Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egész életen át tartó tanulás koncepciója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egész életen át tartó tanulás koncepciója"— Előadás másolata:

1 Az egész életen át tartó tanulás koncepciója
Összeállította: Marton Eszter

2 Értelmezése Korábban: esti, levelező képzések, tanfolyamok, átképzések, továbbképzések rendszere Állam felelőssége Központilag finanszírozott Intézményesített Hagyományos tanár-diák kapcsolat Oktatáson van a hangsúly Ma: megnő az egyén felelőssége saját tanulásában! Tanuláson van a hangsúly Tanulni minden színtéren, minden körülmények között Önálló tanulás, önképzés, önnevelés

3 a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzést helyezi előtérbe
az embert mint munkaerőt tekinti, aki az LLL révén képes megőrizni foglalkoztathatóságát élete végéig Szűkebb értelmezés

4 Az élethosszig tartó tanulásnak nemcsak közösségi céljai vannak
az ember személyes boldogulása mint fő cél jelenik meg Az oktatás 4 alappillére: megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni, megtanulni együttműködni másokkal, megtanulni élni. A tágabb értelmezés: „a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról” Oktatás – Rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó – Magyar UNESCO Bizottság, Bp., 1997.

5 Strukturális Alap öt prioritása (2007-2013)
Az oktatás, képzés esélyteremtő szerepének erősítése. Az oktatás, képzés és a gazdaság kapcsolatainak erősítése. Új kormányzási módszerek, közpolitikai eljárások alkalmazása. Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése. Az oktatás, képzés minőségének javítása.

6 A fejlesztés kulcsterületei
Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban. Széles és gazdag kínálat a szakképzésben, felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban. Folyamatosan bővülő tanulási lehetőségek (IKT, munkahelyi tanulás, informális tanulás). Pályaorientáció, tanácsadás és pályakövetés. Az informális és nem formális tanulás elismerése. Hátrányos helyzetű és munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása (lemorzsolódás megelőzése, esély az LLL-be való bekapcsolódásra). Újfajta tanítási/tanulási kultúra meghonosítása (új pedagógusszerepek, minőségkultúra) A fejlesztés kulcsterületei

7 Kulcskompetenciák (NAT)
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához Kulcskompetenciák (NAT)

8 A munkaerőpiac állandóan változó követelményeinek, új feladatoknak képes legyen az egyén megfelelni.
Problémamegoldó képesség és kreativitás Tanulási és gondolkodási képesség Indoklási és értékelési képesség Kooperációs és kommunikációs képesség Felelősségvállalás képessége Önállóság és teljesítőképesség Kulcsképességek

9 Kulcskompetencia, alapkompetencia (felnőttképzés)
Kiegészítik az alapkészségeket és felkészülésül szolgálnak az egyén számára: Új ismereteket elsajátítása és a saját tudás igazítsa az új igényekhez Saját tudás és készség igazítása a „tanuló szervezetek” igényeihez Alkalmazkodása változó karrierlehetőségekhez, az LLL segítségével legyen képes javítani a saját mobilitásán Kulcskompetencia, alapkompetencia (felnőttképzés)

10 Harangi László (2003): Európai jelentés az egész életen át tartó tanulás minőségéről. In: Felnőttképzés, 1. évf. 1. sz., pp Kőpatakiné M. M. – Mayer J. – Singer P. (2006): Élethosszig tanulni, de hogyan? Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban. In: ÚPSz, október, pp (http://www.ofi.hu/tudastar/kopatakine-meszaros letöltés dátuma: ) Kraiciné Sz. M. (2004): Egész életen át tartó tanulás, felnőttoktatás – kihívások az ezredfordulón. (http://www.tofk.elte.hu/tarstud/filmuvtort_2004/szokoly.htm letöltés dátuma: ) Kraiciné Sz. M. (2004): Felnőttképzési módszertár. Budapest, ÚMK p. 16. Németh Balázs (2008): A lifelong learning paradigma értelmezése. In: Felnőttképzés, 6. évf. 1. sz., pp Óhidy A. (2006a): Az élethosszig tartó tanulás és az iskola. In: Új Pedagógiai Szemle, szeptember, pp (http://www.ofi.hu/tudastar/elethosszig-tarto letöltés dátuma: ) Óhidy A. (2006b): Az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés. In: Új Pedagógiai Szemle, október, pp (http://www.ofi.hu/tudastar/elethosszig-tarto letöltés dátuma: ) Veres Pál (2004): Az egész életen át tartó tanulás magyarországi megvalósítása a magyar felsőoktatásban. In: Felnőttképzés, 2. évf. 1. sz., pp Irodalomjegyzék


Letölteni ppt "Az egész életen át tartó tanulás koncepciója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések