Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon
Bacsi Zsuzsanna Kovács Ernő Lőke Zsuzsanna Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Kutatócsoport Keszthely, Magyarország Szabadka, márc.6.

2 Magyarország NUTS 4 szintű térségei OECD kritériumok szerint, 2003
Magyarország NUTS 4 szintű térségei OECD kritériumok szerint, (KSH, TSTAR adatbázis) alapvetően városi: az a térség, ahol a lakosság kevesebb mint 15%-a él jellemzően vidéki: az a térség, ahol a lakosság %-a alapvetően vidéki: a lakosság több mint 50%-a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű településen.

3 Közelmúlt 2000-2003: felkészülés az EU támogatási rendszerére
Vidékfejlesztési célelőirányzat (VFC)  LEADER SAPARD  Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program 2004. május 1. Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz A vidékfejlesztés keretei, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) Nemzeti Fejlesztési Terv – AVOP (Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program) Közösségi Kezdeményezések: Interreg – határokon átnyúló interregionalis együttműködés Leader+ - a vidék gazdasági fejlesztése helyi közösségekkel Hazai finanszírozású programok (Széchenyi Terv, Területfejlesztési célelőirányzat, Környezetvédelmi célelőirányzat, stb)

4 NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)
12053 lezárt pályázat 681,2 Mrd Ft (2,7 Mrd €) kifizetett támogatás ( ) Összes megítélt támogatás: 727 Mrd Ft (2,85 Mrd €) OPERATÍV PROGRAMOK AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OP (AVOP) EMOGA Orientációs részleg GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OP REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OP HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS OP KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OP 107 Mrd Ft (420 mó €) NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV EMOGA Garanciarészleg (NVT) 192 Mrd Ft (750 mó €) (Hazai: 39 Mrd Ft, EU: 153 Mrd Ft)

5 NVT támogatási prioritások
Agrár-környezetgazdálkodás Kedvezőtlen adottságú és környezetvédelmi korlátozások alá eső területek Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti- és higiéniai követelményeinek való megfelelés Mezőgazdasági területek erdősítése Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok Termelői csoportok létrehozása és működtetése Mezőgazdaság!

6 Agrár- és Vidékfejlesztés OP (AVOP)
1. A versenyképes alapanyag termelés megalapozása a mezőgazdaságban 3. Vidéki térségek fejlesztése 2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 3.1 Vidéki jövedelemszerzés lehetőségeinek bővítése 3.2 Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 3.4 A falufejlesztés és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése 3.5 LEADER+ 2.1 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése 1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása 1.3 A halászati ágazat strukturális támogatása 1.4 Fiatal magyar gazdák támogatása 1.5 Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása

7 A 2004-2006 időszak tapasztalatai Összes NFT támogatás: 727 mrd Ft
Adatok forrása:

8 Az AVOP LEADER+ Program (2005. május – 2008. dec)
„Készségek elsajátítása” – 2005 májustól Képesség a helyi akciócsoportok létrehozására A LEADER program lebonyolítására „Helyi vidékfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása” – nyár A helyi akciócsoportok támogatása A pályáztatás lebonyolítása „Térségek egymás közötti és nemzetközi együttműködésének támogatása” – a kiválasztott (nyertes) akciócsoportok pályázatai Együttműködések létrehozása Közös projekt végrehajtása „Kommunikációs hálózatépítés európai, nemzeti és regionális szinten” Nemzeti koordinációs iroda létrehozása Vidéki térségek hálózatba kapcsolása A LEADER kistérség: helyi akciócsoport A települése szabad elhatározásán alapul földrajzilag összefüggő, egymással szomszédos vidéki települések – ACS-k közt ne legyen átfedés ACS lakosság összlétszáma – főig (egyes megyékben a min fő!) csak olyan települések, ahol népesség fő alatti és/vagy a népsűrűség 120 fő/km2 alatti

9 AVOP – Vidéki térségek fejlesztése: pályázatok és támogatások

10 Interreg IIIA, 2004-2006: Határmenti együttműködés
Forrás: Váti Kht és: index.htm

11 Vidékfejlesztési prioritások azz INTERREG IIIA programokban
Ausztria - Magyarország határon átnyúló gazdasági együttműködés az elérhetőség javítása  határon átnyúló együttműködési struktúrák és hálózatok fejlesztése emberi erőforrások fejlesztése fenntartható térségi és környezeti fejlesztés Magyarország-Szlovákia - Ukrajna a határon átnyúló üzleti együttműködések támogatása intézményi együttműködés Mikro Projekt Alap (helyi közösségek és kulturális együttműködés támogatása) környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kisléptékű beruházások határon átnyúló koordinációja határon átnyúló természetvédelmi együttműködés kis léptékű közlekedési és telekommunikációs infrastruktúra Szlovénia - Magyarország - Horvátország Szomszédsági Program közös gazdasági térség, közös humán erőforrás-fejlesztés és közös turisztikai és kulturális térség fenntartható fejlődés: környezeti erőforrások fenntartható használata, környezetvédelem, természetvédelem, elérhetőség Magyarország-Románia, Magyarország-Szerbia és Montenegró határ menti infrastruktúra javítása, a környezetvédelem és az árvízmegelőzés üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások fejlesztése, a kis- és középvállalkozások együttműködése, intézmények és közösségek közötti együttműködések, kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), humán erőforrás fejlesztés

12 Esettanulmány - magyar kistérségek: Barcs, Siklós, Keszthely-Hévíz

13 1: Vállalkozásfejlesztés általában
2: KKV-k fejlesztése 3: Vidéki mikrovállalkozások fejlesztése 4: Helyi szolgáltatások fejlesztése 5: Vidéki infrastruktúra fejlesztése 6: Falufejlesztés 7: Közlekedés, vidéki úthálózat 8: Kistérségi centrum 9: Romák és leszakadó rétegek integrálása 10: Munkahelyfejlesztés 11: Szociális gazdaság fejlesztése Interreg felmérés (NYBTK + KHTKT + Krizevci főiskola 2006): Vidékfejlesztési feladatok a magyar válaszadók szerint Baranya Somogy Zala Összes Legkevésbé fontos (átlagos pontszám) 4. Helyi szolgáltatások fejlesztése (2,47) 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,81) 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,98) 9. Romák és leszakadó rétegek integrálása (2,82) Legfontosabb (átlagos pontszám) 7. Közlekedés, vidéki úthálózat (3,95) 6. Falufejlesztés (4,15) 6. Falufejlesztés (4,11) 5. Vidéki infrastruktúra fejlesztése (4,00) Eltérés: (legfontosabb – legkevésbé fontos) 1,48 1,34 1,13 1,18 1-5 skálán pontozva, 5: nagyon fontos, 1: nem nagyon fontos a vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezők a legfontosabbak, a szociális problémákat kisebb fontosságúnak tekintik A munkahelyfejlesztést is említik, magas pontszámmal

14 Magyar tapasztalatok – 2004-2006 időszakra
A vállalkozások működését nehezíti: forgótőke ill. beruházási tőke hiány,jogszabályok és előírások, erős verseny, a magas bérjárulékok, magas adók, illetve EU-előírások. A vidékfejlesztésben a legfontosabb: vállalkozások fejlesztését befolyásoló tényezők, kevésbé fontos: szociális problémák megoldási feladatok A fejlesztési feladatok megoldására aktív pályázati részvétel AVOP pályázatokra 2005-ben: 80 % adott be pályázatot, 20 % egynél többet is. A pályázás fő okai: nem volt más forráslehetőség, vonzó a finanszírozási konstrukció, már volt illeszkedő projektje készen Információforrások: tanácsadó, írott sajtó, és minisztériumok honlapja. A legkevésbé használt forrás: az önkormányzat és az üzleti partner. Mindössze 10% valósítaná meg elképzelését pályázati forrás nélkül is Fő nehézségek: elhúzódó ügyintézés, indokolatlan hiánypótlások, a nem egyértelmű pályázati és végrehajtási feltételek. Második fő nehézség: finanszírozási, likviditási nehézségek: késedelmes kifizetések, utófinanszírozás. és likviditási gondok, Harmadik fő nehézség: a kapcsolattartás nehézségei, a nem megfelelő kommunikáció és az elszámolások körülményessége. Legtöbben (66%) külső szakértő céggel. 33% önállóan készítette a pályázatot. Az AVOP intézkedések közül fontosnak tartják:: a mezőgazdasági beruházások támogatását, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítését és a mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztését Kevésbé fontos: fiatal gazdák támogatása és a szakképzés LEADER programról kevesen voltak csak informálva.

15 Vidékfejlesztés, Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program: EMVA-ból Új Magyarország Fejlesztési Terv – Kohéziós / Strukturális Alapok Európai Területi Együttműködési programok

16 Allokáció Magyarország számára, 2007-2013 Strukturális és Kohéziós Alapok
Támogatások Millió euro Kohéziós Alap 7 589 Konvergencia 12 654 Reg. versenyképesség és foglalkoztatás (Közép-Magyaro.) 1 860 Területi együttműködés 344 Összesen (EU források, kb 85%) 22 452 Hazai források. 15 % Forrás: Európai Bizottság, és Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

17 Az ÚMFT operatív programjai, 2007-2013
Az ÚMFT prioritásai Az Operatív Programok Mozaik-szó Forrás (6.943 Mrd Ft): A gazdaság fejlesztése Gazdaságfejlesztés OP GOP 674 A közlekedés fejlesztése Közlekedés OP KÖZOP 1.721 A társadalom megújulása Társadalmi megújulás OP TAMOP 933 Társadalmi infrastruktúra OP TIOP 539 Környezet- és energiafejlesztés Környezet és energia OP KEOP 1.054 Államreform Államreform OP ÁROP 41 Elektronikus közigazgatás OP EKOP 100 Területfejlesztés összesen Mrd Ft Nyugat-dunántúli OP NYDOP 128 Dél-alföldi OP DAOP 207 Észak-alföldi OP EAOP 270 Közép-magyarországi OP KMOP 580 Észak-magyarországi OP EMOP 250 Közép-dunántúli OP KDOP 140 Dél-dunántúli OP DDOP 195 Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja Végrehajtás OP VOP 87,2 22506 pályázat, 1962,1 Mrd Ft megítélt támogatás ( , állapot)

18 Gazdasági Operatív Program
K+F és innováció a versenyképességért (35 %) A vállalkozások (kiemelten kkv-k) jövedelemtermelő képességének erősítése (30 %) Az információs társadalom és a modern üzleti környezet erősítése (12 %) Pénzügyi eszközök technikai prioritása (23 %) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (23 %) Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (52 %) A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (19 %) A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában (6 %)

19 Társadalmi megújulás Operatív Program
A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (17 %) Az alkalmazkodóképesség javítása (21 %) Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (21 %) Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén (12 %) Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése (18 %) Közép Magyarországi fejlesztések (12 %) Közlekedés Operatív Program Az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása Térségi elérhetőség javítása Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése

20 Területfejlesztés – Regionális OP-k prioritásai
A Közép-magyarországi régió (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás prioritás) A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése A régió vonzerejének fejlesztése A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése A települési területek megújítása A 6 „vidéki” régió (Konvergencia-prioritás alapján) Regionális gazdaság fejlesztés Turizmus fejlesztés Város / település fejlesztés Környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra Humán infrastruktúra

21 Környezet és Energia Operatív Program
Egészséges tiszta települések (53 %) Hatékonyabb energia felhasználás (2 %) A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (5 %) Vizeink jó kezelése (34 %) Természeti értékeink jó kezelése (3 %) Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése (3 %) Államreform ÚMFT Koordináció és Kommunikáció

22 Európai Területi Együttműködés –határmenti programok, 2007-2013:
Önálló prioritás – határmenti, transznacionális, interregionális programok A határmenti együttműködés fõ iránya: kis- és középvállalkozások, turizmus, határon átnyúló kereskedelem, kulturális és oktatási kapcsolatok határon átnyúló közlekedési és információs hálózatok, víz- és hulladékgazdálkodás, egészségügyi, környezetvédelmi tevékenységek Magyarország-Szlovákia (EU+HU: 207 millió euró, Ebből EU: 176 millió euró (85%) Magyarország-Románia :(EU+HU: 263 millió euró, ebből EU: 224 millió euró (85%) Magyarország-Horvátország (EU: 19 millió euró, HU:5 millió euró) Magyarország-Szerbia (EU: 16,6 millió euró (85%) + 15% hazai forrás) Ausztria-Magyarország (EU: 82 millió euró, HU:1: 8,6 millió euró) Szlovénia-Magyarország (EU: 29,3 millió euró, HU: 5,2 millió euró) Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI(EU: 68,6 millió euró, HU: 6,2 millió euró)

23 Vidékfejlesztés 2007-2013: az ÚMVP keretei
3-4 tengely: 262 mrd Ft (1 Mrd €) 7 év alatt 4. 300 mó € 2,4 Mrd € 1,6 Mrd € 700 mó € EMVA

24 Az egyes tengelyek tartalma:
1. tengely: A farm-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása Az emberi és fizikai potenciál javítása, szerkezetváltás; mezőgazdasági termelés és agrártermékek minőségének javítása; . 2. tengely: Környezetvédelem és földterület-gazdálkodás Az erdőterület és a mezőgazdasági földterület fenntartható használa 3. tengely: A tevékenységek diverzifikálása és az életminőség javítása vidéken A vidéki gazdaság diverzifikálása, a vidéki élet minőségének javítása , gazdasági szereplők szakképzése, a helyi fejlesztési stratégia végrehajtásával összefüggő intézkedések. 4. tengely: LEADER típusú program Átfogó tengely, LEADER szemléletű helyi fejlesztési stratégiák a fenti három tematikus tengely céljaival összhangban, Hangsúlyt kap a helyi vidékfejlesztési csoportok létrejötte, a csoportok közötti kapcsolatépítés.

25 A LEADER megközelítés Helyi közösségek létrehozása (HACS-k) kb. kistérségi szinten Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kialakítása (HVS) 2007. okt 10. a HACS-k regisztrációja, előzetes elismerése : 96 közösség (174 kistérségből) 3021 település – gyakorlatilag teljes országos lefedettség! Kb. 12 ezer szervezet a tagja (önkormányzati, civil, vállalkozói szféra) 2008. szept. 26: LEADER HACS-ok elismerése A HACS-ok feladatai: jogi személyiségű szervezetek UMVP III. tengely nem horizontális intézkedései ÚMVP IV. tengely intézkedései végrehajtása Projektek értékelése, kiválasztása

26 Összesen 96 ACS

27 Az akciócsoportok által lefedett terület és népesség

28

29 Pályázati kiírások (helyi közösségekre részletezve)
ÚMVP III. tengely: A tevékenységek diverzifikálása és az életminőség javítása vidéken Pályázati kiírások (helyi közösségekre részletezve) Falumegújítás és -fejlesztés: épületfelújítás, kisl. Infrastruktúra fejl., mezőg. term. piacok, játszóterek (önkorm., nonprofit , egyházi sz.) Vidéki örökség megőrzése: építmény külső-belső felújítás, külső környezet, táji elemek, pihenőhelyek, tanösvények, kiadványok, táblák (önkorm., nonprofit , egyházi sz.) Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése: eszközök;gazdasági épülethez felújítás, épületgépészet; gazdasági épülethez kisléptékű infrastruktúra; minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer (természetes személy, vállalkozó) Turisztikai tevékenységek ösztönzése: a falusi turizmushoz magánszálláshelyek; vidéki ifjúsági turizmushoz szálláshelyek és szolgáltatások; a vidéki helyi vonzerőre épülő agro- és ökoturisztikai szolgáltatások, a foglalkoztatás segítése ( természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás önkormányzat, egyházi, non-profit sz.)

30 Helyi LACS- ok munkaszervezetei és Helyi Vidékfejlesztési Irodák
A LEADER közösségek – Helyi/Leader Akciócsoportok (HACS/LACS)- működése A HACS-ok területi lefedettsége, összetétele – gazd.szociológiai jellemzők vállalkozói aktivitás, civil szféra, önkormányzatok részvétele, Rendelkezésre álló források Önerő szerepe, tervezett támogatások megoszlása Projektek mérete és utófinanszírozás kapcsolata A HACS-ok mint szervezetek működése, menedzsmentjének sikeressége, kooperációs készség, munkaszervezet mérete, hatékonysága A HVS alapján kialakított projektek sikeressége, hatékonysága, fenntarthatósága, továbbgyűrűző hatásai Információforrások: A honlapon ill.az FVM honlapján elérhető HVS-ek, pályázati kiírások Helyi LACS- ok munkaszervezetei és Helyi Vidékfejlesztési Irodák


Letölteni ppt "Vidéki térségek fejlesztési programjai Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések