Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ OFA HÁLÓZAT 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGEI Máté Szilvia OFA Hálózat Észak-alföldi regionális iroda Irodavezető Debrecen, 2008. február 07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ OFA HÁLÓZAT 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGEI Máté Szilvia OFA Hálózat Észak-alföldi regionális iroda Irodavezető Debrecen, 2008. február 07."— Előadás másolata:

1 AZ OFA HÁLÓZAT 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGEI Máté Szilvia OFA Hálózat Észak-alföldi regionális iroda Irodavezető Debrecen, 2008. február 07.

2 OFA-ROP HÁLÓZAT (2005 – 2007.)   ROP 3.2.3. „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése” c. központi program   Tevékenységek/Szolgáltatások o o Szakmai rendezvények/képzések o o Tanácsadás o o Projektgenerálás o o Partnerség építés o o Minőségfejlesztés (jó gyakorlatok, módszertani anyagok, ajánlások)

3 OFA HÁLÓZAT (2008 – )   Irodánk elköltözött! Új elérhetőségeink: 4025 Debrecen, Simonffy u. 45. fsz. 1. Tel: 52/531-880 Tel/Fax: 52/5531-881 (e-mail-ek változatlanok: mate.szilvia@ofa.hu csaky.gyopar@ofa.hu zsoltanszki.renata@ofa.hu)

4 OFA HÁLÓZAT TEVÉKENYSÉGEI   Standard tevékenység (OFA hagyományos programokhoz kapcsolódik)   Speciális szolgáltatások (egy adott programhoz kapcsolódik, pl: Szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése)   EU-s és hazai forrásból végrehatott programok (TÁMOP, Zászlóshajó program)

5 STANDARD TEVÉKENYSÉG I. – OFA PROGRAMOK   Információszolgáltatás, adatszolgáltatás (OFA pályázatok, partneri kapcsolatok, együttműködések, non- profit szervezetek létrehozása, stb.)   Tanácsadás, projektgenerálás (aktív- helyszíni, passzív - ügyfélszolgálat, csoportos) Területek: pályázatírás, projekttervezés, módszertani felkészítés, pénzügyi és üzleti tervezés, non-profit marketing, stb. Projektgenerálás: OP-k és egyéb programokhoz kapcsolódóan, önfenntartó foglalkoztatási projektek, helyi kezdeményezések, szociális gazdaság, szociális szövetkezetek, kísérleti jellegű projektötletek kidolgozása

6 STANDARD TEVÉKENYSÉG II. – OFA PROGRAMOK   Rendezvények szervezése o o Az OFA támogatási programjaihoz kapcsolódóan rendezvények szervezése helyi (regionális) szinten, o o A releváns és aktuális információt a potenciális pályázók részére Eszközök: o oInformációs napok o oTematikus előadások OFA programokról o oWorkshopok régiós pályázói igények alapján o oTematikus műhelyek (pénzügyi, szakmai), kutatáshasznosítás

7 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK – SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (Szövetkezz!/2007.)   Információszolgáltatás, tájékoztatás   Tanácsadás, projektgenerálás (aktív- helyszíni, passzív - ügyfélszolgálat)   Tanácsadók, mentorok munkájának szervezése, koordinálása   Disszemináció   Mintaprojektek gyűjtése, elterjesztése

8 EU-s ÉS HAZAI FORRÁSBÓL VÉGREHAJTOTT PROGRAMOK I.   Új Magyarország Felzárkóztatási Program (ÚMFP), „Nem mondunk le senkiről” c. program „Tudj élni a lehetőséggel „ képzési és szolgáltatási program (Zászlóshajó Program)   TÁMOP 1.4.1. 2. komponens megvalósítása

9 EU-s ÉS HAZAI FORRÁSBÓL VÉGREHAJTOTT PROGRAMOK II.   „Tudj élni a lehetőséggel „ képzési és szolgáltatási program (Zászlóshajó Program) o o Ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségében képzési és tanácsadási tevékenység folytatása helyi szakemberek, intézményvezetők részére (18 hónap) o o Képzési programelem részt végző képző intézmény (konzorcium) pályázat útján lesz kiválasztva o o Tanácsadási, után követési szolgáltatást OFA Hálózat regionális irodái végzik

10 EU-s ÉS HAZAI FORRÁSBÓL VÉGREHAJTOTT PROGRAMOK III.   Szolgáltatásban résztvevők o o Kistérségi Fejlesztési Bizottságok tagjai o o Intézményvezetők o o Civil szervezetek o o Kis- és középvállalkozások o o Pénzügyi szakemberek   Szolgáltatási projekt célja o o a vonatkozó kistérségek forrásszerző képességének javítása életképes projektek, projektötletek kidolgozása által

11 EU-s ÉS HAZAI FORRÁSBÓL VÉGREHAJTOTT PROGRAMOK IV.   TÁMOP 1.4.1. 2. komponens Megvalósító:Országos Foglalkoztatási Közalapítvány – OFA Hálózat A projekt megvalósításának kezdete: 2008. május 1. A projekt megvalósításának vége: 2010. május 31. A projekt célja: A TÁMOP-1.4.1-07/1 konstrukciójában nyertes non-profit szervezetek projektjeinek támogatása a nyertes civil szervezetek számára nyújtott szakmai szolgáltatások projekt környezetében működő, a projekt sikerességét befolyásoló szereplőkkel – elsősorban a helyi foglalkoztatókkal, intézményekkel és szervezetekkel – folytatott intenzív együttműködés

12 EU-s ÉS HAZAI FORRÁSBÓL VÉGREHAJTOTT PROGRAMOK V. - TÁMOP 1.4.1. 2. komponens   A projekt célcsoportja o oElsődleges célcsoport: A TÁMOP 1.4.1-07/1 konstrukció kedvezményezettjei o oMásodlagos célcsoport: A TÁMOP 1.4.1-07/1 konstrukcióban támogatott projektek szakmai, intézményi környezete   A projekt szakmai tartalma I. Előkészítő szakasz: A célcsoportok igényeinek felmérése az elsődleges és a másodlagos célcsoportra lebontva. A nyújtandó szolgáltatások köre erre lesz alapozva.

13 EU-s ÉS HAZAI FORRÁSBÓL VÉGREHAJTOTT PROGRAMOK VI. - TÁMOP 1.4.1. 2. komponens II. Szolgáltatási szakasz: 1. Hálózatépítés, működtetés 2. Tanácsadás 3. Rendezvények szervezése Információs nap Információs nap Workshop Workshop Hálózat találkozók Hálózat találkozók Tudásbővítés Tudásbővítés 4. Módszertani kiadványok készítése és terjesztése 5. Kommunikációs tevékenység

14 OFA Támogatási Programok – 2008.   „ + 1 fő” – Program alkalmazottat még nem foglalkoztató vállalkozásoknak Cél: a vállalkozások első alkalmazottjának felvételével és foglalkoztatásával kapcsolatos jogi, adminisztrációs és egyéb feladatok megkönnyítése, foglalkoztatással, képzéssel járó költségek csökkentése, versenyképesség erősítése Támogatás: VNT, max. 70 %, min. 30 % saját erő   Kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése a leghátrányosabb helyzetű (33 + 14) kistérségben Cél: Kisvállalkozások foglalkoztatási kapacitásának növelése, versenyképesség fejlesztése Támogatás: VNT, 2 MFT/új munkavállaló, max. 12 MFt, max. 75%

15 OFA Támogatási Programok – 2008.   Munkaügyi tárgyú kutatások Cél: a foglalkoztatáspolitika fejlesztésének segítése, a foglalkoztatás és munkanélküliség helyzetére, folyamataira vonatkozó információk bővítése (preferált téma: munkaerő mobilitását segítő vizsgálatok)   Minősített foglalkoztatási paktumok működésének támogatása Cél: működő foglalkoztatás paktumok partnerségre épülő, innovatív, helyi foglalkoztatási stratégiákban megfogalmazott célok eredményes megvalósítása, hosszú távú fenntarthatóság biztosítása Támogatás: VNT, max. 85%, 15 % saját erő

16 OFA Támogatási Programok – 2008.   A munkaerőpiac nem állami szerveződései számára tervezett szakmai rendezvények és kiadványok Cél: lehetőséget biztosítani rendezvények megtartására és/vagy kiadványok elkészítésére (disszemináció, esélyegyenlőség, partnerség építés, stb.)   Segítő háló program (EU Háló program) Cél: a szociális és foglalkoztatási ágazatot érintő non-profit szervezetek fejlesztése, információk és térítésmentes szolgáltatások hozzáférésének biztosítása, tanácsadói hálózaton valamint internetes portálon keresztül Támogatás: VNT, 3 év (!), 60 MFt.

17 OFA Támogatási Programok – 2008.   Roma szolgáltató (munkaerő-piaci és közösségi) hálózat Cél: a roma közösség számára a munkaerő-piaci és közösségi szolgáltatások elérésének elősegítése, igények generálása szolgáltatás igénybevételére   Telepes program Cél: egy a telepeken élő emberek foglalkoztathatóságának javítását, munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációját segítő integrált modell kialakítása, az ott élő emberek foglalkoztathatóságának fejlesztése lakhatási körülményeik javításán keresztül

18 OFA Támogatási Programok – 2008.   Esélyegyenlőség a munka világában Cél: a foglalkoztatás területén az esélyegyenlőség előmozdítása a nem állami szervezetek részvételének erősítésével, fejlesztésével, új programok, szolgáltatások életre hívásával (képzések, tréningek, tanácsadás, útmutató, példatár, kiadvány, mentorszolgáltatási tevékenység)   INT/2007-2008 – az integrátori tevékenység támogatása Cél: SZSZB megyében élő munkanélküliek megélhetési, jövedelemszerzési, foglalkoztatási helyzetének javítása integrátori tevékenységgel (új: non-profit szervezetek is pályázhatnak!) Támogatás: 35-105 MFt, 90 % VNT, 10 % saját erő

19 OFA Támogatási Programok – 2008. Új (kísérleti), szakmai fejlesztést megvalósító programok (kidolgozás alatt)   A foglalkoztatást elősegítő tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció támogatása   Az egészségügyi reform által érintett szakdolgozók bevonása az otthonápolás rendszerébe   Hátrányos helyzetű térségekben lakók mobilitásának elősegítése   Kistérségi integrált munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások   A romák önálló gazdasági tevékenységének a támogatása   Távmunka támogatása a leghátrányosabb helyzetű kistérségek munkavállalói esetében

20 OFA Támogatási Programok – 2008. Megjelent programok (www.ofa.hu)www.ofa.hu   Szövetkezz!/2007. – Szociális szövetkezetek létrehozása és működtetése   Önkéntes Program – ÖTLET 2007.   Rementor/2008. – A komplex rehabilitációval kapcsolatos ellátás- szervezők képzési programjának kidolgozása és képzése   Reszolg/2008. - A képzési rehabilitációt követő foglalkoztatási rehabilitáció

21 Köszönöm figyelmüket! Máté Szilvia OFA HÁLÓZAT ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IRODA Cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 45. fsz. 1. Tel: 06 / 52 / 531 - 880 06 / 20 / 913 – 6776 06 / 20 / 913 – 6776 Tel/Fax.: 06 / 52 / 531 - 881 E-mail: mate.szilvia@ofa.hu Web:www.szocialisgazdasag.hu; www.foglalkoztatasipaktum.hu; www.ofa.hu


Letölteni ppt "AZ OFA HÁLÓZAT 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGEI Máté Szilvia OFA Hálózat Észak-alföldi regionális iroda Irodavezető Debrecen, 2008. február 07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések