Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csík-hágó Iskola Magyar Történelem

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"— Előadás másolata:

1 Csík-hágó Iskola Magyar Történelem
es tanév 6. óra Az Árpád-házi királyok kora, 2. rész: , Szt Lászlótól II. Gézáig (The Age of the Kings of the Árpád Dynasty, Part 2: AD, From kings St. Ladislaus to Géza II.) tanár: Németh Károly

2 Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbűnhődte már e nép A múltat s jövendőt! (“Himnusz”, Kölcsey Ferenc verse (1823)) O Lord, bless the Hungarian nation With your grace and bounty Extend over it your guarding arm During strife with its enemies Long torn by ill fate Bring upon it a time of relief This nation has suffered for all sins Of the past and of the future! (“Hymn”, by Ferenc Kölcsey (1823))

3 Felhasznált anyag (references):

4

5

6

7 I. (Könyves) Kálmán (1095-1116) Coloman I, the Book-lover
Szt László betegségben halt meg 1095-ben. Mivel fia nem született (három lánya volt), testvérének, I. Gézanak a legidősebb fia, Kálmán örökölte a trónt. A francia származású, Lengyelországban dolgozó történetiró, Gallus Anonimus szerint, Kálmán király sokkal műveltebb volt kora összes királyánál. Eredetileg, Szt László, Kálmán öccsét, Álmost szerette volna a trónra, aki kevésbé volt művelt, de nagyon jó katona volt. Végül Szt László halála után lengyel csapatok segítségével Kálmán lett a király. Kálmán király enyhítette Szt László szigorú törvényeit, melyek szerint tyúknál nagyobb érték ellopásáért halálbüntetés járt. Megtiltotta a boszorkány-égetéseket is, mondván: boszorkányok pedig nem léteznek.

8 I. (Könyves) Kálmán és az első Keresztes Hadjárat (1096)
1096-ban az első keresztes hadjárat seregei vonultak át Magyarországon. Az első seregek fosztogatásait a király megtorolta, végül vezető kereszteseket kapott túszul, pl a későbbi jeruzsálemi királyt, Baldwin-t és a magyar hadsereg kísérte a kereszteseket, hogy további rablásokat megakadályozzanak. I. Baldwin, Jeruzsálem első királya, Godfrey testvére, Kálmán király túsza a keresztesek átvonulása alatt. Bouillon-i Godfrey, Jeruzsálem első uralkodója (kiralyi cimet nem használta még). Az első keresztes hadjárat vezetője. Kálmán király vele tárgyalt a keresztesek átvonulásáról. A testvérét, Baldwin-t adta túszul Kálmán királynak.

9 Az első Keresztes Hadjárat (1096-1099) útvonala
Az első Keresztes Hadjárat ( ) útvonala. Route of the First Crusade ( ) armies.

10 I. (Könyves) Kálmán egyéb hódításai (Horvátország, stb) és halála
Könyves Kálmán megszilárdította a magyar király uralmát Horvátországban, Szlavóniában és Dalmáciában. 1115-ben Kálmán súlyosan megbetegedett, ekkor megvakíttatta öccsét Álmost és annak fiát, Bélát, hogy legidősebb fia, István trónöröklését biztosítsa ban meghalt a király. Pacta Conventa (Szívélyes egyezmény): 1102-ben készült szerződés, amelyben a horvát nemesi családok elismerik a magyar királyt horvát királynak is és a két országot egyesült királyságnak.

11 Magyarország Ausztria Olaszország (Hungary) Szlavónia Horvátország
Szt László által meghódított, majd Kálmán király által szerződésben, perszonálúnióval több mint 800 évre a Magyar Királysághoz csatolt területek. Ausztria (Austria) Szlavónia (Slavonia) Horvátország (Croatia) Szerémség (Sirmium) Olaszország (Italy) Bosznia és Szerbia (akkoriban a Bizáci Birodalom része) (Bosnia and Serbia, part of Byzantine Empire) Territories inherited or conquered by King St Ladislaus and joined to the Kingdom of Hungary for more than 800 years by treaties of King Coloman and through personal union. Dalmácia (Dalmatia)

12 II. István (1116-1131) (Stephen II) Könyves Kálmán fia. Uralkodása
elején elveszíti Dalmáciát a Velencei Köztársasággal szemben. Uralkodása végén a Bizánci Birodalomra támad, Mert oda menekült a megvakított Álmos herceg. Elfoglalja és lerombolja Belgrádot, majd a Bizánci Birodalm közeli területeit dulja. Válaszul a bizánciak nagy haddal támadnak, Elfoglalják, feldulják és kifosztják a Szerémséget. Válaszul a király segíti a bizánciak ellen lázadó, függetlenségre törekvő szerbeket, akiket a bizánciak csak nagy nehezen tudnak leverni. A királynak a bizánciakkal folytatott háború alatt Kibékült megvakított unokatestvérével, Bélával, Álmos fiával. Bélát összeházasítja a lázadó szerbek vezetőjének, Urosnak a lányával, Ilonával. A király vérhasban halt meg, 30 évesen. II. István a Thuróczy János krónikájában. Stephen II (in the chronicle by János Thuróczy).

13 II. (Vak) Béla (1131-1141) Béla II The Blind
Az aradi országgyűlésen véresen leszámolnak a király és apja megvakíttatásában részt vevő főurakkal, Ilona királynő (a szerb főúr, Uros, lánya) parancsára. A királynő társuralkodóként élt, az országot a vak király, a királynő és a számukra legmegbízhatóbb urak tanácsa irányította. Visszafoglalták Dalmácia középső részét, teljesen elfoglalták Szerbiát és Boszniát és a Magyar Királyság részévé tették. Visszaverték a Borisz nevű trónkövetelőt és támogatóját az akkori lengyel királyt. Központi oklevél-kiállító hivatalt állítottak fel ami hamarosan átalakult királyi kancelláriává. Három fia és két lánya született. Uralkodása alatt az ország viszonylagos békében élt és minden tekintetben gyarapodott.

14 II. Géza ( ) Géza II. II (Vak) Béla és Ilona királynő legidősebb fia. Magyarország, Horvátország, Dalmácia és rövid időre Bosznia királya. Gyermekként lépett a trónra, nagykorúságáig, 1146-ig, édesanyja, Ilona és annak bátyja, Belos kormányozták az országot. Ilona és Belos a szerb fejedelem, Uros gyermekei voltak ban a trónkövetelő Boris cseh és német segítséggel elfoglalta Pozsonyt. Géza nagy sereggel Pozsonyhoz vonult, mire a németek és csehek kisebb pénzösszeg (3000 ezüstmárka) ellenében harc nélkül elvonultak). Géza ellencsapást intézett a németek ellen még 1146 szeptemberében, amikor a német és osztrák sereget teljesen szétverte. Belos, Géza nagybátyja különösen kitűnt vitézségével, mind II (Vak) Béla, mind II Géza idejében, a németek elleni győzelemben is jelentős része volt ben a német császár keresztes hadjáratra ment (II. Keresztes Hadjárat), ami 1148-ban sikertelenül fejeződött be. Vele tertott VII. Lajos francia király is, mindketten Magyarországon át vonultak a Szentföld felé. II. Géza jelentős háborúkat vívott még az orosz fejedelemségekkelés délen a Bizánci Birodalommal. 1156-ban Géza testvére István Belos segítségével a trón megszerzésére tört, az összeesküvés sikertelen volt, István és Belos Konstantinápolyba menekültek ben hasonló sorsra jutott Géza másik testvére, László is, aki szintén a trónra tört.

15 Magyarország II Géza korában
Terület (Horvátország és Dalmácia nélkül): négyzetkilométer (ma 93000) Népesség: 1.5 milló (7 ember / négyzetkilométer, megkétszereződött Szt István óta) Hadsereg: fő (abban a korban nagyon nagy). A népesség legnagyobb része 200 fős falvakban élt, ezekből mintegy 9-10 ezer volt. A legnagyobb városok Székesfehérvár, Esztergom és Óbuda voltak, ezek mellett nagyon sok közepes (Pozsony, Nyitra, Veszprém, Gyulafehérvár, Nagyvárad, Pécs , stb) és kisebb város volt. A király birtokolta az összes földterület 3/4-ét (75%-át), egyházi tulajdonban 10%, világi urak birtokában 15% volt. A mezőgazdaságban az addig nagyobb részt kitevő állattartás mellett felfejlődött a földművelés is, egyenlő fontosságúra. A földművelő jobbágyok nyáron szellős sátrakban, télen náddal és szalmával fedett, földbe mélyitett, veremházakban laktak.

16 II. Géza alatt épült a cikádori (Tolna megye) ciszterci apátság.
Remains of the Cistercian Abbey of Cikádor in Tolna county (Southwest Hungary), built under Géza II..

17 A szegények veremházakban laktak
A szegények veremházakban laktak. A magyarság már a honfoglalás elötti évszázadokban is veremházakban (és jurtákban) lakott, a jellegzetesen magyar veremházak maradványait a magyarság vándorlási útvonala mellett mindenütt megtalálták, Levédiától, Etelközön át a Kárpát Medencéig. Hegyvidékeken, ahol olcsóbb volt a faanyag, gerendaházak is gyakrabban épültek. A magyar Veremházakra már a honfoglalás elött (Etelközben és Levédiában is jellemző volt a széles padka: A tetőzet nem közvetlenül a verem pereméhez illeszkedik. Szelemenfa/ szelemen-gerenda Ágasfa Gerendaház. Több faanyagot igényel, kevésbé olcsó. A veremházhoz hasonló az ágasfa és a szelemenfa szerepe. Kemence. Régen pest-nek is hívták, innen Pest város neve (ma Budapest része).

18 Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar.
Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar; Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar. (Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836)) To your homeland unwaiveringly, Be faithful, O Hungarian! It is your cradle and will your grave be Which nurses, and will bury you. (from “Szózat” (in English “Summons”) by Mihály Vörösmarty (1836))


Letölteni ppt "Csík-hágó Iskola Magyar Történelem"

Hasonló előadás


Google Hirdetések