Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kooperatív oktatással a befogadás támogatásáért

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kooperatív oktatással a befogadás támogatásáért"— Előadás másolata:

1 Kooperatív oktatással a befogadás támogatásáért
Dr. Schiffer Csilla Kooperatív oktatással a befogadás támogatásáért

2 Külső és belső differenciálás
Külső differenciálás: külön osztályba, iskolába sorolás a tanulói különbségek kezelése érdekében Belső differenciálás: osztálytermen belül, „emberek között és emberi módon” egyedien oldják meg ill. fogadják el a tanulók nehézségeit és problémáit, az osztályterembe bevitt segítségnyújtás mellett.

3 A differenciálás formái
a tananyag tartalma, nehézsége követelmények munkatempó érdeklődés eszközök a feladatmegoldás módja a tanár figyelme, ideje a tanítási lépések részletezettsége a tanulók csoportosítása

4 Kooperatív oktatás A tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a szociális készségek, együttműködési képességek kialakításában. A tanulók együttes munkát végeznek és ugyanúgy felelősek egymás eredményeiért, mint a sajátjukért

5 A kooperatív oktatás előnyei
Az együttműködés tanítása az oktatási folyamatban – az oktatás hatékonyságának növelése Individualizálás előnyös: speciális ismeretek, egyszerű kérdések esetén Versenyeztető tanulás előnyös: gyakorlatot igénylő ismeretek, gyors ellenőrzés esetén Együttműködés előnyös: ismeretek, elvek alkalmazása, komplex fogalmak megértése, probléma megoldása, kreativitás, perspektívák megértése, emberi különbségek elfogadása, előítélet csökkentése, pozitív beállítottság az iskolával, a tanulással szemben, önmagával szemben

6 A kooperatív csoportmunka és a hagyományos csoportmunka különbségei
Kooperatív csoportok Hagyományos tanulócsoportok Pozitív interdependencia (egymást segítő kölcsönös függés) Nincs interdependencia Egyéni beszámoltatás Nincs egyéni beszámoltatás Heterogén csoportösszetétel Homogén Megosztott vezetés Egy kijelölt vezető Megosztott felelősség Egyéni felelősség A feladat támogatása hangsúlyozott Csak a a feladat hangsúlyozott Szociális ismereteket közvetlenül tanítanak A szociális ismereteket feltételezik vagy elhanyagolják A tanár felügyel és beavatkozik A tanár a csoport működését nem kíséri figyelemmel

7 A kooperáció alapelemei
pozitív interdependencia (cél, krízis, feladat, forrás, szerep, jutalom) közvetlen interakció egyéni beszámolási képesség interperszonális és kiscsoportos kézségek csoportélmény

8 A kooperáció feltétele
szabad, független, önállóan döntő egyének -autonóm egyén nélkül nincs közösség! „együtt úszunk vagy együtt süllyedünk” kis létszámú, gyakran heterogén összetételű csoportok a teljesítményhez szükséges információk a csoporttagoktól származik a tanár konzulensként dolgozik pozitív interdependencia a tanulók között előzetes feltételek alapján történő kiértékelés

9 A tanár feladatai - döntéshozatal
célok meghatározása (együttműködési szint, tantárgyi feladat, kooperáció, siker kritériumai) csoportnagyság meghatározása tanulók csoportokba rendezése (véletlenszerű, szimpátia, teljesítményszint, a peremhelyzet megakadályozására) az osztályterem elrendezése (kiscsoport asztaloknál, székeken körben ülve, bútorok nélkül) a feladat megtervezése (eszközök előkészítése, tanulók világosan lássák az elvégzendő munkát, a célt, az alkalmazandó ismereteket, lényeges fogalmakat, alkalmazható eljárásokat, ellenőrizze a tanár előzetesen a feladat megértését) az értékelés módjának megtervezése (kritériumok, egy tanuló beszámolója a csoport munkájáról, egyéni beszámoló egy másik csoportnak) a megkívánt viselkedésformák meghatározása (minden csoporttag fejtse ki hogyan jutott a megoldáshoz, mit tanultak a korábbi feladatokból, ellenőrizze hogy a csoporttagok megértették-e a feladatot, csoporttagokat részvételre buzdítson, ne személyeket hanem gondolatokat javaslatokat kritizáljon)

10 A tanár feladatai – támogatás, értékelés
megfigyelés, beavatkozás: tanulók viselkedésének megfigyelése (célszerű ötletek, érzések, bátorítás közös munkára, feszültségoldás, csoportmunka irányítása) beavatkozás a csoport működésébe (ha: szociális készségek alkalmazása hiányzik) a feladat lezárása (összegzés, példák idézése, válasz a megfogalmazódó kérdésekre, tabló) a folyamat értékelése: a tanulók teljesítménye a csoport működése (mit végzett a csoport, mit csinálna holnap jobban? egyén miben segítette a csoportját? Egy társad mivel segítette a mai munkádat? Mondd el hogy segítségüket nagyra értékeled!)


Letölteni ppt "Kooperatív oktatással a befogadás támogatásáért"

Hasonló előadás


Google Hirdetések