Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok rendszere 2007-2013 CIVILIÁDA 2006 Budapest, 2006. október 18. Kelemen Balázs, főosztályvezető-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok rendszere 2007-2013 CIVILIÁDA 2006 Budapest, 2006. október 18. Kelemen Balázs, főosztályvezető-helyettes."— Előadás másolata:

1 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok rendszere 2007-2013 CIVILIÁDA 2006 Budapest, 2006. október 18. Kelemen Balázs, főosztályvezető-helyettes Tervezési Főosztály

2 Pénzügyi keretek 2007-2013 Magyarországnak jutó kohéziós források: 22,4 milliárd euró (+hazai társfinanszírozás: 15%) Azaz: 6.875 milliárd forint Ebből: Kohéziós Alap: 1/3 Strukturális alapok: 2/3 Ebből: -Európai Regionális Fejlesztési Alap: 78% -Európai Szociális Alap: 22% Továbbá: EMVA: 3 milliárd euró

3 Tervezési dokumentumok Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: -Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció -Országos Területfejlesztési Koncepció Mindkettőt az OGY elfogadta. 2007-2013-as nemzeti stratégia referenciakeret: Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív programok Egyéb dokumentumok -Nemzeti Akcióprogram (Magyarország lisszaboni reformprogramja) -Új Magyaro. Vidékfejlesztési Stratégiai Terv -Fenntartható Fejlődés Stratégiája

4 A tervezés további menete Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) –Parlamenti vitanap: tegnap –Elfogadás, hivatalos benyújtás EU-nak: október Operatív programok 7 évre, 8 ágazati, 7 regionális OP –Kormány 1. olvasatban: október 11. –Partnerségi egyeztetés: október 16. – november 20. –Elfogadás, hivatalos benyújtás: november 30. Akciótervek 2 évre, prioritásonként, konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, évente felülvizsgálva –1. olvasat: december 20. –Véglegesítés, elfogadás: 2007. március

5 Az ÚMFT átfogó céljai Foglalkoztatás bővítése –foglalkoztathatóság és aktivitás javítása – társadalmi stabilitás –munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés –munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer Tartós növekedés –versenyképesség – hogy a világ élvonalába tartozzunk –gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle –üzleti környezet fejlesztése – ne fogjuk vissza a fejlődést

6 Horizontális célok Fenntarthatóság –környezeti –makrogazdasági (egyensúly) –társadalmi (demográfia, biztonság) Kohézió –területi (különbségek csökkentése) –társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

7 Prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztés OP Közlekedésfejlesztés OP Környezet és Energia OP Társadalmi Megújulás OP Társ. Infrastruktúra OP Elektronikus Korm. OP Államreform OP 6 Konvergencia ROP Közép-magyarországi ROP Végre- hajtás OP

8 Az operatív programok forrásmegosztása Operatív programokMin.Max. Gazdaságfejlesztés588882 Közlekedés1 3611802 Társadalmi megújulás8101027 Társadalmi Infrastruktúra359634 Környezet és energia10371430 Államreform3443 Elektronikus kormányzat33141 Regionális OP-k1114+4181210+451 Végrehajtás támogatása238 Összesen6 943

9 Elvek I. Államreform: „lyukas zsákba nem öntünk pénzt” Újraelosztás csökkentése: a költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként Kiegészíteni, nem kiváltani: a magántőkét nem helyettesíteni, hanem ösztönözni akarjuk Tovagyűrűző hatás: Nem fejlesztési szigeteket, hanem az egész országot erősítő befektetéseket támogatunk

10 Elvek II. Modernizáció: korszerű tudás és technológia támogatása Átláthatóság: a részérdekek ne kerüljenek a köz érdekei elé Érdemi partnerség: szükség van a külső tudásra, igényfelmérésre Gondos gazda: egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos Felelős döntések: mérhetővé tenni az eredményeket

11 Civilek szerepe az ÚMFT-ben Általában: a hatékonyság növelése érdekében állami feladatok elvégzésének segítése Társadalmi párbeszéd intézményeinek megerősítése Munkaerő-piaci szolgáltató szerep erősítése Közös kezdeményezések támogatása a foglalkoztatás terén Társadalmi befogadás és részvétel erősítése: kapacitásbővítés, aktivitás növelése, különösen a hátrányos helyzetű térségekben A környezettel kapcsolatos döntések meghozatalában való részvétel Közigazgatás megújítása: civil társadalom megerősítése

12 Civilek az OP-kban Pl. Társadalmi Megújulás OP Európai Szociális Alap forrásaiból, 7 régióra Átfogó cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Prioritások: –A foglalkoztathatóság fejlesztése –Az alkalmazkodóképesség javítása –Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek –Az emberi erőforrások fejlesztése az kutatás és innováció területén –Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése

13 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra történő belépés ösztönzése Műveletek: –Hatékony és korszerű foglalkoztatási szolgálat –Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Műveletek: –A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között, a társadalmi párbeszéd intézményeinek és mechanizmusainak fejlesztése¸ a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának fokozása –Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése

14 Köszönöm a figyelmet! www.nfh.hu


Letölteni ppt "Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok rendszere 2007-2013 CIVILIÁDA 2006 Budapest, 2006. október 18. Kelemen Balázs, főosztályvezető-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések