Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konzorciumi együttműködés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konzorciumi együttműködés"— Előadás másolata:

1 Konzorciumi együttműködés
Konzorciumi együttműködési tapasztalatok Előadó: Durkó Albert Mégis Van Remény Egyesület elnöke A „Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglakoztatása” című konferencia: Budapest, A „Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglakoztatása” című konferencia: Budapest,

2 A projekt címe: „Reménysugár „
Hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatásának elősegítése Békésben. Perseus szám: HU Megvalósulási idő: 2002. október 1 – március 31. A projekt a „Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása” című Phare program keretén belül valósult meg október 1 – március 31. között.

3 Az előadás főbb témakörei
MVRE bemutatása, célja, tevékenysége A projekt bemutatása, célja, célcsoportja, tevékenysége A projekt célja Partnerszervezetek bemutatása Az együttműködés szektorai Az együttműködés szakmai területei Partnerszervezetek feladatai Tapasztalatok Problémák és kezelésük

4 A projekt kidolgozója, ötletgazdája:
Bemutatása Küldetése Célja Tevékenysége BEMUTATÁSA: Az Egyesület közhasznú szervezetként bejegyzésre került a Tolna Megyei Bíróságon a Pk /1980. számon. KÜLDETÉSE: Reményt adni azoknak az embereknek, akik már a reménységüket is elvesztették – társadalmi – gazdasági – szociális, etnikai, vagy egyéb helyzetük, adottságuk miatt. AZ EGYESÜLET CÉLJA: Az Egyesület tagságával és munkatársaival és önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenység megszervezése, és megvalósítása, amellyel elérhetjük és segíthetjük azokat a társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül – származási, családi, egészségügyi, gazdasági – vagyoni helyzetük miatt a kirekesztettség, a reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek. TEVÉKENYSÉGE (tevékenységünk): Szociális tevékenység, családsegítés, szociális szolgáltatások nyújtása, szervezése Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Gyermek – és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Oktatás nevelés, képességfejlesztés Kárpát-medencében és Európában élő cigánysággal kapcsolatos tevékenység. Humánoktatás, fejlesztés Munkaerő-közvetítés Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

5 Küldetése: Reményt adni azoknak az embereknek, akik már a reménységüket is elvesztették – társadalmi – gazdasági – szociális, etnikai, vagy egyéb helyzetük, adottságuk miatt. Az Egyesület célja: Az Egyesület tagságával és munkatársaival és önkéntesek bevonásával olyan rendszeres tevékenység megszervezése, és megvalósítása, amellyel elérhetjük és segíthetjük azokat a társadalmi csoportokat és egyéneket, akik önhibájukon kívül – származási, családi, egészségügyi, gazdasági – vagyoni helyzetük miatt a kirekesztettség, a reménytelenség okozta hátrányos megkülönböztetésben élnek. Tevékenysége: Szociális tevékenység, családsegítés, szociális szolgáltatások nyújtása, szervezése Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése A magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Gyermek – és ifjúságvédelem; gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Oktatás nevelés, képességfejlesztés Kárpát-medencében és Európában élő cigánysággal kapcsolatos tevékenység. Humánoktatás, fejlesztés Munkaerő-közvetítés Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

6 MVRE eredményei, működő projektjei
Oktatás Cigánymissziók Szövetsége Munkaerő-piaci szolgáltatás – foglalkoztatási projektek – hátrányos helyzetű rétegek segítése Börtönmisszió Együttműködések szervezése Tanácsadás Rendezvények Eddigi eredményeink, működő projektjeink: Oktatás - Az Egyesület januárjában indította a Népfőiskola tevékenységét. A 3 éves képzésben évfolyamonként jelenleg 120 felnőtt tanul, Miskolcon, Budapesten és Szabadkán. A résztvevők mintegy 50% - a roma tanuló. A hallgatóink közül többen vezetői feladatokat látnak el egy-egy csoport élén, vagy éppen közösségi munkát végeznek kisebbségi önkormányzatokban, érdekképviseleti vagy civil szervezetekben. Az Egyesület oktatási tevékenységét akkreditált felnőttképzési intézményként szervezi. (FAT lajstromszám: 0736) Cigánymissziók Szövetsége – ban alakult meg, mely a különböző egyházak cigánymissziói együttműködésének kíván szervezeti formát biztosítani. Az Egyesület már 1997 óta folytat - a Népfőiskolai képzés mellett párhuzamosan – cigánymissziós koordinációs feladatokat is. A szövetséghez tartozó szervezetek által közvetlenül elért roma emberek száma meghaladja a főt. Az Egyesület látja el a Szövetség munkájának koordinálását. Az Országos Cigánymisszió tevékenységi területe kiterjed az egész országra, illetve határainkon túl az egész Kárpát-medencére is. Munkaerőpiaci szolgáltatás – foglalkoztatási projektek – hátrányos helyzetű rétegek segítése: Az egyesület óta olyan projekteket valósít meg, mellyel már nem csupán spontán segélyezési akciókkal tudott egy – egy családnak segíteni, hanem szakmailag is megalapozott, felkészült projekt személyzettel szervezett képzési és foglalkoztatási lehetőségeket biztosít hátrányos helyzetű célcsoportnak. Ezáltal a támogatott időszakban a célcsoport tagok szakmai képzéseken vehettek részt, valamint munkatapasztalatot szereztek, mely által később is képesek a munkaerőpiacon elhelyezkedni, integrálódni. A tevékenységek célcsoportját elsősorban roma, vagy szakmával, képzettséggel, munkatapasztalattal nem rendelkezők emberek alkotják. Börtönmisszió: A Sopronkőhidai Fegyház BV intézetében fogvatartottak, és szabadulók számára személyiségfejlesztő, álláskereső tréningeket tart, valamint lelkigondozói munkát végez egy főállásban alkalmazott munkatársunk. Együttműködések szervezése: az elmúlt évek programjai során sikerült több olyan együttműködést kialakítani, mely konzorciumi szerződés formájában is összekapcsolja az önkormányzati, a non – profit és a vállalkozói szektor képviselőit. Tanácsadás: Non – profit menedzsment tanácsadás civil szervezetek számára . Rendezvények: Kulturális programok, konferenciák szervezésével támogatjuk a hátrányos helyzetű, tehetséges emberek alkotó tevékenységét: több cigány írót, költőt és festőművészt részesítettünk támogatásban, szerveztünk számukra bemutatkozási lehetőségeket országos roma művészeti fesztiválok és találkozók keretei között. Gyermek és ifjúsági klubok, gyermek játszóházak, kirándulások szervezésével segítünk a hátrányos helyzetű fiatalok számára áprilisa óta közösségi házat működtet az Egyesület, ahol a kulturális programok – filmklub, gondolkodók klubja, kiállítások koncertek - mellett Internet hozzáférést biztosítunk 4 számítógépen. .

7 A projekt címe: „Reménysugár
Hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatásának elősegítése Békésben. Perseus szám: HU Megvalósulási idő: 2002. október 1 – március 31.

8 A projekt célja, célcsoportja és fő tevékenysége
Esély és lehetőség biztosítás Képzések, fejlesztések, foglalkoztatás Célja: Esélyt és lehetőséget biztosítani hátrányos helyzetű fiatalok számára képzettség megszerzésére, munkalehetőségre, olyan környezetben és képzési formában, mely a saját igényeinek, képességeinek megfelelő. Olyan képzési tematika alkalmazása, amellyel egyrészt elő lehet segíteni a célcsoport személyiség fejlesztését, képességeiknek és készségeiknek a fejlesztését, másrészt a térségben jelenleg hiányzó képzettségű munkaerő megfelelő létszámának a biztosítását. A képzés tematikája, a végzettség megszerzésére biztosítson olyan lehetőséget, szakmát, mely a munkaerő piacon könnyebb elhelyezkedést kínál. A projekt célja, célterülete és a pályázó szervezet tevékenysége, felkészültsége meghatározta eleve, hogy milyen partnereket lehet, kell bevonni a projekt megvalósításába Nagy mozgatóerőt és segítséget nyújtott ehhez a Békés Megyei Munkaügyi Központ, ezen belül is a békési kirendeltség vezetőivel a már ezt megelőzően kialakult jó és eredményes együttműködés A projekt célcsoportjának kiválasztása és a képzési, foglalkoztatási igények, lehetőségek ismerete, szükségletfeltárása alapján a legkézenfekvőbb foglalkoztatási területek a szociális ágazat tűnt. Így kezdtük el a BMMK-val együtt a lehetséges partnerek megkeresését és a projekt terv, valamint a pályázati kiírás céljának összehangolását CÉLCSOPORT: A térségben élő hátrányos helyzetű fiatalok – munkanélküliek, állami gondozásból kikerülők, veszélyeztett családban élők, köztük roma fiatalok is. Célcsoport: Hátrányos helyzetű fiatalok

9 A projekt konkrét célja és tevékenysége
Szociális gondozó, ápoló képzés (OKJ) 20 fő hátrányos helyzetű békési és Békés környéki fiatal számára. Foglalkoztatás, munkatapasztalat szerzés a képzésben résztvevő fiatalok számára, továbbfoglalkoztatás vállalásával személyiségfejlesztési tréningek, álláskeresési technikák elsajátítása, személyre szóló pszicho-szociális segítségnyújtással, mentális támogatásával. A projekt általános, közvetlen valamint konkrét célja alapján a partnerszervezetek bevonása a szociális ágazatból történt Ezt indokolta egyrészt, hogy ezek a szervezetek a számukra előírt feltételek biztosításához rendelkezniük kell megfelelő képzettségű dolgozói létszámmal, ehhez segítségre, támogatásra volt szükségük. másrészt, hogy ezek a szervezetek saját tevékenységük és szolgáltatásaik alapján maguk is elhívatottak a projekt célcsoportjára jellemző hátrányos helyzet kezelésében, felszámolásában.

10 Partnerszervezetek:

11 Az együttműködés szakmai területe
Szociális ágazat: Idősek bentlakásos ellátása és nappali ellátása, alap-és szakellátási terület Fiatalok, gyermekek, családok felé nyújtott szolgáltatás, családsegítés, gyermekjólét Fogyatékkal élők napközbeni és bentlakásos ellátása Képzés, képzésszervezés Szakmai képzés mentális fejlesztés Munkaerőpiac, foglalkoztatás Tanácsadás Mentorálás Munkatapasztalat szerzés

12 Az együttműködés szektorai
Békés Városi Önkormányzat (Békés Város) Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat Házigondozói Szolgálat Békés Megyei Önkormányzat „Nefelejcs” Otthon - Fogyatékosok bentlakásos Intézménye „Hajnal István” Idősek Otthona Államigazgatás BMMK BRMKK Non-profit szféra civil szervezetek MVR Egyesület Mécses Egyesület

13 Partnerszervezetek feladatai
MVR Egyesület Koordinálás, projektmenedzsment, mentorálás Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat Szakmai célok, tevékenységek meghatározása, partnerek keresése Területi Gondozási Szolg. Célcsoport kiválasztása, tematika előkészítése, foglalkoztatás előkészítése „Hajnal István” Idősek bentlakásos Otthona Projekt terv és foglalkoztatási terv elkészítése Mécses Szolgáló Közösség Foglalkoztatás előkészítése, mentális programok szervezése, tervezése „Nefelejcs” Otthon, Vésztő Partneri adatok, elképzelések közlése, egyeztetés Békéscsabai Regionális Munkaerőfejl. és Képző Központ Projekt szakmai megalapozása, programképzésben, -fejlesztésben aktív közreműködés BMMK Foglalkoztatói igények, szükségletek, célcsoport helyzetére vonatkozó jellemzők, kiválaszt

14 Az együttműködési tapasztalatok
Konzorciumi együttműködés Szerződés Partnertalálkozók Az együttműködés dokumentumai

15 Felmerülő problémák és kezelésük, megoldásuk
Költségvetés – eszközbeszerzés – árfolyamváltozásból és egyéb pénzügyi problémákból fakadó konfliktusok megoldása. Foglalkoztatás – előre nem látott problémák kezelése, munkaügyi és egyéb szabályok betartása.


Letölteni ppt "Konzorciumi együttműködés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések