Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 4. rész: 40-ig vers – 1989.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 4. rész: 40-ig vers – 1989."— Előadás másolata:

1 Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 4. rész: 40-ig vers – 1989

2 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 2 Isten segítő keze „Mindent amit meg lehet csinálni meg kell tenni, azért hogy elterjedjen a könyv „Gondolatok a Dániel és a Jelenések könyvéről”. Én nem ismerek semmilyen más könyvet, amely helyettesítheti ezt. Ez Isten segítő keze.” „Utasítva lettem, hogy a fontos könyvek amelyek tartalmazzák a fényt amit Isten adott, Sátán mennybeli hitehagyására vonatkozóan, széles forgalomba kell most hoznunk; mert, ezáltal az igazság sok elmét fog elérni. „Pátriárkák és Próféták”, „Dániel és a Jelenések könyve” és „A nagy küzdelem” könyvek amelyekre most nagyobb szükség van mint valaha. Ezeket széles körben kell elterjeszteni, mert az igazságok amelyeket kihangsúlyozzák, sok vak szemet nyitnak majd meg. Publishing Ministry, p. 356

3 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 3 Dániel 11:5 a déli király „És a déli király erősé válik, és az egyik az ő hercegei közül; és ő hatalmat nyer majd ő felette és uralkodik; az ő uralma nagy uralom lesz.” Dániel 11:5 [a King James Biblia után] „Az északi királlyra és a déli királlyra többször is utalva van ennek a fejezetnek a hátralévő részében. Ezért, a prófécia megértéséhez alapvető fontosságúvá válik ezeknek a hatalmaknak az egyértelmű azonosítása. Amikor Nagy Sándor birodalma feloszlott, a különböző részek elterültek a szélrózsa minden irányába, nyugat, észak, kelet és dél; ezek a töredékek természetesen tekintve voltak Palesztina fekvési pontjából, a próféta szülőföldjétől... Nagy Sándor birodalmának töredékei Palesztinához viszonyítva következő képen voltak elhelyezve:

4 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 4 Dániel 11:5 Szeleukosz megkapta Szíriát és BabilóniátPtolemaiosz megkapta Egyiptomot „Kasszandrosz megkapta Görögországot... amely nyugaton fekszik, Lüszimakhosz megkapta Trákiát,... Szeleukosz megkapta Szíriát és Babilóniát, amelyek főleg keleten fekszenek, és Ptolemaiosz megkapta Egyiptomot... amely délen fekszik.” gyakran változtak bármely hatalom területet amely először az északi királyságot alkottaészaki királlyá déli király „A háborúk és a forradalmak folyamán, amelyek következtek a hosszú évszázadok során, ezek a földrajzi határok is gyakran változtak. De bármilyen változások is történtek meg, a birodalomnak ezek az első felosztásai meg kell hogy határozzák a neveket amelyet ezeknek a területeknek a részei ezután majd örökre viselniük kell, máskülönben mi nékünk semmilyen szabványunk nincs hogy a prófécia alkalmazását ellenörizzük. Ez azt jelenti, hogy bármely hatalom foglalná el bármikor az időben azt a területet amely először az északi királyságot alkotta, az a hatalom válik az északi királlyá...; és bármely hatalom foglalná el azt a területet amely először a déli királyságot alkotta, az a hatalom lenne mindaddig a déli király míg uralná a területet. Mi csak erről a kéttőről beszélünk, mert csak ők az egyetlenek amelyekről ezután a prófécia beszél...” Daniel and the Revelation, p. 250

5 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 5 Észak és Dél A hatalom amely ellenőrzi Egyiptomot az a déli király A hatalom amely ellenőrzi Babilont az az északi király a pogány Róma az északi király a 16-os versszaktól a 30-as versig. a pápai Róma az északi király a 31-ik versszaktól a 45-ik versig.

6 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 6 Pogány Róma „És azokban az időkben sokan felállnak a déli király ellen, éppúgy a te néped rabló fiai felemelik saját magukat, hogy megalapozzák a látomást, azonban ők elhullanak.” Dániel 11:40 [a King James Biblia után] „Egy új hatalom van most bevezetve – „a te néped rabló fiai” [Károli Gáspár Biblia után „a te néped erőszakos fiai”]; Newton püspök szó szerint igy mondja: „azok akik összetörik a te néped” [Thomas Newton, „A próféciák kifejtése”, vol. I, p. 352]. Távol, a Tevere partjain, egy királyság táplált ambíciós projekteket és sötét terveket. Az elején kicsiny és gyenge, ő erőben és erélyben nőtt csodálatos gyorsasággal, óvatosan elérve ide és oda, kipróbálva a hősiességét és tesztelve a harci fegyvereit, amíg tudatában lett az ő erejének, merészen felemelte a fejét a föld nemzetei között és megragadta legyőzhetetlen kézzel a világ ügyeinek kormánykerekét. Ezután Róma neve áll a történelmi oldalakon, ara szánva hosszú századokra hogy irányítsa a világ ügyeit, és hatalmas befolyást gyakoroljon a nemzetek között, még az idők végén is.” Daniel and the Revelation, p. 256

7 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 7 Antiokhosz? (Epiphanész) „És azokban az időkben sokan felállnak a déli király ellen, éppúgy a te néped rabló fiai felemelik saját magukat, hogy megalapozzák a látomást, azonban ők elhullanak.” „És azokban az időkben sokan felállnak a déli király ellen, éppúgy a te néped rabló fiai felemelik saját magukat, hogy megalapozzák a látomást, azonban ők elhullanak.” Dániel 11:40 [a King James Biblia után] „A déli király, ebben a versszakban, minden kétséget kizáróan, az Egyiptom királyát ábrázolja. De „a te néped rabló fiai” [Károli Gáspár Biblia után „a te néped erőszakos fiai”] jelentését illetően, eggyeseknek még talán kétsége maradt. Hogy nem jelentheti Antiokhoszt, vagy valamilyen más Szíriai királyt, az nyilvánvaló; mert az angyal beszélt arról a nemzetről néhány versszakkal előzőleg, és most azt mondja, „éppúgy a te néped rabló fiai” [Károli Gáspár Biblia után „a te néped erőszakos fiai is”], &c., nyilvánvalóan maga után vonva egy valamilyen más nemzetet... Ezentúl a kifejezés „hogy megalapozzák a látomást” [Károli Gáspár Biblia után „hogy beteljesítsék a látomást”], azt kell jelentse hogy a látomás biztos, teljes, illetve be van teljesülve. És ha nem bizonyítható hogy a görög királyság rabolta ki az Isten népét, én azt hiszem ez azt kell hogy jelentse hogy egy másik nemzet cselekedte azt, amelyre alkalmazni kell minden egyes szót. És ezzel a dologal kapcsolatban mi nem kell tudatlanok legyünk; mert pont ebben az időben amelyről az angyal beszél, Róma, az utolsó királyság Dániel látomásában, felemelte saját magát, és ez a királyság pontosan megfelel a látomásban leírt jeleknek és betölti az ezt követő eseményeket.” „A déli király, ebben a versszakban, minden kétséget kizáróan, az Egyiptom királyát ábrázolja. De „a te néped rabló fiai” [Károli Gáspár Biblia után „a te néped erőszakos fiai”] jelentését illetően, eggyeseknek még talán kétsége maradt. Hogy nem jelentheti Antiokhoszt, vagy valamilyen más Szíriai királyt, az nyilvánvaló; mert az angyal beszélt arról a nemzetről néhány versszakkal előzőleg, és most azt mondja, „éppúgy a te néped rabló fiai” [Károli Gáspár Biblia után „a te néped erőszakos fiai is”], &c., nyilvánvalóan maga után vonva egy valamilyen más nemzetet... Ezentúl a kifejezés „hogy megalapozzák a látomást” [Károli Gáspár Biblia után „hogy beteljesítsék a látomást”], azt kell jelentse hogy a látomás biztos, teljes, illetve be van teljesülve. És ha nem bizonyítható hogy a görög királyság rabolta ki az Isten népét, én azt hiszem ez azt kell hogy jelentse hogy egy másik nemzet cselekedte azt, amelyre alkalmazni kell minden egyes szót. És ezzel a dologal kapcsolatban mi nem kell tudatlanok legyünk; mert pont ebben az időben amelyről az angyal beszél, Róma, az utolsó királyság Dániel látomásában, felemelte saját magát, és ez a királyság pontosan megfelel a látomásban leírt jeleknek és betölti az ezt követő eseményeket.” William Miller, Miller’s Works, Volume 2, Lecture 6, p. 89

8 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 8 Dániel 8:9 Kr.e. 30 „3. A kis szarv nagyra nőtt dél felé. Ez igaz volt Rómára vonatkozólag. Egyiptomot a római birodalom egyik tartományává tette Kr.e. 30, és az maradt néhány századon keresztül. Kr.e. 65 4. A kis szarv nagyra nőtt kelet felé. Ez szintén igaz volt Rómára vonatkozólag. Róma meghódította Szíriát Kr.e. 65, és tette azt egy tartományává. Kr.e. 63 5. A kis szarv nagyra nőtt a kívánatos föld felé. Igy tett Róma. Judeát sok (szent) írásban nevezik a kívánatos földnek. A rómaiak a birodalmuk tartományává tették azt, Kr.e. 63, és végül megsemmisítették a várost és a templomot, és szétszórták a zsidókat az egész föld arca fölött (az egész földön).” Daniel and the Revelation, p. 176

9 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 9 16-ik vers: „napkelet és a kívánatos föld” Kr.e. 65 „Habár Egyiptom nem volt képes ellenállni Antiochus Magnusnak, az északi királynak, Antiochus Asiaticus nem volt képes ellenállni a rómaiaknak, akik most ellene jöttek. Egy királyság sem volt többé képes ellenállni ennek a növekvő hatalomnak. Szíria meg lett hódítva, és hozzá lett adva Kr.e. 65 a római birodalomhoz, amikor Pompeius megfosztotta Antiochus Asiaticust a tulajdonaitól, és lecsökkentette Szíriát egy római tartománnyá.“ Kr.e. 162 Kr.e. 63 „Ugyanaz a hatalom állni fog a Szentföldön is, és elfogja azt pusztítani. Róma kapcsolatba került Isten népével, a zsidókal, a Kr.e. 162 kötött szövetség által, mely időponttól kezdve kiemelkedő helyett töltött be a prófétai naptárban. Azonban nem szerzett jogi hatáskört Júdea fölött a tényleges meghódításáig Kr.e. 63, amikor a katonai hódítás történt meg.” Daniel and the Revelation, p. 259

10 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 10 17-ik vers: A „dél” „Ugyancsak maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész birodalmának erejével, és az igazak vele lesznek; azért így csinálja ő: és a leányát adja neki nőül, megrontván őt: de ő nem áll meg az ő oldalán, sem érte nem lesz.” Dániel 11:17 [a King James Biblia után] „16-ik vers elhoz bennünket a Szíria és Júdea meghódításáig a rómaiak által. Róma már korábban meghódította Makedóniát és Trákiát. Egyiptom volt most minden ami megmaradt Nagy Sándor „egész birodalmábol”, amely még nem lett leigázva a római hatalom által. A római hatalom most maga elé tűzte hogy erővel bemenjen Egyiptomba... Kr.e. 47. „Az igazak“ a szövegben kétségtelenül azokat a zsidókat jelenti, akik már az említett segítséget adták Caesarnak. E segítség nélkül kudarcot kellett volna vallania, de a segítségükkel teljesen leigázta hatalma alá Egyiptomot, Kr.e. 47.“ Daniel and the Revelation, 261, 264

11 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 11 25-ik vers Kr.e. 161 az Actiumi csata „A 23-ik és 24-ik versszakok elvisznek minket a zsidók és a rómaiak között megkötött szövetség idejéből Kr.e. 161 egészen abba az időbe amikor Róma meszerezte az egyetemes uralmat. Az előttünk levő versszak szemünk elé tár egy erőteljes kampányt a déli király, Egyiptom, ellen, és egy jelentős csatának az eseményét amely nagy és hatalmas seregek közt dulott. Voltak ilyen események amelyek áthatották a római történelem akkori időszakát? Igen voltak. A háború Egyiptom és Róma között zajlott le; és a csata az Actiumi csata volt.” Daniel and the Revelation, p. 274

12 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 12 Kr.e. 31 erődegy ideig „És ő bemegy békésen még a tartomány leggazdagabb helyeibe is; és ő azt csinálja amit nem tettek az ő atyái, az ő atyáinak atyái se; ő szétszórja közöttük a zsákmányt, és fosztogatást, és gazdagságot: igen, és ő előre terveket forral az erőd [támaszpont] erősségeiből, éppen egy ideig.” Dániel 11:24 [a King James Biblia után] Kr.e. 31 „A csata szeptember 2. Kr.e. 31 zajlott le, az Ambrakiai öbölnek a szájánál, az Actium [Punta] város közelében. A világ volt a tét, amelyért e két zord harcos, Antonius és Augustus [Caesar], most játszott … Kr.e. 31 360 évKr.u. 330 Ez a csata kétségkívül megjelöli a kezdetét a 24 versben említett kifejezésnek „egy ideig”. És mivel az „egy ideig” tartó időszak alatt, a terveket az erődből szövi, vagyis Rómából, azt kell következtetnünk, hogy ennek az időszaknak a végén a nyugati uralom megszűnik, vagy egy olyan változás történik a birodalomban, hogy a várost [erődöt] ne tekintsék továbbá a kormány székhelyének. Kr.e. 31-től, „egy idő” a próféciában vagy 360 év, elvisz minket Kr.u. 330. Következésképpen figyelemre méltó tény, hogy a birodalom székhelyét Nagy Konstantin áthelyezte Rómából Konstantinápolyba, éppen abban az évben.” Daniel and the Revelation, p. 276

13 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 13 E történelem nagy része... „Dániel 11. fejezetének próféciái majdnem elérték végső teljesedésüket. E próféciát beteljesítő történelmi események nagy része megismétlődik.” Manuscript Releases, vol. 13, 394 Modern Róma megjövendölt hódításai a próféciában déli 40-ik vers: a déli király a dicsőséges föld 41-ik vers: a dicsőséges föld Egyiptom 42-ik és 43-ik versek: Egyiptom Pogány Róma megjövendölt hódításai a próféciában Kr.e. 65. 16-ik vers: északi királlyá válik meghódítván a „keletet” Kr.e. 65. Kr.e. 63. Majd meghódítja „a dicsőséges földet” Kr.e. 63. Kr.e. 47. 17-ik vers: meghódítja „a déli királyt” Kr.e. 47. Kr.e 31. Visszatér meghódítani Egyiptomot Kr.e 31. a déli királyt, a dicsőséges földet és Egyiptomot Miután a pogány Róma az északi királlyá vált, meghódította a déli királyt, a dicsőséges földet és Egyiptomot.

14 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 14 Az igazak „Ugyancsak maga elé tűzi, hogy bemegy az ő egész birodalmának erejével, és az igazak vele lesznek; azért így csinálja ő: és a leányát adja neki nőül, megrontván őt: de ő nem áll meg az ő oldalán, sem érte nem lesz.” Dániel 11:17 [a King James Biblia után] Az ő együttműködésük nélkül, az egész terv kudarcot kellett volna valjon. „A háború egyre növekvő fenyegetésére, Caesar küldött a szomszédos országokba segítségért... Az Idumeai Antipáter csatlakozott ő hozzá 3.000 zsidóval. A zsidók, akik védték Egyiptom határátlépőit, engedélyezték a római hadseregnek hogy áthaladjon megszakítás nélkül. Az ő együttműködésük nélkül, az egész terv kudarcot kellett volna valjon. Ennek a hadseregnek a megérkezése döntött a konfliktus fölött. Egy döntő csatát vívtak az Egyiptomi és a Római flotta, közel a Nílushoz, amely Caesárnak egy teljes győzelmével végződött. Ptolemaiosz, menekülés közben, belefulladt a folyóba. Alexandria és egész Egyiptom alávetette magát a győztesnek. Róma most már belépett, és elnyelte Nagy Sándornak a teljes eredeti királyságát. E segítség nélkül kudarcot kellett volna vallania Kr.e. 47. „Az igazak“ a szövegben kétségtelenül azokat a zsidókat jelenti, akik már az említett segítséget adták Caesarnak. E segítség nélkül kudarcot kellett volna vallania, de a segítségükkel teljesen leigázta hatalma alá Egyiptomot, Kr.e. 47.“ Daniel and the Revelation, p. 264

15 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 15 Literális és Spirituális „De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.” 1 Kor. 15:46-47 „magva” „Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám „magva” vagytok, és ígéret szerint örökösök.” Gal. 3:29 A kereszt ideje előtti korszakban, a prófécia literális [szó szerinti] A kereszt ideje előtti korszakban, a prófécia literális [szó szerinti] A kereszt ideje utáni korszakban, a prófécia spirituális [lelki] A kereszt ideje utáni korszakban, a prófécia spirituális [lelki]

16 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 16 A vég idején 1798 „De 1798-ban összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] a déli király összetűz az északi király mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

17 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 17 A déli király ? „De 1798-ban a déli összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] a déli király Összetűz az északi király mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval Országok elözönli és végigjárja azokat

18 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 18 Literális vagy Spirituális [lelki]? A hatalom amely ellenőrzi Egyiptomot 1798- ban. 1798 a kereszt ideje utáni korszak. A hatalom amely ellenőrzi a lelki Egyiptomot. lélek Égyiptomnak „És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak útczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hívatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett.” Jelen. 11:8

19 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 19 Spirituális [lelki] Egyiptom istentagadás [ateizmus] hangját adta „Ez istentagadás [ateizmus]. Az Egyiptommal jelképezett nemzet [eredeti angol. „hangját adta és”] hasonlóképpen megtagadta az élő Isten kívánalmait, és hasonló hitetlen és kihívó magatartást tanúsított.” The Great Controversy, p. 269 Egyiptom képviseli az ateizmust. ATEIZMUS

20 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 20 Szólása: „hangjukat adni” „A nemzet [Egyesült Államok] „szólása”: törvényhozói [Kongresszus] és bírósági [Legfelső Bíróság] szerveinek ténykedése.” The Great Controversy, p. 442 felemelték egységesen a hangjukat „A forradalom idején, 1793-ban, „a világ először hallott összegyűlt, a civilizációban született és nevelkedett, férfiakról, akik a jogot magukénak mondták hogy ők kormányozzák az egyik legnemesebb európai nemzetet, felemelték egységesen a hangjukat, hogy megtagadják a legünnepélyesebb igazságot amelyet az emberi lélek kaphat, és hogy lemondjanak egyhangúlag az Istenbe vetett hitről és az imádatáról”.“ (Hiányzik a magyar könyv fordításából) The Great Controversy, p. 270

21 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 21 Azonos tanítások azonos tanítások „Az egész világon elterjesztett azonos tanítások mint azok amelyek a francia forradalomhóz vezettek – mindezek hajlamosak bevonni az egész földkerekséget egy hasonló küzdelembe mint az amely megrázta Franciaországot.” Education, p. 228 a házasság kötelékét egy egyszerűpolgári szerződés bármely két személy belemehet „Franciaország bemutatta a jellemzőket is amelyek különösen Szodomában megnyilvánultak. A forradalom alatt megnyilvánult egy romlottsági állapot és egy erkölcsi leértékelés hasonló ahhoz mint amely ráhozta a síkság városaira a megsemmisítést. És egy történész bemutatja együtt Franciaország hitetlenségét és züllöttségét, mint ahogy az a próféciában megadott: „Szorosan kapcsolódva ezekhez a törvényekhez, melyek a vallást érintik, volt az, amely lecsökkentette a házasság kötelékét – a legszentebb elkötelezettség amelyet az emberek létrehozhatnak, és amelynek a tartóssága az ami teljes erejével a társadalom konszolidációjához vezet – egy egyszerű átmeneti jellegű polgári szerződés állapotára, amelybe bármely két személy belemehet és a saját tetszésük szerint kiléphet”.“ The Great Controversy, p. 271

22 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 22 Franciaország istentagadása 1798 országban „A próféta szavai szerint tehát nem sokkal 1798 előtt olyan erők támadnak, amelyek harcot indítanak a Biblia ellen. Abban az országban, ahol Isten két tanújának bizonyságtevését elnémítják, megmutatkozik a fáraó istentagadása és Sodorna erkölcstelensége.“ Franciaország történelmében „Ez a prófécia kapott egy felettébb pontos és feltűnő beteljesedést Franciaország történelmében.” The Great Controversy, p. 269

23 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 23 40-ik vers „De 1798-ban az ateista Franciaország összetűz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] összetűz az északi király mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

24 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 24 Összetűz: háborúzik ellene „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik ő ellene, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] az északi király mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

25 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 25 A bibliarészlet szövegösszefüggése 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik ő [ az északi király ] ellene „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik ő [ az északi király ] ellene, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] az északi király mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

26 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 26 Az erő amely ellenőrzi a spirituális [lelki] Babylont „És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal, és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, TITOK; A NAGY BABILON, A PARÁZNÁKNAK ÉS A FÖLD ÚTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA És az ő homlokára egy név vala írva: „TITOK; A NAGY BABILON, A PARÁZNÁKNAK ÉS A FÖLD ÚTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA“.“ Jelen. 17:3-5

27 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 27 A spirituális [lelki] Babylon a pápaság! A Jelenések 17. fejezetébenBabilon Róma az a hatalom, amely oly sok századon át zsarnokoskodott a kereszténység uralkodóin „A Jelenések 17. fejezetében említett asszony (Babilon) „bíborba és skárlátba” öltözve jelenik meg, aki „megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal... és az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak... anyja”. Így szól a próféta: „Látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől”. Majd János azt mondja Babilonról, hogy az „ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain” (Jel. 17:4, 18). Róma az a hatalom, amely oly sok századon át zsarnokoskodott a kereszténység uralkodóin.” The Great Controversy, p. 382

28 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 28 Az északi király 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság a déli királyra mint a forgószél, úgy megy [a déli királyra] reá szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

29 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 29 Az idő halad előre gyakran változtak bármely hatalom területet amely először az északi királyságot alkottaészaki királlyá déli király „A háborúk és a forradalmak folyamán, amelyek következtek a hosszú évszázadok során, ezek a földrajzi határok is gyakran változtak. De bármilyen változások is történtek meg, a birodalomnak ezek az első felosztásai meg kell hogy határozzák a neveket amelyet ezeknek a területeknek a részei ezután majd örökre viselniük kell, máskülönben mi nékünk semmilyen szabványunk nincs hogy a prófécia alkalmazását ellenörizzük. Ez azt jelenti, hogy bármely hatalom foglalná el bármikor az időben azt a területet amely először az északi királyságot alkotta, az a hatalom válik az északi királlyá...; és bármely hatalom foglalná el azt a területet amely először a déli királyságot alkotta, az a hatalom lenne mindaddig a déli király míg uralná a területet. Mi csak erről a kéttőről beszélünk, mert csak ők az egyetlenek amelyekről ezután a prófécia beszél...” Daniel and the Revelation, p. 250

30 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 30 Forradalom és a déli király 1793 1793: „A próféta szavai szerint tehát nem sokkal 1798 előtt olyan erők támadnak, amelyek harcot indítanak a Biblia ellen.... Franciaország történelmében 1793-ban „Ez a prófécia kapott egy felettébb pontos és feltűnő beteljesedést Franciaország történelmében. A forradalom idején, 1793-ban...” The Great Controversy, p. 269 1917 1917: az orosz forradalom.

31 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 31 A modern déli király 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság úgy megy reá a modern déli királyra, a Szovjetunióra „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság úgy megy reá a modern déli királyra, a Szovjetunióra mint a forgószél, szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] mint a forgószél, úgy megy szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

32 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 32... jönni fog ellene mint egy forgószél... jönnielleneforgószél „És a vég idején a déli király nyomni fogja őt: és az északi király jönni fog ellene mint egy forgószél, szekerekkel és lovasokkal, és sok hajóval; és be fog lépni az országokba, elözönli és végigjárja.” Dániel 11:40 [a King James Biblia után] vihar vihar ciklonforgószél jön [come] – 8175: elsődleges gyökér; ráront (mint a vihar, rohammal bevesz), implikáció által remegni, például a félelemtől-: (rettenetesen) félni, félelem, hajít (odalök) mint egy vihar, heves (viharos), jön (elvisz, félreállit) mint a ciklon (forgószél). felkelfelemelfelmegy (fel)emelkednimegy mászik ellen [against] – 5921: ugyanaz, mint a 5920. 5920: az 5927-ból. 5927: elsődleges gyökér felkel (felemel, felmegy), a tárgyatlan igék (magasnak lenni, fent lenni), vagy cselekvő ige (megmászik), sokféle értelemben használt, elsődleges és másodlagos, literális és képletes (az alábbiak szerint): - (fel)emelkedni. (okozza) megy (mászik) fel. forgószél [whirlwind] – 8175: ugyanaz mint „jönni” reá (fölé). Strong’s

33 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 33 Szekerekkel, lovasokkal 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt használva szekereket, lovasokat és sok hajót, és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] szekerekkel, lovasokkal sok hajóval országok elözönli és végigjárja azokat

34 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 34 Szekerekkel, lovasokkal szekereket, lovagokat „Adónia pedig, Haggitnak fia, felfuvalkodék, ezt mondván: Én fogok uralkodni! És szerze magának szekereket, lovagokat és ötven előtte járó férfiakat.” 1 Királyok 1:5 ló és szekér „És Benhadád, Siria királya összegyűjté egész seregét, és harminczkét király volt ő vele és nagyon sok ló és szekér, és felméne és megszállá Samariát, és ostromolni kezdte azt.“ 1 Királyok 20:1 a protestáns világét „Nemzetek fel lesznek kavarva a belsejük legmélyéig. A támogatás vissza lesz vonva azoktól akik Isten erkölcsi szabványát hirdetik mint a jellem egyetlen biztos próbáját. És mindazok, akik nem fognak meghajolni a nemzeti tanácsok rendeletére, és nem fognak engedelmeskedni a nemzeti törvényeknek, hogy felemeljék a szombatot amelyet a bűn embere hozott létre, és hogy figyelmen kívül hagyják Isten szent napját, meg fogják érezni nem csak egyedül a pápizmus elnyomó hatalmát, hanem a protestáns világét is, a fenevad képét.” Letter 55, December 8, 1886

35 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 35 Hajók [gazdasági erő] hajókon kalmárkodnak „A kik hajókon tengerre szállnak, és a nagy vizeken kalmárkodnak.“ Zsolt. 107:23 „Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét.“ Péld. 31:14 minden hajósmesterhajókon levők valakik a tengeren kereskednek a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak „Hogy elpusztúlt egy órában annyi gazdagság! És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz? És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztúlt egy órában!” Jelen. 18:16-19

36 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 36 Szekerekkel, lovasokkal 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt egy szövetségessel együtt amely katonai hatalmát és gazdasági erejét nyújtja neki. „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt egy szövetségessel együtt amely katonai hatalmát és gazdasági erejét nyújtja neki. és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] országok elözönli és végigjárja azokat

37 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 37 Egy szövetséges erejét „És a fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.” Jelen. 13:2 hatalmasságát [erejével] „Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány; És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát [erejével] cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;” Jelen. 13:11-12 erejének erő „És méne a kétszarvú koshoz, a melyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában. És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, a ki őt megmentse annak kezéből.” Dániel 8:6-7 Az erő az katonai hatalom A próféciában a pápaság soha nem rendelkezet saját katonai hatalommal! nyújtott (rendelkezésére allított) Szekerek és lovasok kell hogy szimbolizálják a „nyújtott (rendelkezésére allított)” katonai hatalmat

38 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 38 A fegyverek és a pénz ereje 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt szövetséget kötve egy hatalommal a bibliai próféciából, amely rendelkezik katonai hatalommal és gazdasági erővel. „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt szövetséget kötve egy hatalommal a bibliai próféciából, amely rendelkezik katonai hatalommal és gazdasági erővel. és betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] országok elözönli és végigjárja azokat

39 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 39 Fegyverek és a pénz megölessenek senki se vehessen, se el ne adhasson semmit „És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” Jelen. 13:15-17 egy új hatalmat Egyesült Államokat „Abban az időben amikor a pápaság, megfosztva az erejétől, kényszerítve volt felhagyni az üldöztetésel, János látott egy új hatalmat felemelkedni, amely a sárkány hangjának fog visszhangot adni, és tovább visszi azonos kegyetlen és istenkáromló munkáját. Ez a hatalom, az utolsó amely mer háborúzni az egyház és Isten törvénye ellen, egy fenevaddal van ábrázolva amelynek bárányhoz hasonló két szarva van. Az állatok amelyek azt megelőzték a tengerből nőttek ki, de ez a földből jött ki ábrázolva a nemzet békés felemelkedését, amely az Egyesült Államokat jelképezi.” Signs of the Times, February 8, 1910

40 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 40 Az Egyesült Államok „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt egy titkos szövetségen keresztül amelyet az Egyesült Államokkal köt meg. országokba Akkor a pápaság betör az országokba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] 40-ik vers: az országok többes számban van 41-ik vers: az „ország” szó egyes bibliaforditásban hozzá lett téve 42-ik vers: az országok többes számban van Akárki is a déli király, amikor a pápaság azt egy hatalmas söpréssel eltávolítya, országok konföderációjából tevődik össze!

41 Az északi király. 9. rész: 40-ig vers – 1989 Prófécia-iskola 2005No. 41 Szovjetunió „És a vég idején a déli király nyomni fogja őt: és az északi király jönni fog ellene mint egy forgószél, szekerekkel és lovasokkal, és sok hajóval; és be fog lépni az országokba, elözönli és végigjárja.” Dániel 11:40 [a King James Biblia után] „De 1798-ban az ateista Franciaország háborúzik a pápaság ellen, és egy idő után a pápaság visszaütt és úgy megy reá mint a forgószél a modern déli királyra, a Szovjetunióra és hatalmas söpréssel eltávolítya azt egy titkos szövetségen keresztül amelyet az Egyesült Államokkal köt meg. Akkor a pápaság betör a Szovjetunió országaiba, elözönli és végigjárja azokat.” [Dániel 11:40] elárad eláraszt meg-hódít mosáseltávolít elözönli [overflow] - 7857: elsődleges gyökér; elárad (kitör, kirobban); implikáció által eláraszt, (ki-, meg-) tisztít; hasonlóság által nyargal, (meg-) hódít;- vízbe fojt, (fölé) áradat (öntve betakar), (ki-) öblít. rohan. hajszol. (teljesen, alaposan) mosás (eltávolít). végigjárja [pass] - 5674: elsődleges gyökér; átkel, áthalad valamin. Strong’s.


Letölteni ppt "Prófécia-iskola 2005 Az északi király. 4. rész: 40-ig vers – 1989."

Hasonló előadás


Google Hirdetések