Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, 2014. július 10. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, 2014. július 10. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok."— Előadás másolata:

1 VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, 2014. július 10. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

2

3 I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő Innovációs Központ (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.)

4 SZAKMAI SZAKTANÁCSADÓ KÖZPONT

5 II. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA TESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.)

6 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

7 A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM HELYE ÉS SZEREPE A TERVEZÉSBEN Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* Szakpolitikai Stratégiák Megyei fejlesztési Igények OFTK Partnerségi Megállapodás EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) GINOP VEKOP TOP EFOP IKOP VP MAHOP KEHOP KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások Közös Agrárpolitika NVS Növekedési Terv

8 2014-2020-as pénzügyi keretről szóló megállapodás főbb számai (Mrd euró) 2007-20132014-2020Változás Változás (%) EU teljes költségvetése994960-3497 KAP költségvetés421373-4889 Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) 319278-4187 Vidékfejlesztés9885-1387 Magyarországra jutó KAP támogatás 10,412,31,9118 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) 2,363,190,83135 Magyarország közvetlen támogatási allokációja 6,68,82,3135 Magyarország vidékfejlesztési allokációja 3,93,5-0,489 Forr á s: Az AKI Agr á rpolitikai Kutat á sok Oszt á ly á n k é sz ü lt sz á m í t á sok az MFF meg á llapod á s alapj á n

9 2007-2013 Támogatási tengelyek I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely – LEADER

10 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 A VP prioritástengelyei

11 A Vidékfejlesztési Program prioritásai EMVA prioritások Prioritások tématerületei: 1.K+F+I, képzés, szaktanácsadás 2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3.élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás 4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár- környezetgazdálkodás 5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása 6.társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek Prioritások tématerületei: 1.K+F+I, képzés, szaktanácsadás 2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3.élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás 4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár- környezetgazdálkodás 5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása 6.társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

12 Helyi gazdaságfejlesztés Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés, rövid ellátási láncok A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel

13 Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki turizmus, falusi vendéglátás Hagyományos kézm ű ves tevékenységek Szövetkezés- fejlesztés Szociális gazdaság, szociális földprogram, szociális szövetkezetek Közfoglalkoztatás

14 Tervezett forrásarányok: Teljes VP forrás 2014-2020: 1 191 mrd Ft Vidékfejlesztési Program prioritásaiTervezett forrásarány 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 4,06 % 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 7,98 % 3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása 17,50 % 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 25,76 % 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 19,17 % 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 18,04 %

15 Tematikus alprogramok 1. Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram (6,11%) Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás olyan fiatal mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba mezőgazdasági üzemben. Gazdaságátadás ösztönzése olyan idős gazdálkodók esetében, akik átadják gazdaságukat fiatal termelőknek. Beruházások és szaktanácsadási-képzési tevékenységek igénybe vétele esetén speciális szabályok kidolgozása a fiatal gazdálkodókra (pl. támogatásintenzitás); farmgyakornoki program támogatása; bemutató gazdaságok támogatása. Inkubátorházak, mezőgazdasági vállalkozások elindításának segítése. 2. Rövid ellátási lánc tematikus alprogram (2,83%) A tematikus alprogram a rövid ellátási láncok kialakítását, szervezését, promócióját és a termelői részvétel elősegítését tűzi ki célul. A „rövid ellátási lánc” az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc. A következő években kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a helyi – többek között a saját termelésű – élelmiszerek arányának növelésére. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ SPECIÁLIS FEJLESZTÉSI MODULOK

16 Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) EMVA források minimum 5%-a Több uniós alap bevonására épül (EMVA, ERFA, ESZA, ETHA) Helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg Az eszköz segítségével: helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák orvoslása; a területi fejlődési potenciálok kihasználása támogatható. Az eszköz az alábbi hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat segítheti: vidéki térségek fejlesztése: Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerősítése, A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése.

17 A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TERÜLETEI Vállalkozásfejlesztés Gazdaságfejlesztés Helyi infrastruktúra fejlesztése Épített örökség védelme Mezőgazdaság Közösségfejlesztés Kultúra Emberi erőforrás fejlesztés Környezet- és tájvédelem Szociális programok Kistérség adottságaira, belső erőforrásaira építő, a helyi közösségek, a helyi gazdaság szereplőinek részvételével megvalósuló programok

18 SZAKTANÁCSADÁS 2014-2020

19 SZAKTANÁCSADÁSI BEAVATKOZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÚMVP 2007-2013VP 2014-2020 Egyéni szaktanácsadás Egyéni tanácsadás Csoportos szaktanácsadás Szaktanácsadók képzése

20 HANGSÚLYBAN A TUDÁSÁTADÁS ÉS AZ INNOVÁCIÓ  A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innováció előmozdítása kiemelt prioritás, és a többi uniós prioritásra horizontálisan alkalmazandó terület  Célja a többfunkciós tudástranszfer erősítése: felkészült szakemberekkel megvalósított képzésen, tájékoztatáson, szaktanácsadáson, valamint  az együttműködés keretében megvalósuló innováción (EIP) keresztül.

21 ÚMVP tengelyei megszűnnek Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid ellátási láncok stb. Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése – Közösségvezérelt helyi fejlesztés: CLLD Különálló ökogazdálkodás intézkedés Zöldítés nem lesz az AKG alapkövetelmény része Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos! Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a támogatott ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza ÚMVP tengelyei megszűnnek Tematikus alprogramok: fiatal gazdák, rövid ellátási láncok stb. Európai Innovációs Partnerségi (EIP) Hálózat LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése – Közösségvezérelt helyi fejlesztés: CLLD Különálló ökogazdálkodás intézkedés Zöldítés nem lesz az AKG alapkövetelmény része Ekvivalencia - kettős finanszírozás tilos! Erdészeti intézkedések esetén az erdőgazdálkodó lesz a támogatott ÁFA támogatható, ha a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhető vissza Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest

22 Területfejlesztési források Határon átnyúló fejlesztések Hazai források Területfejlesztési források Határon átnyúló fejlesztések Hazai források Egyéb lehetőségek

23 A megyei önkormányzatok feladatai közé tartozik a terület- és vidékfejlesztés. ROP helyett TOP !!! Ebből előnyeink származhatnak: -pályázó közeli ügyintézés, -a forrásokért nem kell más megyékkel versenyezni, -helyi igényeknek való megfelelés, -Stb. A megyei önkormányzatok feladatai közé tartozik a terület- és vidékfejlesztés. ROP helyett TOP !!! Ebből előnyeink származhatnak: -pályázó közeli ügyintézés, -a forrásokért nem kell más megyékkel versenyezni, -helyi igényeknek való megfelelés, -Stb. A megyei lehetőségek

24 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

25 http://www.mnvh.eu

26

27

28 Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok, események megszervezése Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére sokszorosítására és terjesztésére PROJEKTÖTLETI FELHÍVÁSOK

29 Lehívható támogatás: Maximum bruttó 2 500 000 Ft Egy benyújtási időszakban, egy témában egy Partner kizárólag egy projektötletet nyújthat be. Lehetőség van azonban másik benyújtási időszakban ugyanazon témában újabb projektötlet benyújtására azzal, hogy egy Partner egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető. Lehívható támogatás: Maximum bruttó 2 500 000 Ft Egy benyújtási időszakban, egy témában egy Partner kizárólag egy projektötletet nyújthat be. Lehetőség van azonban másik benyújtási időszakban ugyanazon témában újabb projektötlet benyújtására azzal, hogy egy Partner egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető. Projektötleti felhívások

30 Nemzeti Tanyafejlesztési Program

31 „Egészséges halat a gyerekeknek!”

32 „Nyúl-unk a munkáért” kisállattenyésztési mintaprogram a hátrányos helyzetű vidéki térségek munkalehetőségének és a vidéken élők életkörülményeinek javítására fehérjében (17-20 %) és esszenciális aminosavakban gazdag zsír- és koleszterintartalma alacsony kedvező a vitamin-(B12) és ásványianyag-tartalma is (Na szegény, magas Fe) a sertés-, a marha- vagy a birkahússal összevetve a nyúlhúsnak kisebb az energiatartalma

33 „Legyen galambod az udvarban – legyen galambleves a tányérodban!” A hazai húsgalamb-tenyésztés és –tartás újjászervezésének és megújításának komplex mintaprogramja fehérjében (25-30 %) gazdag zsír- és koleszterintartalma alacsony kedvező a vitamin és ásványianyag-tartalma is

34 Ökoszociális méhészet 70-féle gyógy-, és fiziológiai hatással bír kiváló szénhidrát –és ásványi anyagforrás vitaminok (C-, és B vitamin, folsav, nikotinsav) szerves savak, illóolajok, fontos enzimek

35 Az őshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és szabad tartására alapozott HU-BA faluprogram

36 „A legszebb konyhakertek” - 2013 Magyarország legszebb konyhakertjei "A legszebb konyhakertek" - Kovács Szilvia - ötletgazda (Karcag)

37 TOVÁBBI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Esélyegyenlőségi programiroda http://www.epir.hu/http://www.epir.hu/

38 PÁLYÁZAT FIGYELŐ www.pafi.hu

39 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

40 ELÉRHETŐSÉGEK Név: I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola (5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.) II. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA TESZ Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 19.) Telefon:+36-30-359-7435 +36-30-696-5031 (Barancsi Ágnes) E-mail: jnszmegye@nakvi.hujnszmegye@nakvi.hu Web: www.gff-mezotur.huwww.gff-mezotur.hu

41

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "VIDÉKFEJLESZTÉSI FORRÁSOK 2014-2020 KÖZÖTT „Megyei civil és vidékfejlesztési partnerségi fórum” Szolnok, 2014. július 10. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések