Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az óvodai tevékenységterv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az óvodai tevékenységterv"— Előadás másolata:

1 Az óvodai tevékenységterv
Glückné Márton Gyöngyi 2013. november

2 A szakmai figyelem fókuszába került, mert …
A tanfelügyeleti ellenőrzés egyik fontos területe. ( a pedagógiai dokumentáció, a foglalkozáslátogatás része) A minősítés során a portfólió kötelező eleme. (10 db vázlat) Előre meghatározott , általános pedagógiai szempontok alapján értékelésre kerül.

3 A vázlatkészítés kompetenciája
Minden óvodapedagógus rendelkezik ezzel a kompetenciával, mert A pedagógusképzés során megfelelő ismereteket szereztünk. A képzőben és pályakezdő időszakunkban készségszintre fejlődtünk ebben a tevékenységben. Tudjuk, hogy a tudatos pedagógiai tervezőmunka az alapja a szakszerű fejlesztésnek, ezért pozitív attitűddel állunk a feladathoz.

4 Meghatározó tényezők A tervezés gyakorlatát nem szabályozzák törvények, rendeletek, a pedagógus módszertani szabadságának hatáskörébe sorolható ez a tevékenység. Nincs egységes tartalmi és formai követelmény, tanulmányainkra, a szakirodalomra, a módszertani ismereteinkre, pedagógiai gyakorlatunkra, esetleg a saját óvodában működő gyakorlatra (vezetői látogatások során) lehet támaszkodni.

5 A vázlatkészítés módszertana
Célja: A tudatos , tervszerű pedagógiai munka átgondolása a felkészülés segítése. Formailag: egyedi, lényeges, hogy az egyéni felkészülést, alkalmazást segítse. A tartalomra vonatkozó szempontok: meghatározó: óvodapedagógiai, szakmódszertani, didaktikai ismeretek érvényesítése fontos: az ONAP ismerete, a pedagógiai program és a csoport pedagógiai dokumentációjának koherenciája egyedi: a részletezettség, hogy melyik tartalmi egység bővebb kidolgozása segíti jobban az egyéni felkészülést, pl. a kérdések összegyűjtése, a szervezési feladatok átgondolása, stb..

6 A tevékenységvázlat általános szerkezeti felépítése
I. Fejléc A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: A tevékenység ideje: Korcsoport: Tevékenységi forma: (az ÓNAP által használt szakkifejezésekkel: vers-mese, ének-zene, énekes játék, mozgás, rajzolás, mintázás, kézimunka, külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok szerzése, játék, munka jellegű tevékenység) – ha komplex, akkor a többféle tevékenységforma felsorolása

7 A tevékenységvázlat általános szerkezeti felépítése 2.
Témakör/projekt: pl. Állatok A foglalkozás anyaga: pl. Márton napi lúd készítése Fejlesztési cél/Képességfejlesztés: Előzmények: (mindazok a tevékenységek és tartalmak, amelyek a tevékenység közvetlen alapjául szolgálnak) Alkalmazott módszerek: Eszközök: Szervezeti forma: (kötött, kötetlen) Munkaformák: egyéni, csoportos, páros, mikrocsoportos, frontális

8 A tevékenységvázlat általános szerkezeti felépítése 3.
II. A tevékenység menete/kidolgozás: (az egyes tevékenységi formáknak eltérő a felépítése) Szervezési feladatok Motiváció Tevékenység/feladat (differenciálás!!!) Értékelés, ellenőrzés, bíztatás Visszavezetés a játékba

9 A vázlat értékelésének szempontjai
célkitűzés adekvát módszerek a szervezett tevékenység fejlesztési feladatainak megjelölése előzmény a tevékenység felépítése munkaformák differenciálás eszközök használata Időbeosztás Értékelési kategóriák: megjelenik, nem jelenik meg Fontos, hogy tükröződjön a szakértelem, a pedagógiai tudatosság, a gyermekismeret.

10 Pedagógus kompetenciák Az ellenőrzések során vizsgált kompetenciaterületek közül melyikhez kapcsolódik a vázlatírás?

11 Javaslat a felkészüléshez:
Kulcsfogalmak felelevenítése Pl. Munkaforma: „Tanulásszervezési mód: az oktatás során alkalmazható szervezési mód, azaz frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportmunka, rétegmunka.” (Báthory Zoltán - Falus Iván: Pedagógiai lexikon I-III. Keraban Kiadó. Bp ) Szakirodalom tanulmányozása Belső, intézményi segédanyag kidolgozása (mintavázlatok egységes szemléletben vagy pl. a módszerek összegyűjtése)

12 Felhasznált szakirodalom:
Körmöczi Katalin honlapja: KOMP programcsomag tevékenységtervei Báthory Zoltán - Falus Iván: Pedagógiai lexikon I-III. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp Óvodai tevékenységek tervezése ELTE TÓK a szervezett tanulási tevékenység lehetőségeinek tervezetei, Szerkesztette: Dr. Szarka Júlia 2009

13 Sikeres felkészülést kívánok!


Letölteni ppt "Az óvodai tevékenységterv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések