Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon"— Előadás másolata:

1 A 2014-2020 közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon
Sturcz Annamária 2013. Május

2 Vanessia Magyarország Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft.
2000 óta a pályázati piacon 26 főállású pályázati szakember 4 külsős tanácsadó Több mint 2000 nyertes pályázat 90% feletti sikerarány Országos lefedettség: Budapest, Debrecen, Pécs

3 Amiben a Vanessia Magyarország Kft. segíthet Önöknek:
a fejlesztési igények és szükségletek elmélyült felmérése a fejlesztési célokat leginkább szolgáló projektterv körvonalazása átgondolt forrástervezés, megvalósítható és fenntartható projekt a pályázati kiírásnak megfelelő, magas szinten kidolgozott pályázati dokumentáció

4

5 „Intelligens és inkluzív növekedés" – 491 mrd €
•162,6 milliárd € a konvergencia régióknak; • 38,9 milliárd € az átmeneti régióknak; • 53,1 milliárd € a versenyképességi régióknak; kohéziós • 11,7 milliárd € a területi együttműködésre; kiadások • 68,7 milliárd € a Kohéziós Alapnak • 80 mrd € kutatás és innováció • 40 mrd € európai összekapcsolódási eszköz (energiaszektor, közlekedés, IKT)

6 Új fejezetek a 2014-2020-as pénzügyi keretben
európai összekapcsolódási eszköz "átmeneti régió" Horizon 2020 termelők közvetlen kifizetéseinek 30%-át környezeti célokhoz kapcsolja

7 2014-2020-as fejlesztési időszak
Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása – Nemzeti Vidékstratégia (NVS), – Magyar KFI Stratégia, Wekerle Terv, Külgazdasági Stratégia – Új Széll Kálmán Terv és az Új Nemzeti Reformprogram Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi programozás – 2012 júliusban megindult a as fejlesztési időszak tervezési és felkészülési folyamata! – OTK felülvizsgálata – „NEMZETI FEJLESZTÉS 2020/2030”

8 Főbb változások 2014-től • Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal • Meghatározott forrás-allokció • Határozottabb számonkérés • Új térségi integrációs eszközök: – Integrált térségi beruházások (ITI) – megyei lépték – Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER kiterjesztése • Átalakuló intézményrendszer (szakpolitika alá rendelt irányítás)

9 Operatív programok - A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata

10 2014-2020-as nemzeti fejlesztési prioritások
Átfogó cél a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés: 1. a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén, 2. a foglalkoztatás növelésén, 3. az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán, 4. a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén, 5. a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán alapszik.

11 Operatív Programok és lebonyolítás
Rendelkezésre álló forrás kb mrd Ft Előtérbe kerül a gazdaságfejlesztés (60%) Egyszerűsített eljárásrend Önerő minimalizálása Kis számú, több évre előre tervezhető felhívások Fejlesztési cél orientáltság (OP-k között szinergia) ERFA-ESZA eszközök komplexebb felhasználása

12 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
keretösszeg 2668 mrd Ft versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok – 17,5% kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F) – 14% infokommunikációs technológia fejlesztése – 9% rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés – 14% kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés – 12,5% foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése – 17,5% pénzügyi eszközök – 14% technikai segítségnyújtás – 1,5%

13 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
keretösszeg 250 mrd Ft versenyképes KKV szektor, rekreatív és alternatív gazdaságfejlesztés – 14,25% intelligens és tudásalapú növekedés – 14,25% integrált települési infrastruktúra-fejlesztés – 15,41% pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok pest megyei városokra és térségeikre – 7,55% közösségi infrastruktúra-fejlesztés – 15,41% Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok – 15,41% tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok – 16,22% technikai segítségnyújtás – 1,5%

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Keret mrd Ft megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség javító programjai kisváros-térségi közösségvezérelt fejlesztési programok (CLLD típusú programok) decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok technikai segítségnyújtás

15 Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)
keret 1000 mrd Ft a klímaváltozásra történő felkészülés, a viziközmű szolgáltatás fejlesztése, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemléletformálás, a technikai segítségnyújtás

16 Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP)
keret 930 mrd Ft a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása, a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása, a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása, integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban, technikai segítségnyújtás

17 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
keret mrd Ft az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, az oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása, a kutatási fejlesztések, technikai segítségnyújtás

18 Vidékfejlesztési Program (VOP)
Keret 1200 mrd Ft a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása, a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban

19 Magyar Halászati Program (MAHOP)
a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása, a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése, technikai segítségnyújtás

20 Tematikus célkitűzések az EU 2020 Stratégiával összhangban
Az  innováció,  technológiai  fejlesztés  és  kutatás  erősítése; A  kommunikációs  technológiákhoz  való  hozzáférhetőségének   használati  sebességének  és  minőségének  emelése; KKV‐k  versenyképességének  növelése,  valamint  a   mezőgazdasági,  halászati  és  vízgazdálkodási  szektorok  fejlesztése; Az  alacsony  széndioxid  kibocsátású  gazdaság  irányába  való   elmozdulás  támogatása; A  klíma  változáshoz  való  alkalmazkodás  és  kockázat     megelőzés  és  menedzsment  elősegítése; Környezetvédelem  és  az  erőforrások  hatékony  felhasználása ;  

21 Tematikus célkitűzések az EU 2020 Stratégiával összhangban
Fenntartható  szállítmányozás  elősegítése  és  a   kulcsinfrastruktúrákban  a  szűk  keresztmetszetek  feloldása; A  foglalkoztatás  bővítése  és  a  munkaerő  mobilitásának   támogatása; A  társadalmi  befogadás  előmozdítása  és  a  szegénység   elleni  küzdelem ; Beruházás  az  oktatásba  és  a  képzésbe;   Az  intézményi  kapacitás  javítása  és  hatékony  közigazgatás 2011. január 19.

22 Vanessia Magyarország Kft.
Sturcz Annamária Regionális igazgató Telefon: Mobil: Internet: Cím: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G. 2. lh. IV/4. Cím: 4024 Debrecen, Batthyány utca em. 9. ajtó Cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Sikeres pályázást kívánunk!


Letölteni ppt "A közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések