Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon Bacsi Zsuzsanna Kovács Ernő Lőke Zsuzsanna Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon Bacsi Zsuzsanna Kovács Ernő Lőke Zsuzsanna Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi."— Előadás másolata:

1 Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon Bacsi Zsuzsanna Kovács Ernő Lőke Zsuzsanna Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Kutatócsoport Keszthely, Magyarország Szabadka, 2009. márc.6.

2 Magyarország NUTS 4 szintű térségei OECD kritériumok szerint, 2003. (KSH, TSTAR adatbázis) - alapvetően városi: az a térség, ahol a lakosság kevesebb mint 15%-a él - jellemzően vidéki: az a térség, ahol a lakosság 15 - 50%-a -alapvetően vidéki: a lakosság több mint 50%-a 120 fő/km 2 alatti népsűrűségű településen.

3 Közelmúlt 2000-2003: felkészülés az EU támogatási rendszerére –Vidékfejlesztési célelőirányzat (VFC)  LEADER –SAPARD  Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program 2004. május 1. Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz A vidékfejlesztés keretei, 2004-2006 –Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) –Nemzeti Fejlesztési Terv – AVOP (Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program) –Közösségi Kezdeményezések: Interreg – határokon átnyúló interregionalis együttműködés Leader+ - a vidék gazdasági fejlesztése helyi közösségekkel –Hazai finanszírozású programok (Széchenyi Terv, Területfejlesztési célelőirányzat, Környezetvédelmi célelőirányzat, stb)

4 NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT) GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OP HUMÁN ERŐFORRÁS- FEJLESZTÉS OP AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OP (AVOP) EMOGA Orientációs részleg REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OP KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OP OPERATÍV PROGRAMOK NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV EMOGA Garanciarészleg(NVT) 12053 lezárt pályázat 681,2 Mrd Ft (2,7 Mrd €) kifizetett támogatás (2009.03.01) 192 Mrd Ft (750 mó €) (Hazai: 39 Mrd Ft, EU: 153 Mrd Ft) 107 Mrd Ft (420 mó €) Összes megítélt támogatás: 727 Mrd Ft (2,85 Mrd €)

5 NVT támogatási prioritások Agrár-környezetgazdálkodás Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai követelményeinek való megfelelés Mezőgazdasági területek erdősítése Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok Termelői csoportok létrehozása és működtetése Mezőgazdaság!

6 Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP) 1. A versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 3. Vidéki térségek fejlesztése 1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása 1.3 A halászati ágazat strukturális támogatása 1.4 Fiatal magyar gazdák támogatása 1.5 Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása 2.1 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 3.1 Vidéki jövedelemszerzés lehetőségeinek bővítése 3.2 Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 3.4 A falufejlesztés és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése 3.5 LEADER+

7 A 2004-2006 időszak tapasztalatai Összes NFT támogatás: 727 mrd Ft Adatok forrása: www.nfu. hu, 2009.03. 01.

8 Az AVOP LEADER+ Program (2005. május – 2008. dec) 1.„Készségek elsajátítása” – 2005 májustól –Képesség a helyi akciócsoportok létrehozására –A LEADER program lebonyolítására 2.„Helyi vidékfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása” – 2005. nyár –A helyi akciócsoportok támogatása –A pályáztatás lebonyolítása 3.„Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása” – a kiválasztott (nyertes) akciócsoportok pályázatai –Együttműködések létrehozása –Közös projekt végrehajtása 4.„Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten” –Nemzeti koordinációs iroda létrehozása –Vidéki térségek hálózatba kapcsolása A LEADER kistérség: helyi akciócsoport A települése szabad elhatározásán alapul földrajzilag összefüggő, egymással szomszédos vidéki települések – ACS-k közt ne legyen átfedés ACS lakosság összlétszáma 10.000 –100.000 főig (egyes megyékben a min 5.000 fő!) csak olyan települések, ahol népesség 10 000 fő alatti és/vagy a népsűrűség 120 fő/km2 alatti

9 AVOP – Vidéki térségek fejlesztése: pályázatok és támogatások

10 Forrás: Váti Kht és: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/ index.htmhttp://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/ index.htm Interreg IIIA, 2004-2006: Határmenti együttműködés

11 Vidékfejlesztési prioritások azz INTERREG IIIA programokban Ausztria - Magyarország - határon átnyúló gazdasági együttműködés - az elérhetőség javítása - határon átnyúló együttműködési struktúrák és hálózatok fejlesztése - emberi erőforrások fejlesztése - fenntartható térségi és környezeti fejlesztés Magyarország-Szlovákia - Ukrajna - a határon átnyúló üzleti együttműködések támogatása - intézményi együttműködés - Mikro Projekt Alap (helyi közösségek és kulturális együttműködés támogatása) - környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kisléptékű beruházások határon átnyúló koordinációja - határon átnyúló természetvédelmi együttműködés - kis léptékű közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra Szlovénia - Magyarország - Horvátország Szomszédsági Program - közös gazdasági térség, közös humán erőforrás-fejlesztés és közös turisztikai és kulturális térség - fenntartható fejlődés: környezeti erőforrások fenntartható használata, környezetvédelem, természetvédelem, elérhetőség Magyarország-Románia, Magyarország-Szerbia és Montenegró - határ menti infrastruktúra javítása, a környezetvédelem és az árvízmegelőzés - üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások fejlesztése, a kis- és középvállalkozások együttműködése, intézmények és közösségek közötti együttműködések, kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), humán erőforrás fejlesztés

12 Esettanulmány - magyar kistérségek: Barcs, Siklós, Keszthely-Hévíz

13 Interreg felmérés (NYBTK + KHTKT + Krizevci főiskola 2006): Vidékfejlesztési feladatok a magyar válaszadók szerint BaranyaSomogyZalaÖsszes Legkevésbé fontos (átlagos pontszám) 4. Helyi szolgáltatások fejlesztése (2,47) 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,81) 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,98) 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,82) Legfontosabb (átlagos pontszám) 7. Közlekedés, vidéki úthálózat (3,95) 6. Falufejlesztés (4,15) 6. Falufejleszté s (4,11) 5. Vidéki infrastruktúra fejlesztése (4,00) Eltérés: ( legfontosabb – legkevésbé fontos) 1,481,341,131,18 1-5 skálán pontozva, 5: nagyon fontos, 1: nem nagyon fontos a vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezők a legfontosabbak, a szociális problémákat kisebb fontosságúnak tekintik A munkahelyfejlesztést is említik, magas pontszámmal 1: Vállalkozásfejlesztés általában 2: KKV-k fejlesztése 3: Vidéki mikrovállalkozások fejlesztése 4: Helyi szolgáltatások fejlesztése 5: Vidéki infrastruktúra fejlesztése 6: Falufejlesztés 7: Közlekedés, vidéki úthálózat 8: Kistérségi centrum 9: Romák és leszakadó rétegek integrálása 10: Munkahelyfejlesztés 11: Szociális gazdaság fejlesztése

14 Magyar tapasztalatok – 2004-2006 időszakra –A vállalkozások működését nehezíti: forgótőke ill. beruházási tőke hiány,jogszabályok és előírások, erős verseny, a magas bérjárulékok, magas adók, illetve EU-előírások. –A vidékfejlesztésben a legfontosabb: vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezők, kevésbé fontos: szociális problémák megoldási feladatok –A fejlesztési feladatok megoldására aktív pályázati részvétel –AVOP pályázatokra 2005-ben: 80 % adott be pályázatot, 20 % egynél többet is. –A pályázás fő okai: nem volt más forráslehetőség, vonzó a finanszírozási konstrukció, már volt illeszkedő projektje készen –Információforrások: tanácsadó, írott sajtó, és minisztériumok honlapja. A legkevésbé használt forrás: az önkormányzat és az üzleti partner. –Mindössze 10% valósítaná meg elképzelését pályázati forrás nélkül is –Fő nehézségek: elhúzódó ügyintézés, indokolatlan hiánypótlások, a nem egyértelmű pályázati és végrehajtási feltételek. –Második fő nehézség: finanszírozási, likviditási nehézségek: késedelmes kifizetések, utófinanszírozás. és likviditási gondok, –Harmadik fő nehézség: a kapcsolattartás nehézségei, a nem megfelelő kommunikáció és az elszámolások körülményessége. –Legtöbben (66%) külső szakértő céggel. 33% önállóan készítette a pályázatot. –Az AVOP intézkedések közül fontosnak tartják:: a mezőgazdasági beruházások támogatását, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítését és a mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztését –Kevésbé fontos: fiatal gazdák támogatása és a szakképzés –LEADER programról kevesen voltak csak informálva.

15 Vidékfejlesztés, 2007-2013 1.Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program: EMVA-ból 2.Új Magyarország Fejlesztési Terv – Kohéziós / Strukturális Alapok 3.Európai Területi Együttműködési programok

16 Allokáció Magyarország számára, 2007-2013 Strukturális és Kohéziós Alapok TámogatásokMillió euro Kohéziós Alap7 589 Konvergencia12 654 Reg. versenyképesség és foglalkoztatás (Közép- Magyaro.)1 860 Területi együttműködés344 Összesen (EU források, kb 85%)22 452 Forrás: Európai Bizottság, és Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Hazai források. 15 %

17 Az ÚMFT operatív programjai, 2007-2013 Az ÚMFT prioritásaiAz Operatív Programok Mozaik- szó Forrás ( 6.943 Mrd Ft): A gazdaság fejlesztéseGazdaságfejlesztés OPGOP674 A közlekedés fejlesztéseKözlekedés OPKÖZOP1.721 A társadalom megújulása Társadalmi megújulás OPTAMOP933 Társadalmi infrastruktúra OPTIOP539 Környezet- és energiafejlesztésKörnyezet és energia OPKEOP1.054 Államreform Államreform OPÁROP 41 Elektronikus közigazgatás OPEKOP 100 Területfejlesztés összesen 1.770 Mrd Ft Nyugat-dunántúli OPNYDOP128 Dél-alföldi OPDAOP207 Észak-alföldi OPEAOP270 Közép-magyarországi OPKMOP580 Észak-magyarországi OPEMOP250 Közép-dunántúli OPKDOP140 Dél-dunántúli OPDDOP195 Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja Végrehajtás OPVOP 87,2 22506 pályázat, 1962,1 Mrd Ft megítélt támogatás (2009.03.01, állapot)

18 Gazdasági Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért (35 %) A vállalkozások (kiemelten kkv-k) jövedelemtermelő képességének erősítése (30 %) Az információs társadalom és a modern üzleti környezet erősítése (12 %) Pénzügyi eszközök technikai prioritása (23 %) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (23 %) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (52 %) A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (19 %) A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában (6 %)

19 Társadalmi megújulás Operatív Program A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17 %) Az alkalmazkodóképesség javítása (21 %) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21 %) Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén (12 %) Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése (18 %) Közép Magyarországi fejlesztések (12 %) Közlekedés Operatív Program Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása Térségi elérhetőség javítása Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése

20 Területfejlesztés – Regionális OP-k prioritásai A 6 „vidéki” régió (Konvergencia- prioritás alapján) 1.Regionális gazdaság fejlesztés 2.Turizmus fejlesztés 3.Város / település fejlesztés 4.Környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra 5.Humán infrastruktúra A Közép-magyarországi régió (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás prioritás) 1.A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 3. A régió vonzerejének fejlesztése 4. A humán közszolgáltatások intézmény- rendszerének fejlesztése 5. A települési területek megújítása

21 Környezet és Energia Operatív Program Egészséges tiszta települések (53 %) Hatékonyabb energia felhasználás (2 %) A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (5 %) Vizeink jó kezelése (34 %) Természeti értékeink jó kezelése (3 %) Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése (3 %) Államreform ÚMFT Koordináció és Kommunikáció

22 Európai Területi Együttműködés –határmenti programok, 2007-2013: Önálló prioritás – határmenti, transznacionális, interregionális programok A határmenti együttműködés fõ iránya: –kis- és középvállalkozások, –turizmus, –határon átnyúló kereskedelem, –kulturális és oktatási kapcsolatok –határon átnyúló közlekedési és információs hálózatok, –víz- és hulladékgazdálkodás, egészségügyi, környezetvédelmi tevékenységek 1.Magyarország-Szlovákia (EU+HU: 207 millió euró, Ebből EU: 176 millió euró (85%) 2.Magyarország-Románia :(EU+HU: 263 millió euró, ebből EU: 224 millió euró (85%) 3.Magyarország-Horvátország (EU: 19 millió euró, HU:5 millió euró) 4.Magyarország-Szerbia (EU: 16,6 millió euró (85%) + 15% hazai forrás) 5. Ausztria-Magyarország (EU: 82 millió euró, HU:1: 8,6 millió euró) 6.Szlovénia-Magyarország (EU: 29,3 millió euró, HU: 5,2 millió euró) 7.Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI(EU: 68,6 millió euró, HU: 6,2 millió euró)

23 Vidékfejlesztés 2007-2013: az ÚMVP keretei EMVA 4. 3-4 tengely: 262 mrd Ft (1 Mrd €) 7 év alatt 2,4 Mrd €1,6 Mrd €700 mó € 300 mó €

24 1. tengely: A farm-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása Az emberi és fizikai potenciál javítása, szerkezetváltás; mezőgazdasági termelés és agrártermékek minőségének javítása;. 2. tengely: Környezetvédelem és földterület-gazdálkodás Az erdőterület és a mezőgazdasági földterület fenntartható használa 3. tengely: A tevékenységek diverzifikálása és az életminőség javítása vidéken A vidéki gazdaság diverzifikálása, a vidéki élet minőségének javítása, gazdasági szereplők szakképzése, a helyi fejlesztési stratégia végrehajtásával összefüggő intézkedések. 4. tengely: LEADER típusú program Átfogó tengely, LEADER szemléletű helyi fejlesztési stratégiák a fenti három tematikus tengely céljaival összhangban, Hangsúlyt kap a helyi vidékfejlesztési csoportok létrejötte, a csoportok közötti kapcsolatépítés. Az egyes tengelyek tartalma:

25 A LEADER megközelítés Helyi közösségek létrehozása (HACS-k) kb. kistérségi szinten Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kialakítása (HVS) 2007. okt 10. a HACS-k regisztrációja, előzetes elismerése : –96 közösség (174 kistérségből) –3021 település – gyakorlatilag teljes országos lefedettség! –Kb. 12 ezer szervezet a tagja (önkormányzati, civil, vállalkozói szféra) 2008. szept. 26: LEADER HACS-ok elismerése A HACS-ok feladatai: jogi személyiségű szervezetek –UMVP III. tengely nem horizontális intézkedései –ÚMVP IV. tengely intézkedései végrehajtása Projektek értékelése, kiválasztása

26 Összesen 96 ACS

27 Az akciócsoportok által lefedett terület és népesség

28

29 Falumegújítás és -fejlesztés: épületfelújítás, kisl. Infrastruktúra fejl., mezőg. term. piacok, játszóterek (önkorm., nonprofit, egyházi sz.) Vidéki örökség megőrzése: építmény külső-belső felújítás, külső környezet, táji elemek, pihenőhelyek, tanösvények, kiadványok, táblák (önkorm., nonprofit, egyházi sz.) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: eszközök;gazdasági épülethez felújítás, épületgépészet; gazdasági épülethez kisléptékű infrastruktúra; minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer (természetes személy, vállalkozó) Turisztikai tevékenységek ösztönzése: a falusi turizmushoz magánszálláshelyek; vidéki ifjúsági turizmushoz szálláshelyek és szolgáltatások; a vidéki helyi vonzerőre épülő agro- és ökoturisztikai szolgáltatások, a foglalkoztatás segítése ( természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás önkormányzat, egyházi, non-profit sz.) ÚMVP III. tengely: A tevékenységek diverzifikálása és az életminőség javítása vidéken Pályázati kiírások (helyi közösségekre részletezve)

30 A LEADER közösségek – Helyi/Leader Akciócsoportok (HACS/LACS)- működése A HACS-ok területi lefedettsége, összetétele – gazd.szociológiai jellemzők –vállalkozói aktivitás, civil szféra, önkormányzatok részvétele, Rendelkezésre álló források –Önerő szerepe, tervezett támogatások megoszlása –Projektek mérete és utófinanszírozás kapcsolata A HACS-ok mint szervezetek működése, menedzsmentjének sikeressége, kooperációs készség, munkaszervezet mérete, hatékonysága A HVS alapján kialakított projektek sikeressége, hatékonysága, fenntarthatósága, továbbgyűrűző hatásai Információforrások: -A www.umvp.eu honlapon ill.az FVM honlapján elérhető HVS- ek, pályázati kiírások -Helyi LACS- ok munkaszervezetei és Helyi Vidékfejlesztési Irodák


Letölteni ppt "Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon Bacsi Zsuzsanna Kovács Ernő Lőke Zsuzsanna Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések