Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK KÖZÖTT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK KÖZÖTT"— Előadás másolata:

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT
Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, július 10.

2

3 Térségfejlesztő Innovációs Központ
I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innovációs Központ (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.)

4 SZAKMAI SZAKTANÁCSADÓ KÖZPONT

5 TESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.)
II. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA TESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.)

6 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

7 A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM HELYE ÉS SZEREPE A TERVEZÉSBEN
Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) GINOP Növekedési Terv VEKOP TOP Szakpolitikai Stratégiák OFTK Partnerségi Megállapodás EFOP KEHOP Megyei fejlesztési Igények IKOP NVS VP KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások MAHOP Közös Agrárpolitika

8 2014-2020-as pénzügyi keretről szóló megállapodás főbb számai (Mrd euró)
Változás Változás (%) EU teljes költségvetése 994 960 -34 97 KAP költségvetés 421 373 -48 89 Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) 319 278 -41 87 Vidékfejlesztés 98 85 -13 Magyarországra jutó KAP támogatás 10,4 12,3 1,9 118 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) 2,36 3,19 0,83 135 Magyarország közvetlen támogatási allokációja 6,6 8,8 2,3 Magyarország vidékfejlesztési allokációja 3,9 3,5 -0,4 Forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás alapján

9 Támogatási tengelyek I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely – LEADER

10 Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 A VP prioritástengelyei
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

11 A Vidékfejlesztési Program prioritásai
EMVA prioritások Vidékfejlesztési Program Prioritások tématerületei: K+F+I, képzés, szaktanácsadás az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár-környezetgazdálkodás erőforrás-hatékonyság előmozdítása társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

12 Helyi gazdaságfejlesztés
Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés, rövid ellátási láncok A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel 12

13 Helyi gazdaságfejlesztés
Vidéki turizmus, falusi vendéglátás Hagyományos kézműves tevékenységek Szövetkezés- fejlesztés Szociális gazdaság, szociális földprogram, szociális szövetkezetek Közfoglalkoztatás 13

14 Tervezett forrásarányok: Teljes VP forrás 2014-2020: 1 191 mrd Ft
Vidékfejlesztési Program prioritásai Tervezett forrásarány 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 4,06 % 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 7,98 % 3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása 17,50 % 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 25,76 % 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 19,17 % 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 18,04 %

15 A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ SPECIÁLIS FEJLESZTÉSI MODULOK
Tematikus alprogramok 1. Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram (6,11%) Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben. Gazdaságátadás ösztönzése olyan idős gazdálkodók esetében, akik átadják gazdaságukat fiatal termelőknek. Beruházások és szaktanácsadási-képzési tevékenységek igénybe vétele esetén speciális szabályok kidolgozása a fiatal gazdálkodókra (pl. támogatásintenzitás); farmgyakornoki program támogatása; bemutató gazdaságok támogatása. Inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése. 2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (2,83%) A tematikus alprogram a rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját és a termelői részvétel elősegítését tűzi ki célul. A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc. A következő években kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a helyi – többek között a saját termelésű – élelmiszerek arányának növelésére. 15

16 A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ SPECIÁLIS FEJLESZTÉSI MODULOK
Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) EMVA források minimum 5%-a Több uniós alap bevonására épül (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA) Helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg Az eszköz segítségével: helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák orvoslása; a területi fejlődési potenciálok kihasználása támogatható. Az eszköz az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti: vidéki térségek fejlesztése: Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerősítése, A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése. 16

17 Közösségfejlesztés A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TERÜLETEI
Vállalkozásfejlesztés Gazdaságfejlesztés Helyi infrastruktúra fejlesztése Épített örökség védelme Mezőgazdaság Közösségfejlesztés Kultúra Emberi erőforrás fejlesztés Környezet- és tájvédelem Szociális programok Kistérség adottságaira, belső erőforrásaira építő, a helyi közösségek, a helyi gazdaság szereplőinek részvételével megvalósuló programok

18 SZAKTANÁCSADÁS

19 SZAKTANÁCSADÁSI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
ÚMVP VP Egyéni szaktanácsadás Egyéni tanácsadás Csoportos szaktanácsadás Szaktanácsadók képzése

20 HANGSÚLYBAN A TUDÁSÁTADÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ
A VP ban a tudásátadás és az innováció előmozdítása kiemelt prioritás, és a többi uniós prioritásra horizontálisan alkalmazandó terület Célja a többfunkciós tudástranszfer erősítése: felkészült szakemberekkel megvalósított képzésen, tájékoztatáson, szaktanácsadáson, valamint az együttműködés keretében megvalósuló innováción (EIP) keresztül.

21 Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest
ÚMVP tengelyei megszűnnek Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid ellátási láncok stb. Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése – Közösségvezérelt helyi fejlesztés: CLLD Különálló ökogazdálkodás intézkedés Zöldítés nem lesz az AKG alapkövetelmény része Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos! Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a támogatott ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza

22 Egyéb lehetőségek Területfejlesztési források
Határon átnyúló fejlesztések Hazai források

23 A megyei lehetőségek A megyei önkormányzatok feladatai közé tartozik a terület- és vidékfejlesztés. ROP helyett TOP !!! Ebből előnyeink származhatnak: pályázó közeli ügyintézés, a forrásokért nem kell más megyékkel versenyezni, helyi igényeknek való megfelelés, Stb.

24 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

25

26

27

28 PROJEKTÖTLETI FELHÍVÁSOK
Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok, események megszervezése Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére sokszorosítására és terjesztésére

29 Projektötleti felhívások
Lehívható támogatás: Maximum bruttó Ft Egy benyújtási időszakban, egy témában egy Partner kizárólag egy projektötletet nyújthat be. Lehetőség van azonban másik benyújtási időszakban ugyanazon témában újabb projektötlet benyújtására azzal, hogy egy Partner egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető.

30 Nemzeti Tanyafejlesztési Program

31 „Egészséges halat a gyerekeknek!”

32 „Nyúl-unk a munkáért” kisállattenyésztési mintaprogram a hátrányos helyzetű vidéki térségek munkalehetőségének és a vidéken élők életkörülményeinek javítására fehérjében (17-20 %) és esszenciális aminosavakban gazdag zsír- és koleszterintartalma alacsony kedvező a vitamin-(B12) és ásványianyag-tartalma is (Na szegény, magas Fe) a sertés-, a marha- vagy a birkahússal összevetve a nyúlhúsnak kisebb az energiatartalma

33 „Legyen galambod az udvarban – legyen galambleves a tányérodban!”
A hazai húsgalamb-tenyésztés és –tartás újjászervezésének és megújításának komplex mintaprogramja fehérjében (25-30 %) gazdag zsír- és koleszterintartalma alacsony kedvező a vitamin és ásványianyag-tartalma is

34 Ökoszociális méhészet
70-féle gyógy-, és fiziológiai hatással bír kiváló szénhidrát –és ásványi anyagforrás vitaminok (C-, és B vitamin, folsav, nikotinsav) szerves savak, illóolajok, fontos enzimek

35 Az őshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és szabad tartására alapozott HU-BA faluprogram

36 „A legszebb konyhakertek” - 2013 Magyarország legszebb konyhakertjei
"A legszebb konyhakertek" - Kovács Szilvia - ötletgazda (Karcag)

37 TOVÁBBI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Esélyegyenlőségi programiroda

38 PÁLYÁZAT FIGYELŐ www.pafi.hu

39 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

40 ELÉRHETŐSÉGEK Név: I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.) II. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA TESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.) Telefon: (Barancsi Ágnes) Web:

41

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK KÖZÖTT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések