Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Schlögl Amanda SZTE-JGYPK Társadalmi tanulmányok II. évfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Schlögl Amanda SZTE-JGYPK Társadalmi tanulmányok II. évfolyam"— Előadás másolata:

1 Schlögl Amanda SZTE-JGYPK Társadalmi tanulmányok II. évfolyam
KÖZÉLETI PROTOKOLL Schlögl Amanda SZTE-JGYPK Társadalmi tanulmányok II. évfolyam

2 Tartalomjegyzék Közszereplők protokollhelyzetei: –Megjelenés
–Nyilvánosság előtti beszéd –Sajtótájékoztató –Interjú –Szerződések aláírása –VIP vendég fogadása

3 Közszereplő „az a személy, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt vagy közhatalom gyakorlásával járó tisztségre jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítja vagy alakította.”

4 Megjelenés A politikus öltözete nem csupán önmagáért van
A jelenlét az öltözködéssel hangsúlyozható, kiemelhető, vagy elhalványítható

5 Öltözet Nőknél: Férfiaknál: Testhez álló, egy vagy kétsoros öltöny
Egyszínű vagy anyagában diszkrét mintázott öltöny (fekete) Fűzős bőrcipő Ing, visszafogott mintával Nyakkendő Nőknél: Angol kiskosztüm

6 Férfi öltözet A diplomáciai életben megkülönböztetünk - közönséges, - félünnepélyes és - ünnepélyes alkalmakat.

7

8 Női öltözékek Mindig igyekezzenek megtalálni és megtartani hivatásuk és nőiességük közötti egyensúlyt. Ezt azzal érik el, hogy megjelenésük egyszerre sugároz finom visszafogottságot és meggyőző eleganciát. 1., Ismerniük kell az alkati adottságaikat és ennek megfelelően kell, hogy öltözködjenek. 2., Mindig vegyék figyelembe a színek harmóniáját. 3., Öltözetükkel mindig egyéniségüket fejezzék és hangsúlyozzák ki. 4., Öltözködésükkel igazodjanak az alkalomhoz.

9

10 Közszereplők nyilvános beszéde.
A polgármester, az önkormányzati képviselő, pártpolitikus gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy a nyilvánosság előtt kell beszédet mondania, esetleg meggyőzni a közönséget.  Teszik is ezt közszereplőink anélkül hogy elsajátították volna a beszédmondás alapismereteit.  Egy jó beszédet utólag nem kell helyesbíteni, megmagyarázni. Azt mindenki pontosan és ugyanúgy érti. Az ilyen jó beszéd írásához kétségtelenül tehetség és retorikai ismeretek is szükségesek. Hogy ki a sikeres szónok? Egy francia miniszterelnök, Eduard Herriot fogalmazta meg: „ A sikeres beszélő a hagymapucolás művészetéről úgy  tart előadást, hogy  közben az egész hallgatóság könnyezni kezd.”

11 "A közszereplő nem feltétlenül hivatásos kommunikátor, televíziós személyiség vagy sajtószóvivő, de valamilyen mértékben mégis azzá kell válnia. Alapvető fontosságú, hogy a közszereplő, a nyilatkozat tartalmi, érzelmi-indulati kontrolljának fenntartása mellett, ne legyen unalmas. Meg kell tanulni hírértékű üzenetekben gondolkodni, ezzel segítve az üzenet átjutását a közvetítő közegen, valamint fenn kell tartani a sajtóval kapcsolatos kezdeményező magatartást. Ez azt jelenti, hogy a közszereplőnek a sajtó számára híreket, információkat kell szolgáltatnia, illetve sajtóbeli megkeresések alkalmával elérhetőnek és készségesnek kell mutatkoznia." /Németh Erzsébet: Közszereplés. A modern retorika eszköztára. Osiris Kiadó. Budapest, 1999/.

12 Beszéd a nyilvánosság előtt
A jó beszédet nem kell utólag helyesbíteni Retorika alapismereteinek elsajátítása, gyakorlása „A sikeres beszélő a hagymapucolás művészetéről úgy tart előadást, hogy közben az egész hallgatóság könyezni kezd”/Herriot/

13 A jó szónoklat 10 parancsolata:
Jó ötlet, megfelelő mennyiségű információ változatos stílusban eladva. Pillére:ki, mit, mikor, hol, miért. Másképp kezdődik, mint a szokásos megszólalások Rövid üdvözlés Határozott, bátor, érződjön a szónok személyisége (királyi többest kerülni)

14 Klasszikus 3-as tagolás
Magyar szavak, idegen szavakat ne halmozzuk Alapgondolat többszöri említése Szöveg dinamikus, érthető. Körmondatok ne legyenek. A kézirat csak mankóul szolgáljon

15 10 tanács a jó szónoknak A beszéd legyen eredeti, előadásán érződjön, hogy előadója hisz abban, amit mond A beszéd írott szövegének javítását ne bízzuk másra Beszéljünk tagoltan és érthetően A szónok álljon, vagy üljön kényelmesen Tekintetünk a hallgatókon, „szemkontaktus”

16 Nem kell kiabálni Nem kell a személyes névmás Őrizzük meg hidegvérünket, ha elakadnánk beszéd közben Csak az improvizáljon, akinek kiváló a beszédkészsége Köszönöm a figyelmet elhagyása

17 Szerepléstől való szorongás tünetei
- Bizonytalan járás, csoszogás, reszkető térdek - Zavart kéz és karmozdulatok (lóbálás, vakarózás). - Merev karok. - Eldugott kezek (zsebbe, hát mögé, összekulcsolva). - Remegő kéz - A tekintetek kerülése - Feszült arcizmok (tik, grimasz) - Sápadt vagy kipirult arc - Ajkak gyakori nyalogatása, torok gyakori köszörülése - Izzadás - Elhaló hang, dadogás

18 TESTBESZÉD, GESZTUSOK természetesség, hatásosság
Kerülni a komolytalanságot! A legjobb és legmeggyőzőbb: ha nem túl merev a testtartás, nincsenek szorongásjelzések, nem billeg az ember jobbra-balra v. előre-hátra, de nincsenek túl nagy gesztusok, túl erős mozgás sem. Nem javasolt a paralingvisztika = a mondanivaló illusztrálása a jelentést tükröző mozdulatokkal. Nem javasolt gesztusok még: a 19. Századi gesztusrendszer, az állandó leszögezés. Vannak azonban olyan gesztusok, amik segítik a hallgatót a befogadásban: (bizonyos mennyiségű) apró bólintás + az előadó keresse a hallgatóság tekintetét, fogja át tekintetével az egész termet.

19 Sajtótájékoztató

20 Sajtótájékoztató Csak ha érdemi mondanivalónk van
Szerda vagy csütörtök (hétfő semmiképp) Lapzárta idejének figyelembevétele 10 nappal előbb névre szóló meghívó küldése

21 Szervezési feladatok Technikai forgatókönyvet kell készíteni
Időpontja: délelőtt óra Időtartama: perc Parkoló biztosítása Vendéglátás Tolmács Jelenléti ív

22 Lebonyolítás Esemény előtt negyed órával tájékoztató tábla, vagy személyzet Helység bejáratánál check in table Jelenléti ív aláírása Névjegy gyűjtő serleg Sajtótájékoztatót tartók sajtóval szemben, pódiumon 2,5-3 méter távoltás a sajtó és az előadó közt

23 Cég logója az elnökség mögött
Terítő az asztalra legalább térdig takarjon Az asztalon lévő tárgyak senkit se takarjanak Virágdísz semmilyen politikai jelképet ne hordozzon Az elnökségi asztalra ennivaló ne kerüljön Technikai eszközök ellenőrzése Vendégasztalon: üdítő, víz, tányér, pohár, aprósütemény Levezető elnök

24 Interjú Újságíróra vonatkozó illemszabályok
Körültekintően válasszon interjúalanyt Felkéréskor munkahelyre telefonáljon Bemutatkozás, melyik laptól Időpont kiválasztásakor az interjúalany időbeosztásához alkalmazkodni Helyszínnek ajánlott az alany munkahelye Kérdéseket ne árulja el előre a riporter Alkalomhoz illő öltözet

25 Csak szükséges munkaeszközöket vigye magával
10 perccel a megbeszélt időpont előtt érkezzen Köszönje meg, hogy az alany szánt rá időt Csak akkor üljön le ha hellyel kínálják Köszönés után ne tegye fel egyből az első kérdést Ha rögzíti, azt közölje Az interjú egyenlőtlen párbeszéd Ne dohányozzunk közben

26 Az interjúalanyra vonatkozó illemszabályok:
Legyen őszinte Közölje, hogy ugyanabban a kérdésben más is megkereste A megbeszélt időpontban álljon rendelkezésre A kérdésre válaszoljon Személyiségi jogot, önérzetet,vallást, ízlést ne sértsen Ne vonja vissza elhatározását

27 Sikeres interjú Első alkalommal gyakorolja az interjúadást, ha lehet, vegye videóra. A néző és a riporter az első 10 másodperc alapján alkot véleményt Önről, a nyilatkozóról. Kérdezze meg, mi lesz az első kérdés. De számítson arra is, hogy a riporter nem ezzel fogja kezdeni a beszélgetést. Minden esetre figyeljen a riporter bevezetőjére. Legyen három olyan gondolata, amit biztosan el akar mondani. Legyen barátságos az arckifejezése, mosolyogjon! Ez nagyon hatásos. Csak a riporterre koncentráljon. Csak arra gondoljon, hogy egy személyhez beszél. A Tv interjúhoz felvett ruha illeszkedjék az egyéniségéhez és a program stílusához.

28 Ne vegyen fel: sűrű csíkos vagy kockás ruhát
Ne vegyen fel: sűrű csíkos vagy kockás ruhát! Kerülje a túl világos színeket. Szemüvege legyen mindig tiszta. A hölgyek ne hordjanak csilingelő ékszereket. Az ápolt férfinak, a zoknija érjen bele a nadrág szárába. Legyen kéznél egy pamutzsebkendő. Ideális testtartás: üljön mélyen a székbe. Viselkedése legyen természetes. Kerülje az ideges gesztusokat. Semmi pánik! Ügyeljen beszédének sebességére. Az ideális válasz 30 másodperc. Mindig csak az igazat mondja.    Ne forduljon el a riportertől, ne nézzen a kamerába.                                                 Vigyázzon!  Várja meg míg kikapcsolják a mikrofont.

29 A szerződések aláírása
Egy-egy szerződés, megállapodás mindig két vagy több együttműködő fél által jön létre. Az ilyen dokumentumok aláírását hosszas tárgyalások szokták megelőzni. A szerződés hivatalos, nyilvános aláírása már csak ünnepélyes, protokolláris esemény. Ez nagyobb volumenű szerződéseknél a sajtó jelenlétével zajlik.

30 Parafálás és ratifikálás
Ünnepélyességét a következők hangsúlyozzák és emelik ki: Ünnepi hangulatot sugárzó helyiség, díszítés Ünnepi öltözet Pezsgőkínálás Leggyakrabban két fél Téglalap alakú asztalnál egymás mellett Sajtó velük szemben Szerződés bőrkötésben

31 VIP A Very Important Person (rövidítve VIP) a különleges elbánásban részesítendő vendég(ek)re utaló angol nyelvű kifejezés. A megkülönböztetett bánásmód már a vendég érkezésekor, fogadásakor elkezdődik és végigkíséri a tartózkodását. VIP vendégnek minősülnek az állami protokoll-előírásokban meghatározott személyek, de más fontos megbízatású – például egy vállalat számára jelentős – személyek is, esetleg híres, foglalkozásuknál fogva ismert személyiségek (színészek, énekesek, tudósok).

32 Tervezett program a következők figyelembevételével:
A látogatás jellege Időpontja és tartalma Érkezés, fogadás körülméyei Itt tartózkodás körülményei Szállás, étkezés, közlekedés, biztonság, személyzet, egyeztetett programok, hobbi, publicitás, ajándékozás Elutazás formalitásai

33 források http://elib.kkf.hu/edip/D_11544.pdf

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Schlögl Amanda SZTE-JGYPK Társadalmi tanulmányok II. évfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések