Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi feladatok VBA támogatása Barna Róbert KE GTK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi feladatok VBA támogatása Barna Róbert KE GTK"— Előadás másolata:

1

2 Pénzügyi feladatok VBA támogatása Barna Róbert KE GTK
1. előadás Barna Róbert KE GTK Informatika Tanszék

3 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 3. előadás
3 / 25

4 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
VBA : Visual Basic for Application A Visual Basic nyelv kiegészítése az Office programok automatizálására Ma már más alkalmazások is használják: AutoCad, PhotoShop, Corel Draw,… „Majdnem” Objektumorientált nyelv Objektumalapú nyelv: csak meglévő objektumok használhatók, nincs öröklés Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 4 / 25

5 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektum (object) Valamilyen logikai értelemben vett egész, entitás A valós világ egy jól körülhatárolt részének modellje Rendelkeznek tulajdonságokkal és metódusokkal Osztály (class) Objektumosztály (class) → Objektumegyed (item) Szabásminta → Nadrág Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 5 / 25

6 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumnév Osztálynév Excel munkafüzet Workbooks diagramlap Charts eszköztár Toolbars tartomány Range, Cells keretvonal Borders munkalap Workshets, Sheets rajz, ábra DrawingObjects betűkészlet Fonts VBA párbeszédlap (űrlap) UserForm vezérőelem Active-X Control Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 6 / 25

7 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Konténer Azonos típusú objektumok objektumhalmazt alkotnak (collection), az objektumok a halmaz elemei (item). Az objektumhalmaz maga is objektum, konténernek (container) nevezzük. A neve általában az osztálynevének többesszáma (+s). A konténer mindig tudja, hogy milyen típusú (type) és egy típuson belül mennyi (count) elemet tartalmaz. A konténerek magasabb szintű konténerek elemei lehetnek, hierarchikus rendszert alkotnak. A legmagasabb szintű konténer az alkalmazás (Application objektum) amely az összes konténert tartalmazza. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 7 / 25

8 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Excel konténerek és tartalmuk: munkafüzet (Workbooks): munkalap (Worksheets) párbeszédlap (UserForms), modullap (Module). munkalap (Worksheets): objektum tartományok (Range vagy Cells objektumok) diagramok, képek (Chart objektumok) rajzok és ábrák (DrawingObject objektumok). tartomány (Range): cellák (Cells), oszlopok (Columns), sorok (Rows) konténerek, ezek mind (Cell) objektumból állnak. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 8 / 25

9 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Elérhetőség, hozzáférés Az objektumok között vannak: nyilvánosak (Public) amelyeket az alkalmazás összes objektuma „ismer” és használhat. zároltak (Private), amelyek az aktuális konténeren kívüli objektumok számára „nem látszanak”. Nyilvános objektum: menüsor (MenuBar objektum) eszköztár eszköztár (ToolBar objektum) és a mindkettőt tartalmazó (CommandBars) konténer. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 9 / 25

10 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Névmegadás Az objektumokat, nyelvi elemeket, makrókat, változókat, konstansokat (programelemeket) nevük azonosítja, a nevükkel hivatkozunk rájuk. A név: Kötelezően betűvel kezdődik Betűket, számokat, alsókötőjelet (_) tartalmaz Maximum 256 karakter hosszú Kis és nagybetű azonosnak számít Beépített konstansok, változók, eljárások, függvények, metódusok, tulajdonságok nagykezdőbetűsek Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 10 / 25

11 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
E nézet (Excel View) Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 11 / 25

12 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
VB nézet (Code View) Projekt ablak (Project window) Kód ablak (Code window) Tulajdonság ablak (Properties window) Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 12 / 25

13 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
VB nézet, szokásos (Standard) eszköztár 1 Excel nézet 2 Beszúrás (Insert) Modullap (Module) Párbeszédlap (UserForm) 3 Mentés (Save) 4 Kivágás (Cut) 5 Másolás (Copy) 6 Beillesztés (Paste) 7 Keresés (Find) 8-9 Visszavonás (Undo) Újra (Redo) 10, 11, 12 Makró Indítás (Start), Megállítás (Break) Alaphelyzet (Reset) 13 Tervező nézet (Design Mode) 14 Projekt tallózó (Project Explorer) 15 Tulajdonságok ablak (Properties Window) 16 Objektumtallózó (Object Browser) 17 Eszközök (ToolBox) 18 Súgó (Help) Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 13 / 25

14 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Projekt ablak (Project Window) Microsoft Excel Objects mappa mindig létezik. Itt található a munkafüzet (ThisWorkbook) objektum. Ezekhez kódlap is tartozhat. Mappák ki/be kapcsolása (Toggle Folders) Objektum megjelenítése (View Object) (excel objektum esetén excel nézet) Kód megelenítése (View Code) Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 14 / 25

15 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Tulajdonságok ablak (Properties Window) A kijelölt objektum tulajdonságait lehet megtekinteni illetve beállítani. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 15 / 25

16 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Projekt tallózó (Project Explorer) Megtekinthető az összes használt illetve az összes létező, használható objektum. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 16 / 25

17 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Nyelvi elemek Utasítás: előírja a számítógép által elvégzendő műveleteket. MsgBox: megjelenít egy üzenetablakot Open: megnyit egy fájlt Eljárás és Függvény: utasítássorozat, más eljárások, függvények meghívása, aktiválása révén. A meghívott eljárások, függvények újabbakat hívhatnak, nincs elvi korlátja a hívások számának. Eljárás: csak végrehajt egy utasítássorozatot. Függvény: kiszámít valamilyen értéket és azt visszaadja a hívónak. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 17 / 25

18 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Tulajdonságok metódusok Tulajdonságok: meghatározzák az objektumok megjelenési formáját, működésmódját, működését, működésének hatását. (szöveg színe, adatbeviteli mező pozíciója, …) Metódusok: A tulajdonságok megadására, módosítására, lekérdezésére szolgálnak. Ezek eljárásként viselkednek. Kezelik a konténereket, kijelölik az objektumokat. Ekkor van visszatérési érték, függvényként viselkednek Események Történés, változás, amelyeket az objektumok képesek érzékelni. Az esemény hatására aktiválódik valamelyik programrészlet. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 18 / 25

19 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumok kijelölése Minden műveletvégzés előtt ki kell jelölni a megfelelő objektumokat! Mivel ezeket konténerek tartalmazzák azokat is ki kell jelölni! Nem kell a legmagasabb szinten (Application) kezdeni a konténerek kijelölését, hiszen a megnyitott munkafüzetben (Workbook) dolgozunk. A munkafüzetben munkalapok (Worksheets) és diagramlapok (Charts) lehetnek. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 19 / 25

20 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumok kijelölése Munkafüzet, munkalap, diagram, ábra, kijelölt tartományon belül egy cella kijelölésére az Activate metódus használható. Cella és tartomány esetében, de munkalap, diagramlap és rajzelem esetén is a Select{[True|False]} metódus (is) használható. Ha a paraméter hiányzik, vagy True akkor új kijelölés történik, ha False akkor a kijelölés a régihez kapcsolódik hozzá. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 20 / 25

21 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumok kijelölése Az aktív ablakban kijelölt bármilyen objektumra a Selection kulcsszóval kell hivatkozni. Aktív munkafüzet kijelölt munkalapjára ActiveSheet, ennek kijelölt, egy cellából álló tartományára ActiveCell, általában a kijelölt objektumra a ActiveObjektumnév tulajdonsággal is lehet hivatkozni. A hivatkozás helyettesíti az objektumot, vagyis rendelkezik az objektum minden metódusával és rajta keresztül minden tulajdonsága megváltoztatható. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 21 / 25

22 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumok kijelölése Konténer egy elemét (objektumát) az Item metódussal kell kijelölni, amelynek paramétere az elem neve, vagy indexe (sorszáma) a konténerben. Az alapértelmezett tulajdonságokat nem kell megadni, így pl. az Item általában elhagyható Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 22 / 25

23 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumok kijelölése Megnevezés VBA hivatkozás Program Application Az alkalmazás áll_név nevű munkafüzete [Application.]Workbooks (”áll_név”) Aktív munkafüzet mlap_név nevű munkalapja [Active.Workbook.]Worksheets(”mlap_név”) Aktív munkafüzet pblap_név nevű párbeszédlapja [Active.Sheet.]UserForm(”pblap_név”) Aktív munkafüzet képnév nevű párbeszédlapja [Active.Sheet.]Charts(”kép_név”) Tartományok Egyetlen cella (pl.D2) A1 formátumban [Active.Sheet.]Range(”D2”) S1O1 formátumban [Active.Sheet.]Cells(2,4) mlap_név nevű munkalapon Sheets(”mlap_név”).Range(”D2”) B1:F5 tartomány A1 formátumban [Active.Sheet.]Range(”B1:F5”) [Active.Sheet.]Range(Cells(1,2),Cells(5,6)) mlap1:mlap4 nevű munkalapon (3D) [Active.Sheet.]mlap1:mlap4!Range(”B1:F5”) A-E teljes oszlop [Active.Sheet.]Columns(”A:E”) 4-7 teljes sor [Active.Sheet.]Rows(”4:7”) Kijelölt tartomány egy keretvonala Selection.Borders(index) Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 23 / 25

24 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Objektumok kijelölése Az aktív munkafüzet második, munka2 munkalapján a C3:E8 tartományban a 3. sor 2. oszlopában levő cella kijelölése (D5) Active.Workbook.Worksheets.Item(2).Range(”C3:E8”).Select Selection.Cells(3,2).Activate Active.Workbook.Worksheets(2).Range(”C3:E8”).Select Sheets(”munka2”).Range(”C3:E8”).Select Selection.Range(”B3”).Activate A Selection kulcsszó a C3:C8 tartományt helyettesíti ennek B3 cellája a D5. A D5 lesz aktív de a C3:C8 tartomány kijelölt marad. Ha cella kijelölésére a Select kulcsszót használtuk volna, akkor csak a cella lenne kijelölve. Ha cell kijelölése előtt a elhagyjuk a Selection kulcsszót, akkor a munkalap B3 celláját jelöljük ki. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 24 / 25

25 Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás
Köszönöm a figyelmet! Folyt köv. Pénzügyi feladatok VBA támogatása – 1. előadás 25/44 25 / 25


Letölteni ppt "Pénzügyi feladatok VBA támogatása Barna Róbert KE GTK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések