Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzés a gazdaság szolgálatában TÁMOP lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzés a gazdaság szolgálatában TÁMOP lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Szakképzés a gazdaság szolgálatában TÁMOP 2.2.1 - lehetőségek
Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes Tokaj 1 1

2 Tartalom A fejlesztés előzményei Korábbi fejlesztések, szakmai anyagok
A TÁMOP / alprojektjeinek célja Indikátorok Eredmények 2

3 Közös nyelv kialakítása a fejlesztéshez
Európai képességek, kompetenciák és foglalkozások egységes osztályozási rendszere (ESCO) Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) Magyar Országos Képzési Jegyzék (OKJ) Nemzeti Képesítési Keretrendszer 3

4 Előző fejlesztések, szakmai anyagok
HEFOP „A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése. Új szakképzési szerkezet” HEFOP „Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása” SZFP (Szakiskolai Fejlesztési Program) Korábbi szakképzési és felnőttképzési kutatások, elemzések Korábbi fejlesztési anyagok és tapasztalatok Korábbi szakmai hazai és nemzetközi projektek 4

5 ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
5 5

6 Alprojektek Pályakövetés rendszere Minőségbiztosítás
Vizsgarendszer fejlesztése Tananyagfejlesztés Mérés-értékelés Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése A munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése Képzési kereslet növelése 6

7 1. alprojekt: Pályakövetés rendszere
Célok A szak- és felnőttképzés, valamint a felsőoktatás teljes vertikumára vonatkozóan, országosan egységes elvek alapján kerüljön kidolgozásra és bevezetésre egy teljes körű szakképzési pályakövetési rendszer. Kötelező indikátorok Output indikátor: adatbázisra épülő honlap Eredmény indikátor: fő 7

8 1. alprojekt eredményei Alternatívák a PKR informatikai rendszer jogi szabályozására. Automatikus elemző rendszer ad információt: 1050 munkáltatói megkérdezésen alapuló tanulmány. Megfelelt, vagy nem Régiónkénti fókuszcsoportok (16-16 fő) munkaadó-munkavállaló, (szakképzés hasznosulás, munkaadói elvárás) minősítő rendszer kialakításának értékeléséhez. A rendszerben jelenleg es vizsgázó adata szerepel 8

9 9

10 2. alprojekt: Minőségbiztosítás
Célok Egységes minőségirányítási keretrendszer (modell, módszertan, szoftver- és adatbázis) létrehozása, mely: a szak- és felnőttképzést folytató intézmények ön- és külső értékelését is magában foglalja, az európai minőségbiztosítási keretrendszerhez illeszkedik, Kötelező indikátorok 1000 szak- és felnőttképzést folytató intézmény felkészítése. Az intézmények 95%-a használja a kifejlesztett minőségirányítási rendszert. 10

11 2. alprojekt eredményei A felkészítés keretében közös gondolkodás a projekt vázát adó 60 mentor között (hazai tapasztalatok, EQARF, gyakorlati bevezethetőség, külső értékelés). Módszertani kézikönyv az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetéséhez (összehasonlíthatóságot biztosító egységes kötelező kulcsindikátor rendszer, célokhoz kapcsolt ajánlott kulcsindikátorok, szabadon választott indikátorok). NSZFI adatrendszereiből (VNY, OSAP) és az oktatási statisztikából (KIR-STAT) kerül feltöltésre. Minőségbiztosítási hálózat kialakítása: - 2 fő fejlesztő szakértő, 60 fő mentor, szak- és felnőttképző intézmény. Közös platform az iskolai oktatásra és a felnőttképzésre az összehasonlíthatóság céljából. 11

12

13 3. alprojekt: Vizsgarendszer fejlesztése
Célok A vizsgaellenőrzési rendszer létrehozása, amely kiterjed - a vizsgaszervezési tevékenységre, - vizsgahely akkreditációra, - egy-egy szakmai vizsga előkészítésének és lebonyolításának ellenőrzésére. A bemeneti kompetenciák mérési, értékelési módszertanának, eszközrendszerének kialakítása. Kötelező indikátorok Feltöltött szakmai vizsgaellenőrzési adatbázis (VER) Felkészítésben résztvevő szakmai vizsgaellenőrök: 33 fő Bemeneti kompetenciákhoz kifejlesztett mérési eszközök: 240 db 13

14 3. alprojekt eredményei 2000 modulhoz kapcsolódó helyszín-akkreditációs követelmény- és dokumentumrendszer kidolgozása. Vizsgák minőségbiztosítási módszertanának kidolgozása. A Vizsgaellenőrzési kézikönyv kidolgozása. - Vizsgaellenőrzés módszertanának kidolgozása. - Vizsgahelyszín akkreditáció szempontrendszere . munkaköri tevékenységekhez, a gazdasághoz - Hatósági és szakmai ellenőrzések szempontjai. Útmutató készítése a vizsgaellenőrzések lebonyolításához. A bemeneti kompetencia mérő eszközcsomag összeállítása. 14

15

16 4. alprojekt: Tananyagfejlesztés
Célok A korábban megkezdett fejlesztést folytatva és annak eredményeire alapozva készüljenek tanulást-tanítást segítő tananyagok. Kötelező indikátorok 3000 darab, az alap-, páros és páros-többes modulokhoz kifejlesztett tartalomelem. Az összes tartalomelem 1%-ának kipróbálása TISZK-ekben. 16

17 4. alprojekt eredményei Tananyagbank (SzTTR) létrehozása, feltöltése, frissítése. Kompetencia elvű tananyagfejlesztő szakértői bázis kialakítása. Tartalomelemek különböző variációinak elkészítése (SNI, 30-as szint, 50-es szint stb.) a kipróbálásban résztvevők továbbképzése is. Gazdaságban élő problémák, a tevékenység gyakorlása. A tartalomelemek kipróbálása egyben Tartalomelem struktúrák (a struktúrákban megtekinthetők tartalomelemenként is a kompetencia-leírások), meglévő tankönyvi tartalmak összevetései. A tartalomfejlesztő szakértőink közel 400 követelménymodul esetében jelezték SZVK-ra vonatkozó módosítási javaslataikat. 17

18 18

19 5. alprojekt: Mérés-értékelés
Célok: javuljon a munkaerő alkalmazkodó-képessége, munkába állásának lehetősége, a képzés kibocsátása rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, feladatbankba szervezett, a tanulói teljesítmény mérését és a felkészülést is segítő, az új OKJ szerinti kompetenciáknak megfelelő mérési-értékelési eszközök készítése. Kötelező indikátorok: 2000 darab kompetencialeírás készítése Az elkészített mintafeladatok 10%-ának kipróbálása TISZK-ekben. 19

20 5. alprojekt eredményei 2000 követelménymodul kompetencia leírása: részletes feladatleírás, tulajdonságkompetenciák kifejtése, azaz kompetencia leírások elkészítése. A fejlesztésbe bevont követelménymodul belső arányainak meghatározása, a feladat- és tulajdonságkompetenciák leképezése a vizsgafolyamatra. Feladatbank adatbázis és szoftver létrehozása, feltöltése mérés-értékelési eszközökkel, gyakorló feladatsorok generálása, kipróbálás. Módszertani anyagok a szóbeli és gyakorlati vizsgafeladatok készítéséhez. Speciális feladatok, módszertani anyag készítése a fogyatékkal élők számára. 20

21 21

22 6. alprojekt eredményei A munkahelyi tapasztalatszerzés továbbképzési rendszer struktúrája és működési leírásának kialakítása. Módszertani kézikönyv a szakmai oktatók munkahelyi tapasztalatszerzési továbbképzésének szervezésére és bonyolítására. Szakmai oktatók(81 fő) külső munkahelyi tapasztalatszerzése és gyakorlati szakmai ismereteinek bővítése továbbképzési rendszer kidolgozása. Zárófeladatok (módszertani ajánlások, oktatási segédanyagok). A gyakorlati továbbképzés által szerzett tapasztalatok, amelyek beépülnek a napi munkájukba. Javaslatok fenntarthatóságra. 22

23 6. alprojekt: Szakmai tanárok, oktatók, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése
Célok A szakmai elméleti és gyakorlati oktatók számára a továbbképzési rendszerbe illeszthető munkahelyi körülmények között végezhető tapasztalatszerzés rendszerének kiépítése. Kötelező indikátorok 81 fő munkahelyi tapasztalatszerzésben részt vett szakmai oktató. 23

24 7. alprojekt: Szakmai tanárok, szakoktatók idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése
Célok A szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók nyelvismeretének fejlesztése - háromhetes hazai - háromhetes külföldi nyelvtanfolyam keretében Szakmai nyelvi tananyagsegédletek létrehozása Kötelező indikátorok 132 fő idegen nyelvi alapismeretekkel rendelkező szakmai tanár, oktató és szakoktató szakmai idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. 24

25 7. alprojekt eredményei Külföldi partnerkapcsolatok kialakítása
(Egyesült Királyság, Írország, Németország) Pilot tanfolyamok (gépészet, faipar, idegenforgalom, vendéglátás, informatika, építészet, kereskedelem, marketing, művészetek). Szakmai idegen nyelvi tananyagsegédletek Módszertani anyagok 25

26 8. alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése
Célok A tanulószerződéses munkahelyi gyakorlati képzés modernizációja. Innovatív tananyagok, eszközök, módszerek a munkahelyi gyakorlati oktatók és a tanulók személyes és szakmai kompetenciáinak javításához. A munkahelyi gyakorlati képzés új formáinak azonosítása. Kiterjesztési koncepció megalkotása a fentiek gyakorlati alkalmazására. A tanulószerződések számának növelése. 26

27 8. Alprojekt: Munkahelyi gyakorlati képzés ösztönzése
Kötelező indikátorok 200 fő képzésben részesített – gazdálkodó szervezetnél munkahelyi gyakorlati képzéssel foglalkozó – szakember. A tanuló és hallgatói szerződések folyamatos bővülése, előirányozva azok 10%-os bővülését 2013-ra a év adataihoz, mint bázisadathoz képest. 27

28 8. alprojekt eredményei Továbbképzési program és tananyag a munkahelyi gyakorlati oktató szakemberek képzéséhez. Esettanulmányok a munkahelyi gyakorlatok nyomonkövetéséről. Támogatott pályakezdés „gyakornoki év” koncepcióhoz irányítási, jogszabály módosítási, finanszírozási javaslatok. Oktatástervezési és oktatásszervezési módszertani útmutató a gyakorlati képzéshez. Oktatásszervezési példatár 8 szakmához. Jó gyakorlatok, külföldi példák. 28

29 9. alprojekt: Képzési kereslet növelése
Elsődleges cél a széleskörű tájékoztatás. Lokális szinten a szakmaiság hangsúlyozása, globális szinten populárisabb eszközökkel történő szemléletformálás. Kötelező indikátor: A projekt végére a honlap látogatottsága eléri a főt. 29

30 9. alprojekt eredményei Weblap és webfórum létrehozása, működtetése:
egyedi látogatás a honlapon ( – tartalomelemek link) információs hírlevelek kiküldése Disszeminációs hálózat - 27 fő disszeminátor Részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon, versenyeken Módszertani filmsorozat On-line játék a hiányszakmák népszerűsítésére a éves korosztály számára „Szakmák színháza” című produkcióval kötött együttműködés alapján összesen 8, a hiányszakmákra vonatkozó pályaorientációs előadás. (Jordán Tamás: Szombathelyi Színház előadása). A pedagógusok munkájában közvetlenül használható eredmény: Szakmaválasztáshoz, pályaválasztáshoz, pályaorientációhoz pályaválasztási és beiskolázási kiadvány szülőknek és tanulóknak. 30

31 Kiadványok 31

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Modláné Görgényi Ildikó


Letölteni ppt "Szakképzés a gazdaság szolgálatában TÁMOP lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések