

1 Mi van és mi kellene?

2 Adó- vélekedések Közösségi célok finanszírozására vezették be Adó megítélése Heller F. Állami szolgáltatás ellenértéke Sismondi: személy és vagyonvédelem ellenszolgáltatási díja Montesquieu:Polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezhessék Colbert:Adót szedni annyi, mint a lehető legkevesebb gágogás árán megkopasztani egy libát

3 Közpénzügyek területei Központi költségvetés Társadalombiztosítás Önkormányzatok Elkülönült állami pénzalapok

4 Adóztatás elvei 1. Közteherviselés 2. Megbízhatóság 3. Könnyen teljesíthetőség 4. Jutányosság

5 Adóztatás általános céljai Pénzügy-politikai cél: állami és helyi bevétel Speciális célok: újraelosztás, gazdasági növekedés ösztönzése, beruházás, fejlesztés szociálpolitikai, foglalkoztatási ösztönzés stb.

6 Adózási elvek Egyenlőségi ( azonos áldozat) Áldozatelméleti (magasabb jövedelműek többet fizessenek) Hatékonysági elv Fogyasztási elv: fogyasztás arányában fizessenek (s a szegények fogyasztását korlátozza). Viszontszolgáltatási elv. Szolgáltatás - ellenszolgáltatás

7 Milyen a jó adórendszer? Egyszerű Semleges: g.i döntést nem befolyásol Igazságos: teherviselő-képesség szerint Konzisztens: harmonikus pl. EU- val Stabil, kiszámítható Rugalmas Olcsó, hatékony

8 ELŐZMÉNYEK Az elmúlt 15 év alatt a magyar adórendszer teljesen belesimult az Európai Unió adórendszerébe (összecsiszolódás) Adóharmonizáció a közvetlen adók terén középtávon az Európai Unióban nem várható Magyarországon rövidtávon: - az adóalapok szélesítése, - adóbeszedés/behajtás hatékonnyá tétele segítheti a költségvetést hosszútávon: komplex adóreform

9 Az OECD-országok adószerkezete 2005-ben (%) Jövedelmek és nyereség utáni adó Egyéb adók TB- járulék Fogyasz- tási adók Vagyon -adók OECD- átlag 35,32,525,131,75,4 EU-átlag34,92,327,530,44,9 USA49,1---23,916,410,6 Magyar- ország 23,21,033,740,41,7 Forrás: OECD Rewenue Statistics, Párizs 2005

10 Ország19981999200020012002200320042005 Németország5752 394025 Belgium40 39 Olaszország41 40 Spanyolország35 Hollandia35 30/3535 Görögország40 35 Portugália37 35 33 30 Dánia3432 30 Luxemburg37 30 20-22 Franciaország424037353433 Írország32282420 1310 Egyesült Királyság31 30 Ausztria34 25 Scédország28 Finnország28 29 Lengyelország36343028 2219 Csehország35 31 2824 Magyarország18 16

11 Ország Év Adófizetési készség (%) Az áfa viszonya a GDP-hez (%) Egy főre jutó GDP ($) Új-Zéland199394,98,412.350 Svédország199294,68,025.100 Izrael199292,29,711.950 Portugália199186,06,45.930 Chile199181,88,82.160 Kanada199177,72,220.440 Spanyolország198974,05,412.450 Argentína199268,55,92.790 Kolumbia199164,22,41.139 Magyarország199163,76,12.720 Mexikó199262,93,03.030 Ecuador199161,83,11.000 Fülöp-szigetek199259,22,4730 Bolívia199056,13,1650 Peru199231,83,11.070 Forrás: Adó, IX. évfolyam, 1995/11. szám

12 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

13 REJTETT GAZDASÁG ELLENI FELLÉPÉS ESZKÖZEI Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Jövedelembecslési eljárás Felülellenőrzés jogintézménye Készpénzfizetés korlátozása Adóhatóság nyomozati jogköre Büntetőjogi következmények

14 Forrás: Saját szerkesztés az ORFK Pénzügyi Nyomozó Igazgatósága 2003. évi beszámolójának adatai alapján

15 EDDIGI EREDMÉNYEK A globalizáció hatására káros adóverseny alakult ki az egyes országok között, mely a közvetlen adók területén hátráltatja a harmonizálási törekvéseket Az Európai Unió tagállamai adóbevételeik legnagyobb hányadát a munkát terhelő adókból realizálják (szja, szociális hozzájárulások) A magyar ÁFA-rendszer már szinte teljesen harmonizált az EU 6. irányelvével, viszont az EU-n belüli adóellenőrzések nehézkesek, adat- és időigényesek

16 Eddigi eredmények Magyarország elvégezte a jogharmonizációt és az intézményfejlesztést, jól áll közigazgatási és jogalkalmazási képességek tekintetében is. Ugyanakkor egyszerűsíteni és átláthatóbbá kell tenni az adórendszert az adózók számára Mivel a legnagyobb adózók az adótervezéssel adóminimalizálást érnek el, és adómértékek emelésére szinte sehol nincs lehetőség, ezért rövidtávon marad az adóbehajtás szigorítása, az eltitkolt jövedelmek feltárása A rejtett gazdaság a rendszerváltást követően megerősödött, de az ellene tett adminisztratív intézkedések nem hoztak látványos eredményeket

17 Eddigi eredmények 2008-ig Magyarországon az adózási morál kedvező irányba változott, ha az adórést vesszük alapul, azonban az adózási morál javulásához egy komplex rendszer szükséges (adóegyszerűsítés, módszeregyszerűsítés, hatékony, de egyszerű adóellenőrzés) Az OECD-országokhoz viszonyítva az szja-t, a munkavállalói tb terheket és a családi transzfereket tartalmazó ún. bérrés Mo.-on az átlagos keresetűekre számítva magas 2010-től változás Mo. versenyképességét és tőkevonzó képességét alapvetően nem adópolitika eszközökkel kell biztosítani, hanem stabil, kiszámítható pénzpiac, jogszabályi háttér, infrastruktúra fejlesztés, szakképzett munkaerő szükséges. Adópolitikai eszközökkel is lehet segíteni, pl. járulékterhek csökkentése, stabil, kiszámítható adórendszer, általános adókedvezmények adásával a K+f tevékenységek és a fejlesztések után

18 Új javaslatok Célszerű az egyszerűsített adózási rendszerek alkalmazása (EVA, átalányadó) Ki kell terjeszteni a hatályukat nagyobb adózói körre Be kellene vezetni az adókivetés/megegyezés módszerét Az így felszabaduló kapacitást a 10.000 legnagyobb adóteljesítményű adózókra kellene koncentrálni (pl. traszferárak vizsgálata)

19 Jogalkotás Egyeztető tanács Adóigazgatás hatékonnyá tétele Átalányadózás kiszélesítése EVA, átalányadó adókivetés, Egyéb egyszerű- sítések Legnagyobb adóteljesítményű adózók fokozott, szakszerű ellenőrzése Adóreform koncepció

20 Forrás: Saját szerkesztés az APEH Gy-M-S Megyei Igazgatóság adatai alapján

21 Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata / Adóterhelés, adó-átrendezés / Az adózás bevonása az adóalanyok döntéseinek optimalizálásában /Adótervezés/ A fizetendő adó meghatározása

22 Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata / Adóterhelés, adó-átrendezés / Az adózás bevonása az adóalanyok döntéseinek optimalizálásában /Adótervezés/ A fizetendő adó meghatározása

23 Adótan és társtudományok Adótan a vállalati gazdaságtan része. Adóoptimalizálás hasonlít a termelés, a finanszírozás optimalizálásához Adótan kapcsolódik a pénzügyhöz, a pénzügy joghoz, a szociológiához

24 Pénzügyi elvonások Adó: kényszer, ellentételezés nélküli,pénzbeli megjelenésű Vám: határon történő átengedésért fizetett Lefölözés:piaci versenyképesség befolyásolási eszköz Díj:ápolási, vámkezelési, belépési, IIleték:állami szolgáltatások ellenértéke (hatósági, vagyoni) Járulék. Későbbi kiadások fedezete TB Pénzbírság pl. büntetés

25 Adórendszer kialakulása Fej-adók Tárgyi adók (házadó, füstadó) Hozadéki adó (földadó, termelési, kereseti adó) Jövedelem-adók.Anglia, No. USA Franciaország 1799-1914 Forgalmi adók Ökoadók

26 Adórendszer kialakulása Fej-adók Tárgyi adók (házadó, füstadó) Hozadéki adó (földadó, termelési, kereseti adó) Jövedelem-adók.Anglia, No. USA Franciaország 1799-1914 Forgalmi adók Ökoadók

27 A magyar adórendszer fejlődése 1848-ig:Állam jövedelme= a király jövedelme=földbirtok+bánya+Sóadó+ stb Ház-adó a legfontosabb adó a megye és kp 1848. Első adóreform Kossuth pm közvetlen és közvetett adók bevezetése. Adót a községek szedtek 1850 Osztrák rendszer átvétele Közteherviselés bevezetése és a direkt adók(föld, ház, jövedelem)

28 Adóreformok 1909 Második adóreform tervezet Célja:Összes elvonás ne változzon, de az adóteher teherviselő-képesség szerint eszköz.: egyenes adók eltörlése, hozadéki adók módosítása, új adónem Változás:a jövedelemadónál, progresszív az alacsony jövedelműeknél nincs, családi adó, gyermek kedvezmény 1922-ben vezették be

29 Adóreformok 1945-1947 Harmadik adóreform A szocialista irányú adórendszer sajátosságai: adók átcsoportosítása, a magánszféraánál adóemelés, az államinál csökkenés, kötelező beszolgáltatás, munkajövedelem adóterhe nő, a jövedelem mg.ból az iparba történő átcsoportosítása

30 Adóreform 1988 Negyedik adóreform Közeledés Nyugat- Európához Új stabil pénzügyi szabályozás Közvetlen adók szerepe csökken a közvetetteké nő SZJA, ÁFA? TÁNYA, földadó, gk adó szeszadó vám, honvédelmi hozzájárulás, ipa helyi adók

31 Közeledés az EU-hoz Adóharmonizálás,Fehér könyv Pártoktól a hatalomtól függő adóterhelés és adórendezés Megszorítások növekedése Szürke és fekete gazdaság növekedése Költségvetési és államadóssági problémák

32 2010-re súlyos feszültség alakult ki a gazdaságban, és a társadalom szinte minden területén. A gazdaságban lévő feszültség indikátorai: a zéró növekedés, a munkanélküliség, az eladósodás az infláció, a költségvetési hiány, a korrupció. 32 költségvetés önkormányzat magánszemélyek vállalkozások

33 A központi költségvetés feszültségét a nagy elosztó rendszerek feszültségei, pl. nyugdíj, egészségügy, oktatás, beruházások, az adósságcsapda, és az adóreform elmaradása jelzi. 33 A gazdasági feszültség oka és következménye Versenyképesség romlása

34 1. Az adórendszer versenyképessége Stabilitás Kiszámíthatóság Illeszkedés Olcsóság Adószerkezet Ösztönzési célok Adónemek aránya 34 Megtakarítás Fogyasztás Tevékenység Segély Aktív Inaktív Hosszú táv Rövid táv

35 A közterheknek a nettó bérekhez való viszonya 35

36 36 Egyenlőség (fiskális) KKV Multi  32,2% teher AUDI 0%OMV 0% Vodafone 0%Coca-Cola 0,27% Suzuki 1,37%Tesco 1,72% Mercedes???+támogatások!

37 37 ÁFA kulcsok csökkentése - versenyképesség - EU befizetés egyértelmű szabályozás (pl. ki felel a számlákért?)

38 Adóreform gazdasági fordulat I. Az adóreform célrendszerének kialakítása A gazdasági fordulathoz elengedhetetlen az adóreform növekedésorientáltság biztosítása foglalkoztatás növelése szociálpolitika (családtámogatás) megtakarítás-ösztönzés illeszkedés (EU, versenytársak, stb.) igazságosság kiépítése egyszerűség (gazdasági élet egyre bonyolultabb, az ezt követő adórendszer átláthatatlan – azonos fogalmak, minimális adatszolgáltatás, adminisztráció, közérthetőség) semlegesség 38

39 Adóreform és gazdasági fordulat Legfőbb akadálya: Adósságcsapda 39 Deficit Kamat-teher Adóteher Versenyképesség csökkenés


Letölteni ppt "Mi van és mi kellene?. Adó- vélekedések Közösségi célok finanszírozására vezették be Adó megítélése Heller F. Állami szolgáltatás ellenértéke Sismondi:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések