Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-dunántúli régió A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve (2007-2008) Heinrich Péter ügyvezető igazgató Közép-Dunántúli Regionális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-dunántúli régió A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve (2007-2008) Heinrich Péter ügyvezető igazgató Közép-Dunántúli Regionális."— Előadás másolata:

1 Közép-dunántúli régió A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve (2007-2008) Heinrich Péter ügyvezető igazgató Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2 Közép-Dunántúli Régió Operatív Programok (OP) 2007-2013 között Gazdaságfejlesztés OP (GOP) Közlekedés OP (KözOP) Társadalmi megújulás OP (TAMOP) Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) Környezet és energia OP (KEOP) Államreform OP (ÁROP) Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) Nyugat-dunántúli OP (NYDOP) Dél-alföldi OP (DAOP) Észak-alföldi OP (EAOP) Közép-magyarországi OP (KMOP) Észak-magyarországi OP (EMOP) Közép-dunántúli OP (KDOP) Dél-dunántúli OP (DDOP) Végrehajtás OP (VOP) Regionális szereplők számára releváns ágazati operatív programok

3 KD OP prioritásainak kapcsolata az ágazati OP-khez Prioritások Regionális gazdaság- fejlesztés Regionális turizmus- fejlesztés Integrált városfejlesztés Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés Gazdaság- fejlesztés Turizmus- fejlesztés HEF fejlesztés Település- fejlesztés Környezet- fejlesztés Közlekedés- fejlesztés Kap- csolat a jelen- legi OP-kal GOP, esetleg ÚMVP vidéki mikrovállal kozások KÖZOP TIOP, Infrastr. TAMOP ESZA típ. Fejl. EKOP E-közig Részben KEOP KöZOP ÚMVP TIOP Esetleg ÚMVP falusi turizmus KEOP Témakör Közép-Dunántúli Régió

4 KD OP Akciótervének prioritásai és intézkedései 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 4.4. Intézményfejlesztés 4.6. Az elérhetőség fejlesztése 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbizton- ság növelése 3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése

5 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Mit is jelent ez támogatási források vonatkozásában prioritás szinten? 20072008 I. prioritási tengely: Gazdaságfejlesztés 4 869 091 8014 666 351 004 II. prioritási tengely: Turizmusfejlesztés 5 196 599 6765 494 359 510 III. prioritási tengely: Integrált városfejlesztés 510 000 0002 242 026 006 IV. prioritási tengely: Kohézió 3 962 473 9496 077 041 695 I-IV. prioritás összesen 19 038 165 42618 479 778 215 V. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás 710 968 833690 116 199 Összesen** 19 749 134 25919 169 894 414 Összesen % 14,060%13,648% * 2004. évi 265 Ft/euro árfolyamon kalkulált forráselosztás ** Éves forráskeretek a Kormány által 2006. október 26-án elfogadott ÚMFT-ben kerültek rögzítésre.

6 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Regionális gazdaságfejlesztés prioritás 1.1. Intézkedés A Régió gazdasági vonzerejének növelése 1.1.1. konstrukció: Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása A) komponens: Ipari parkok fejlesztése B) komponens: Barnamezős területek fejlesztése 1.1.2. konstrukció: A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése A) komponens: Vállalkozói inkubátorok B) komponens: Technológiai inkubátorházak 1.1.3. konstrukció: A regionális és helyi befektetések vonzását segítő szolgáltatások hatékonyságának növelése

7 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Regionális gazdaságfejlesztés prioritás 1.2. Intézkedés Gazdasági hálózatok és együttműködések támogatása 1.2.1. konstrukció: „Közép-Dunántúli Gazdasági Kezdeményezés” – klaszter hálózat 1.2.2. konstrukció: Vállalkozói alapú stratégiai együttműködések, hálózatok, klaszterek létrejöttének és fejlődésének ösztönzése

8 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Regionális gazdaságfejlesztés prioritás 1.3. Intézkedés A gazdaság innovációs miliőjének javítása 1.3.1. konstrukció: A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség fenntartható fejlesztése 1.3.2. konstrukció: Innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése 1.4. Intézkedés Vállalkozói tanácsadás támogatása versenyképes termékek fejlesztése érdekében 1.4.1. konstrukció: Alap- és emelt szintű vállalkozói tanácsadás támogatása

9 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv II. Regionális turizmusfejlesztés prioritás 2.1. Intézkedés A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 2.1.1. konstrukció: Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása 2.1.2. konstrukció: Integrált vonzerő- és termékfejlesztések támogatása 2.1.3. konstrukció: Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése

10 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv II. Regionális turizmusfejlesztés prioritás 2.2. Intézkedés A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése 2.2.1. konstrukció: Térségi és helyi turisztikai intézmények, együttműködési rendszerek és a turisztikai beruházás- ösztönző tevékenység fejlesztése 2.2.2. konstrukció: Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése 2.2.3. konstrukció: A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása

11 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv III. Integrált városfejlesztés a Közép-Dunántúlon prioritás 3.1.1. konstrukció Város- és városrész-központok értékmegőrző revitalizációja 3.2.1. konstrukció Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja 3.3.1. konstrukció A hiányzó kapcsolódó vagy megalapozó városfejlesztési programok elkészítésének támogatása

12 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás 4.1. Intézkedés A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése 4.1.1. konstrukció Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 4.2. Intézkedés A Közoktatás infrastrukturális fejlesztése 4.2.1. konstrukció Az óvodai ellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2.2. konstrukció Az alap- és középfokú oktatás infrastrukturális fejlesztése

13 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás 4.3. Intézkedés Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 4.3.1. konstrukció Kistérségi szinten elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatások 4.3.2. konstrukció Prevenciót előtérbe helyező minőségi szolgáltatások 4.4. Intézkedés Intézményfejlesztés 4.4.2. konstrukció Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése

14 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás 4.5. Intézkedés Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése 4.5.1. konstrukció Szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztése 4.5.2. konstrukció Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása 4.5.3. konstrukció Helyiéstérségijelentőségűvízrendszerek rekonstrukciója 4.5.3. konstrukció Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója 4.5.4. konstrukció Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése

15 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv IV. Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés prioritás 4.6. Intézkedés Az elérhetőség fejlesztése 4.6.1. konstrukció Térségi jelentőségű közutak fejlesztése 4.6.2. konstrukció Belterületi utak fejlesztése 4.6.3. konstrukció Kerékpárút hálózat fejlesztése

16 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Akcióterv kidolgozásának társadalmasítása Tanács által elfogadott akcióterv változat a széles nyilvánosság számára elérhetővé válik 2007. január 15-től, www.kdrfu.hu honlapon keresztül. www.kdrfu.hu Akciótervre vonatkozó észrevételeket a www.kdrfu.hu honlapról letölthető sablonon, www.kdrfu.hu anna.busics@kdrfu.huanna.busics@kdrfu.hu e-mail címre kérjük megküldeni.


Letölteni ppt "Közép-dunántúli régió A Közép-dunántúli Operatív Program regionális akcióterve (2007-2008) Heinrich Péter ügyvezető igazgató Közép-Dunántúli Regionális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések