Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógia Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógia Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék."— Előadás másolata:

1 Pedagógia Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék

2 Mi a nevelés? „A nevelés az a tevékenység, mellyel valaki(k) (alapesetben: a felnőttek) úgy kívánnak hatni másokra (alapesetben a felnövekvőkre), hogy azok optimálisan fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit nevelőik kívánatosnak tartanak, és maradandóan változzanak meg mindabban, ami nevelőik szerint nem kívánatos.” „A nevelés az a tevékenység, mellyel valaki(k) (alapesetben: a felnőttek) úgy kívánnak hatni másokra (alapesetben a felnövekvőkre), hogy azok optimálisan fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit nevelőik kívánatosnak tartanak, és maradandóan változzanak meg mindabban, ami nevelőik szerint nem kívánatos.” (Zrinszky László)

3 Nevelési reflexió Milyen legyen akit nevelek? Milyen legyen akit nevelek? nevelési eszmény nevelési cél Mit tehetek annak érdekében, hogy a fenti kívánalom teljesüljön? Mit tehetek annak érdekében, hogy a fenti kívánalom teljesüljön?módszereszköz feladat, tevékenység

4 Szükséges-e az ember nevelése? Az ember társas lény Az ember társas lény A kulturális folyamatosság A kulturális folyamatosság A világra való nyitottság A világra való nyitottság Biológiai szempontból hiánylény Biológiai szempontból hiánylény Fiziológiai értelemben koraszülött Fiziológiai értelemben koraszülött Létét szimbólumok uralják Létét szimbólumok uralják

5 A nevelés lehetősége és korlátai Milyennek látjuk az embert, és helyét a világmindenségben? Milyennek látjuk az embert, és helyét a világmindenségben? Szent Ágoston: Az eredendő bűn következményeként az emberen javítani kell, és szabad akaratánál fogva képes is erre. Szent Ágoston: Az eredendő bűn következményeként az emberen javítani kell, és szabad akaratánál fogva képes is erre. Rousseau: Az ember a végtelen jóságot képviselő Isten alkotása, tehát jó. A társadalom, az emberi közeg rontja el. Rousseau: Az ember a végtelen jóságot képviselő Isten alkotása, tehát jó. A társadalom, az emberi közeg rontja el.

6 A nevelhetőség Az ember korlátlanul nevelhető Az ember korlátlanul nevelhető (Locke: tiszta lap, behaviorizmus, bárkiből bármi lehet) Az ember nem nevelhető Az ember nem nevelhető (Az alma nem esik messze a fájától. determinisztikus lény) Az ember bizonyos vonatkozásokban nevelhető, másokban nem. Az ember bizonyos vonatkozásokban nevelhető, másokban nem.

7 Öröklés-környezeti tényezők Öröklött adottságok; genetika (testi-lelki) Öröklött adottságok; genetika (testi-lelki) Környezeti hatások; a szűkebb és tágabb társas közeg, kultúra Környezeti hatások; a szűkebb és tágabb társas közeg, kultúra Arányuk nem mérhető Arányuk nem mérhető Pedagógiai optimizmus Pedagógiai optimizmus Pedagógiai pesszimizmus Pedagógiai pesszimizmus

8 Nevelési tartományok A nevelés tartományainak „légiesek” a határai A nevelés tartományainak „légiesek” a határai hagyományos és újabb területek Világnézeti Világnézeti Erkölcsi Erkölcsi Szexuális Szexuális Esztétikai Esztétikai Állampolgári Állampolgári Multikulturális Multikulturális Környezeti Környezeti Testi nevelés Testi nevelés Egészségnevelés Egészségnevelés Értelmi/érzelmi nevelés Értelmi/érzelmi nevelés

9 Az egészség Több, mint a betegség hiánya Több, mint a betegség hiánya WHO: „az egészség a teljes fizikai, mentális és társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya” WHO: „az egészség a teljes fizikai, mentális és társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya” Egészségóvás Egészségóvás Egyén feletti síkja: egészséges környezet (közösségi, hatósági, kormányzati feladat) Egyén feletti síkja: egészséges környezet (közösségi, hatósági, kormányzati feladat) Egyéni sík: életvitel, viselkedésmód Egyéni sík: életvitel, viselkedésmód Prevenció-rekreáció-rehabilitáció Prevenció-rekreáció-rehabilitáció

10 Aktuális népegészségügyi problémák Magas korai halálozási arányszámok (65 év előtt bekövetkezett) keringési rendszer, daganatos betegségek Magas korai halálozási arányszámok (65 év előtt bekövetkezett) keringési rendszer, daganatos betegségek Térségi egyenlőtlenségek Térségi egyenlőtlenségek Szűrővizsgálatok; rejtett magas vérnyomás- és cukorbetegség Szűrővizsgálatok; rejtett magas vérnyomás- és cukorbetegség Népegészségügyi képzés Népegészségügyi képzés Kommunikáció a népegészségügyi szakemberek és egészségpolitikai döntéshozók között Kommunikáció a népegészségügyi szakemberek és egészségpolitikai döntéshozók között

11 A magyar lakosság egészségmagatartása Alkoholfogyasztás Alkoholfogyasztás Dohányzás Dohányzás Testtömeg Testtömeg Táplálkozás Táplálkozás Testmozgás Testmozgás Befolyásoló tényezők: iskolázottság, anyagi helyzet, foglalkozási kategóriák, társas támasz Befolyásoló tényezők: iskolázottság, anyagi helyzet, foglalkozási kategóriák, társas támasz WHO, 2002 WHO, 2002

12 Új feladatok az iskolai egészségnevelésben – kompetenciák fejlesztése Cselekvési kompetencia (a tanulók legyenek képesek arra, hogy a valódi szükségleteiket elégítsék ki) Cselekvési kompetencia (a tanulók legyenek képesek arra, hogy a valódi szükségleteiket elégítsék ki) Szociális kompetencia (saját társas közegükben, másokkal együtt tűzzenek ki az egészséget támogató célokat) Szociális kompetencia (saját társas közegükben, másokkal együtt tűzzenek ki az egészséget támogató célokat) Döntési kompetencia (konkrét problémahelyzetekben találják meg az egészséges megoldásokat) Döntési kompetencia (konkrét problémahelyzetekben találják meg az egészséges megoldásokat)

13 Új feladatok…II. - ismeretek Azoknak a tényezőknek (természeti, gazdasági, kulturális, szociális) az ismerete, amelyektől függ az egészség Azoknak a tényezőknek (természeti, gazdasági, kulturális, szociális) az ismerete, amelyektől függ az egészség Viselkedési alternatívák ismerete, amelyek segítenek az életfeltételek javítására Viselkedési alternatívák ismerete, amelyek segítenek az életfeltételek javítására Társadalmi-ökológiai tényezők, amelyek betegség kialakulásához vezethetnek, elhárítási módozatok Társadalmi-ökológiai tényezők, amelyek betegség kialakulásához vezethetnek, elhárítási módozatok Egészséges életvezetésre vonatkozó ismeretek és belátások Egészséges életvezetésre vonatkozó ismeretek és belátások Egészségtudatos magatartás kialakítása – komplex módon Egészségtudatos magatartás kialakítása – komplex módon

14 Az egészségnevelés színterei Család Család Iskola Iskola Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat Háziorvosi / gyermek háziorvosi szolgálat Háziorvosi / gyermek háziorvosi szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Nevelési tanácsadó Nevelési tanácsadó Pályaválasztási tanácsadó Pályaválasztási tanácsadó Civil szervezetek Civil szervezetek ÁNTSZ ÁNTSZ Önkormányzatok Önkormányzatok

15 Szocializáció-nevelés-oktatás Szocializáció: a társadalomba való belenövés Szocializáció: a társadalomba való belenövés Nevelés: a személyiség fejlesztése Nevelés: a személyiség fejlesztése Oktatás: ismeretek és képességek kialakítása Oktatás: ismeretek és képességek kialakítása

16 Az oktatás korszerű felfogása Megalapozza: Megalapozza: Szociológia Szociológia Pszichológia Pszichológia Lingvisztika Lingvisztika Kommunikáció Kommunikáció Komplex tevékenység; a hatékonyság érdekében feltárni a különbségeket Komplex tevékenység; a hatékonyság érdekében feltárni a különbségeket megfelelő módszert és eljárást választani

17 Mi a tanulás, mi a tudás? „Tanulni és nem gondolkodni hiábavaló fáradság, gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes.” (Konfuciusz) „Tanulni és nem gondolkodni hiábavaló fáradság, gondolkodni és nem tanulni pedig veszedelmes.” (Konfuciusz) Tanítás/tanulás eredménye: tudás Tanítás/tanulás eredménye: tudás Mit vélünk tudásnak? Mit vélünk tudásnak? „Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudás tevékennyé ébresztése.” (Weöres Sándor)

18 (Báthory Zoltán) Az oktatás rendszerszemléletű modellje Kliensek Társadalom CélTartalom Tanítási-tanulási folyamat Változások a tanulóban Előzmény Folyamat Eredmény

19 Tanulás Az a folyamat, ahol az élőlény viselkedése tapasztalatai hatására megváltozik. A tanulás olyan aktív tanulói tevékenység, amely a tartós viselkedés változásaként mutatkozik meg. Direkt tanulás célja, hogy ismereteket szerezzünk. Indirekt tanuláskor nem cél az ismeretek megszerzése, de mégis történik tanulás.

20 A tanítás A tanítás a tanulás meghatározott módon történő irányítása az ismeretek elsajátítása, a jártasságok és készségek kialakítása érdekében. A tanítás és tanulás két elválaszthatatlan tevékenység. A tanítás és tanulás folyamata olyan egységes rendszer, ahol a tanítás az irányító, a tanulás az irányított elem.

21 Tanulás szövegekkel kapcsolatos tanulás (fogalmak, jelek, képek); mozgásos feladatok tanulása a legtöbb szakma szempontjából kiemelkedő jelentőségű (írás, pulzus tapintása, kötözés stb.); szociális tanulás az embertársainkhoz fűződő kapcsolatok (vezető és vezetett; szeretet, elutasítás, stb.) megismerését jelenti. A tanulás eredményessége nagyban függ: a tanulásra (tanításra) fordított idő hosszától; a tanuló érdeklődésétől, motiváltságától.

22 A tudás szintjei Tények Tények Ismeret Ismeret Jártasság Jártasság Képesség Képesség


Letölteni ppt "Pedagógia Köcséné Szabó Ildikó NyME-SEK Pedagógia Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések