Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! Elközelgett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! Elközelgett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik."— Előadás másolata:

1

2 KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!

3 Elközelgett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik.

4 És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt; mert féltek a néptől. És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is. És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,

5 Ímé sokaság jöve, melynek az méne előtte, a ki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül: és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja. Jézus pedig monda néki: Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?

6 És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz. És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala.

7 Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.

8 Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilencz órakorig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.

9 És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.

10 Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket. És szombaton nyugovának a parancsolat szerint.

11 A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. És a követ a sírról elhengerítve találák. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.

12 És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?

13 Lukács:22, 23, 24

14 KELLEMES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK. www.gittamin.gportal.hu Zene: Mozart: Ave verum Corpus


Letölteni ppt "KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK! Elközelgett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések