Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A civil szervezetek és a települési önkormányzatok együttm ű ködésének szervezeti és gazdasági kérdései Összeállította: Nagy József Nagy József a NAV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A civil szervezetek és a települési önkormányzatok együttm ű ködésének szervezeti és gazdasági kérdései Összeállította: Nagy József Nagy József a NAV."— Előadás másolata:

1

2 A civil szervezetek és a települési önkormányzatok együttm ű ködésének szervezeti és gazdasági kérdései Összeállította: Nagy József Nagy József a NAV Központi Hivatal főosztályvezetője az Elnöki Kabinet tagja 2014. szeptember

3 3 NON-PROFIT: 66 ezer GAZDASÁGI TÁRSASÁG 22 e CIVIL 60 ezer ALA- PÍT- VÁNY

4 Milyen tevékenységet látunk?

5 Milyen tevékenységet láttunk? Kik csinálják? –Jogi, szervezeti keretek Pl alapítvány, egyesület, Nprft Gt Közhasznú-e? –Pl. Oktatás?, Egészséges életmód?, Szociális ?, Esélyegyenlőség? –ki bízta meg őket, ha volt ilyen egyáltalán?

6 6 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Célok (általános indokolás): Definíciók új megfogalmazása Közhasznúság fogalmának, feltételeinek újragondolása Nyilvántartásba vételre, működésre, gazdálkodásra, megszűnésre vonatkozó előírások átfogó szabályozása

7 Nagy JózsefCivilek adózása 2012.7 7 Alapfogalmak Közhasznú tevékenység [Ectv. 2.§ 20.] Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Közfeladat [Ectv. 2.§ 19.]: Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzés nélkül*, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez. * megjegyzés: a non-profit jelleg lényege !

8 Közhasznú, Közérdekű Közhasznú –Ksztv. (1998. óta) –„Sima”, vagy kiemelt (ez utóbbi megszűnt 2012-ben) –Kérelemre a törvényszék jegyzi be Közérdekű önkéntes tevékenység –2005.évi LXXXVIII tv. (Köt.) –Ellenszolgáltatás nélkül, mások javára –Több mint 1300 szervezet regisztrálta magát –Önkéntesek foglakoztatásának lehetősége Szerződés kell velük

9 Az önkormányzatok elismerik és támogatják a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását pl. a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.

10 Kapcsolat a civil szervezetek és az önkormányzatok közt A kapcsolatépülés alapjai: –Bizalmi szempontok A civil szerveztet világnézeti, vallási, politikai kötődései, tagságai Transzparencia –Hasznosság megítélése Mit nyújtanak egymásnak? –Effektív feladatmegosztás és / vagy PR haszon A kapcsolat formái: –Erős: szerződés, vagy laza: ismerjük egymást –Semmi

11 Kapcsolat a civil szervezetek és az önkormányzatok közt Tartalmi együttműködés –Egyeztetés –Kommunikáció –Munkamegosztás Adminisztratív kapcsolatok –Nyilvántartások –Helyi adók Gazdasági kapcsolatok –Támogatás

12 Kapcsolat a civil szervezetek és az önkormányzatok közt Tartalmi együttműködés –Szervezeti jelleggel a közgyűlés, vagy a szaktestületek/bizottságok terén Jelenléttel: tagság, állandó meghívás, eseti meghívás Véleménykérés szakkérdésekben Döntés-előkészítés delegálása Adminisztratív kapcsolatok –Együttműködési megállapodás –Feladat-ellátási szerződés –Támogatás folyósítás

13 Az önkormányzat és a civilek pénzügyi kapcsolatát szabályozza a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) előírásai

14 Támogatási feltételek, formák Feltételek: Köztartozás mentesség Közhasznúság Korábbi támogatások elszámoltsága Transzparencia –A jóváhagyott „Beszámoló” közzététele, beküldése az OBH-ba –Kihelyezés a honlapra Formák: Programtámogatás Működési támogatás Feladat-ellátási szerződés

15 Támogatási formák Természetbeni juttatás –Szolgáltatás –Tárgyi eszköz Pénzügyi támogatás –Végleges, vissza nem térítendő –Visszatérítendő –Kamat átvállalás Jellegük szerint –Kötött felhasználású –Szabad felhasználású Ütemezés szerint –Egyszeri –Rendszeres

16 Közhasznú jogállás fontos kritériumai: -megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, -megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik. [Civil tv. 31 – 37. §-ai]

17 Megfelelő erőforrás akkor áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: – az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot, vagy – a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy – a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

18 Megfelelő társadalmi támogatottság ha legalább egy teljesül: – az SZJA 1%kból a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások nélkül számított összes bevétel 2 százalékát, vagy – a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a 2 év átlagában, – vagy közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvénynek megfelelően.

19 Fontos feladat (VOLT!) Közhasznú jogállás megerősítése ! 1.2011. december 31-én már minősítéssel rendelkezik → 2014. május 31-ig közhasznú (ezt követően csak a 2012. és 2013. évi beszámoló adatai alapján, új jogszabályi feltételek teljesülése esetén lesz közhasznú) 2.2011. december 31-én létező, közhasznú minősítéssel nem rendelkező, akkor válik közhasznúvá, ha az új jogszabályi feltételek teljesülnek, a már meglévő két év beszámolójának adatai alapján 3.2012. január 1-jét követően bejegyzett szervezet az alakulását követő 2 év elteltével szerezhet közhasznú minősítést

20 Társasági adó kedvezmény az adományozónak (2012 - …) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. Szerinti a közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének – 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, – további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

21 Gazdálkodás Alapcél szerinti bevétel különösen: a tagdíja tagdíj az alapítótól kapott befizetés, az általa az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon,az alapítótól kapott befizetés, az általa az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon, az Szja. 1%-a,az Szja. 1%-a, a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke,a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke, az adomány.az adomány. [350/2011. Korm.r. 4. § (1) – (2)]

22 Támogatás és szponzorálás TÁMOGATÁSSZPONZORÁLÁS EgyirányúKölcsönös MegállapodásVállalkozási szerződés Adózott eredmény, vagy jövedelem terhére, DE 2010től adóalap csökkentő Költségként elszámolható Bevételi bizonylat, felhasználás nyilván-tartása Számla kibocsátás (27% ÁFA alkalmazásával jellemzően) Adókedvezményre jogosíthat ÁFA levonás érvényesíthető

23 Köszönöm a figyelmet !

24 Elérhetőségeink: TCC: 06/40-42-42-42 ÜCC: 06/40-20-21-22 E-mail: www.nav.gov.hu Kapcsolatfelvétel: e-mail küldése


Letölteni ppt "A civil szervezetek és a települési önkormányzatok együttm ű ködésének szervezeti és gazdasági kérdései Összeállította: Nagy József Nagy József a NAV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések