Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek"— Előadás másolata:

1 Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek
ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek

2 Tanulmányi Hivatal Török Gyöngyvér: Fogorvos Szak
72/ /35528 mellék Potos Bernadett: Gyógyszerész Szak 72/ /36015 mellék Glázer Adél: Általános orvos Szak 72/ /31517 mellék

3 Nyitva tartás Szeptember 1-től vizsgaidőszakig: Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: Kedd, Csütörtök: Vizsgaidőszakban csak délelőtt! Telefon és Hétfőtől csütörtökig Pénteken

4 Ügyfélhívó rendszer Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni !
Sorszám húzás: 1. Nyelv választás 2. Tanulmányok kezdési éve szerinti ügyintéző nevére kattintani  sorszám

5 Beiratkozás A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kellett a Tanulmányi Hivatalban leadni (hiánypótlás szeptember 1-jén) Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt példányát kérjük (olvashatóan, kifogástalan minőségben): - személyi igazolvány és lakcímkártya - érettségi bizonyítvány - gimnáziumi bizonyítvány - nyelvvizsgák - többletpontokra jogosító iratok Ezen felül: - Beiratkozási lap aláírva (Modulo-ból nyomtatni) - 1 darab igazolványkép, név és a születési idő feltüntetésével - Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részvétel

6 Hallgatói nyilatkozat
Hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre - A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvett személyek: jelentkező a beiratkozási lapon nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról

7 ETR Beiratkozás: MODULOBAN: első év elején egyszer, utána bejelentkezés az ETR felületén keresztül  félévente aktiválnak, vagy passziválnak. Aktívként kurzust vehet fel, vizsgázhat, diákigazolvány kap, kollégiumot, ösztöndíjat. Passzívként ezeket nem kapják, a jogviszony igazoláson feltüntetjük, hogy passzív - egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet passzív - 3x passziválás nem lehetséges  megszűnik a hallgatói jogviszony Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén ETR-en keresztül

8 ETR-Személyes adatok Taj-, adó- és bankszámlaszám kötelező, akkor is, ha nem önköltséges a hallgató. Beállítások: - Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, cím megadása kötelező! - Üzenetek: - azonnali, és webes üzenet ENGEDÉLYEZÉSE! - Indítási beállítások: nyelv - Engedélyezni kell a felugró ablakokat - Csoportszám rögzítésre kerül Adatváltozás esetén 8 napon belül rögzíteni kell az ETR-ben. Állandó lakcímet írásos kérelemre TH ügyintéző változtat.

9 EHA, jelszó EHA kód nem változik, fontos megjegyezni!
Jelszó: megváltoztatni!!! erős jelszó, ne adják ki, ne tárolják az EHA-val - jelszó: szigorúan titkos, azt senkinek kiadni nem szabad! - használat után ne felejtsenek el kilépni – különös tekintettel, ha többen használják a gépet

10 Tanterv Ajánlott tanterv:
- félévre lebontva  ajánlott menetrend (mintatanterv) - ajánlott tanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos, különben lemaradnak Tantárgyak: Általános orvos szakon 360 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%) Ez kivétel nélkül kötelező ! 3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 54 kredit (34 kredit +20 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 18 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. nyári gyakorlatok, testnevelés

11 Fogorvos szakon 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére
- kötelező tárgyak (80%) Ez kivétel nélkül kötelező ! 3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (25 kredit +20 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

12 Gyógyszerész szakon 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére
- kötelező tárgyak (80%) Ez kivétel nélkül kötelező ! - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (35 kredit +10 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

13 Tanterv Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező teljesíteni, valamint megfelelő mennyiségű és elosztású kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból. Előfeltételes kötelező tantárgyak: egymásra épülő tárgyak vannak, ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet felvenni. - vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy egyidejű felvétele - maximum három előfeltétel lehet - kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet! Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy.

14 ÁOSZ kötelező tárgyai:
OOA-ANT Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia) OOA-BI1 Biofizika 1. OOA-BMA Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai) OOA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OOA-MET Biometria OOA-OET Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) OOA-OKG Az orvosi kommunikáció gyakorlata OOA-ORK Orvosi kémia OOR-ELS Orvosi elsősegély OOR-OKA Orvosi kémia alapjai OOR-TE1 Testnevelés 1.

15 FOSZ kötelező tárgyai OFA-BI1 Biofizika 1.
OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OFA-ORK Orvosi kémia OFA-PV1 Preventív fogászat 1. OFR-OKA Orvosi kémia alapjai OFR-TE1 Testnevelés 1.

16 GYOSZ kötelező tárgyai
OGA-AN1 Analitikai kémia 1. OGA-AT1 Általános és szervetlen kémia 1. OGA-BM1 Biomatematika 1. OGA-FI1 Fizika-biofizika 1. OGG-GPR Gyógyszerészi Propedeutika OGO-GB1 Gyógyszerészi Biológia 1. OGR-ESE Elsősegélynyújtás OGR-LAT Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia OGR-TE1 Testnevelés 1.

17 Foglalkozások Előadás, gyakorlat
A foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben felvették az adott kurzust - A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az előadásokat is) - A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés kötelező, az eladásokon javasolt. - A hallgatók érdekében a kiscsoportos foglalkozásokon a csoportlétszám maximált – a csoportokba a tantárgyat felvett hallgatókat egyenletesen osztjuk el. A hallgató saját, ETR-es kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató felelőssége.

18 Hiányzások A hiányzások elfogadásának szabályai:
- az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott  nem marasztalható el. - akinek hiányzása 15 és 25 % között volt  a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet  döntését aláírásával vagy annak megtagadásával jelzi. - akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy anélkül) vizsgára nem bocsátható.

19 Ismeretek ellenőrzése
Gyakorlati jegy: - az évközi teljesítmény és dolgozatok(ZH) alapján - a szorgalmi időszak végén születik a jegy - vizsgára nem kell jelentkezni belőle - csak egy jegyet kap Vizsga: - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Szigorlat: - több témát magába foglaló nagy vizsga Értékemelő vizsga: - amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani - minden esetben az utolsó jegy marad érvényben - írásos kérelemre TH jelentkezteti a hallgatót

20 Vizsgafeltételek félév végi aláírást.
Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a félév végi aláírást. Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve: - A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja  a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből vizsgázni  a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre - Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt teszünk közzé, elolvasható a honlapon. - Vizsgákra feliratkozni: vizsga időpontját megelőző 1 munkanapig, leiratkozás 2 munkanapig! A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.

21 Vizsgafeltételek Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható.
- érdemjegyet a tanterv előírása szerint vizsga (szigorlatok, kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ) alapján adnak. - kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi (írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik. - a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik. Az egyes vizsgák jelzése: - vizsga = A vizsga - javítóvizsga = B vizsga - ismétlő javítóvizsga = C vizsga - dékáni vizsga = D vizsga Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer adható! Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!

22 E-Index A hagyományos, papíralapú leckekönyvet felváltja - érdemjegyek a vizsgalapon és az ETR-ben kerülnek rögzítésre - regisztrációs időszakban a kurzusfelvételt, vizsgaidőszakban az ETR-ben rögzített jegyeket ellenőrizni kell!!! - kurzusfelvételi értesítő és eredménylap nyomtatható – kérésre vizsgáztató itt igazolja a megszerzett érdemjegyet - vizsga megkezdése előtt a személyazonosságot személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy egyéb fényképes igazolvánnyal kell igazolni. Az ETR adatbázisába történő bármilyen illetéktelenbejegyzés fegyelmi eljárást von maga után.

23 Félévkezdéssel kapcsolatos határidők
Kötelező kurzus felvétele és leadása: 2014. augusztus :00 – augusztus :00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele: 2014. augusztus :00 – szeptember 5. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása: 2014. augusztus :00 – szeptember 3. 24:00 Kurzust felvenni, kurzusfelvételi időszakban lehet! - csak ETR-en keresztül lehet - csak aktív félévben

24 Kötelező tárgy utólagos felvétele
Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) - a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése után - a vizsgaidőpontok nyilvánossá tételéig van lehetőség - a kérvényt az eljárási díj befizetésének igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni

25 Állami támogatási idő 12+2 államilag finanszírozott félév (ÁOSZ)
10+2 államilag finanszírozott félév (FOSZ, GYOSZ) áll rendelkezésre: - minden aktív félév beleszámít - korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok) Ha valaki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt túllépi, önköltségesként folytathatja tanulmányait.

26 Tanulmányi okokból történő elbocsátás
FONTOS!!! 2014/2015-ös tanévre felvételt nyert hallgatóknál: - az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg 20 kreditet (ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból) - negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg 40 kreditet (ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból) - azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javítóvizsgáinak száma eléri az ötöt a hallgatói jogviszonya megszűnik!

27 Hallgatói jogviszony megszüntetése
FONTOS!!! Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha: - egymást követő félévben kettőnél többször passzív  Hallgatót postán felszólítjuk

28 Tanulmányi okból történő átsorolás
Átsorolás önköltséges képzésre: - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a Kar által meghatározott súlyozott tanulmányi átlaggal = 2,00 - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át

29 Önköltséges képzés Az önköltséges képzésben résztvevők:
- költségtérítési szerződés : Központi Tanulmányi Iroda megküldte szept. 08. – Befizetési határidő - költségtérítés csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon lehet kérni - önköltséges hallgatót a tanulmányi eredménye alapján átsorolhatjuk állami ösztöndíjas képzésre  PÁLYÁZAT első két aktív félév után  el kell érni egy bizonyos tanulmányi eredményt - évente változik, rangsor aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató

30 Évfolyamfelelős és csoportvezetők
a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet Csoportvezetők: - csoport ügyeit intézik - tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal - néha benézni a TH-ba, hogy van-e tennivaló

31 Diákigazolvány Diákigazolvány:
- október végéig érvényes az előző - Tudásközpont: Központi Tanulmányi Iroda - Okmányiroda: Adategyeztető lap - Modulo: igénylés - KTI: 1400 Ft befizetése + adategyeztető lap leadása - Ezután igényelhető csak az ideiglenes diákigazolvány - Állandó lakcímre érkezik - Matrica átvétele

32 Hallgatói jogviszony igazolás
Jogviszony igazolást csak szeptember 1-jétől, csak személyesen adhatunk. - fel kell tüntetnünk, hogy mihez kell - pl. diákmunka, állami, önkormányzati támogatás, ösztöndíj, stb. Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a szülőknek sem, jogviszony igazolást sem adunk nekik a hallgatóval van szerződése az egyetemnek

33 Jelentkezés a Könyvtárba
- Modulo beiratkozás után - ÁOK Könyvtár –ra kattintani - Könyvtári beiratkozás űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

34 HÖK SMS és Levelezőlista
- Modulo beiratkozás után - ÁOK HÖK –re kattintani - Jelentkezés HÖK SMS és Levelezőlistára, kari cím igénylés űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

35 Ajánlott webfelületek
PTE honlap: - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Térítési és Juttatási Szabályzat - Felsőoktatási törvény PTE-ÁOK weboldal: - TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények (Kötelező!!!) - Dékáni Utasítások Modulo: - beiratkozás, adatmódosítás Coospace: - félévközi tanulmányok (órai anyagok, tesztek, kérdések, konzultáció) ek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail OLVASÁSA NAPONTA!

36 Tanévnyitó Dr. Romhányi György AULA - az évnyitó kötelező! - eskütétel
2014. Szeptember 1. 16:30 Dr. Romhányi György AULA - az évnyitó kötelező! - eskütétel

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések