Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Pálné Kovács Ilona MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP 1.1.22-2012-2012-001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Pálné Kovács Ilona MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP 1.1.22-2012-2012-001."— Előadás másolata:

1 A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Pálné Kovács Ilona MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP 1.1.22-2012-2012-001 Műhelyvita Pécs, 2014. május 20. A helyi közszolgáltatás szervezés kihívásai Elméleti és nemzetközi alapok

2 1.Elemezni a hazai helyi közszolgáltatások szervezésének helyzetét 2.A problématérkép alapján javaslatokat megfogalmazni a modernizációra vonatkozóan mind a központi szabályozás, irányítás, mind a helyi közszolgáltatás-szervezési döntéshozók számára Az ÁROP1.1.22-2012-2012-001 kiemelt program céljai

3 1.Elméleti, nemzetközi alapok 2.Hazai szakpolitikai, szabályozási környezet 3.Empirikus felmérések Helyzetfelmérés a statisztikai adatok alapján Online felmérés a jegyzők körében (adatok, tények, vélemények) Esettanulmányok 50 településen Lakossági felmérés Az ÁROP projekt főbb elemei

4 4. Szervezet és működésfejlesztési modul - pilot két településen 5. Feladatfinanszírozási modellezés - pilot két településen 6. Integrált információs rendszer prototípusának felállítása 7. Szintézis, zárókonferencia Az ÁROP projekt főbb elemei

5 Nemzetközi szakirodalom Hazai szakirodalom Nemzetközi dokumentumok (OECD, EU, Világbank, ENSZ) Hazai szakpolitikai dokumentumok Korábbi MTA RKK-s kutatási eredmények A közszolgáltatás szervezés elméleti összefüggései. Források

6 1.Jelentős változások az állami szerepvállalás tartalmában és módszereiben 2.A korábbi évtizedeket a neoliberális modell jellemezte Kis, helyzetbe hozó állam Közfunkciók piaci és civil szektorba való kiszervezése NPM:menedzserializmus, teljesítményelv Két fő kormányzási modell határán

7 NPM kritikák- a piac kudarcai (egyenlőtlenségek) Világgazdasági válság Felerősödő állami aktivitás (fejlesztő, gondoskodó állam) Hierarchikus, bürokratikus, közhatalmi módszerek elterjedése Neoweberi fordulat

8 Nincsenek axiómák és uniformizált receptek Policy transzfer kudarca, a konkrét kulturális, társadalmi, gazdasági stb. kontextus felismerése Eszközök, eljárásrendek konkrét helyzetre való adaptálása A közszolgáltatás szervezés dilemmái

9 ’70-es évtizedtől a helyi szint integrálása, több hullámban (Dániában még napjainkban is) ’90-es évtizedtől a középszintű reformok: regionalizáció Funkcionális, hatásköri reformok kísérik a strukturális reformokat A területi lépték, területi reformok: „képessé tenni”

10 A feladatrendszer FunkciókNémet ország Spanyol ország Francia ország Magyar ország Olasz- ország Hollan- dia Portu- gália Egyesült Királyság Svéd- ország Rendőrség, rendfenntartás: - igazgatás-rendészet - közbiztonságért felelős rendészet X X X X XX XX X X Várostervezés: - tervezés - engedélyezés - területrendezési terv készítése X (részben) X XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Lakásügy: - direkt vagy indirekt kezelés - családsegítés lakásügyekben X X X XX XX X X X Jóléti és szociális szolgáltatásokX (körzeti szinten) XXXXXXXX Oktatásügy - ingatlan-fenntartás - pedagógiai szakszolgáltatás - személyzeti ügyek kezelése XX XX X XX XX XXX XXX X XX XX XX XX X X (részben) X Egészségügyi szolgáltatás (kórház-fenntartás, alapellátás) X (körzeti szinten) X X Úthálózat-fenntartás és tömegközlekedés XXXXXXXXX Viziközmű-szolgáltatásXXXXXXX X Forrás: Európa Tanács, 2007.

11 A helyi önkormányzatok számának változásai Európában Forrás: Önkormányzatok és Régiók Európai Tanácsa

12 Nem evidencia az optimális méret Vannak érvek a „kis és nagy” ellen és mellett A méret és hatékonyság összefüggésének mérési módszerei vitatottak: konkrét szolgáltatásokat (intézményeket), költségtípusokat vagy az önkormányzat méretét modellezik. Jellemző az U alakú költséggörbe Eltérő optimumok: (25 -250 ezer között, 30 ezer) Nem csak a költség, hanem a lakosság elégedettsége számít Mérethatékonyság

13 Települési önkormányzatok összevonása- demokrácia deficit, bár ellenétes trendek is Társulások- kistelepülések marginalizálódása Differenciált hatáskör telepítés Kiegyensúlyozott munkamegosztás a szintek között Az önkormányzati mérethatékonyság elérésének eszközei

14 Tőke (műszaki, kommunális) vagy munkaerő (humán szolgáltatások) intenzitás az alapkérdés A méret elsősorban a műszaki (víz, szennyvíz, hulladék) szolgáltatásokban releváns Humán szolgáltatások esetén a méret csak egy szűk sávban hatékonyságnövelő Ritkán lehetséges minden szolgáltatás esetén párhuzamosan érvényesíteni Településméret és az egyes szolgáltatások költséghatékonysága között nincs erős általános kapcsolat Szolgáltató szervezetek mérethatékonysága

15 Közoktatásban alapszinten kisebb méret Középszinten magasabb lélekszám- de a minőség romlásának veszélyével kell számolni Szociális gondoskodás többségénél nehéz bizonyítani a méret szerepét Kommunális infrastruktúra esetében a egyértelműen érvényesíthető és mérhető a mérethatékonyság Szolgáltatás típusok és hatékonyság

16 Szerepe a hatékonyság miatt felértékelődik, nem csak egyes intézmények vonatkozásában, hanem átfogó tervezésben, közpolitikai stratégia alkotásban Teljesítmény: gazdaságosság, eredményesség, minőség (input, output, outcomes) Speciális szervezetek, szervezeti egységek specializálódnak rá Döntő kérdés a módszer, mert a rossz mérés sokat árthat Teljesítménymérés, értékelés

17 Az önkormányzatoknál nem jellemző és nem folyamatos aktivitás (monitoring, audit)), politikai kérdés A célkitűzés tisztázása (nem csak a költségcsökkentés lehet!) Az eredmények értékelése különböző módszerekkel Visszacsatolás Kontextus függő (context-mechanism-outcome) Értékelési folyamat

18 Mennyiségi és minőségi módszerek Input (alkalmazottak száma, költségvetés, egységköltség) Output, szolgáltatás volumen (ellátottak száma, stb.) Hatásindikátorok (analfabéták, betegek, hajléktalanok számának csökkenése) Környezeti indikátorok (gazdasági mutatók alakulása) Minőségindikátorok Teljesítményindikátorok

19 Hatáselemzés Költséghaszon elemzés Benchmarking Szoftabb módszerek: elégedettség mérés hozzáférés méltányosság elemzése Értékelési módszerek

20 Nehéz megkülönböztetni a teljesítmény méréstől Az üzleti szektorból származik: TQM Elégedettség mérése – önmagában nem elég Elvárások és elégedettség összevetése (SERQUAL) ISO- standardoknak való megfelelés CAF- közigazgatási alkalmazás, nemzetközi tanulási folyamat Minőségbiztosítás

21 A közszolgáltatások tekintetében a fogyasztóvédelem ellentmondásos: a.tekintettel az összefonódó tulajdonosi b.és közhatalmi, politikai jellegű döntéshozói viszonyokra, c.Szolgáltatási monopolhelyzetre, d.piaci viszonyok korlátozottságára stb. Hazai szabályozási környezet: alaptörvény, fogyasztóvédelmi törvény, polgári törvénykönyv, külön hatóság stb. A fogyasztó érdeke

22 Nagy-Britanniában jelent meg 1991-ben (a piaci szolgáltatási modell ellensúlyozása érdekében), de átvették a nemzetközi szervezetek ajánlásai, mintái (OECD, ENSZ, Világbank), elsősorban az angolszász országokban terjedt el Célja 1.a standard minőség (kormányzat által rögzített kritériumok szerint) 2.és hozzáférés, diszkrimináció mentesség garantálása, állampolgári ellenőrzése Tartalmát közösen alakítják ki, és monitoring illetve jogorvoslati rendszer kapcsolódik hozzá Az állampolgári (fogyasztói) charták

23 Két értelemben használják ma már, bár össze is függenek: 1.földrajzi (időbeli, térbeli távolság) 2.és esélyegyenlőségi (nemek, kisebbségi csoportok, szociális, jövedelmi szempontok Elérhetőségi indexek számítása Szolgáltatásonként jelentős eltérések az optimumban Településhálózat szerepe Belső településszerkezet, morfológia szerepe Tömegközlekedés, úthálózat, kommunikációs infrastruktúra szerepe Közszolgáltatások lévén, kötelező standardok érvényesítése A szolgáltatásokhoz való hozzáférés

24 Uralkodó modell (már a 19. században megjelent és még jelenleg is) a NPM, amely szerint sok közszolgáltatás megszervezésében ideális a szolgáltatás vásárlás, kiszervezés Országonként, közigazgatási kultúránként sok változata van (szintén angolszász dominancia) Jelentős kritikák, egyszerre nem lehet elérni az olcsóbb és jobb közszolgáltatást! A közszektornak „okosabb” vevőnek kell lennie, meg kell tanulni szerződni Közszolgáltatási szervezési elvek, modellek

25 Közigazgatási kultúra és közszolgáltatási modellek Forrás: Horváth M. 2005:62.

26 A közszolgáltatások tekintetében az önkormányzatok széleskörű egyeztetésre kényszerülnek, nem csak az állampolgárokkal, hanem a vállalkozásokkal is A partnerség forrásbevonás is lehet: PPP, kiszerződés, szolgáltatás vásárlás, akkor sikeresek, ha megfelelő a kormányzási környezet Felértékelődik a korrupció elleni küzdelem, nemzetközi mérések, technikák alkalmazása Partnerségek a közszolgáltatás szervezésben

27 Mára a közszolgáltatási rendszer többszektorú, gyakran verseny is érvényesül Kapcsolati marketing területei: 1.Szervezet és fogyasztó (mikro) 2.Szervezet és társadalom (mezo) 3.Szervezetek közötti (makro) Funkciója a bizalomépítés, teljesítmény növelés Marketing a közszolgáltatásokban

28 Ágazatok és funkciók interdependenciája Önkormányzatok esetében különösen érvényesíthető Nem mindig elemi települési, hanem nagyobb térségi léptékben Speciális tudást, szintetizáló információkat és integrált döntési mechanizmusokat, koordinációt igényel Teljesítmény növelő, költségcsökkentő, szinergia hatások érvényesülhetnek Közszolgáltatási logisztika

29 Egyelőre nagyobb városok mozgalma a fenntarthatóbb, kreatívabb városi kormányzás, fejlesztés, közszolgáltatás érdekében Integráltság, információs kommunikációs eszközök hangsúlyos kihasználása Környezettudatosság Szociális érzékenység Egymástól tanulás lehetősége, innovációs, hálózatok Okos (élhetőbb) városok

30 A reformok két típusa: átfogó (felülről kezdeményezett) és lépcsőzetes (ez utóbbi a jellemző a közszolgáltatások esetén) A célok mindig ambíciózusabbak, mint a végrehajtás A végrehajtás megtervezése gyakran elmarad (kísérletek pl.) Reformkapacitások felmérése, vétószereplők azonosítása, meggyőzése Visszacsatolás, finomhangolás Reformok, változás menedzsment

31 Divatkövetés és a nemzetközi szervezetek (EU, OECD, Világbank) erős befolyása NPM módszerek mechanikus átvétele A kulturális sajátosságok, menedzsment tudás hiánya Eltérő fogyasztói attitűdök Több a reform kudarc és a hektikus közpolitikai váltás Mintakövetés a kelet-közép-európai országokban

32 Közszolgáltatásokkal való elégedettség OrszágEgészségügyKözoktatásSzociális ellátórendszer Észtország788373 Lettország708374 Szlovénia707170 Horvátország707669 Litvánia646967 Lengyelország628549 Magyarország597460 Szlovákia647842 Csehország667343 Bulgária617559 Románia577649 Nyugat-európai átlag807667 Forrás: World Bank, 2012

33 Nemzetközi ajánlások a közszolgáltatás szervezésben

34 A közszolgáltatások megszervezése tagállami hatáskör, de uniós szabályozási keretek között Általános érdekű szolgáltatások irányelvei  (Zöld könyv-Fehér könyv)- elsősorban a piactorzító hatások (pl. állami támogatás) korlátozása érdekében  semlegesség elve  hozzáférés, megfizethetőség, biztonság szempontja (egyetemes szolgáltatási kötelezettség)  közbeszerzési szabályok Alapjogi Charta (közérdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapjog) Ágazati szabályozás (pl. szociális szolgáltatásokról Önkéntes Európai Minőségi Keret, indikátorok) Európai Unió

35 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája (1985) az önkormányzatok közszolgáltatási kompetenciáit védi polgárközelség elve Kijevi (2011) és Utrechti (2009) irányelvek gazdasági válság kezelés helyben, költségek csökkentése, Partnerség Miniszterek Bizottságának ajánlásai (2007) Decentralizáció, szintek közötti együttműködés Elégedettség Teljesítmény menedszment Európa Tanács

36 Közösségi kiadások kontrollja felől közelít Magyarország felé tett javaslatok: önkormányzati költségvetések csökkentése, hatékonyság növelés strukturális reformok, társulások, helyi korrupció megszüntetése, privát szektor erőteljesebb bevonása 2013-as jelentés a reformokat szükségszerűnek tartotta, a polgárok teherbíró képességének romlása miatt a díjak nehezen növelhetőek Nemzetközi Valutaalap

37 ’60-as évek óta kutatások, elemzések, benchmarkingok (indikátorok), intézményi keretek, jó gyakorlatok Decentralizáció, önkormányzati mérethatékonyság PPP, privatizáció alkalmazásának előnyei Modell javaslatok OECD

38 Millenniumi fejlesztési célok UN-Habitat UNPAN: regionális közszolgáltatások chartája Globális fórum a helyi kormányzásról és közszolgáltatásokról (12 pontos ajánlások) ENSZ

39 Egyes ágazatokat jellemző főbb trendek

40 Rendkívül változatos intézményi modellek (gyakori közpolitikai újítások) Versengő piaci (brit) Iskolai autonómia Helyi közösség megerősítése (pl. svéd) Minőség kontrollja (pl. francia) Centralizáció-decentralizáció ciklusai, szinte mindig erős az állami részvétel is, ritkán kizárólagos önkormányzati kompetencia Menedzsment reformok Humánerőforrásra fókuszálás Minőségbiztosítás- kompetencia felmérések Óvodák tekintetében erősen változatosak a szabályozási és intézményi rendszerek Közoktatás

41 Alanyi jogon vagy társadalombiztosítási alapon Nemzeti szintű szabályozás, helyi végrehajtás Európában a szolgáltatások többsége még mindig pénzbeli Személyes jellegű szolgáltatások döntően önkormányzati feladatok Gyermekvédelemben a válságkezelő beavatkozástól az általános gondoskodás az irány Idősgondozásban az ambuláns megoldások erősödnek, az intézményi modell korban kitolásával Felértékelődik a szektor foglalkoztatási szerepe is Szociális szolgáltatások

42 Színvonala erősen függ az ország gazdasági helyzetétől, Európában még mindig kórház centrikus a forráselosztás Alapellátás szerepének erősítése (háziorvos, mint kapuőr), komplex egészségfejlesztés Intézmények hatékonyságának és minőségének szigorodó elvárása, ellenőrzése Igény a koordinációra a közoktatás, szociális gondoskodás és az egészségügy között Egészségügy

43 A helyi szint általános elhanyagolása, alulfinanszírozása (UNESCO) Erős intézményi és szektorális tagoltság A nemzeti, regionális, helyi specialitások nagyon sokszínű rendszereket eredményeznek Kulturális örökségvédelemben domináns az önkormányzati és állami szerepvállalás Sport felértékelődő szerepe, uniós részvétel erősödése, professzionális sport állami támogatása tilos Kultúra

44 Szinte minden eleme többszektorú, erős magán szerepvállalással Közterület fenntartást a sokszektorúság jellemzi, erős piaci részesedéssel az állammal, önkormányzattal kötött szerződés alapján Lakáspolitika nemzeti kompetencia, de erősödő EU hatás Hulladékgazdálkodás a környezetvédelmi kapcsolódás miatt szoros EU ellenőrzés mellett Helyi piacok: nem az önkormányzati szerepvállalás jellemző, csak a helybiztosítás Közösségi közlekedés: jóléti (elérhetőség) és környezetvédelmi megfontolások keveredése, kulcskérdés a többi közszolgáltatás és a gazdaság szempontjából is Településüzemeltetés, kommunális szolgáltatások 1.

45 Közvilágítás: mindenütt alapfeladat, radikális technológiai váltás, és közpolitikai változás jellemzi, specialitása, hogy nem versengő, nem opcionális Távfűtési szektor jellemzően az erősen szabályozott, állami vagy önkormányzati tulajdonú cégek funkciója, erős technológiaváltás jellemzi, de egyre jellemzőbb a piacnyitás, sikere vitatott. Fenntarthatósági és ár-költség szempontok együttes érvényesítése Településüzemeltetés, kommunális szolgáltatások 2.

46 Közterület fenntartást a sokszektorúság jellemzi, erős piaci részesedéssel az állammal, önkormányzattal kötött szerződés alapján Közút fenntartásban törekvés van az átfogó vagyongazdálkodásra, jellemző a feladatok kiszervezése, erős teljesítmény és minőség- ellenőrzés jellemző Parkolás szintén jellemzően kiszervezett, van, ahol viszont erősen szabályozott és ellenőrzött (USA) Kéményseprés: mindenki számára biztosítandó, a monopolhelyzet elkerülendő, többnyire a helyi önkormányzatok kötnek szerződést Településüzemeltetés, kommunális szolgáltatások 3.

47 Köszönöm figyelmüket! A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása ÁROP 1.1.22-2012-2012-001


Letölteni ppt "A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása Pálné Kovács Ilona MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete ÁROP 1.1.22-2012-2012-001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések