Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tehetséggondozás az örkényi mikrotérségben”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tehetséggondozás az örkényi mikrotérségben”"— Előadás másolata:

1 „Tehetséggondozás az örkényi mikrotérségben”
A Huszka Hermina Általános Iskola, mint a TÁMOP / számú, „Tehetséggondozás az örkényi mikrotérségben” című projekt főkedvezményezettje szeretettel köszönti Önöket! Nyitórendezvény Bergman Group Kft

2 „Iskolai tehetséggondozás”
ELŐZMÉNY A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén A TÁMOP /1 kódszámú „Iskolai tehetséggondozás” elnevezésű pályázati kiírásra 4 oktatási intézmény konzorciumi együttműködés formájában elkészült a pályázati dokumentáció Nyitórendezvény Bergman Group Kft

3 KONZORCIUMI PARTNEREK
Huszka Hermina Általános Iskola, Örkény Cziffra György Művészeti Iskola, Örkény Csurgay Franciska Általános Iskola, Táborfalva Tatárszentgyörgyi Általános Iskola, Tatárszentgyörgy Nyitórendezvény Bergman Group Kft

4 FŐBB DÁTUMOK Pályázat benyújtása: 2009. október 5.
Támogató döntés: március 10. Támogatási szerződés aláírása: 2010. június 23. Nyitórendezvény: szeptember 27. Nyitórendezvény Bergman Group Kft

5 Tehetséggondozás az örkényi mikro-térségben
A PROJEKT A pályázat címe: Tehetséggondozás az örkényi mikro-térségben Projektszám: TÁMOP / Nyitórendezvény Bergman Group Kft

6 A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
A projekt teljes költsége: Ft Támogatás összege: Ft Támogatás mértéke: % Nyitórendezvény Bergman Group Kft

7 A PROJEKT KÖLTSÉGEINEK MEGOSZLÁSA
Huszka Hermina Általános Iskola: Ft Cziffra György Művészeti Iskola: Ft Csurgay Franciska Általános Iskola: Ft Tatárszentgyörgyi Általános Iskola: Ft Nyitórendezvény Bergman Group Kft

8 A PROJEKT CÉLJAI: Hosszú távú célok: Az oktatás minőségének javítása
Az egyes területeken kiemelkedően tehetséges, valamint az alulteljesítő tehetséges, és lemaradó tanulók képzése, nevelése Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek fejlesztése A projektben résztvevő pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségsegítő hálózatba A tanulók eltérő szociális helyzetéből, az iskolák közötti színvonaleltéréséből fakadó esélykülönbségek mérséklése Nyitórendezvény Bergman Group Kft

9 A PROJEKT CÉLJAI: Rövid távú célok:
A projektben résztvevő intézmények bevonása az Országos Tehetségsegítő Hálózatba A pedagógusok szakmai-módszertani ismereteinek fejlesztése A tehetségek felkutatását lehetővé tévő módszerek alkalmazása és elterjesztése a részt vevő iskolákban A tehetségek felismerését elősegítő programok, rendezvények fejlesztésének, indításának ösztönzése Egyéni fejlesztési programok kialakítása Nyitórendezvény Bergman Group Kft

10 Kérem ismerjék meg az intézmények egyedi programját a projekt keretében!
Nyitórendezvény Bergman Group Kft

11 HUSZKA HERMINA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nyitórendezvény Bergman Group Kft

12 A HUSZKA HERMINA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
A Huszka Hermina Általános Iskolában 8 pedagógus tart tehetséggondozó foglalkozásokat, pedagógusonként 96 órában Nyitórendezvény Bergman Group Kft

13 A FOGLALKOZÁSOK FŐBB TÉMAKÖREI
Memóriafejlesztés, rímfaragás, nyelvtörők, logikai feladatok, szójátékok alkalmazása Barangolás az Egyesült Királyságban – angol nyelv gyakorlása játékos formában Színjátszó szakkör indítása Érdekes kémiai kísérletek bemutatása, kémiai témakörben foglalkozások Környezettudatosság – egészséges életmód témakörében foglalkozások Kézműves foglalkozások Nyitórendezvény Bergman Group Kft

14 „Számolgató” - matematika „Okoskodó” - logika, rejtvények
ÉSZFORGATÓ SZAKKÖR A foglalkozások egy ” képzeletbeli tenger”-„Észforgató” szigeteire kalauzolnak el bennünket Ezek a szigetek: „Számolgató” - matematika „Okoskodó” - logika, rejtvények „Felfedező” - kirándulás, búvárkodás, kísérletezés „Olvasgató” - olvasás, szövegértés, helyesírás, történelmi ismeretek bővítése,tanulókat érdeklő témakörök pld:állatok, természeti jelenségek feldolgozása „Kézmozgató” - a témakörökhöz kapcsolódóan rajzolás, festés, tabló-, játék- és ajándékkészítés Nyitórendezvény Bergman Group Kft

15 KÖRNYEZETISMERET SZAKKÖR
A foglalkozás által érintett néhány terület: - Napirend fontossága - Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai. - Betakarítási munkák áttekintése - Évszakok, hónapok - Őszből télbe halad az idő - Család szerepe - Vendégvárás szabályai - Ünnep a családban. - Hagyományok, népszokások, étkezési szokásaink - Téli örömök - szánkózás, csúszkálás veszélyei - Madarak védelme, etetése Nyitórendezvény Bergman Group Kft

16 KÉZMŰVES SZAKKÖR A kézműves szakkör célja olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést, mindezt kézműves foglalkozások keretében Nyitórendezvény Bergman Group Kft

17 - Irodalom: versek és mesék - Szituációs játékok
SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR Drámajáték: improvizáció, helyzetgyakorlatok - Irodalom: versek és mesék - Szituációs játékok Nyitórendezvény Bergman Group Kft

18 - Térképkészítés az Egyesült Királyságról
ANGOL NYELV SZAKKÖR - Térképkészítés az Egyesült Királyságról - Történelmi épületek Londonban - Christmas in the United Kingdom - Liverpool and the Beatles - Tea-time! - Kirándulás a Brit nagykövetségre, Budapestre Nyitórendezvény Bergman Group Kft

19 TATÁRSZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nyitórendezvény Bergman Group Kft

20 A TATÁRSZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
A Tatárszentgyörgyi Általános Iskolában 4 pedagógus tart tehetséggondozó foglalkozásokat, pedagógusonként 96 órában Nyitórendezvény Bergman Group Kft

21 Foglalkozások főbb témakörei
Játékos matematikai foglalkozások – sudoku, domino Természetvédelem, természetismeret szakkör Kreatív gyermektánc: néptánc, táncos játékok Játékos pénzügyi, gazdasági ismeretek Nyitórendezvény Bergman Group Kft

22 - Keresd a hiányzó darabot! - Kirakós - Találd ki a letakart számokat!
MATEMATIKA SZAKKÖR - Hány szám alatt laknak? - Keresd a hiányzó darabot! - Kirakós - Találd ki a letakart számokat! - Területszínezés - Kerület, területszámítás - Melyik törtszámra mutat a nyíl! - Mérlegelés - Hol van Pithagoras kincse? - Számpiramis - Utazz a számok világában! Nyitórendezvény Bergman Group Kft

23 TERMÉSZETVÉDELEM SZAKKÖR
- A természet iránti felelősség kinyilvánítása - Otthon felfedezése, otthoni hulladék - A víz körforgása és a savas eső – vizeink védelme - Védett vízi és vízparti állatok - Az erdők szerepe, az erdőpusztulás következményei - állatvilág - Növények az erdőben - Az évszakok változása - A Föld kincsei - Természetes környezet – mesterséges környezet - A település, mint ökológiai rendszer Nyitórendezvény Bergman Group Kft

24 - A társakkal való együttmozgás elsajátítása
KREATÍV GYERMEKTÁNC - Gyermek- és népdalok éneklése ritmusgyakorlatokkal - A társakkal való együttmozgás elsajátítása - Népi gyermekjátékok, kiszámolók - Párral való táncolás - Lépések, tapsok, mozgások tempójának felezése - Tánctechnika – természetes és ritmikai gyakorlatok - Mozgásos és ritmikai gyakorlatok különböző stílusú zenére - Improvizációs gyakorlatok zenefelismerés alapján - Népi sportjátékok (küzdő, fogó, tréfás versengés) - Eredeti énekes-táncos gyermekjátékok - Tavaszi népszokások, játékok Nyitórendezvény Bergman Group Kft

25 CSURGAY FRANCISKA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Nyitórendezvény Bergman Group Kft

26 A CSURGAY FRANCISKA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
A Csurgay Franciska Általános Iskolában 5 pedagógus tart tehetséggondozó foglalkozásokat, pedagógusonként 96 órában Nyitórendezvény Bergman Group Kft

27 FORLALKOZÁSOK FŐBB TÉMAKÖREI
Ember és társadalom, anyanyelv és irodalom képességfejlesztő foglalkozások Citera szakkör: citera története, hangszer kezelése, szeretete, népszokások Angol nyelvi foglalkozások játékos formában Kézműves szakkör: kézügyesség, kreativitás fejlesztése Természetvédelmi-környezetvédelmi szakkör Nyitórendezvény Bergman Group Kft

28 EMBER ÉS TÁRSADALOM, ANYANYELV ÉS IRODALOM SZAKKÖR
A különböző életkorú és nemű, hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek tehetségének kibontakoztatása készségeik, képességeik fejlesztése által - A foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek játékos feladatokkal közelebb kerüljenek egymáshoz,elfogadják, tolerálják társukat, átérezzék a közös munka örömét, ill. megtanulják kezelni az esetlegesen felmerülő konfliktusokat Nyitórendezvény Bergman Group Kft

29 KÉZMŰVES SZAKKÖR A szakkör célja a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésének elősegítése tehetségük kibontakoztatása, fejlesztése által A vegyes életkorú és hátterű csoportban alkalom nyílik az együttműködés, az apróbb konfliktusok megoldásának gyakorlására, az elfogadó viselkedésminta átvételére Feladat még a természetes anyagok, az egyszerűbb népi kézműves technikák megismerése, gyakorlása; a gyerekek kézügyességének, kreativitásának, szépérzékének fejlesztése Nyitórendezvény Bergman Group Kft

30 TERMÉSZETVÉDELMI SZAKKÖR
Cél felkelteni a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek „felfedezésére”. - A tanulóknak az új ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazásához szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen fejleszteni tevékenykedtetéssel, tapasztalatok szerzésével változatos módon Nyitórendezvény Bergman Group Kft

31 CITERA SZAKKÖR A szakkör célja a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésének elősegítése tehetségük kibontakoztatása, fejlesztése által. A népi hagyományok ápolása, megismerése, megismertetése másokkal és rendezvényeken való bemutatása Nyitórendezvény Bergman Group Kft

32 CZIFFRA GYÖRGY MŰVÉSZETI ISKOLA
Nyitórendezvény Bergman Group Kft

33 A CZIFFRA GYÖRGY MŰVÉSZETI ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA
A Cziffra György Művészeti Iskolában 1 pedagógus tart tehetséggondozó foglalkozásokat 96 órában Nyitórendezvény Bergman Group Kft

34 FOGLALKOZÁSOK FŐBB TÉMAKÖREI
Zenére fogékony tanulók személyre szabott tehetséggondozása, hallásfejlesztése, ízlés és személyiségformálása, zenei látásmódjának kiterjesztése Zeneelmélet alapismereteinek elsajátítása játékos formában Nyitórendezvény Bergman Group Kft

35 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
KÉREM HONLAPJAINKON KÖVESSÉK NYOMON A PROGRAM EREDMÉNYEIT! Nyitórendezvény Bergman Group Kft


Letölteni ppt "„Tehetséggondozás az örkényi mikrotérségben”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések