Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OTSZ-ről Kiürítés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OTSZ-ről Kiürítés"— Előadás másolata:

1 Az új OTSZ-ről Kiürítés
Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ-ről Kiürítés TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2014. október 2. Hidas Zoltán tű. százados

2 Kiürítés Tartózkodási hely Tartózkodási hely védelme
Átmeneti védett tér Biztonságos tér Ez a fejezet az épületek kiürítésére tartalmaz előírásokat. A speciális épületekre illetve a szabadtéri rendezvények kiürítési előírásait a vonatkozó fejezetek tartalmazzák. Biztonságos tér = épületen kívüli tér (1) A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló rendeltetés esetén a speciálisnak nem minősülő általános iskolák kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapján e rendelet előírja, a menekülésben korlátozott személyek részére a nem menthető személyek kivételével a) a kijárati szinten biztonságos térbe jutást, b) a kijárati szinttől eltérő építményszinten átmeneti védett térbe jutást kell biztosítani. 2

3 Kiürítés érintett személyek
önállóan menekülésre képes személy menekülésben korlátozott személy segítséggel menekülő mozgásképtelen előkészítés nélkül menthető előkészítéssel menthető előkészítéssel sem menthető önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás, menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora – 0-10 éves vagy 65 év feletti –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes, segítséggel menekülő személy: olyan menekülésben korlátozott személy, aki fizikai segítség vagy irányítás mellett vagy a külső korlátozás ellenőrzött feloldása és irányítás mellett képes a menekülésre, mozgásképtelen személy: olyan személy, aki menekülésre nem képes, mentése pedig személyzetet, szükség szerint segédeszközt igényel, előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül végrehajtható, előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre, előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre, 3

4 Átmeneti védett tér - önálló helyiség
- önálló menekülési útvonallal rendelkező tűzszakasz - füstmentes lépcsőház pihenő része tetőfödém Befogadóképesség és elhelyezés Tartózkodási hely védelme Az önálló helyiségként kialakított átmeneti védett teret a) menekülési útvonalat képező közlekedőhöz, füstmentes lépcsőházhoz, füstmentes lépcsőházi előtérhez vagy menekülési felvonó előteréhez kapcsolódóan kell elhelyezni, b) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni, c) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani, d) biztonsági világítással kell ellátni és e) a rendeltetésére utaló biztonsági jellel kell ellátni. Tetőfödém csak akkor lehet védett tér, ha önálló helyiségként nem alakítható ki. Úgy kell méretezni, hogy befogadóképessége megfeleljen az adott építményszinten egyidejűleg tartózkodó, menekülésben korlátozott személyek maximális létszámának. Úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy az oda menekült, menekített személyek biztonságos térbe mentése menekülési útvonalon keresztül végrehajtható legyen. Az előkészítéssel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek tartózkodási helyét a) a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetekkel kell határolni, b) a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani, c) biztonsági világítással kell ellátni és d) úgy kell kialakítani, hogy a rendeltetésszerű működés fenntartása, az ehhez szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen. 4

5 Kiürítés Biztonsági felvonó tűzoltó felvonó: szabvány
menekülési felvonó: tv. szakhatóság írja elő szabvány kidolgozás alatt tűzoltó felvonó követelményei aknaajtó szélesség kerekesszék megfordulásához elégséges tér az ajtó előtt (4) A menekülési felvonó feleljen meg a tűzoltó felvonóra vonatkozó műszaki követelményeknek, az alábbi kiegészítésekkel: a) a felvonó aknaajtajának szabad szélessége legalább 0,9 méter legyen, b) a felvonó aknaajtaja előtt legalább 1,5 x 1,5 méter alapterületű szabad terület legyen, c) a felvonónak legalább azokat az építményszinteket kell kiszolgálnia, amelyek kiürítéséhez figyelembe veszik 5

6 Nyílászárók - A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és ezen helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani - A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét 6

7 az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő és
Menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az esetben biztosítható kulcsdoboz elhelyezésével, ha az ajtón egyetlen zárat helyeznek el, amelynek kulcsát a kulcsdoboz tartalmazza, a kulcsdobozt a menekülő személy számára elérhető helyen, az ajtótól legfeljebb 0,5 m távolságra és biztonsági jellel megjelölve helyezik el, az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő és az adott helyen egyetlen, menekülésre szolgáló ajtó van beépítve 7

8 Beléptető rendszernél biztosítani kell:
a menekülő személy részére a beléptetési ponton az áthaladás késedelem nélküli biztosítását, az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket és használha-tóságukat, a beléptetési ponton a szabaddá váló útvonal szükséges szélességét, átbocsátóképességét, az áthaladást gátló szerkezet menekülést nem akadályozó helyzetbe állását automatikusan vagy állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220 N erőigénnyel. A beléptető rendszerek menekülést nehezítő, gátló kialakítása szükségessé teszi az eddig hiányzó szabályozást. 8

9 Menekülési útvonal függőleges szakasza
lépcsőház épületen kívüli szabadlépcső átriumban elhelyezett és legfeljebb 48 m hosszúságú menekülési útvonalat képező lépcső A lépcső szerkezetét és a lépcső használóit a tűz és kísérőjelenségei, így a láng, hősugárzás, füst ne veszélyeztesse 9

10 Lépcsőházak hő- és füstelvezetéssel rendelkező lépcsőház (<14m)
füstmentes lépcsőházként (>14m és NAK, AK, KK) természetes szellőzésű füstmentes vagy előteres túlnyomásos füstmentes lépcsőház (MK) a) abban az esetben, ha a lépcsőházból kivezető kijárati szint és az attól legtávolabbi, a lépcsőházba vezető bejárati szint között a szintmagasság legfeljebb 14 méter, hő- és füstelvezetéssel rendelkező lépcsőházként, b) az a) ponttól eltérő szintmagasság esetén NAK, AK, KK mértékadó kockázati osztályú épületben, önálló épületrészben füstmentes lépcsőházként, c) MK osztályú kockázati egység menekülési útvonalát képező lépcsőház esetén természetes szellőzésű füstmentes vagy előteres túlnyomásos füstmentes lépcsőházként, d) speciális építményben a XII. fejezet szerint kell kialakítani. 10

11 Íves, húzott karú vagy csigalépcső
a lépcsőn menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő és a lépcső legfeljebb 10 méter menekülésre használt szintkülönbséget hidal át vagy a lépcsőkar menekülésre használható karszélességén belül valamennyi lépcsőfok belépő szélessége lakáson, üdülőegységen belül legalább 0,24 méter, egyéb esetben legalább 0,30 méter 11

12 Kiürítés megfelelősége
útvonalhosszúság számítás kiürítési számítás szimuláció A megengedett legnagyobb útvonalhosszakat a kiürítendő kockázati egység kockázati osztályától függően a 7. melléklet 1. táblázat tartalmazza Számítógépes szimuláció alkalmazása esetén ellenőrizni és igazolni kell, hogy a menekülő személyek a vizsgált épületet, épületrészt a) a kiürítés megengedett időtartamán belül vagy b) a füstterjedés figyelembevételével biztonságosan el tudják-e hagyni 12

13 Köszönöm a figyelmet! Hidas Zoltán tű. százados
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 13


Letölteni ppt "Az új OTSZ-ről Kiürítés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések