Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek."— Előadás másolata:

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek

2 www.aok.pte.hu Tanulmányi Hivatal Török Gyöngyvér: Fogorvos Szak 72/536-001/35528 mellék gyongyver.torok@aok.pte.hu Potos Bernadett: Gyógyszerész Szak 72/536-000/36015 mellék bernadett.potos@aok.pte.hu Glázer Adél: Általános orvos Szak 72/536-000/31517 mellék adel.glazer@aok.pte.hu

3 www.aok.pte.hu Szeptember 1-től vizsgaidőszakig: Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Péntek: 8.00-12.00 Kedd, Csütörtök: 12.00-16.00 Vizsgaidőszakban csak délelőtt! Telefon és e-mail: Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 Pénteken 8.00-13.30 Nyitva tartás

4 www.aok.pte.hu Ügyfélhívó rendszer Az ügyintézéshez sorszámot kell húzni ! Sorszám húzás: 1. Nyelv választás 2. Tanulmányok kezdési éve szerinti ügyintéző nevére kattintani  sorszám

5 www.aok.pte.hu Beiratkozás A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kellett a Tanulmányi Hivatalban leadni (hiánypótlás szeptember 1-jén) Eredeti példányt, valamint ezek A/4-es méretű aláírt, fénymásolt példányát kérjük (olvashatóan, kifogástalan minőségben): - személyi igazolvány és lakcímkártya - érettségi bizonyítvány - gimnáziumi bizonyítvány - nyelvvizsgák - többletpontokra jogosító iratok Ezen felül: - Beiratkozási lap aláírva (Modulo-ból nyomtatni) - 1 darab igazolványkép, név és a születési idő feltüntetésével - Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központban egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részvétel

6 www.aok.pte.hu Hallgatói nyilatkozat Hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre - A magyar állami ösztöndíjas képzésre felvett személyek: jelentkező a beiratkozási lapon nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról

7 www.aok.pte.hu ETR Beiratkozás: MODULOBAN: első év elején egyszer, utána bejelentkezés az ETR felületén keresztül  félévente aktiválnak, vagy passziválnak. Aktívként kurzust vehet fel, vizsgázhat, diákigazolvány kap, kollégiumot, ösztöndíjat. Passzívként ezeket nem kapják, a jogviszony igazoláson feltüntetjük, hogy passzív - egymás után egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet passzív - 3x passziválás nem lehetséges  megszűnik a hallgatói jogviszony Kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés szintén ETR-en keresztül

8 www.aok.pte.hu ETR-Személyes adatok Taj-, adó- és bankszámlaszám kötelező, akkor is, ha nem önköltséges a hallgató. Beállítások: - Elérhetőségek: állandó/levelezési cím, e-mail cím megadása kötelező! - Üzenetek: e-mail - azonnali, és webes üzenet ENGEDÉLYEZÉSE! - Indítási beállítások: nyelv - Engedélyezni kell a felugró ablakokat - Csoportszám rögzítésre kerül Adatváltozás esetén 8 napon belül rögzíteni kell az ETR-ben. Állandó lakcímet írásos kérelemre TH ügyintéző változtat.

9 www.aok.pte.hu EHA, jelszó EHA kód nem változik, fontos megjegyezni! Jelszó: megváltoztatni!!! erős jelszó, ne adják ki, ne tárolják az EHA-val - jelszó: szigorúan titkos, azt senkinek kiadni nem szabad! - használat után ne felejtsenek el kilépni – különös tekintettel, ha többen használják a gépet

10 www.aok.pte.hu Tanterv Ajánlott tanterv: - félévre lebontva  ajánlott menetrend (mintatanterv) - ajánlott tanterv szerint a kötelező tárgyak felvétele és teljesítése fontos, különben lemaradnak Tantárgyak: Általános orvos szakon 360 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező !  3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 54 kredit (34 kredit +20 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 18 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. nyári gyakorlatok, testnevelés

11 www.aok.pte.hu Fogorvos szakon 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező !  3 modul: alapozó, preklinikai, klinikai - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (25 kredit +20 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

12 www.aok.pte.hu Gyógyszerész szakon 300 kreditet kell teljesíteni a tanulmányok végére - kötelező tárgyak (80%)  Ez kivétel nélkül kötelező ! - választható tárgyak: elektív tárgyak (15%) = 45 kredit (35 kredit +10 kredit diplomamunka) fakultatív tárgyak (5%) = 15 kredit  Mindkettő egyénileg összeállítható. - kritérium követelmények – 0 kredit pl. szakmai gyakorlatok, testnevelés

13 www.aok.pte.hu Tanterv Kötelező tárgyakat, kritérium követelményeket kötelező teljesíteni, valamint megfelelő mennyiségű és elosztású kreditpontot kell gyűjteni az elektív és a fakultatív tárgyakból. Előfeltételes kötelező tantárgyak: egymásra épülő tárgyak vannak, ezeket csak meghatározott előfeltételek teljesítése után lehet felvenni. - vagy már teljesített tárgy kell a felvételhez, vagy két tárgy egyidejű felvétele - maximum három előfeltétel lehet - kötelező tárgynak csak kötelező előfeltétele lehet! Nyári gyakorlatok: kötelezőek. A tantervből látható, hogy kódok szerint a későbbiekben melyik gyakorlatra épül tantárgy.

14 www.aok.pte.hu ÁOSZ kötelező tárgyai: OOA-ANT Magatartástudomány 1. (Orvosi antropológia) OOA-BI1 Biofizika 1. OOA-BMA Közegészségtan 1. (A betegségmegelőzés alapjai) OOA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OOA-MET Biometria OOA-OET Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) OOA-OKGAz orvosi kommunikáció gyakorlata OOA-ORK Orvosi kémia OOR-ELS Orvosi elsősegély OOR-OKA Orvosi kémia alapjai OOR-TE1 Testnevelés 1.

15 www.aok.pte.hu FOSZ kötelező tárgyai OFA-BI1 Biofizika 1. OFA-MB1 Molekuláris sejtbiológia 1. OFA-ORK Orvosi kémia OFA-PV1 Preventív fogászat 1. OFR-OKA Orvosi kémia alapjai OFR-TE1 Testnevelés 1.

16 www.aok.pte.hu GYOSZ kötelező tárgyai OGA-AN1 Analitikai kémia 1. OGA-AT1 Általános és szervetlen kémia 1. OGA-BM1 Biomatematika 1. OGA-FI1 Fizika-biofizika 1. OGG-GPRGyógyszerészi Propedeutika OGO-GB1Gyógyszerészi Biológia 1. OGR-ESEElsősegélynyújtás OGR-LAT Latin nyelv és gyógyszerészeti terminológia OGR-TE1 Testnevelés 1.

17 www.aok.pte.hu Foglalkozások Előadás, gyakorlat A foglalkozásokat csak azok látogathatják, akik az ETR-ben felvették az adott kurzust - A foglalkozások látogatása kötelező (beleértve az előadásokat is) - A gyakorlatokon, szemináriumokon a létszámellenőrzés kötelező, az eladásokon javasolt. - A hallgatók érdekében a kiscsoportos foglalkozásokon a csoportlétszám maximált – a csoportokba a tantárgyat felvett hallgatókat egyenletesen osztjuk el. A hallgató saját, ETR-es kurzuslistájának ellenőrzése a hallgató felelőssége.

18 www.aok.pte.hu Hiányzások A hiányzások elfogadásának szabályai: - az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott  nem marasztalható el. - akinek hiányzása 15 és 25 % között volt  a tantárgyfelelős kivizsgálja az egyedi esetet  döntését aláírásával vagy annak megtagadásával jelzi. - akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy anélkül)  vizsgára nem bocsátható.

19 www.aok.pte.hu Ismeretek ellenőrzése Gyakorlati jegy: - az évközi teljesítmény és dolgozatok(ZH) alapján - a szorgalmi időszak végén születik a jegy - vizsgára nem kell jelentkezni belőle - csak egy jegyet kap Vizsga: - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Szigorlat: - több témát magába foglaló nagy vizsga - 3 lehetőség, jelentkezni kell rá az ETR-ben Értékemelő vizsga: - amikor egy legalább elégséges jegyet lehet jobbra javítani - minden esetben az utolsó jegy marad érvényben - írásos kérelemre TH jelentkezteti a hallgatót

20 www.aok.pte.hu Vizsgafeltételek Vizsgára csak az mehet, aki a tárgyból megszerezte a félév végi aláírást. Egy tárgyhoz több vizsgaidőpont van rendelve: - A vizsgaidőszak beosztása az eredményes vizsgázás alapja  a vizsgaidőszak elején menjenek el mindenből vizsgázni  a vizsgák nem mindig sikerülnek elsőre - Vannak szóbeli és írásbeli vizsgák. A jelentkezés módjáról és a határidőkről minden vizsgaidőszak előtt hirdetményt teszünk közzé, elolvasható a honlapon. - Vizsgákra feliratkozni: vizsga időpontját megelőző 1 munkanapig, leiratkozás 2 munkanapig! A tárgyhoz rendelt kredit elégséges érdemjegytől jár.

21 www.aok.pte.hu Vizsgafeltételek Kredit csak ötfokozatú érdemjegy alapján adható. - érdemjegyet a tanterv előírása szerint vizsga (szigorlatok, kollokviumok), vagy évközi teljesítmény (félévközi jegy, FJ) alapján adnak. - kötelező tárgy esetén a jegy megállapítása legalább két évközi (írásbeli, vagy szóbeli gyakorlati) számonkérés alapján történik. - a választható tárgyakat félévközi jeggyel értékelik. Az egyes vizsgák jelzése: - vizsga = A vizsga - javítóvizsga = B vizsga - ismétlő javítóvizsga = C vizsga - dékáni vizsga = D vizsga Dékáni méltányossági vizsga a tanulmányok során csak egyszer adható! Vizsgát tenni csak vizsgaidőszakban lehet!

22 www.aok.pte.hu E-Index A hagyományos, papíralapú leckekönyvet felváltja - érdemjegyek a vizsgalapon és az ETR-ben kerülnek rögzítésre - regisztrációs időszakban a kurzusfelvételt, vizsgaidőszakban az ETR-ben rögzített jegyeket ellenőrizni kell!!! - kurzusfelvételi értesítő és eredménylap nyomtatható – kérésre vizsgáztató itt igazolja a megszerzett érdemjegyet - vizsga megkezdése előtt a személyazonosságot személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy egyéb fényképes igazolvánnyal kell igazolni. Az ETR adatbázisába történő bármilyen illetéktelenbejegyzés fegyelmi eljárást von maga után.

23 www.aok.pte.hu Félévkezdéssel kapcsolatos határidők Kötelező kurzus felvétele és leadása: 2014. augusztus 22. 08:00 – augusztus 28. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény felvétele: 2014. augusztus 22. 08:00 – szeptember 5. 24:00 Választható kurzusok és kritériumkövetelmény leadása: 2014. augusztus 22. 08:00 – szeptember 3. 24:00 Kurzust felvenni, kurzusfelvételi időszakban lehet! - csak ETR-en keresztül lehet - csak aktív félévben

24 www.aok.pte.hu Kötelező tárgy utólagos felvétele Kötelező tantárgy utólagos felvételére (beleértve a vizsgakurzusokat is) - a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott eljárási díj megfizetése után - a vizsgaidőpontok nyilvánossá tételéig van lehetőség - a kérvényt az eljárási díj befizetésének igazolásával együtt a Tanulmányi Hivatalban kell leadni

25 www.aok.pte.hu Állami támogatási idő 12+2 államilag finanszírozott félév (ÁOSZ) 10+2 államilag finanszírozott félév (FOSZ, GYOSZ) áll rendelkezésre: - minden aktív félév beleszámít - korábban elhasznált félévek is (korábbi tanulmányok) Ha valaki a maximálisan igénybe vehető támogatási időt túllépi, önköltségesként folytathatja tanulmányait.

26 www.aok.pte.hu Tanulmányi okokból történő elbocsátás FONTOS!!! 2014/2015-ös tanévre felvételt nyert hallgatóknál: - az első két aktív szemeszter végére nem szerez meg 20 kreditet (ebből legalább 15-öt kötelező tantárgyból) - negyedik aktív szemeszterének végére nem szerez meg 40 kreditet (ebből legalább 20-at kötelező tantárgyból) - azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javítóvizsgáinak száma eléri az ötöt a hallgatói jogviszonya megszűnik!

27 www.aok.pte.hu Hallgatói jogviszony megszüntetése FONTOS!!! Megszűnik a hallgatói jogviszony továbbá ha: - egymást követő félévben kettőnél többször passzív  Hallgatót postán felszólítjuk

28 www.aok.pte.hu Tanulmányi okból történő átsorolás Átsorolás önköltséges képzésre: - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem rendelkezik a két félév átlagában a Kar által meghatározott súlyozott tanulmányi átlaggal = 2,00 - az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség 50%-át

29 www.aok.pte.hu Önköltséges képzés Az önköltséges képzésben résztvevők: - költségtérítési szerződés : Központi Tanulmányi Iroda megküldte - 2014. szept. 08. – Befizetési határidő - költségtérítés csökkentést: szociális, tanulmányi és kredit alapon lehet kérni - önköltséges hallgatót a tanulmányi eredménye alapján átsorolhatjuk állami ösztöndíjas képzésre  PÁLYÁZAT első két aktív félév után  el kell érni egy bizonyos tanulmányi eredményt - évente változik, rangsor  aki eléri a határt, az is csak akkor mehet át, ha van megüresedett hely és nincs nála jobb eredményű hallgató

30 www.aok.pte.hu Évfolyamfelelős és csoportvezetők Évfolyamfelelős: a csoportvezetőket fogja össze, és vizsgaidőszakban a tárgyfelelősökkel és oktatókkal egyeztet Csoportvezetők: - csoport ügyeit intézik - tartják a kapcsolatot a TH-val, oktatókkal - néha benézni a TH-ba, hogy van-e tennivaló

31 www.aok.pte.hu Diákigazolvány Diákigazolvány: - október végéig érvényes az előző - Tudásközpont: Központi Tanulmányi Iroda - Okmányiroda: Adategyeztető lap - Modulo: igénylés - KTI: 1400 Ft befizetése + adategyeztető lap leadása - Ezután igényelhető csak az ideiglenes diákigazolvány - Állandó lakcímre érkezik - Matrica átvétele

32 www.aok.pte.hu Hallgatói jogviszony igazolás Jogviszony igazolást csak 2014. szeptember 1-jétől, csak személyesen adhatunk. - fel kell tüntetnünk, hogy mihez kell - pl. diákmunka, állami, önkormányzati támogatás, ösztöndíj, stb. Információt nem adunk ki a hallgatókról, még a szülőknek sem, jogviszony igazolást sem adunk nekik  a hallgatóval van szerződése az egyetemnek

33 www.aok.pte.hu Jelentkezés a Könyvtárba - Modulo beiratkozás után - ÁOK Könyvtár –ra kattintani - Könyvtári beiratkozás űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

34 www.aok.pte.hu HÖK SMS és Levelezőlista - Modulo beiratkozás után - ÁOK HÖK –re kattintani - Jelentkezés HÖK SMS és Levelezőlistára, kari e-mail cím igénylés űrlap kiválasztás, kitöltés, mentés

35 www.aok.pte.hu Ajánlott webfelületek PTE honlap: - Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Térítési és Juttatási Szabályzat (Kötelező ennek ismerete!!!!!) - Felsőoktatási törvény PTE-ÁOK weboldal: - TH oldala: tanrend, órarend, hirdetmények (Kötelező!!!) - Dékáni Utasítások Modulo: - beiratkozás, adatmódosítás Coospace: - félévközi tanulmányok (órai anyagok, tesztek, kérdések, konzultáció) E-mailek, webmailek, kurzusmail, vizsgamail OLVASÁSA NAPONTA!

36 www.aok.pte.hu Tanévnyitó 2014. Szeptember 1. 16:30 Dr. Romhányi György AULA - az évnyitó kötelező! - eskütétel

37 www.aok.pte.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu ORIENTÁCIÓS NAP Hasznos tudnivalók a 2014-ben felvett elsőéveseknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések