Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egész életen át tartó tanulás koncepciója Összeállította: Marton Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egész életen át tartó tanulás koncepciója Összeállította: Marton Eszter."— Előadás másolata:

1 Az egész életen át tartó tanulás koncepciója Összeállította: Marton Eszter

2 Értelmezése Korábban: esti, levelező képzések, tanfolyamok, átképzések, továbbképzések rendszere ◦Állam felelőssége ◦Központilag finanszírozott ◦Intézményesített ◦Hagyományos tanár-diák kapcsolat ◦Oktatáson van a hangsúly Ma: megnő az egyén felelőssége saját tanulásában! ◦Tanuláson van a hangsúly ◦Tanulni minden színtéren, minden körülmények között ◦Önálló tanulás, önképzés, önnevelés

3 Szűkebb értelmezés a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzést helyezi előtérbe a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzést helyezi előtérbe az embert mint munkaerőt tekinti, aki az LLL révén képes megőrizni foglalkoztathatóságát élete végéig az embert mint munkaerőt tekinti, aki az LLL révén képes megőrizni foglalkoztathatóságát élete végéig

4 A tágabb értelmezés: Az élethosszig tartó tanulásnak nemcsak közösségi céljai vannak az ember személyes boldogulása mint fő cél jelenik meg az ember személyes boldogulása mint fő cél jelenik meg Az oktatás 4 alappillére: megtanulni megismerni, megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni, megtanulni dolgozni, megtanulni együttműködni másokkal, megtanulni együttműködni másokkal, megtanulni élni. megtanulni élni. „a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról” Oktatás – Rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság jelentése. Osiris Kiadó – Magyar UNESCO Bizottság, Bp., 1997.

5 Strukturális Alap öt prioritása (2007-2013) 1. Az oktatás, képzés esélyteremtő szerepének erősítése. 2. Az oktatás, képzés és a gazdaság kapcsolatainak erősítése. 3. Új kormányzási módszerek, közpolitikai eljárások alkalmazása. 4. Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése. 5. Az oktatás, képzés minőségének javítása.

6 A fejlesztés kulcsterületei Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban. Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban. Széles és gazdag kínálat a szakképzésben, felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban. Széles és gazdag kínálat a szakképzésben, felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban. Folyamatosan bővülő tanulási lehetőségek (IKT, munkahelyi tanulás, informális tanulás). Folyamatosan bővülő tanulási lehetőségek (IKT, munkahelyi tanulás, informális tanulás). Pályaorientáció, tanácsadás és pályakövetés. Pályaorientáció, tanácsadás és pályakövetés. Az informális és nem formális tanulás elismerése. Az informális és nem formális tanulás elismerése. Hátrányos helyzetű és munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása (lemorzsolódás megelőzése, esély az LLL-be való bekapcsolódásra). Hátrányos helyzetű és munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása (lemorzsolódás megelőzése, esély az LLL-be való bekapcsolódásra). Újfajta tanítási/tanulási kultúra meghonosítása (új pedagógusszerepek, minőségkultúra) Újfajta tanítási/tanulási kultúra meghonosítása (új pedagógusszerepek, minőségkultúra)

7 Kulcskompetenciák (NAT) Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát ◦a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, ◦aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához

8 Kulcsképességek A munkaerőpiac állandóan változó követelményeinek, új feladatoknak képes legyen az egyén megfelelni. Problémamegoldó képesség és kreativitás Problémamegoldó képesség és kreativitás Tanulási és gondolkodási képesség Tanulási és gondolkodási képesség Indoklási és értékelési képesség Indoklási és értékelési képesség Kooperációs és kommunikációs képesség Kooperációs és kommunikációs képesség Felelősségvállalás képessége Felelősségvállalás képessége Önállóság és teljesítőképesség Önállóság és teljesítőképesség

9 Kulcskompetencia, alapkompetencia (felnőttképzés) Kiegészítik az alapkészségeket és felkészülésül szolgálnak az egyén számára: Új ismereteket elsajátítása és a saját tudás igazítsa az új igényekhez Saját tudás és készség igazítása a „tanuló szervezetek” igényeihez Alkalmazkodása változó karrierlehetőségekhez, az LLL segítségével legyen képes javítani a saját mobilitásán

10 Irodalomjegyzék Harangi László (2003): Európai jelentés az egész életen át tartó tanulás minőségéről. In: Felnőttképzés, 1. évf. 1. sz., pp. 30-32. Kőpatakiné M. M. – Mayer J. – Singer P. (2006): Élethosszig tanulni, de hogyan? Sajátos nevelési igényű tanulók a középfokú iskolákban. In: ÚPSz, 2006. október, pp. 87-113. (http://www.ofi.hu/tudastar/kopatakine-meszaros-090617 letöltés dátuma: 2012-08-26)http://www.ofi.hu/tudastar/kopatakine-meszaros-090617 Kraiciné Sz. M. (2004): Egész életen át tartó tanulás, felnőttoktatás – kihívások az ezredfordulón. (http://www.tofk.elte.hu/tarstud/filmuvtort_2004/szokoly.htm letöltés dátuma: 2012-08-26)http://www.tofk.elte.hu/tarstud/filmuvtort_2004/szokoly.htm Kraiciné Sz. M. (2004): Felnőttképzési módszertár. Budapest, ÚMK p. 16. Németh Balázs (2008): A lifelong learning paradigma értelmezése. In: Felnőttképzés, 6. évf. 1. sz., pp. 1-7. Óhidy A. (2006a): Az élethosszig tartó tanulás és az iskola. In: Új Pedagógiai Szemle, 2006. szeptember, pp. 109-120. (http://www.ofi.hu/tudastar/elethosszig-tarto- 090617-1 letöltés dátuma: 2012-08-26)http://www.ofi.hu/tudastar/elethosszig-tarto- 090617-1 Óhidy A. (2006b): Az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzés. In: Új Pedagógiai Szemle, 2006. október, pp. 114-125. (http://www.ofi.hu/tudastar/elethosszig-tarto- 090617-2 letöltés dátuma: 2012-08-26)http://www.ofi.hu/tudastar/elethosszig-tarto- 090617-2 Veres Pál (2004): Az egész életen át tartó tanulás magyarországi megvalósítása a magyar felsőoktatásban. In: Felnőttképzés, 2. évf. 1. sz., pp. 26-29.


Letölteni ppt "Az egész életen át tartó tanulás koncepciója Összeállította: Marton Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések