Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék"— Előadás másolata:

1 Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék

2 Mi a nevelés? „A nevelés az a tevékenység, mellyel valaki(k) (alapesetben: a felnőttek) úgy kívánnak hatni másokra (alapesetben a felnövekvőkre), hogy azok optimálisan fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit nevelőik kívánatosnak tartanak, és maradandóan változzanak meg mindabban, ami nevelőik szerint nem kívánatos.” (Zrinszky László)

3 Nevelési reflexió Milyen legyen akit nevelek? nevelési eszmény
nevelési cél Mit tehetek annak érdekében, hogy a fenti kívánalom teljesüljön? módszer eszköz feladat, tevékenység

4 Szükséges-e az ember nevelése?
Az ember társas lény A kulturális folyamatosság A világra való nyitottság Biológiai szempontból hiánylény Fiziológiai értelemben koraszülött Létét szimbólumok uralják

5 A nevelés lehetősége és korlátai
Milyennek látjuk az embert, és helyét a világmindenségben? Szent Ágoston: Az eredendő bűn következményeként az emberen javítani kell, és szabad akaratánál fogva képes is erre. Rousseau: Az ember a végtelen jóságot képviselő Isten alkotása, tehát jó. A társadalom, az emberi közeg rontja el.

6 A nevelhetőség Az ember korlátlanul nevelhető
(Locke: tiszta lap, behaviorizmus, bárkiből bármi lehet) Az ember nem nevelhető (Az alma nem esik messze a fájától. determinisztikus lény) Az ember bizonyos vonatkozásokban nevelhető, másokban nem.

7 Öröklés-környezeti tényezők
Öröklött adottságok; genetika (testi-lelki) Környezeti hatások; a szűkebb és tágabb társas közeg, kultúra Arányuk nem mérhető Pedagógiai optimizmus Pedagógiai pesszimizmus

8 Nevelési tartományok A nevelés tartományainak „légiesek” a határai
hagyományos és újabb területek Világnézeti Erkölcsi Szexuális Esztétikai Állampolgári Multikulturális Környezeti Testi nevelés Egészségnevelés Értelmi/érzelmi nevelés

9 Az egészség Több, mint a betegség hiánya
WHO: „az egészség a teljes fizikai, mentális és társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya” Egészségóvás Egyén feletti síkja: egészséges környezet (közösségi, hatósági, kormányzati feladat) Egyéni sík: életvitel, viselkedésmód Prevenció-rekreáció-rehabilitáció

10 Aktuális népegészségügyi problémák
Magas korai halálozási arányszámok (65 év előtt bekövetkezett) keringési rendszer, daganatos betegségek Térségi egyenlőtlenségek Szűrővizsgálatok; rejtett magas vérnyomás- és cukorbetegség Népegészségügyi képzés Kommunikáció a népegészségügyi szakemberek és egészségpolitikai döntéshozók között

11 A magyar lakosság egészségmagatartása
Alkoholfogyasztás Dohányzás Testtömeg Táplálkozás Testmozgás Befolyásoló tényezők: iskolázottság, anyagi helyzet, foglalkozási kategóriák, társas támasz WHO, 2002

12 Új feladatok az iskolai egészségnevelésben – kompetenciák fejlesztése
Cselekvési kompetencia (a tanulók legyenek képesek arra, hogy a valódi szükségleteiket elégítsék ki) Szociális kompetencia (saját társas közegükben, másokkal együtt tűzzenek ki az egészséget támogató célokat) Döntési kompetencia (konkrét problémahelyzetekben találják meg az egészséges megoldásokat)

13 Új feladatok…II. - ismeretek
Azoknak a tényezőknek (természeti, gazdasági, kulturális, szociális) az ismerete, amelyektől függ az egészség Viselkedési alternatívák ismerete, amelyek segítenek az életfeltételek javítására Társadalmi-ökológiai tényezők, amelyek betegség kialakulásához vezethetnek, elhárítási módozatok Egészséges életvezetésre vonatkozó ismeretek és belátások Egészségtudatos magatartás kialakítása – komplex módon

14 Az egészségnevelés színterei
Család Iskola Védőnői szolgálat Háziorvosi / gyermek háziorvosi szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Nevelési tanácsadó Pályaválasztási tanácsadó Civil szervezetek ÁNTSZ Önkormányzatok

15 Szocializáció-nevelés-oktatás
Szocializáció: a társadalomba való belenövés Nevelés: a személyiség fejlesztése Oktatás: ismeretek és képességek kialakítása

16 Az oktatás korszerű felfogása
Megalapozza: Szociológia Pszichológia Lingvisztika Kommunikáció Komplex tevékenység; a hatékonyság érdekében feltárni a különbségeket megfelelő módszert és eljárást választani

17 Mi a tanulás, mi a tudás? „Tanulni és nem gondolkodni hiábavaló fáradság, gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes.” (Konfuciusz) Tanítás/tanulás eredménye: tudás Mit vélünk tudásnak? „Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudás tevékennyé ébresztése.” (Weöres Sándor)

18 Az oktatás rendszerszemléletű modellje
Előzmény Folyamat Eredmény Kliensek Társadalom Cél Tartalom Tanítási-tanulási folyamat Változások a tanulóban (Báthory Zoltán)

19 Tanulás Az a folyamat, ahol az élőlény viselkedése tapasztalatai hatására megváltozik. A tanulás olyan aktív tanulói tevékenység, amely a tartós viselkedés változásaként mutatkozik meg. Direkt tanulás célja, hogy ismereteket szerezzünk. Indirekt tanuláskor nem cél az ismeretek megszerzése, de mégis történik tanulás.

20 A tanítás A tanítás a tanulás meghatározott módon történő irányítása az ismeretek elsajátítása, a jártasságok és készségek kialakítása érdekében. A tanítás és tanulás két elválaszthatatlan tevékenység. A tanítás és tanulás folyamata olyan egységes rendszer, ahol a tanítás az irányító, a tanulás az irányított elem.

21 Tanulás szövegekkel kapcsolatos tanulás (fogalmak, jelek, képek); mozgásos feladatok tanulása a legtöbb szakma szempontjából kiemelkedő jelentőségű (írás, pulzus tapintása, kötözés stb.); szociális tanulás az embertársainkhoz fűződő kapcsolatok (vezető és vezetett; szeretet, elutasítás, stb.) megismerését jelenti. A tanulás eredményessége nagyban függ: a tanulásra (tanításra) fordított idő hosszától; a tanuló érdeklődésétől, motiváltságától.

22 A tudás szintjei Tények Ismeret Jártasság Képesség


Letölteni ppt "Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések