Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Schiffer Csilla. Külső és belső differenciálás  Külső differenciálás: külön osztályba, iskolába sorolás a tanulói különbségek kezelése érdekében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Schiffer Csilla. Külső és belső differenciálás  Külső differenciálás: külön osztályba, iskolába sorolás a tanulói különbségek kezelése érdekében."— Előadás másolata:

1 Dr. Schiffer Csilla

2 Külső és belső differenciálás  Külső differenciálás: külön osztályba, iskolába sorolás a tanulói különbségek kezelése érdekében  Belső differenciálás: osztálytermen belül, „emberek között és emberi módon” egyedien oldják meg ill. fogadják el a tanulók nehézségeit és problémáit, az osztályterembe bevitt segítségnyújtás mellett.

3 A differenciálás formái  a tananyag tartalma, nehézsége  követelmények  munkatempó  érdeklődés  eszközök  a feladatmegoldás módja  a tanár figyelme, ideje  a tanítási lépések részletezettsége  a tanulók csoportosítása

4 Kooperatív oktatás A tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a szociális készségek, együttműködési képességek kialakításában. A tanulók együttes munkát végeznek és ugyanúgy felelősek egymás eredményeiért, mint a sajátjukért

5 A kooperatív oktatás előnyei  Az együttműködés tanítása az oktatási folyamatban – az oktatás hatékonyságának növelése  Individualizálás előnyös: speciális ismeretek, egyszerű kérdések esetén  Versenyeztető tanulás előnyös: gyakorlatot igénylő ismeretek, gyors ellenőrzés esetén  Együttműködés előnyös: ismeretek, elvek alkalmazása, komplex fogalmak megértése, probléma megoldása, kreativitás, perspektívák megértése, emberi különbségek elfogadása, előítélet csökkentése, pozitív beállítottság az iskolával, a tanulással szemben, önmagával szemben

6 A kooperatív csoportmunka és a hagyományos csoportmunka különbségei Kooperatív csoportokHagyományos tanulócsoportok Pozitív interdependencia (egymást segítő kölcsönös függés) Nincs interdependencia Egyéni beszámoltatásNincs egyéni beszámoltatás Heterogén csoportösszetételHomogén Megosztott vezetésEgy kijelölt vezető Megosztott felelősségEgyéni felelősség A feladat támogatása hangsúlyozott Csak a a feladat hangsúlyozott Szociális ismereteket közvetlenül tanítanak A szociális ismereteket feltételezik vagy elhanyagolják A tanár felügyel és beavatkozikA tanár a csoport működését nem kíséri figyelemmel

7 A kooperáció alapelemei  pozitív interdependencia (cél, krízis, feladat, forrás, szerep, jutalom)  közvetlen interakció  egyéni beszámolási képesség  interperszonális és kiscsoportos kézségek  csoportélmény

8 A kooperáció feltétele  szabad, független, önállóan döntő egyének -autonóm egyén nélkül nincs közösség!  „együtt úszunk vagy együtt süllyedünk”  kis létszámú, gyakran heterogén összetételű csoportok  a teljesítményhez szükséges információk a csoporttagoktól származik  a tanár konzulensként dolgozik  pozitív interdependencia a tanulók között  előzetes feltételek alapján történő kiértékelés

9 A tanár feladatai - döntéshozatal  célok meghatározása (együttműködési szint, tantárgyi feladat, kooperáció, siker kritériumai)  csoportnagyság meghatározása  tanulók csoportokba rendezése (véletlenszerű, szimpátia, teljesítményszint, a peremhelyzet megakadályozására)  az osztályterem elrendezése (kiscsoport asztaloknál, székeken körben ülve, bútorok nélkül)  a feladat megtervezése (eszközök előkészítése, tanulók világosan lássák az elvégzendő munkát, a célt, az alkalmazandó ismereteket, lényeges fogalmakat, alkalmazható eljárásokat, ellenőrizze a tanár előzetesen a feladat megértését)  az értékelés módjának megtervezése (kritériumok, egy tanuló beszámolója a csoport munkájáról, egyéni beszámoló egy másik csoportnak)  a megkívánt viselkedésformák meghatározása (minden csoporttag fejtse ki hogyan jutott a megoldáshoz, mit tanultak a korábbi feladatokból, ellenőrizze hogy a csoporttagok megértették-e a feladatot, csoporttagokat részvételre buzdítson, ne személyeket hanem gondolatokat javaslatokat kritizáljon)

10 A tanár feladatai – támogatás, értékelés megfigyelés, beavatkozás:  tanulók viselkedésének megfigyelése (célszerű ötletek, érzések, bátorítás közös munkára, feszültségoldás, csoportmunka irányítása)  beavatkozás a csoport működésébe (ha: szociális készségek alkalmazása hiányzik)  a feladat lezárása (összegzés, példák idézése, válasz a megfogalmazódó kérdésekre, tabló) a folyamat értékelése:  a tanulók teljesítménye  a csoport működése (mit végzett a csoport, mit csinálna holnap jobban? egyén miben segítette a csoportját? Egy társad mivel segítette a mai munkádat? Mondd el hogy segítségüket nagyra értékeled!)


Letölteni ppt "Dr. Schiffer Csilla. Külső és belső differenciálás  Külső differenciálás: külön osztályba, iskolába sorolás a tanulói különbségek kezelése érdekében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések