Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁROS 1. ISMERKEDÉS A TELEPÜLÉSEK VILÁGÁVAL BME URBANISZTIKA TANSZÉK 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁROS 1. ISMERKEDÉS A TELEPÜLÉSEK VILÁGÁVAL BME URBANISZTIKA TANSZÉK 2010."— Előadás másolata:

1 VÁROS 1. ISMERKEDÉS A TELEPÜLÉSEK VILÁGÁVAL BME URBANISZTIKA TANSZÉK 2010

2 VÁROS 1. ISMERKEDÉS A TELEPÜLÉSEK VILÁGÁVAL A TELEPÜLÉS, MINT AZ EGYÉNI- ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRDEKEK TÜKRE Pálfy Sándor DLA BME URBANISZTIKA TANSZÉK 2010

3 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

4 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

5 a KÖZ fogalma szóösszetételekben (XIX. szd.-i nyelvújítás) Pozitív értelemben: közös(ségi) közakarat, közjó, köztudat, köznevelés, közegészség,… stb Pejoratív értelemben: közönséges, közömbös köznép, közlegény, közhely, közöny, közömbösség,…stb.

6 a KÖZ fogalma szóösszetételekben (XIX. szd.-i nyelvújítás) Pozitív értelemben: közös(ségi) közakarat, közjó, köztudat, köznevelés, közegészség,… stb Pejoratív értelemben: közönséges, közömbös köznép, közlegény, közhely, közöny, közömbösség,…stb.

7 a KÖZ fogalma szóösszetételekben (XIX. szd.-i nyelvújítás) Pozitív értelemben: közös(ségi) közakarat, közjó, köztudat, köznevelés, közegészség,… stb Pejoratív értelemben: közönséges, közömbös köznép, közlegény, közhely, közöny, közömbösség,…stb.

8 A közös(ségi) ügyek rangja és helyzete a különböző civilizációkban és történelmi korokban ( a mediterránumban)

9 A közös(ségi) ügyek rangja és helyzete a különböző civilizációkban és történelmi korokban (Londonban)

10 A közös(ségi) ügyek rangja és helyzete a különböző civilizációkban és történelmi korokban (Párizsban)

11 A mai magyarországi helyzet a közügyek területén: az előző társadalmi rend öröksége (álközügyek), és az újnak a magántulajdont (a magánügyeket) előnyben részesítő volta, illetve a kettő szerencsétlen ötvöződése miatt a jelentések keveredtek, megváltoztak: a közmunka, köztulajdon, közpénz fogalmak ma már inkább negatív töltetűek.

12 A mostani előadás keretei között a KÖZ fogalomnak kizárólag a pozitív közös(ségi) jelentésével foglalkozunk két értelemben: 1.Szervezett közös tevékenység közös ügy 2. Közérdekből végzett tevékenység közügy

13 A mostani előadás keretei között a KÖZ fogalomnak kizárólag a pozitív közös(ségi) jelentésével foglalkozunk két értelemben: 2. Közérdekből végzett tevékenység közügy 1.Közös tevékenység közös ügy

14 A mostani előadás keretei között a KÖZ fogalomnak kizárólag a pozitív közös(ségi) jelentésével foglalkozunk két értelemben: 1.Közös tevékenység közös ügy 2. Közérdekből végzett tevékenység közügy

15 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

16 Az egyéni érdek az ember megélhetésének, boldogulásá- nak, érvényesülésének, a ké- pességek kibontakoztatásá- nak, általában az emberhez méltó életnek a legfőbb moz- gató rugója (érdeklődés = az érdekek keresése és tudatosí- tása), aminek csupán kis szelete az anyagi érdek Az érdek(ek) definíciója

17 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

18 Közérdek: az emberek minél szélesebb rétegének közös érdeke A közös érdek magasabb rendű, minőségileg több, mint az egyéni érdekek matematikai összege A közérdek és a közügy definíciója

19 Közügy: a közérdeket kifejező, azt szolgáló közös ügy Művészetek Palotája – Zobóki, Demeter és Társaik Építésziroda - 2003.

20 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

21 Az érdekek hierarchiája: a közérdek mindig az egyéni érdekek felett áll, ennek tuda- tosítása, érvényesítése is közügy. A közérdek és az egyéni érdek viszonya >

22 köztulajdon > magántulajdon

23 közpénz > magánpénz Utcakép Budapesten - Zugló (2009)

24 közterület > magánterület Pesti Duna-part (2006)

25 közüzem (csatornázás, távfűtés) > egyéni megoldások

26 tömegközlekedés > egyéni közlekedés

27 középület (közpénzből) > építész ambíciók Fehérvári úti fedett piac (Kertész András Tibor)Lehel téri fedett piac (Rajk László)

28 település > épület Szervita téri irodaház (Zaha Hadid)

29 főváros > kerület

30 ország > főváros

31 környezet > ország

32 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

33 A közügyek szerepe a települések létrejöttében: a védelem, a gazdálkodás, a kiszolgálás, a kereskede- lem, a megélhetés, a civili- zált élet, a közösségek kö- zös tevékenységei, stb… Közügyek a települések életében

34 A közügyek szerepe a település működésében és működtetésében: a közigazgatás, a közellátás,…

35 …a közlekedés, a közművek, a közszolgálat.

36 A közügyek szerepe a városla- kók életében, és azon keresztül a település fejlődésében és fennmaradásában: a közokta- tás, a közművelődés, a köze- gészség… …a városlakók minél szélesebb rétegének (és csak másodsorban a város „vendégeinek”) hosszú távú, közös érdekében.

37 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

38 A település közügyeinek felelősei és intézői a lakosság által demok- ratikusan megválasztott képviselők és azok tes- tülete: az önkormányzat képviselőtestülete. (Korábban a lakosság érdekében el(ől)járó előljáróság, illetve a nekik tanácsokat adó tanács töltötte be ezt a szerepet). A közügyek hivatásos képviselői Az Újvárosháza nagy tanácsterme (Steindl Imre-1902)

39 Hogy a közügyek képviselete jól működjön, ahhoz elsősorban becsületes, lelkes, kariz- matikus szakemberekre, politikusokra, a mű- ködéshez szükséges anyagi eszközökre, de leginkább gazdára van szüksége a telepü- lésnek..

40 A közösségek életében, a közügyek védelmében egyre nagyobb a jelentősége és szerepe az alulról épülő civil szervezeteknek (közösségi részvétel: participáció). Pozsonyi piknik (Budapest XIII. kerület)

41 Élő lánc Budapest Belvárosáért Foster & Partners Bécsi utcai ingatlanfejlesztés

42 Példák a közösségi tervezésre: Szabadtéri Könyvtár Magdeburgban (2010)

43 Szabadtéri Könyvtár Magdeburgban (2010)

44 Példák a közösségi tervezésre: Passage 56 - Párizs (2009)

45 Példák a közösségi tervezésre: Passage 56 - Párizs (2009)

46 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

47 A közügyek települési helyszínei - a középületek ésa közterületek Az Országház épülete 1899-1902 – Steindl Imre Kopaszi gát közterületei – 2005 (Garten Súdió Kft.)

48 Definíció: Az emberek minél szélesebb rétegének, minél nagyobb közösségének érdekeit, igényeit szolgáló közösségi épületek. Meghatározói: - a helyválasztás - a méret - a funkció - a flexibilitás - a zártság – nyitottság - a differenciált belső terek - az időtállóság, stb… A középületek Papp László Sportaréna - Építészek: Skardelli György és Pottyondy Péter A Főpolgármesteri Hivatal az egykori barokk Invalidus házban

49 A közterületek az emberi környezet elidegeníthetetlen, közös részei. Jogilag: „A közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormány- zati tulajdonban álló terület, melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületek közútként szolgáló, és a magánterü- letnek a közforgalom számára a tulaj- donos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magán- terület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.” A közterületek Barcelona/E – a La Rambla sétány

50 Köztér / public space Korlátozás nélkül, szabadon elérhető városi tér (használat szerinti értelmezés) Szóhasználatban: Közterület / public domain Köztulajdonban lévő városi terület (tulajdonjogi értelmezés)

51 Szabad tér / open space Tájépítészeti alapfogalom (Dr. Jámbor Imre tájépítész) Külső tér / exterieur space Városépítészeti fogalom, csak a belső térrel való kapcsolatában értelmezhető (téri értelmezés)

52 Fizikailag: a nyilvános szabadterek (vagyis a nem magántulajdon- ban lévő és be nem épített területek), az utcák, terek, parkok,… Porto/P-i közterületek 2006

53 …a játszóterek, sportpályák, parkolók, intézménykertek, temetők stb.

54 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotóelemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

55 A KÖZTERÜLETEK ALKOTÓELEMEI: - az épített- és növényi térfalak,… … az épített- és növényi elemek,… Porto/P-i közterületek 2006

56 … az emlékművek és a szobrok,… Porto/P-i közterületek 2006

57 …az alkalmazott anyagok és a berendezési tárgyak. Porto/P-i közterületek 2006

58 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

59 A KÖZTERÜLETEK TÖRTÉNETE Évszázadokig állandósult a hagyo- mányos közterület használat (piac- terek, templomterek, utcák és egyéb „közterületek”, amelyeknek karak- teresen más volt az arculatuk). Budapest 1900-2000 – Klösz György és Lugosi Lugo László

60 UGYANAZ 100 ÉVVEL KÉSŐBB A XX. század második felében a közterületeken egyre nagyobb sze- repet kapott a motorizált –azon belül is az egyéni- közlekedés. A zöldterü- letek és az emberek is eltűntek a köz- terekről, ami pedig alapvetően értük van. Budapest 1900-2000 – Klösz György és Lugosi Lugo László

61 A XX. század végén a nagy, városi területek hirtelen felszabadulásával, a motorizáció kiszorulásával és a szabadidő növekedésével robbanás- szerűen megváltozott a közterületek arculata. Napjainkban – a történelmi hagyomá- nyokkal ellentétben - a (környezet)- kultúra egyre megbecsültebb részei az utcák, a terek, a parkok és az e- gyéb köztulajdonú és közhasználatú szabadterek. Barcelona tengerpartjának rehabilitációja

62 A települések ma már versenyez- nek (országosan, világ-szinten) a közterületeik megújításával, ami az identitásuk keresésének és hirdetésének is hatékony eszköze. Egyre nő az önszerveződő helyi közösségek, civil szervezetek szerepe a közterületek alakításá- ban is. A Mátyás tér rehabilitációja – 2007. (Rév8 Zrt.) A MOM Park belső közterülete – 2001. (LAND-A Kft.)

63 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

64 A KÖZTERÜLETEK ÁLLAPOTA Kölcsönös környezeti meghatározott- ság– a fizikai környezet pozitív (ill. ne- gatív) hatásai az egyénre és a közös- ségre, illetve az egyén és a közösség hatása a környezetre. Lyon/F – a Rhone rakpartjának rehabilitációja (2007)

65 Nálunk ez utóbbira ma sok a negatív példa,… Pesti Duna-part (2006)

66 …általában véve rosszak a köz(területi)állapotok, az általános környezeti minőség rendkívül alacsony,…

67 …hiányzik a tulajdonosi és közösségi szemlélet (a gazda)– helyette a „szocialista tulajdon” öröksége,… Pesti Duna-part (2006)

68 …, a közterületek gazdátlanok, más a tulajdonosuk, más a kezelőjük, más a fenntartójuk, megint más a tervezőjük. De az utóbbi néhány év változá- sai nálunk is bíztatóak

69 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

70 Tervpályázat az Árpád kertre Orosházán: Mohácsi Sándor, Hómann János, Pécsi Máté tájépítészek (Stúdió73) A KÖZTERÜLETEK MEGÚJÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI - tervpályázatok, - pénzügyi háttér biztosítása - építészek bevonása a „közügyekbe”

71 - közterület - közérdek - közpénz - a finanszírozás lehetőségei (EU) - a magántőke bevonásának lehetőségei A KÖZTERÜLETEK MEGÚJÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI - tervpályázatok, - pénzügyi háttér biztosítása - építészek bevonása a „közügyekbe”

72 A Bocskai úti aluljáró terve: FŐMTERV (generál), Nagy Tamás DLA (építészet), LINT Kft. (design) A KÖZTERÜLETEK MEGÚJÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI - tervpályázatok, - pénzügyi háttér biztosítása - építészek bevonása a „közügyekbe”

73 Terv a Baross tér megújítására (Erő Zoltán, Koszorú Lajos, Szenderffy Gábor)

74 A Pentele híd Dunaújvárosnál - Tervezők: Horváth Adrián szerkezettervező és Kertész András építész (2008.-évi Csonka Pál emlékérmesek)

75 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

76 A KÖZTERÜLETEK TERVEZÉSE A mai szabályozás szerint az elsősorban közle- kedésre szolgáló közterületek átépítésekor csak akkor kell a beavatkozásokat engedélyeztetni, amennyiben hozzányúlnak az útszegélyekhez, közművekhez. Új tervfajtára van szükség: „közterületépítészeti enge- délyezési tervdokumentáció”- ra, amely pontosan rögzíti és bemutatja a beavatkozások vá- rosszerkezeti, építészeti és táj- építészeti vonzatait is. Tervező: Stúdió 73 (Mohácsi Sándor és társai)

77 Ahogy létezik út-, és közműhálózati, vagy zöldfelületi rendszer, úgy létezik települési közterület-rendszer is, amit szükséges lenne egységesen, összefüggéseiben kezelni. SEM IX. Városfejlesztő Rt. Tervező: SEM IX. Városfejlesztő Rt.

78 Egységes kezelésmód – települési stratégia szükséges a közterületek fejlesztésére is. A közterületek hierarchikus– szintjeinek kiala- kítása szükséges a településen belül. Szolnok Kossuth Lajos tér rehabilitációja (Lenzsér és Társa Kft, Stúdió 73)

79 Identitás csak a közösség valódi, kö- zös értékeiből építkezhet.

80 A múlt értékeire építő, de korsze- rű arculat meghatározása szüksé- ges: arculati kézikönyv Szolnok Kossuth Lajos tér rehabilitációja (Tervezők: Lenzsér Péter, Szabó Árpád, Balogh Péter István)

81

82 A közterületek tervezése komplex folyamat, amely csak több szakma, városépítész, építész, tájépítész, mérnök együttműködésével oldható meg magas szinten (ugyanez a kivitelezésre és a fenntartásra is érvényes). Szolnok Kossuth Lajos tér rehabilitációja (Tervezők: Lenzsér Péter, Szabó Árpád, Balogh Péter István)

83 A megújított közterület felügyelete, fenntartása és minőségi üzemelte- tése is rendkívül fontos és egyben költséges feladat!

84 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

85 Közösségi érdekek érvényesítése + egyéni építész ambíciók + tehetség = = építészeti minőség Építész feladatok a közügyek területén - az épületek szintjén,… Papp László Sportaréna – Építészek: Skardelli György és Pottyondy Péter

86 - a közterületek szintjén,… Az Erzsébet téri Gödör a tervezett Nemzeti Színház helyén (Firka Építész Stúdió Kft. 2001)

87 A Megyeri híd Budakalásznál Tervezők: Hunyadi Mátyás és Kisbán Sándor szerkezettervezők - Benczúr László építész

88 - a település szintjén. A Teampannon Kft. nyertes városépítészeti tervpályázata 2006-ban (Golda János és Koszorú Lajos)

89

90 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

91 A közérdek felismerése és megfogalmazása (civilként és szakemberként),… érzékenység Építész szerepek a közügyek területén Móricz Zsigmond körtéri metróállomás (Gelesz és Lenzsér Kft.)

92 …a közérdek képviselete az építészet eszközeivel,… kreativitás Tétényi úti metróállomás (Palatinum Stúdió Kft.)

93 …a közérdek érvényesítése (közélet, közigazgatás, fejlesztés, tervezés) érdekérvényesítő képesség Bocskai úti metróállomás (Palatinum Stúdió Kft.)

94 - A KÖZ fogalma szóösszetételekben -Az érdek(ek) definíciója -A közérdek és a közügy definíciója -A közérdek és az egyéni érdek viszonya -Közügyek a települések életében -A közügyek hivatásos képviselői -A közügyek települési helyszínei -A közterületek -alkotó elemei -története -állapota -megújításának lehetőségei -tervezése -Építész feladatok a közügyek területén -Építész szerepek a közügyek területén -Az Urbanisztika Tanszék tervezési tantárgyai az építészképzésben Tartalomjegyzék

95 Városépítészet 2. - 2010 Tervezési terület 2010-ben: Budapest XIII. kerület

96 Városépítészet 2. Domonkos Tamás és Fazekas Mihály Campus terve a Szabolcs utcai Kórház területén

97 Városépítészet 2. Palotai Dániel és Zsigmond Ármin Campus terve a Szabolcs utcai Kórház területén

98 Városépítészet 2. Kovácsik Levente és Szekeres Ágnes Campus terve a Szabolcs utcai Kórház területén

99 Városépítészet 2. Hanzelik Károly és Mikes Bence Campus terve a Szabolcs utcai Kórház területén

100 Városépítészet 2. Hanzelik Károly és Mikes Bence a párizsi ünnepélyes eredményhirdetésen

101 Alkotóhét 2010. Fedezd fel Budapestet!

102 Alkotóhét 2010.

103

104

105 Tanszéki terv 1. - 2010 Tervezési terület 2010-ben: Budapest XIII. kerület

106 Stefanics Luca - Rinzan Erdenejargal

107

108

109

110

111 Tanszéki terv 1. Angyalföld Pintér Réka Fekete Zsófia

112 Terület – önálló keringési rendszer Fő ér = Kassák Lajos utca Mellék ér = kisebb utcák teresedés

113 Beszövődés Játékos utcabútorzat Átmenet Dobbanás Lehetőség Élettér - Jelkép

114 3

115 12

116 13

117 Tanszéki terv 2. Tervezési terület 2009-ben: Budapest VI-VII. kerület LÖVÖLDE TÉR

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134 Pszichológiai vizsgálat kiindulási helyzet a közelmúltban felújított parkot kevesen használják feltevés lehet-e ok a zártság

135 összeszövődés különböző intenzitású zöldfelületek játszótér park petanque sakk

136

137 sakkasztal és „nézőtér” kialakítása

138 alaprajz utcabútorok kialakításánál utalás a sakkra színben, formában

139 Tanszéki terv 2. - 2010

140

141

142 Tanszéki terv 3. - 2009 - Sóskút Csizmadia Júlia – Ifjúsági ház és szállás - tanulmányterv

143

144

145 Közös kiállítás a Közép és Lakó tanszékkel Balatonfüreden a Tanszéki 3-as tervekből

146 Komplex tervezés 2009 - Sopron Mészáros Nóra – Képzőművészeti galéria

147

148

149

150

151 Kokovay Vera – „Hídház” az Ikva patak felett

152

153

154

155 Diplomatervezés Tóth Szilvia diplomadíjas és Junior Prima díjas diplomaterve – Szabadtéri színpad Szombathelyen - 2010

156

157

158

159

160 VÉGE


Letölteni ppt "VÁROS 1. ISMERKEDÉS A TELEPÜLÉSEK VILÁGÁVAL BME URBANISZTIKA TANSZÉK 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések