Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGIA - óvópedagógusok részére -

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGIA - óvópedagógusok részére -"— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGIA - óvópedagógusok részére -
II. fokozati tematika PEDAGÓGIA - óvópedagógusok részére -

2 Ajánlott bibliográfia
Fóris-Ferenczi Rita (2oo7, szerk.): Pedagógiai kezikonyv. Az oktatas pedagógiaelméleti alapjai. Ábel Kiadó, Kolozsvár. Falus Iván (1998, szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Fóris-Ferenczi Rita (2008):A tervezestől az értekelésig. Tanterv- és értekeléselmélet. Ábel Kiadó, Kolozsvár. Tóth László (2oo7): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankonyvkiadó, Debrecen.

3 Ajánlott bibliográfia
Birta-Székely, N. – Fóris-Ferenczi, R.(2007)(szerk.): Pedagógai kézikönyv. A pedagógus-továbbképzés pedagógiaelméleti alapjai. Ábel Kiadó, Kolozsvár. Ferenczi Gy.-Fodor L. (1997): A pedagógia tudományelméleti alapjai. Studium Könyvkiadó, Kolozsvár.- zöld könyv. Ferenczi Gy.-Fodor L. (1997): Oktatastechnológia és oktatásszervezés. Studium Könyvkiadó, Kolozsvár.- kék könyv Barabási Tünde (2008): Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. Barabási Tünde (2008): Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. Dósa Zoltán, Péter Lilla (2010): A pedagógiai kutatás alapjai. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár

4 Ajánlott bibilográfia
Barabási Tünde (2012): Óvodakezdéstől iskolába lépésig. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. Antal Sándor – Péter Lilla (2oo9): Curriculumelmélet. BBTE Távoktatási Központ, Kolozsvár (http://peda.topnet.ro). Innen meg letolthető: Bevezetés a pedagógiába, Didaktika, Docimológia, Altalanos pszichológia tanulmányi útmutatók. Péter Lilla (2009): Bevezetés a pedagógiába. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. Péter Lilla (2oo8): Neveleselméleti alapkérdések. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.

5 Tematika A jelenkori társadalom nevelési és oktatási problematikája. Innováció és reform a hazai óvodai oktatásban A nevelhetőség. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők A személyiség szerkezet és dinamikája Az oktatási rendszer. Az óvodai oktatás helye az oktatási rendszerben Curriculumelméleti alapfogalmak és curriculum-típusok

6 A curriculum szerkezeti elemei: célok/ követelmények, tartalmak, tanulási-tanítási módszerek az óvodában Az óvodai oktatási tartalom sajátos szervezési módozatai (tantárgyi, tantárgyközi, pluridiszciplináris, stb) A curriculáris tervezés dokumentumai: tanterv, nevelési program, foglalkozási terv A curriculáris reform elméleti és gyakorlati kérdései Az óvodai fejlesztő- nevelő tevékenység tervezése

7 Az óvodai tanulás sajátosságai
Az óvodai fejlesztő- nevelő tevékenység. Az oktatási folyamat rendszerelméleti megközelítése Az óvodai tanulás sajátosságai Az oktatási folyamat fogalma, tanuláselméletekre épülő megközelítések Stratégiák, módszerek, szervezési és munkaformák Az óvodai fejlesztő- nevelő tevékenység értékelése Tanulásszervezés és a az óvodai csoport menedzsmentje

8 Kommunikáció és kommunikációs viszonyok az óvodában
A nevelési tevékenység szervezési módjai Siker és kudarc óvodáskorban. Az iskolai beilleszkedési kudarcok megelőzésének feltételei Nevelési tanácsadás az óvodában Az óvópedagógus személyisége. Az óvópedagógus szakmai arculata: szerep-státusz, kompetenciák, önképzés és önértékelés Kutatás az óvodai oktatásban Az óvodai nevelés sajátos dimenziói: erkölcsi-vallásos nevelés Kreativitás, újítás és nevelés

9 Az óvodai nevelés európai dimenziója
1. A jelenkori társadalom nevelési és oktatási problematikája. Innováció és reform a hazai óvodai oktatásban Napjaink társadalmi változásai és az ehhez kapcsolódó nevelési igények, kihívások (Pedagógiai Kézikönyv, Ferenczi-Fodor.) Alternatív pedagógiai irányzatok: Waldorf, Step by step (alternatív pedagógiák, Neveléstörténet- tanulmányi útmutató, Bodoni Ágnes - Reformpedagógia) Az óvodai nevelés európai dimenziója

10 2. A nevelhetőség problematikája
A nevelhetőség fogalma Az átöröklés szerepe a személyiség fejlődésében A környezeti hatások szerepe a személyiség fejlődésében

11 2. A nevelhetőség problematikája
A nevelés meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében A nevelhetőségre vonatkozó legfontosabb elméletek (biogenetikus, szociáldeterminista, konvergencia-elmelét, az abszolutizáló elméletek korlátai (Pedagógiai kézikönyv, Péter L: Bevezetés a pedagógiába: útmutató)

12 3. A személyiség struktúrája és dinamikája
A személyiség fogalma Személyiségelméletek (vonáselméletek, faktorelmélet, humanisztikus modell) A személyiség szerkezete (temperamentum, képességek, jellem) Az óvodás testi és lelki fejlődésének sajátosságai Kreativitás és társas kapcsolatok fejlődés óvodáskorban Az óvodás megismerésének módszerei és technikái

13 3. A személyiség struktúrája és dinamikája
Atkinson (2001): Pszichológia. Osiris, Budapest Carver, Ch. (2001): Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest Cole és Cole (2001): Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest Barabási Tünde (2012): Óvodakezdéstől iskolába lépésig. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.

14 4. Az oktatási rendszer. Az óvodai oktatás helye az oktatási rendszerben
Az oktatási rendszer fogalma, funkciói és szerkezete (Pedagógiai Kézikönyv) Az óvodai oktatás mint az oktatási rendszer szerves alrendszere Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár

15 5. Curriculumelméleti alapfogalmak és curriculum-típusok
Fogalom-meghatározás és értelmezés: követelmények, célok, feladatok, tanulási tevékenységek, curriculáris területek, curriculáris ciklusok Curriculumtípusok (Péter Lilla: Curriculumelmélet, tanulmányi útmutató, FFR. – Tervezéstől az értékelésig) Stark Gabriella: (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről pedagógus(jelölt)eknek. Státus Kiadó, Csíkszereda.

16 6. A curriculum szerkezeti elemei: célok/ követelmények, tartalmak, tanulási-tanítási módszerek az óvodában A célok funkciói, céltaxonómia. A célok osztályozásának kritériumai: makro- és mikrojelleg (rendszer- és folyamatcélok), általánossági szint (általános, köztes; általános fejlesztési követelmények, részletes fejlesztési követelmények és műveletesített célok), pszichológiai tartalom szerinti (kognitív, affektív és pszichomotorikus célok) A célok műveletesítésének problematikája – (Pedagógiai k, Barabási TT)

17 7. Az óvodai oktatási tartalom sajátos szervezési módozatai (tantárgyi, tantárgyközi, pluridiszciplináris, stb) A tartalom helye a modern curriculum értelmezésében A tartalom megjelenítésének lehetőségei: Tiszta; komplex 1, 2; integrált Péter – Curriculumelmélet; Barabási – Óvodakezdéstől Stark Gabriella: (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről pedagógus(jelölt)eknek. Státus Kiadó, Csíkszereda.

18 8. A curriculáris tervezés dokumentumai: tanterv, nevelési program, foglalkozási terv
A curriculáris dokumentumok elemzése óvodai alkalmazásokkal Péter L. – Curriculumelmélet; Stark Gabriella: (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről pedagógus(jelölt)eknek. Státus Kiadó, Csíkszereda.

19 9. A curriculáris reform elméleti és gyakorlati kérdései
Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár Stark Gabriella: (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről pedagógus(jelölt)eknek. Státus Kiadó, Csíkszereda.

20 10. Az óvodai fejlesztő- nevelő tevékenység tervezése
A pedagógiai tervezés fogalma és funkciói: előrevetítés, tájékozódás, szervezés, irányítás, szabályozás, önszabályozás, innovációs funkciók; A tervezés szakaszai: célok meghatározása, a tartalmak kijelölése, az optimális stratégiák kiválasztása, az értékelés szempontrendszerének, módszereinek és eszközeinek a kidolgozása A tervezés szintjei: Iskolai ciklusra, évi, félévi, heti és tevékenység szintű tervezés Műveltségi terület, tevékenység, témaegység, tárgy

21 10. Az oktató-nevelő tevékenységek tervezési modelljei
A tevékenységek értékelésének kritériumai Barabási, Óvodakezdéstől; Pedagógiai K, 15o-159, Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 87-97

22 11. Az óvodai fejlesztő- nevelő tevékenység
11. Az óvodai fejlesztő- nevelő tevékenység. Az oktatási folyamat rendszerelméleti megközelítése Az oktatási rendszer fogalma, funkciói és szerkezete (Pedagógiai K) Az oktatási folyamat fogalma, funkciói és szerkezete. Az oktatási folyamat sajátosságai, alkotóelemei: pedagógus-tanuló viszony, informatív és formatív jelleg, szabályozás-önszabályozás (Pedagógiai K, Barabási,TT)

23 11. Az oktatási folyamat rendszerelméleti és kommunikációs megközelítése; A formális, informális és non-formális hatások az óvodai nevelési folyamatban Normativitás az oktatási folyamatban. Az oktatási folyamat alapelveinek a rendszere (Tudatos és aktív, Szemleletesség, Az elmélet és gyakorlat összekapcsolása, A rendszeresség és folytonosság, Az ismeretek és készségek alapos elsajátítása, Hozzáférhetőseg és egyéni foglalkoztatás, A visszacsatolás biztosítása) (Pedagógiai K, Barabási TT)

24 12. Az óvodai tanulás. Korszerű tanuláselméletek napjainkban
Az iskolai (?!) tanulás fogalma, folyamata Tanuláselméletek Tanulási formák, típusok A tanulási folyamat szakaszai Barabási TT, Kulcsár Tibor (1985): Iskolapszichológia Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus, Debrecen. Vajda Zsuzsa, Kósa Éva (2005): Neveléslélektan, Osiris, Budapest.

25 13. Az oktatási folyamat fogalma, tanuláselméletekre épülő megközelítések
Az óvodai tanítás-tanulás sajátosságai Az óvodai tanítás hatékonysága Barabási: Óvodakezdéstől + tanulmányi útmutató

26 14. Stratégiák, módszerek Fogalom-meghatározás: oktatási metodológia, technológia, stratégia, módszer, eljárás, és az ezek közti kapcsolatok elemzése; Az oktatási stratégia összehangoló szerepe (problematizálás, induktív, deduktív stratégia) Az oktatási módszerek rendszere és csoportosítási lehetőségei. Sajátos óvodai oktatási módszerek A fontosabb oktatási módszerek bemutatása (előadás, beszélgetés, szemleltetés, problematizálás, begyakorlás, projektmódszer) – aktivizáló módszerek

27 14. Az oktatási folyamat eszközei: fogalom, funkciók, csoportosítás, az eszközválasztás szempontjai, fejlesztő érték; A számítógépes oktatás oktatási folyamatba való beillesztése. A számítógép mint oktatási eszköz Pedagógiai K, , Ferenczi – Fodor kékkönyv, Falus I: Didaktika, Barabási TT, Óvodakezdéstől; Óvodapedagógia – tanulmányi útmutató

28 15. Az óvodai nevelési tevékenység értékelése
Az értékelés fogalma és folyamata, műveletei (felmérés, értékelés, döntés). Az értékelés beillesztése az oktatási folyamatba Az értékelés funkciói: információs, motivációs, visszacsatolás biztosítása, diagnosztizáló, prognosztizáló, szabályozó-önszabályozó Az értékelés formái: kezdeti (diagnosztizáló), formatív, szummatív (szakaszzáró) Az értékelés módszerei és eljárásai: megfigyelés, szóbeli felmérés, feladatlap, gyakorlati próbák, projektek, portfolió)

29 15. Az értékelést torzító tényezők és a kiküszöbölés lehetőségei
Az értékelés és a felmérő próbák tervezésének, szervezésének, megvalósításának és értelmezésének metodológiája Barabási TT, Pedagógiai K, 166-2oo, Falus: Didaktika, Ferenczi-Fodor kékkönyv

30 16. Tanulásszervezés és a az óvodai csoport menedzsmentje
Alapfogalmak: menedzsment, a nevelési folyamat menedzsmentje, tanulásszervezés, intézményvezetés, konfliktus, asszertív magatartás Nevelési kapcsolatok és interakciók az óvodában: kölcsönös megismerési, kölcsönös kommunikációs, társas-érzelmi, befolyásolási viszonyok; Pedagogiai k, 74-81, Barabási: Tanszerv.

31 17. Kommunikáció és kommunikációs viszonyok az óvodában
Kommunikáció: fogalma, szerkezete, funkciói, hatékonyságának feltételei A tantermi kommunikáció sajátosságai A nevelési befolyásolás óvodai jellemzői Interperszonális kommunikáció Nevelési légkör az óvodában Pedagogiai k, 74-81, Barabási: Tanszerv.

32 18. Szervezési formák és módok az óvodai nevelésben
A játék – az óvodáskor domináns tevékenységi formája, a szem.fejl. módszere és eszköze A játék: tipológia, jellemzők, funkciók, fontossága az óvodai nevelésben Játék- tanulás- alkotás kapcsolata és az óvodai tevékenységi formák: közös, választható, stb.) Differenciálás és egyéniesítés a játékokban és szabadon választott tevékenységekben Barabási Óvodak., Óvodaped. és játékped. tanulmányi útmutatók

33 19. Siker és kudarc óvodáskorban
19. Siker és kudarc óvodáskorban. Az iskolai beilleszkedési kudarcok megelőzésének feltételei Alapfogalmak: iskolaérettség, iskolaéretlenség Az I. osztályba való beilleszkedési sikertelenség megelőzésének stratégiái Óvodaped. tanulmányi útmutató, Barabási: Óvodakezdéstől…

34 20. Nevelési tanácsadás az óvodában
Az óvodai tanácsadás sajátosságai A család segítésének szerepe az iskolára való előkészítésben Pedagógiai kézikönyv, 82-87; Bagdy Emőke – Telkes József (1995): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, NTK, Budapest.; Honnan Hová? Egyénre szabott fejlesztés az óvodásban. Novum, 2012.

35 21. Az óvópedagógus személyisége
21. Az óvópedagógus személyisége. Az óvópedagógus szakmai arculata: szerep-státusz, kompetenciák, önképzés és önértékelés A pedagógus személyiségének összetevői: elméleti ismeretek, személyiségvonások, pszicho-pedagógiai nézetek, hitek, nevelési felfogások és meggyőződések, nevelési stílus; A pedagógus státusza és szerepei: tervezés, szervezés, irányítás, nyomon követés, ellenőrzés, tanácsadás; Pedagógusi kompetenciák és szakmai karrier Romániában napjainkban Pedagógusi szakmaetika Pedagógiai K, 49-73; Falus Iván: Didaktika

36 22. Kutatás az óvodai oktatásban
A pedagógiai kutatás módszertana óvodai alkalmazásokkal Kutatási területek Dósa Zoltán és Péter Lilla: Kutatásmódszertan

37 23. Erkölcsi nevelés az óvodában
Az erkölcs, erkölcsi nevelés fogalma. Az erkölcsi nevelést meghatározó objektív és szubjektív tényezők Az erkölcsi nevelés feladatai: az erkölcsi tudat (képzetek, fogalmak, ítéletek) és magatartás (készségek, szokások, jellemvonások) alakítása Az erkölcsi nevelés módszerei és értékelési lehetőségei az óvodában Pedagógiai k 3o-47, Péter L: Neveléselméleti alapkérdések

38 24. Kreativitás, újítás és nevelés
Kreativitás: fogalma, magyarázó elméletei Az óvodások kreativitásának serkentési technikái Csíkszentmihályi Mihály (2008): Kreativitás – A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémia, Budapest. Bakk-Miklósi Kinga (2010): Neveléslélektan. Ábel Kiadó, Kolozsvár,


Letölteni ppt "PEDAGÓGIA - óvópedagógusok részére -"

Hasonló előadás


Google Hirdetések