Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2014-2020 közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon Sturcz Annamária 2013. Május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2014-2020 közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon Sturcz Annamária 2013. Május."— Előadás másolata:

1 A 2014-2020 közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon Sturcz Annamária 2013. Május

2 Vanessia Magyarország Pályázatkészítő és Projektmenedzsment Kft. 2000 óta a pályázati piacon 26 főállású pályázati szakember 4 külsős tanácsadó Több mint 2000 nyertes pályázat 90% feletti sikerarány Országos lefedettség: Budapest, Debrecen, Pécs 2

3 Amiben a Vanessia Magyarország Kft. segíthet Önöknek: a fejlesztési igények és szükségletek elmélyült felmérése a fejlesztési célokat leginkább szolgáló projektterv körvonalazása átgondolt forrástervezés, megvalósítható és fenntartható projekt a pályázati kiírásnak megfelelő, magas szinten kidolgozott pályázati dokumentáció 3

4 4

5 „Intelligens és inkluzív növekedés" – 491 mrd € 162,6 milliárd € a konvergencia régióknak; 38,9 milliárd € az átmeneti régióknak; 53,1 milliárd € a versenyképességi régióknak; kohéziós 11,7 milliárd € a területi együttműködésre; kiadások 68,7 milliárd € a Kohéziós Alapnak 80 mrd € kutatás és innováció 40 mrd € európai összekapcsolódási eszköz (energiaszektor, közlekedés, IKT) 5

6 Új fejezetek a 2014-2020-as pénzügyi keretben európai összekapcsolódási eszköz "átmeneti régió" Horizon 2020 termelők közvetlen kifizetéseinek 30%- át környezeti célokhoz kapcsolja 6

7 2012 - Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi stratégiai dokumentumok megújítása – Nemzeti Vidékstratégia (NVS), – Magyar KFI Stratégia, Wekerle Terv, Külgazdasági Stratégia – Új Széll Kálmán Terv és az Új Nemzeti Reformprogram 2013 - Magyarország: Nemzeti, ágazati, területi programozás – 2012 júliusban megindult a 2014-2020-as fejlesztési időszak tervezési és felkészülési folyamata! – OTK felülvizsgálata – „NEMZETI FEJLESZTÉS 2020/2030” 7 2014-2020-as fejlesztési időszak

8 Főbb változások 2014-től Felülről vezéreltebb (Brüsszelből) tervezés, erőteljesebb tematikus fókuszokkal Meghatározott forrás-allokció Határozottabb számonkérés Új térségi integrációs eszközök: – Integrált térségi beruházások (ITI) – megyei lépték – Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) – jelenlegi LEADER kiterjesztése Átalakuló intézményrendszer (szakpolitika alá rendelt irányítás) 8

9 Operatívprogramok - A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata Operatív programok - A Kormány 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozata 9

10 2014-2020-as nemzeti fejlesztési prioritások Átfogó cél a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés: 1. a gazdasági szereplők versenyképességének javításán és nemzetközi teljesítményének megerősítésén, 2. a foglalkoztatás növelésén, 3. az energia- és erőforrás-hatékonyság javításán, 4. a társadalmi felzárkóztatáson és a népesedési kihívások kezelésén, 5. a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósításán alapszik. 10

11 OperatívProgramok és lebonyolítás Operatív Programok és lebonyolítás 11 Rendelkezésre álló forrás kb. 7000 mrd Ft Előtérbe kerül a gazdaságfejlesztés (60%) Egyszerűsített eljárásrend Önerő minimalizálása Kis számú, több évre előre tervezhető felhívások Fejlesztési cél orientáltság (OP-k között szinergia) ERFA-ESZA eszközök komplexebb felhasználása

12 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretösszeg 2668 mrd Ft versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok – 17,5% kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F) – 14% infokommunikációs technológia fejlesztése – 9% rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés – 14% kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés – 12,5% foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése – 17,5% pénzügyi eszközök – 14% technikai segítségnyújtás – 1,5% 12

13 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretösszeg 250 mrd Ft versenyképes KKV szektor, rekreatív és alternatív gazdaságfejlesztés – 14,25% intelligens és tudásalapú növekedés – 14,25% integrált települési infrastruktúra-fejlesztés – 15,41% pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok pest megyei városokra és térségeikre – 7,55% közösségi infrastruktúra-fejlesztés – 15,41% Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok – 15,41% tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok – 16,22% technikai segítségnyújtás – 1,5% 13

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Keret 1090-1100 mrd Ft megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás- fejlesztési és speciális térségi programok nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség javító programjai kisváros-térségi közösségvezérelt fejlesztési programok (CLLD típusú programok) decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok technikai segítségnyújtás 14

15 Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) keret 1000 mrd Ft a klímaváltozásra történő felkészülés, a viziközmű szolgáltatás fejlesztése, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemléletformálás, a technikai segítségnyújtás 15

16 Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program (KOP) keret 930 mrd Ft a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása, a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása, a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása, integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban, technikai segítségnyújtás 16

17 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keret 740-750 mrd Ft az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, az oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása, a kutatási fejlesztések, technikai segítségnyújtás 17

18 Vidékfejlesztési Program (VOP) Keret 1200 mrd Ft a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása, a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 18

19 Magyar Halászati Program (MAHOP) a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása, a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése, technikai segítségnyújtás 19

20 Tematikus célkitűzések az EU 2020 Stratégiával összhangban Az innováció, technológiai fejlesztés és kutatás erősítése; A kommunikációs technológiákhoz való hozzáférhetőségének használati sebességének és minőségének emelése; KKV‐k versenyképességének növelése, valamint a mezőgazdasági, halászati és vízgazdálkodási szektorok fejlesztése; Az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság irányába való elmozdulás támogatása; A klíma változáshoz való alkalmazkodás és kockázat megelőzés és menedzsment elősegítése; Környezetvédelem és az erőforrások hatékony felhasználása ; 20

21 Tematikus célkitűzések az EU 2020 Stratégiával összhangban Fenntartható szállítmányozás elősegítése és a kulcsinfrastruktúrákban a szűk keresztmetszetek feloldása; A foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása; A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem ; Beruházás az oktatásba és a képzésbe; Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás 2011. január 19.21

22 Vanessia Magyarország Kft. Sturcz Annamária Regionális igazgató Telefon: +36 1 319 2707 Mobil: +36 30 416 9489 E-mail: annamaria@vanessia.hu Internet: www.vanessia.huwww.vanessia.hu Cím: 1118 Budapest, Maléter Pál utca 4/G. 2. lh. IV/4. Cím: 4024 Debrecen, Batthyány utca 1. 1. em. 9. ajtó Cím: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Sikeres pályázást kívánunk! Sikeres pályázást kívánunk! 22


Letölteni ppt "A 2014-2020 közötti időszak pályázati forrásai a tervezőasztalon Sturcz Annamária 2013. Május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések