Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kincses Gyula28/1 Az egészségügyi reform egy esélye: A “köz” és a “magán” új együttélése az egészségügyben Dr. Kincses Gyula 1999.-2001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kincses Gyula28/1 Az egészségügyi reform egy esélye: A “köz” és a “magán” új együttélése az egészségügyben Dr. Kincses Gyula 1999.-2001."— Előadás másolata:

1

2 Kincses Gyula28/1 Az egészségügyi reform egy esélye: A “köz” és a “magán” új együttélése az egészségügyben Dr. Kincses Gyula 1999.-2001.

3 Kincses Gyula28/2 Az alapgondolat

4 Kincses Gyula28/3 Satus preasens A lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország helyzetéből következik. Az egészségügy belső feszültségei spontán nem oldhatók: –folyamatos értékvesztés mellett bővülő szolgáltatás, –hatékonyság növelése mellett a belső tartalékok felélése, növekvő elvárások. A reform-folyamatok lelassultak, elbizonytalanodtak A problémák abban a koordinációs rendszerben, amelyben keletkeztek, bizonyosan nem oldhatók meg, csak érdemi, de a megkezdett folyamatokat továbbvivő változások hozhatnak megoldást.

5 Kincses Gyula28/4 Az egészségügyi rendszer fő problémái „Alulfinanszírozottság” Az ellátórendszer szerkezetéből fakadó forrásigény és a közfinanszírozású források közötti diszkrepancia. A rendszer alacsony allokációs hatékonysága (torz szerkezeti, finanszírozási és igénybevételi struktúra). Rossz hatékonyságú, értékarányosságot és fogyasztóvédelmet nélkülöző magánfinanszírozás, az öngondoskodás és költségtudatosság hiánya. Nem megfelelő szociális biztonság. A hálapénzrendszer miatt ellenérdekelt szakmai vezetés.

6 Kincses Gyula28/5 A magyar egészségügyi rendszer nem teremti meg a szociális biztonságot A finanszírozási rendszer igazságosságát tekintve Mo. a relatíve magas közfinanszírozási arány ellenére a WHO értékelése szerint a 194 ország közül a 106. Helyen áll. Környezet:

7 Kincses Gyula28/6 Célmodellek 1. „Ezt csak jobban” (A potméterek pontosabb tekergetése, a jelenlegi rendszer finomabb szabályozása) 2, Érdemi változás (újabb reform) kulcs:a forrásoldal reformja: új vásárlók a piacon (új műsorhoz új férfi kell...) a) „modellkísérletek” b)a magánfinanszírozás legális, erős kiegészítő piaccá szervezése. c) több-biztosítós modell.

8 Kincses Gyula28/7 Az egészségpolitika igazi kihívása Az egészségpolitika az igazságosság elve miatt ellenáll a piacosodásnak és ezzel előidézi –az egészségügy kettészakadását és –a forrásvesztést, –a fizetőképes kereslet külföldre vándorlását, vagy a folyamatokat kontrollálva megteremti a „public private mix”-et, és a kiegészítő forrásokat a közösségi egészségügybe csatornázza?

9 Kincses Gyula28/8 A könyv

10 Kincses Gyula28/9 A könyv fő részei Az egészségügyi ellátórendszer szükséges átalakításai A finanszírozási rendszer fő átalakítási irányai –a kínálati oldal élénkítése (az önkéntes önrész-fizetés rendszerének kiterjesztése) –a keresleti oldal élénkítése (az egészségszámlák rendszerének bevezetése) –piacélénkítő beavatkozás (a köztisztviselői egészségpénztár megszervezése)

11 Kincses Gyula28/10 A magánfinanszírozás rendszerré szervezésének feltétele A magánfinanszírozás átláthatósága, a paraszolvencia felszámolása csak akkor lehetséges, ha a keresleti és a kínálati oldal párhuzamos élénkítése megy végbe. kínálati oldal: önkéntes kiegészítő díj, - fakultatív co-payment rendszer intézményének bevezetése keresleti oldal: a rugalmas szolgáltatás-finanszírozást lehetővé tevő egészségcélú megtakarítási számlarendszer bevezetése. Katalizátor a köztisztviselői egészségpénztár megszervezése

12 Kincses Gyula28/11 Az egészségügyi ellátórendszer szükséges átalakításai

13 Kincses Gyula28/12 Az egészségügyi ellátórendszer szükséges átalakításai Konszenzussal elfogadott Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Terv készítése Az eszközpótlási díj eszközhasználat-arányos, szektorsemleges bevezetése A minőségszabályozás és a finanszírozási szerződési rend együttes reformja Modellkísérletek rendszerbe állítása Az egészségpolitika intézeti hátterének átalakítása Átfogó IT fejlesztés

14 Kincses Gyula28/13 A reorganizáció típusú konszolidáció logikai kerete Szerkezetében a Nemzeti Fejlesztési Tervbe illeszkedő Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Terv készítése –regionális elvárt kapacitások, funkciók meghatározása –prioritások meghatározása Többcsatornás forrású (költségvetés, EU csatlakozási alapok) pályázati rendszer a szerkezetátalakítás, konszolidáció és fejlesztések segítésére Konszolidáció  amnesztia, adóság-elengedés

15 Kincses Gyula28/14 A kínálati oldal élénkítése

16 Kincses Gyula28/15 A kínálati oldal élénkítése Versenyhelyzet csak új szolgáltatók, más minőségű szolgáltatások belépésével érhető el. Új szolgáltatók tömeges belépésére és (fenn- maradására) csak területi ellátási kötelezettség nélküli, vegyes finanszírozás mellett van esély. Vegyes finanszírozás: a TB által (is) nyújtott ellátások esetében területi ellátási kötelezettség nélküli szolgáltatóknál csökkentett TB finanszírozás, és szabadon megválasztott mértékű co-payment.

17 Kincses Gyula28/16 A javasolt rendszer lényege Nemzeti Egészségügyi Fejlesztési Terv irányszámait mindenképpen elérő, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező „normál” kapacitások –államilag garantált működtetésű intézmények, –100%-os TB finanszírozással. A norma feletti, területi ellátási kötelezettség nélküli új kapacitások –fenntartási kötelezettség és garancia nélkül –osztott finanszírozás (csökkentett TB finanszírozás, és szabadon megválasztott mértékű co-payment)

18 Kincses Gyula28/17 A javasolt modell lényege Jelen helyzet Magán invesztíció, magán finanszírozás Köz invesztíció, köz- finanszírozás Magán invesztíció, vegyes finanszírozás „Public” egészségügy Privát egészségügy TB ellátási csomag Alapvető ellátások Javasolt modell 80-90% 120-130 % TB I.+II. 100%

19 Kincses Gyula28/18 A co-payment kiterjesztésének célja A co-payment célja nem elsősorban a forrásbővítés, hanem a költségérzékenység és költségtudatosság javítása a paraszolvencia felszámolása, legális, adó- kedvezménnyel támogatott szolgáltatás-vásárlássá alakítása igénybevételi szokások orientálása

20 Kincses Gyula28/19 A co-payment javasolt területei Társadalmilag már elfogadott területek (gyógyszer, gyógyfürdő, fogászat, stb.) Azok az előnyök, funkciók, amelyet a beteg ma paraszolvenciáért akar megvásárolni. (bizalom, minőség, hotel, soronkívüliség, kiterjesztett választási lehetőség, stb.) Területi ellátási kötelezettség nélküli intézmények igénybevétele

21 Kincses Gyula28/20 A keresleti oldal élénkítése - a magánfinanszírozás átértékelése

22 Kincses Gyula28/21 A finanszírozási formák felosztása Klasszikus: közfinanszírozás (adó vagy járulék alapú) versus magánfinanszírozás „fairness” orientált megközelítés: átalánydíjas, előrefizetett formák (köz- finanszírozás + kiegészítő biztosítások, pénztárak versus eseti készpénzfizetés (out of pocket) finanszírozás

23 Kincses Gyula28/22 A magánfinanszírozás alapvető kérdései A magánfinanszírozás milyen területeket érint: mennyire hátráltatja a gyógyulást a szolgáltatások fizetéshez kötése, azaz mennyiben alapvetőek a csak a magánfinanszírozás terhére igénybevevő szolgáltatások a szolgáltatás igénybevétele mennyire függ az aktuális fizetőképességtől, milyen arányú az átalánydíjas, előrefizetett magánfinanszírozás aránya.

24 Kincses Gyula28/23 Az egyes országok egészségügyi rendszere a finanszírozás igazságossága szempontjából % Forrás:M. Schneider Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich, OECH adatbázis. 1994 és 1998 közötti adatok alapján

25 Kincses Gyula28/24 A kiegészítő biztosítások lehetséges céljai Közösségi, egészségfejlesztési célú szolgáltatások nyújtása (szűrések, közösségi és egyéni életmód programok) szolgáltatás-finanszírozás –A rendszerben kötelezően benne levő magán- finanszírozás (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szanatórium stb.) költségeinek kiváltása, –A differenciált igények kielégítésének finanszírozása pénzbeni ellátások (kiegészítő táppénz, „paraszolvencia-biztosítás”, stb.)

26 Kincses Gyula28/25 Javaslat a magánfinanszírozás szervezeti átalakítására Az Egészség számlák rendszerének bevezetése (MSA magyar adaptációja) Az egészségpénztár szabályozási rendszerének átalakítása –100%-ban szolidaritás elvű tagdíj a pénztár közösségi szolgáltatásaira szűrés, egyéb prevenciós és életmód programok, szolgáltatás-szervezés és fogyasztóvédelem. –Fakultatív egészségszámla vezetése a tagok számára.

27 Kincses Gyula28/26 Az egészségszámlák lényege Az egészségpénztárakkal azonos adó- kedvezménnyel támogatott, meghatározott számlavezetőnél –pénzintézet –egészségpénztár –üzleti biztosító vezetett folyószámla, amelyről minősített szolgáltatónál vagy speciális szakkereskedésben lehet kifizetést teljesíteni.

28 Kincses Gyula28/27 Az egészségszámlák lehetséges szolgáltatásai Természetbeni egészségügyi szolgáltatások  Társadalombiztosítás által finanszírozott ellátás kötelező önrésze  Társadalombiztosítás által finanszírozott ellátás mellé önként fizetett kiegészítő díj (hotel, külön étkezés, stb.) –Társadalombiztosítás által nem finanszírozott szolgáltatónál igénybevett szolgáltatások. Gyógyszer-gyógyászati segédeszköz, más termékek vásárlása Ápolás (Nemcsak szakápolás!!!) Jövedelem-pótló ellátások (a szociális biztonság egyéb területein, életjáradék, stb.).

29 Kincses Gyula28/28 Az MSA rendszer előnyei Flexibilis szolgáltatásfinanszírozás (nem kell előre eldönteni, hogy milyen típusú szolgáltatást, milyen szolgáltatónál veszek majd igénybe), jó lakossági fogadtatás esélye, átláthatóvá teszi a magánszolgáltatók tevékenységét, segít kifehéríteni a fekete és szürkegazdaságot az egészségügyben, nincs kockázati szelekció, mindenki számára nyitott, flexibilis: előtakarékosságként átjárás a nemlétező ápolásbiztosításba és a nyugdíjbiztosításba (Social Saving Account).

30 Kincses Gyula28/29 Az MSA rendszer hátrányai A dolog csak helyén kezelhető, félő, hogy a politika „beleszeret”, és arra is akarja használni, amire nem való. Számos technológiai, elszámolás-technikai kérdést vet fel, de ezek ettől függetlenül is megoldandók! Nincs fogyasztóvédelmi, fogyasztást orientáló funkciója.

31 Kincses Gyula28/30 A könyv fő inspirátorai Az 1998 és 2001 között a MeH-ben végzett munkák. A Pénzügykutató által rendelt és Csehák Judit által koordinált egészségügyi reform- tanulmányban végzett munka A Kázmér Tiborral folytatott viták.

32 Kincses Gyula28/31 Köszönöm a figyelmet

33 Kincses Gyula28/32


Letölteni ppt "Kincses Gyula28/1 Az egészségügyi reform egy esélye: A “köz” és a “magán” új együttélése az egészségügyben Dr. Kincses Gyula 1999.-2001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések