Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetmenedzsment rendszerek Egy esettanulmány elemzése, értékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetmenedzsment rendszerek Egy esettanulmány elemzése, értékelése"— Előadás másolata:

1 Környezetmenedzsment rendszerek Egy esettanulmány elemzése, értékelése
PTE PMMK Környezetmérnöki BSc képzés

2 AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE
Az AUDI HUNGÁRIA KFT. Általános ismertetése Tevékenységi köre Öko-mérlege A környezetvédelmet érintő területeken hozott változtatások ismertetése Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

3 Az előadás anyaga Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft., mint környezetéért felelősséget érző vállalat tudja és vallja, hogy a környezetvédelemnek nem szabad megállnia a vállalat „kapuinál”, eredményes csak akkor lehet, ha hatása tovagyűrűző és áthatja az egész kapcsolódó termelési láncot. A diákhoz itt kellene beszúrni a tanári magyarázatokat.

4 Termelési adatok A korábbi évek eredményeihez képest tovább növelték kibocsátásaikat, mely a gyártott motorok tekintetében közel 12% -al meghaladva a 2005-ös értékeket motorral újabb rekordot ért el. A személygépjármű-gyártás területén is emelkedtek darabszámaik – az új modell gyártásának beindulásával – darabon tetőzött az érték. A korábbi próbaüzem lezárultával 2006-ban elkezdődött a tényleges termelés a Szerszámgyárban, ahol a tavalyi évben a présszerszámok mellett közel személygépjárműhöz készült karosszériaelem.

5 A 2006-os év eredményei A 2006-os év a környezetvédelem területén elsősorban: az új megoldások kereséséről és a meglévő folyamatok optimálásáról szólt. Jelentős eredményeket értek el: a hulladékgazdálkodás, a vízvédelem, valamint az energiahatékonyság területén. Tovább javították környezetmenedzsment-rendszerünk folyamatainak hatékonyságát, még nagyobb hangsúlyt fektettek a munkatársak motiválására, az indirekt környezeti tényezők menedzselésére, valamint társadalmi szerepvállalásuk fokozására.

6 A szervezet bemutatása
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a világ egyik legnagyobb autóipari konszernjének számító Volkswagen AG többségi tulajdonában lévő németországi AUDI AG 100% -os leányvállalataként alapult Magyarországon 1993-ban. Az AUDI AG Európa egyik legrégebbi autóipari vállalata, gyökerei egészen a XIX. század végéig vezethetők vissza (150 év). Számtalan technikai újítás, szabadalom és sportsiker bizonyítja a márka életképességét. Külön kiemelendő a két legrégebbi telephely, a németországi Ingolstadt (Bajorország), illetve Neckarsulm (Baden-Württemberg),valamint a vállalatcsoport motorgyártásáért felelős győri telephely, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Az AUDI AG 2006-ban személygépjárművet (a Lamborghinit is beleértve) és közel 1,9 millió motort gyártott, dolgozói létszáma fő, éves árbevétele pedig 31,1 milliárd euró volt.

7

8

9 A cég jelentősége Legnagyobb árbevételt elérő magyar vállalatok rangsorában elért második helyezését. magyar export közel 10%-ával továbbra is a legnagyobb exportőrnek számít az országban. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. üzleti területek definiálhatóak: személygépjármű-motorok gyártása, gépjármű-összeszerelés, szerszám- és karosszériagyártás.

10

11 Termékpaletta Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. termékei az alábbi fő kategóriákba oszthatók: gépjárműmotorok, személygépjárművek, présipari üzemi eszközök, karosszériaelemek.

12 Környezetmenedzsment rendszer, mint a környezeti teljesítmény javításának záloga
A környezetmenedzsment rendszer törzselemei : az alkalmazott környezetmenedzsment rendszerek típusa, környezetvédelmi politika, a vállalat legfontosabb környezeti tényezői és hatásai, jogi megfelelés.

13 Alkalmazott környezetmenedzsment- rendszerek
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft óta működtet környezetmenedzsment-rendszert a környezeti teljesítmény folyamatos, szisztematikus javítása céljából. A bevezetett és hitelesített 1836/93. számú EGK Rendeleten alapuló EMAS szerinti rendszer (regisztrációs száma HU ) 1999-ben történt első hitelesítését követően 2002-ben került sor a rendszer az Európai Unió megváltoztatott EMAS II Rendelete (761/2001 EC) szerinti újbóli hitelesítésére. 1999-ben történt meg a működtetett rendszernek az ISO 14001:1996 szabvány szerinti tanúsítása is. 2005-ben, akkor már ISO 14001:2004 szerint, mind a két követelményrendszernek megfelelően történik.

14 Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. környezetvédelmi politikája
A társaság az emberek egyéni mobilitásának biztosítását tűzte ki célul. Ezzel párhuzamosan, a gazdasági és technikai szempontok figyelembevétele mellett felelősséget vállal a termékek és a termelési helyszínek környezetbarát jellegének folyamatos javításáért, valamint a természeti erőforrásokkal történő környezetbarát gazdálkodásért. Az AUDI AG biztosítja, hogy a fejlett technológiák világszerte hozzáférhetővé váljanak, és lehetővé teszi alkalmazásukat az egész termelési folyamat során. Minden egyes telephelyén partner a társadalom és a politika számára, s így hosszú távon hozzájárul a pozitív szociális és ökológiai fejlődéshez.

15 Irányelvek Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. olyan nagy értékű motorokat és autókat gyárt, amelyek a vásárlók igényeinek a környezeti terhelés, a gazdaságosság, a biztonság, a minőség és a komfort szempontjából is egyaránt megfelelnek. 2. A kutatás és a fejlesztés az AUDI környezetvédelmi politikájának a része. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. termékei számára ökológiailag hatékony folyamatokat fejleszt ki, így fokozza a nemzetközi versenyképességet. 3. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. kifejezett célja, hogy a környezetre gyakorolt káros hatásokat összes tevékenységi területén felmérje és megelőzze. Ennek értelmében a környezetvédelmi előírások betartása magától értetődik.

16 Irányelvek (folytatás1)
4. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. környezetmenedzsmentje – a beszállító vállalatokkal, szolgáltatókkal, kereskedelmi partnerekkel és ártalmatlanító vállalatokkal együtt – biztosítja az autók és a gyártási telephelyek környezetbarát jellegének folyamatos javítását. 5. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. Ügyvezetése felelős a környezetvédelmi politika alapelveinek betartásáért, valamint a környezetmenedzsment- rendszer működőképességéért. Alkalmasság és célszerűség szempontjából rendszeresen felülvizsgálják a környezetmenedzsment-rendszert, a környezetvédelmi politikát, és szükség esetén aktualizálják azokat. 6. A vásárlókkal, a kereskedőkkel és a nyilvánossággal folytatott nyílt és világos párbeszéd az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. számára magától értetődő. A politikával és a hatóságokkal bizalmas együttműködést folytat, ez magában foglalja a vészhelyzetek megelőzését és elhárítását.

17 Irányelvek (folytatás2)
7. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. összes munkatársát környezetvédelmi funkciójuknak megfelelően tájékoztatja, képzi és motiválja, így elősegíti a környezettel szembeni felelősségtudatuk kialakulását. A munkatársak elkötelezettek eme irányelvek mellett. 8. E környezetvédelmi politika kötelező érvényű az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. számára, kiegészítve és konkretizálva a telephelyre jellemző fő környezetvédelmi irányvonalak megfogalmazásával.

18 Környezeti tényezők – környezeti hatások
Az elemzéshez használt módszerek alapvetően két csoportra oszthatók fel:  a normál üzemmenet során felmerülő környezeti tényezők, hatások analízisére a tudományos alapokon nyugvó BUWAL-rendszert,  a normáltól eltérő üzemállapot és vészhelyzeti üzem kapcsán előálló tényező – hatás párok analízisére pedig egy FMEA-módszer kerül alkalmazásra.

19 Környezeti tényezők – hatások normál üzemmenet esetén
Lehetőséget nyújt a vállalat fizikai környezeti teljesítményére vonatkozó információk aggregálására és azoknak adott környezeti elem degradálódásához való hozzájárulásának elemzésére (ökopont-értékek). Ily módon lehetőség nyílik azt elemezni, hogy a vállalat mely környezeti elemek terheléséhez járul hozzá a leginkább, az milyen súlyú és milyen arányú a többi elem terheléséhez képest. Ugyanezen összefüggés felhasználásával lehetőség nyílik a környezeti tényezők és hatások közötti prioritási sorrend felállítására. További előny, hogy több év adatsorait összevetve lehetőség nyílik annak elemzésére, hogy a bevezetett környezetvédelmi intézkedések:  megváltoztatták-e az egyes környezeti elemek terhelésének egymáshoz viszonyított arányát (sikerült-e a problémás területeken javulást elérni),  összértékben és fajlagosan javult-e a vállalat környezeti teljesítménye.

20 A változás tendenciája a termelési volumen növekedésének köszönhető.
MÖP=Mega-Ökopont = Ökopont A változás tendenciája a termelési volumen növekedésének köszönhető. A működés hatékonyságának megítéléséhez sokkal pontosabb képet nyújtanak a specifikus (legyártott darabszámra vonatkoztatott) ökopont-értékek. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy – bár a termelés növekedése következtében az összérték emelkedett – a termelési folyamatok egyre hatékonyabbá és kevésbé környezetterhelővé váltak.

21 A legfontosabb környezeti hatások a 2006-os évben:
1. energiafelhasználás, 2. szállítási igények, 3. hulladékkeletkezés.

22 A környezetvédelmi intézkedések hatékonysága
Az értékek összehasonlításából látható, hogy a legérintettebb környezeti kategória (energia) esetében javulás tapasztalható (~2%), mely bizonyítja az energiatakarékossági intézkedések környezeti teljesítményt javító hatását. Az energiafelhasználás jelentős súlya a környezeti hatások között egyértelműen a lekötött villamos-energiaigény következtében az erőművek oldalán fellépő terheléseknek köszönhető. A közlekedési szektor kismértékű (~1%) hangsúlynövekedése a megnövekedett közúti szállítmányozásnak köszönhető. A közlekedés oldali hatások mértéke a lekötött szállítási teljesítményből, a munkatársak szolgálati útjaiból és a munkába járás hatásaiból tevődik össze.

23 Indirekt hatások Gyakorta ezen hatások súlya a többszöröse a direkt hatásokénak. Az AUDI HUNGARIA legfontosabb indirekt környezeti aspektusai a következők:  a lekötött villamosenergia-igény következtében erőműi oldalon fellépő terhelések,  a lekötött szállítási teljesítmény következtében fellépő terhelések,  a munkatársak munkába járásának következtében fellépő emissziók,  a beszállítók környezetvédelmi teljesítménye.

24

25 Újdonságok a környezetmenedzsment rendszer működésében 2006-ban
A 2006-os év a folyamatos optimalizációról szólt az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. környezetmenedzsment- rendszerének esetében. A javítási törekvések felölelték: a környezetmenedzsment-rendszer működését, folyamatait, a külső és belső kommunikációt, továbbá a rendszer működésének technikai oldalát. A 2006-os év egyik legfontosabb eseménye a környezetmenedzsment- rendszer terén – a hároméves validálási ciklus elteltével – a rendszer sikeres újbóli hitelesítése / tanúsítása. A sikeres hitelesítést követően lehetőség nyílt az EMAS-rendszer szerinti regisztráció meghosszabbítására is.

26 Átalakították belső auditjaik rendszerét, illetve az auditok tematikáját
A korábbi évek tendenciájának megfelelően tovább erősítették a működő menedzsmentrendszerek közötti szinergiákat kihasználó eljárásokat. Átdolgozásra került továbbá a környezetvédelmi auditok rendszere, lefolytatása is. Az eddigi eljárást két részre bontották: egy dokumentum-audit (célja a területeken szóba jöhető környezetvédelmi dokumentációk, illetve a terület környezetvédelmi célrendszerének áttekintése) és egy technikai audit (területi bejárás, a környezetmenedzsment-rendszer gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése) is a része.

27 Külső környezetvédelmi kommunikáció
A külső környezetvédelmi kommunikációjuk elismeréseként a 2005-ös évre vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatuk elnyerte a Deloitte Magyarország Zrt. gondozásában, immáron több éve kiírt Közép-Európai Környezeti Jelentés díjat, közismertebb nevén a Zöld- Béka díjat. A 2005-ös környezetvédelmi nyilatkozatukkal az előző év után immár másodszor elnyerték az Európai Bizottság EMAS-hitelesített vállalatok számára kiírt tagországi díját Vállalatuk a Magyarországon 2005-ben 30 legnagyobb árbevételt elérő céget vizsgáló CSR-felmérésben 5. helyezést ért el, Tevékenységük alapján oktatási Jegyzet készítésére került sor.

28 A menedzsmentrendszer gyakorlati intézkedéseinek optimálása
Optimalizációs és a javítási lehetőségek feltérképezése. Az Üzemi Tűzoltóság 3 új, nagy teljesítményű szivattyút vásárolt. Szennyvíz- és csapadékvíz csatornahálózat digitális felmérése megtörtént

29 A termelési technológiák környezetbarátabbá tétele
Az egyutas csomagolóanyagok többutas csomagolóanyagokkal történő kiváltása („Csomagolás-optimalizáció” projekt) 2006-ban 11 különböző csomagolóanyag kiváltása beszerzési oldalról 1,2 millió euró megtakarítását jelentette. gazdasági haszonként jelentkezik a „megtakarított” csomagolóanyag-hulladék hasznosítási költségeinek elmaradása is. A motorkomponensek mechanikus megmunkálása során az egyes megmunkálási folyamatok és megmunkáló központok esetében bevezetett minimál-kenési eljárás,

30 Környezetvédelem a számok tükrében Input – Output mérleg (input oldal)

31 Környezetvédelem a számok tükrében Input – Output mérleg (output oldal)

32 Input oldal A termelési volumen permanens emelkedése és a személygépjármű-gyártás közel megduplázódása a környezetileg releváns mérőszámok mérsékelt emelkedése mellett ment végbe. Csökkenés tapasztalható számos mérőszám esetében. Ezek a következők: emulziós olaj (65,25 %) emulziók élettartam-hosszabbítása, illetve a minimál-kenési eljárás, motorolaj, glikol (0,52%) hidegtesztes motorjáratás gőz- és forróvíz-felhasználás (12,87%) Output oldalról a légnemű emissziók esetében tapasztalható jelentősebb mértékű kibocsátás csökkenés.

33 Output oldal A CO (49,54%), az Izo-paraffin CH-ek (77,39%) a melegtesztet felváltó hidegteszt alumínium és alumínium–acél keverék mennyiségének emelkedése és az öntvény – acél-öntvény mennyiségének csökkenése egymással összefüggő folyamat. Kenőolajok növekedése (33,66%), hidraulika- és valamint az üzemanyag felhasználása (18,79%). ragasztó mennyiségének emelkedése (634,01%) földgáz mennyiségének emelkedése (5,1%) - vezérműtengelyek edzése villamos energia mennyiségének növekedési üteme (2,75%) - elmaradt a termelés bővülésének ütemétől. Az NOx- (65,58%), illetve poremissziók (37,68%) - növekedése termelés növekedése, az egyre inkább teret nyerő száraz megmunkálási technológiák, a szilárd port emittáló pontforrások számának emelkedése, illetve az emissziós mérések következtében kapott pontosabb adatok állnak. Gyártott darab- szám növe- kedés

34 Energia Felülvizsgálatra került a kapcsolószekrények hűtési rendszere.
a gyártósorokon található berendezések átszerelése (egyedi áramtalanítás), energia-megtakarítási program folytatódása a sűrített levegő rendszer folyamatos ellenőrzése energiafelelősök kinevezés- gyakorlat hatékonyságának növelése alacsony energiaigényű berendezések termelésbe állítására. saját építésű és tulajdonú 120 kV-os alállomás

35 Szállítás és logisztika
vasúti szállítás részaránya (57%) „Tiszta Tér Koncepció” A vállalat telephelyére csak kifogástalan gépjárművek hajthatnak be.

36 Hulladékgazdálkodás Előmosók vizét már az emulzióba vezetik vissza,
olajleválasztó berendezés üzembe helyezése, támogatták a hulladékgazdálkodási szolgáltatójukat egy shredder beszerzésében (darálás), acélforgácsok és köszörűiszapok egy brikettálógép segítségével brikettálásra kerülnek, alumínium- és alumíniumacél forgácsokat külön értékesítik, gumihulladék tekintetében koordináló szervezethez csatlakoztak, hulladékutak és átvevők auditálása.

37

38

39 Levegőtisztaság-védelem
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. esetében a legfontosabb légnemű emissziók az alábbi folyamatokból keletkeznek:  motorgyártási technológiából származó emissziók (olaj- és emulziógőz, szilárd, nem toxikus por),  motorok próbajáratásából származó emissziók (NOx, CO, CO2),  lekötött szállítási teljesítményből és szolgálati utakból származó kipufogógáz-emissziók,  lekötött villamos energiából, erőművi oldalról származó emissziók (indirekt hatás).

40 Levegőtisztaság-védelem (folytatás1)
Hidegjáratás (nincs emisszió), BAT berendezése, levegőterheléssel kapcsolatos adatok bevallása a hatóság irányába számítógépes úton történik. CO emisszió megfeleződött

41 A poremissziók 37,26%-os emelkedése - a száraz megmunkálási technológiák térnyerése miatt

42 Vízminőség-védelem egy 160 méter és egy 300 méter talpmélységű ikerkút kivitelezése, átvizsgálásra és optimalizálásra került a vízmennyiség mérésének rendszere. digitálisan felmérésre került a vállalat szennyvíz- és csapadékvíz-hálózata. szennyvizek esetében az engedélyben lerögzített komponenskörön felül mérik a BOI, a Zn, illetve az NH3 értékeinek alakulását

43 Zajterhelés

44 Környezetvédelem a költségek tükrében
A beruházási költségek közel 1,3 millió eurót tettek ki. A működési költségek értéke megközelítette a 4,9 millió eurót. A hulladékgazdálkodási szektor bevétele közel 11,5 millió euró. Nyereség Az üzemi környezetvédelem nyeresége közel 6,6 millió eurót tett ki.

45 AZ ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. az egyik legsikeresebbnek mondható cég Magyarországon. Emellett a vállalat menedzsmentje környezettudatosan irányítja a céget. Kiépítette az EMAS I-t, majd az EMAS II-t. Emellett bevezette az ISO :1996-os rendszert, illetve az ISO 14001:2004-es rendszert is.

46 AZ ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
Ismertesse mely hulladékgazdálkodási tevékenységeit javította az AUDI HUNGÁRIA KFT.! Fejtse ki, hogyan valósítja meg az AUDI HUNGÁRIA KFT. a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatokat! Ismertesse az input-output mérleg elemeit, összeállítását!

47 Az előadás felhasznált forrásai
Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat 2006 – Audi Hungária Kft. A források citációs formája: Szerző (évszám): publikáció címe. megjelenés helye. Kiadó. Evf. Szam. Oldalszám Honlapok URL címe

48 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME: SZÁMONKÉRÉS!!!
Több összefüggő előadás vagy gyakorlat esetében az egymásra épülést itt lehet megadni. Itt kell megadni ha a következő előadás vagy gyakorlat megértéséhez milyen más tárgyak ismeretére van szükség.


Letölteni ppt "Környezetmenedzsment rendszerek Egy esettanulmány elemzése, értékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések