Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.5.6/08 A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.5.6/08 A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.5.6/08 A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával

2 TÁMOP-5.5.6/08 Üdvözöljük!

3 Pályázat benyújtása – 2008. augusztus 25-től szeptember 25-ig
Pályázati menetrend Pályázat benyújtása – augusztus 25-től szeptember 25-ig Formai ellenőrzés a befogadási feltételek alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül egyszeri formai hiánypótlás lehetséges 15 napos határidővel Ha megfelel, akkor befogadó levél a benyújtási határidőtől (hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől) számított 15 napon belül

4 Pályázati menetrend Értékelés a benyújtási határidőtől számított 75 napon belül Értesítés a támogatásról vagy elutasításról szóló döntésről Támogatási szerződés megkötése a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 nap Támogatási szerződés

5 Előleg és köztes kifizetés
Támogatási szerződés megkötése Előleg igénylése: támogatási szerződés + 3 hónap (az első fizetési kérelem benyújtását megelőzően) összege: max. a támogatási összeg 25%-a (előlegfizetési kérelem mellett) jóváhagyása: a dokumentáció beérkezésétől számított 60 nap kötelezettség: előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül fizetési kérelem

6 Megvalósítási időszak
Megvalósítás és monitoring Fizetési kérelem Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) bármikor, amennyiben az abban igényelt támogatás eléri a megítélt összes támogatás 10%-át (köztes kifizetés-75%) a szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta a pályázati útmutatóban meghatározott Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátumban

7 Kiválasztási kritériumok
A kiválasztás során használt kritériumok fő kategóriái: Befogadási alapkritériumok Jogosultsági kritériumok Tartalmi értékelési kritériumok

8 Változások A pályázati dokumentáció megjelenése óta módosult a 16/2006 (XII.28) Kormányrendelet. Az értékelési szempontok közül (6.§) a benyújtási, jogosultsági és teljességi kritériumok összevontan befogadási kritériumokként nevesítettek. A rendelet szerint alábbi esetekben hiánypótlás nem lehetséges: a) a pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be, b) a pályázati útmutató előírása esetén a hivatkozott kitöltő programmal készített projekt adatlap az elektronikus formában benyújtásra került, c) a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra, d) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást, e) a papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került Mit jelent ez a konstrukciót tekintve? Módosul a dokumentáció? Miért nem?

9 Benyújtási kritériumok
Megjegyzés a szemponthoz Szempontok 1. A pályázat postai úton érkezett. A pályázatot személyesen leadni nem lehet! ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budapest, Postafiók 818. 2. A pályázat lezárt, sértetlen csomagolásban érkezett.   Zárt borítékban. 3. A csomagoláson feltüntették a pályázati kiírás pontos hivatkozási számát és a Pályázó nevét, címét. TÁMOP-5.5.3/08/01, TÁMOP-5.5.3/08/02 4. A pályázat az előírt példányszámban (1 eredeti+1 másolat + CD lemez) került benyújtásra. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

10 Benyújtási kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 5. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. A projekt adatlapot és az adatlap végén szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírták. 6. A pályázat egyes példányai elkülönítetten összefűzve vagy kötve kerültek benyújtásra. A pályázat legyen egyben lefűzve, az egyes mellékletek egymástól elkülönítve szerepeljenek benne. 7. A Pályázó az útmutatóban meghatározott határidőn belül nyújtotta be a pályázatát. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

11 Benyújtási kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 8. A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatta a Pályázó. A kitöltő programra vonatkozik.

12 Teljességi kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 1. Az adatlap minden kötelezően Kitöltendő része (értékelésre alkalmas) értelmezhető módon van kitöltve és az adatlap egyes pontjaiban jelölt igényelt támogatás megegyezik a költségvetésben igényelt támogatással. Értelemszerűen nem elegendő „csak” kitölteni, az adatoknak értelmezhetőnek kell lenniük az adott résznek megfelelően, ill. az adatlap 2.5., 2.6., és pontokban az igényelt támogatás egyezzen meg a költségvetésben (Excel) jelölt végösszeggel és igényelt támogatással. 2. A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával. Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt projekt adatlap tekintendő hitelesnek, és a Pályázó kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről.

13 Teljességi kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 3. A pályázatot magyar nyelven, az előírt projekt adatlapon nyújtották be. Kitöltő program használata. 4. A projekt adatlapot és az adatlap végén szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláírták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 5. Az elektronikus adathordozó (CD) olvasható, minden kötelezően benyújtandó melléklet szerepel rajta

14 Teljességi kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 6. A Pályázó az alábbi kötelezően benyújtandó dokumentumokat, mellékleteket csatolta és azok tartalma a szakmai vizsgálatra megfelelő: Projektmenedzsment és szakmai megvalósítók önéletrajza. A projekt részletes költségvetése (a pályázat részét képezi) Közzétételi kérelem. Ha az adatlap 41. nyilatkozati pontjában nemleges választ ad a Pályázó, akkor vizsgálandó a szempont. Konzorciumi együttműködési megállapodás. A projekt kommunikációs terve.

15 Teljességi kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 7. A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg. Projekt adatlap 5.6 pontja, Részletes költségvetési tábla.

16 Jogosultsági kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 1. A pályázat a konvergencia/KMR régiók területén valósul meg. TÁMOP-5.5.6/08/01 – KMR régió TÁMOP-5.5.6/08/02 – konvergencia régiók Projekt adatlap 2. és nyilatkozat. 2. A pályázatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. Jogi formának (útmutató B1 pont), A pályázó szervezet Devizabelföldi, székhelye Magyarország. Projekt adatlap 3. és 6. pontja. 3. Egy szervezet legfeljebb két pályázatban vesz részt: - Pályázóként önállóan és - konzorcium vezetőjeként vagy Konzorciumi partnerként.

17 Jogosultsági kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 4. A projekt megvalósításának helyszíne Magyarország. Projekt adatlap 2.2 pontja. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 5. A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a pályázat befogadásának időpontja. Pályázat benyújtásának legkorábbi dátuma: augusztus 25. Projekt adatlap nyilatkozata, Projekt adatlap 2.3 pontja. hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.. 6. Projekt megvalósításának időtartama a pályázati felhívásban megadott minimum 12 hónap és maximum 15 hónap. Projekt adatlap pontja.

18 Jogosultsági kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 7. Az igényelt támogatás minimum 10 millió, maximum 90 millió Ft, és az igényelt támogatási arány 100%. Projekt adatlap 2.5, 2.6, 5. pontja. Részletes költségvetési tábla. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. 8. A költségvetésre előírt belső korlátokat betartották, azok megegyeznek a pályázati útmutatóban szereplőkkel. A projekt költségvetése a megadott formában és bontásban szerepel, hibaüzenetet nem tartalmaz. A költségvetésbe csak bizonyos cellákba írhat (hibaüzenet) Pályázóként és partnerenként 4 részből áll, de csak 3-at kell tölteni. Költségkorlátok (hibaüzenet). Projekt adatlap 2.7, pontja,

19 Jogosultsági kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 9. A költségvetés a projekt adatlappal összhangban van, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A költségvetés projekt adatlap munkalapja és az adatlapban szereplő költségvetés azonos. Projekt adatlap 5.6 pontja, Részletes költségvetési tábla. 10. A Pályázóra nem vonatkozik a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. Projekt adatlap - a Pályázó nyilatkozata. 11. A Pályázó a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel.

20 Jogosultsági kritériumok
Szempontok Megjegyzés a szemponthoz 12. A Pályázó a projekt adatlap Esélyegyenlőségi szempontok (9. pont) részében legalább egy területen tett vállalásokat. Projekt adatlap. 13. A Pályázó a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában legalább egy kategóriában tett vállalásokat, valamint a 10.2 táblában az a)-f) pontokban található kötelező adatszolgáltatásnak eleget tett. . 14. A projekt adatlapon nyilatkozott ÁFA státuszának megfelelően került a költségvetés tervezésre.

21 A projekt céljai, tevékenységei, költségei
Célok, tevékenységek: Egymásra épülnek. Összhangban vannak egymással, a költségekkel, a konstrukció céljaival. Megfelelnek az előírásoknak (útmutatók). Költségek: A költségvetésben indokolt és részletes táblába tervezett költségek megegyeznek. A költségvetés és a projekt adatlap szinkronban van. Reálisak, a piaci áraknak megfelelnek.

22 Tevékenységek csoportosítása
A projektben vállalt tevékenységek Támogathatók Előnyt jelentők Előnyt jelentők Kötelezők A projekt megvalósítása során felmerülő költségek Elszámolhatók Nem elszámolhatók

23 Vállalt tevékenységek – vállalt mutatók
Monitoring mutatók meghatározása. Típus: kötelező választható kimenet eredmény Minimálisan elvárt célérték pályázatonként meghatározott. Mutató forrása – elérés időpontja: projekt megvalósítási időszak alatt - Projekt előrehaladási jelentés, végén – Projekt záró jelentés, után - Projekt fenntartási jelentés.

24 Monitoring mutatók - Indikátorok

25 Tevékenység - költség A projektben vállalt, megvalósítani kívánt tevékenységekhez rendelhető költségek közül a költségvetési specifikációban foglaltak számolhatók el, tervezhetők az Excel formátumú „részletes költségvetés”-be. A „részletes költségvetés” Konzorciumi tagonként (Pályázó és Partner(ek)) és összesítve is tartalmazza a számszerűsített költségeket, a költségek ütemezését, továbbá a partnerenként betervezett költségek indoklását, kalkulációját.

26 Költségvetés

27 Költségvetés Részei: Összesítők (részletes és ütemezés) – nem írható, automatikus Ütemezések Részletes táblák Szöveges indoklások – sor beszúrásánál a képletet igazítani kell A részletes táblában megadott összegek kalkulációját számításokkal alátámasztva, „felhasználóját” megnevezve, mennyiségét, egységárát megadva szükséges indokolni, a teljes összeget a szakmai és pénzügyi teljesítések arányában ütemezni. Hibaüzenetek: Összesítő táblákban, ütemezésekben és indoklásokban. Figyelmeztet a táblákban megadott adatok egyezőségére.

28 Költségvetés Excel formátum Képletezés – automatikus összesítések, számítások, %-os költséghatárok, táblákban megadott értékek egyezősége. Képletek védettek, a sablon adott cellái írhatók. Hasonló, de nem azonos táblák! Összesítő - Pályázó – Partnerek Pl. Menedzsment csak a Pályázónál tervezhető (Partnereknél ilyen oszlop nem szerepel).

29 Részletes költségvetés
Nem írható, automatikusan összesít!

30 %-os költségkorlátok A projekt összköltségvetésének (partnerekkel együtt) legfeljebb 12%-a menedzsment költség, 10%-a általános költség, 5%-a tartalék.

31 Részletes költségvetés
Egységár és mennyiség együttesen ad értéket (szorzat formában). A költségeket mennyiségi egységgel (ME), mennyiséggel (M), egységárral (Eár) adják meg a részletes költségvetésben. A ME, M, Éár összhangban legyen a szöveges indoklással. Amennyiben egy költségsorra több tétel is terezésre került, és eltérő az Eár, nem adható meg azonos ME, megfelelő az összesítés a részletes költségvetési táblában: összesen (ME), 1 (M), (Eár) Egyszer szükséges megadni a Pályázó részletes költségvetésében a pályázat címét, a pályázati azonosító számát, a Pályázó nevét, a Partner (1-4) részletes költségvetésében a Partner (1-4) nevét.

32 Költségkategóriánként alábontott.
Szöveges indoklás A tételekhez a megfelelő költségkategóriát kiválasztani: oszloponként (római számok) és soronként (kétszámjegyű bontásig, arab számok). Oszloponként a tételekhez rendelt összegek kalkulációja. Hibaüzenet. Sorok beszúrhatók. Kétszámjegyű soronként tovább bontva táblázatos formában a tételeket felsorolva, összesíteni. A szöveges indoklás a részletes költségvetési tábla szerint csoportosított. Költségkategóriánként alábontott.

33 Elszámolható költségek
Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról a Pályázati Útmutató, és a 6. sz. mellékletét képező költségvetési specifikáció rendelkezik. Az elszámolhatóság általános szabályait a Pályázati útmutató 5. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti.

34 Költségkategóriák Projekt menedzsment költségei
Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek

35 A projekt menedzsment Konzorcium esetében a projekt menedzsment feladatokat a Pályázó köteles ellátni. A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében a következő személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: projektvezető, pénzügyi munkatárs. 1. projektvezetővel szembeni minimum elvárások: felsőfokú végzettség, 3 év projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, foglalkoztatása munkaviszony keretében történik. 2. pénzügyi vezetővel szembeni minimum elvárások: 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, foglalkoztatása munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozói megbízás keretében történik.

36 A projekt menedzsment A támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie. A projektvezető és a pénzügyi vezető a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vesznek részt, ezért díjazásban nem részesülnek.

37 Projekt menedzsment költségei
Fogalmak: Projekt menedzsment – Projekt menedzser – Projekt vezető A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási viszonyban (kivéve projekt menedzser) bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projekt menedzser) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, munkábajárás költsége számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 12 %-át!

38 Szakmai megvalósítókkal szembeni minimum elvárások:
felsőfokú végzettség, minimum 3 év fogyasztóvédelem területén / kommunikációs területen / érdekképviseletben / egyéb a projekt megvalósítás szakmai programjába illeszkedő szakterületen szerzett szakmai tapasztalat, foglalkoztatás: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozói megbízás keretében történhet

39 Projekt szakmai megvalósítással összefüggő költségek
Fogalmak: szakmai megvalósítók, projekt megvalósítása Bérköltség és járulékai, valamint személyjellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan); A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás és ellátás költsége valamint napidíja, amennyiben ellátás költségét nem térítik; A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni.

40 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei
Elsődleges célcsoport a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetve azok szakemberei, békéltető testületi tagok. Másodlagos célcsoport a fogyasztó állampolgár; a rendezvényeken résztvevő, fogyasztóvédelmi honlapot látogató, fogyasztóvédelmi kiadványokkal, cikkekkel és médiaműsorokkal elérni kívánt fogyasztók, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokra. A célcsoport tagjai közül a képzéseken, tréningeken résztvevők számára nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges utazási, és szükség esetén szállás és étkezési költségei. A célcsoport számára a képzésekhez kötődő anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.).

41 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások költségei
A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Tananyagok, képzési programok kifejlesztésének költségei, beleértve a szakértői díjakat. A célcsoport számára a képzésekhez kötődő oktatási segédanyagok költsége. Képzés akkreditációjának díja. Célcsoport oktatásának, képzésének költségei. Szakmai megvalósítók, szakértők megbízási illetve vállalkozói díja. Elektronikus és/vagy nyomtatott formában megjelenő kiadványok, tájékoztató füzetek, fogyasztóvédelmi lapok elkészítésének és kivitelezésének költsége. Fogyasztóvédelmi témájú műsorok készítése, médiában történő megjelenítése. Internetes felület elkészítésének, fejlesztésének, a projekt megvalósítási ideje alatt fenntartásának költségei. Elektronikus adatbázis elkészítésének, fejlesztésének, a projekt megvalósítási ideje alatt fenntartásának költségei. A projekthez kapcsolódó rendezvények szervezési költsége, beleértve a terembérlet, ellátás, eszközbérlés költségét. A projekt menedzsment tevékenységekhez kapcsolódó irodabérleti díj.

42 Egyéb szolgáltatások költségei
A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költségei. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek. Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége: az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni.

43 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek
A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint irodaszer, irodai fogyóeszköz, posta, telefon, internet, előfizetés és tárhely bérlés költségei, a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámla számlanyitási és –vezetési költségei. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 10 %-át.

44 Tartalék A projekt költségvetésében tervezett tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 5%-át!

45 Nem elszámolható költségek
föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; bútorok, eszközök, gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; lízing díjak; természetbeni hozzájárulásként önerő; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; kamattartozás kiegyenlítés; bírságok, kötbérek és perköltségek; valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek; közüzemi díjak; (tárgyi) eszközbeszerzés.

46 Projekt adatlap

47 Projekt adatlap Formája: letölthető Word dokumentum Funkciója
= PÁLYÁZAT Részei Kitöltés ellenőrzése Elutasítás, hiánypótlás kockázatának csökkentése HITELESÍTÉSE (ALÁÍRÁS, DÁTUM) Pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselője által, a benyújtási határidőn belül, a projekt adatlap végén (oldalak sorszámozva, szignózva)

48 Projekt adatlap részei
konstrukció száma adminisztráció – a projekt adatai adminisztráció – a Pályázó adatai a Pályázó erőforrásainak, infrastruktúrájának, tapasztalatainak bemutatása a Projekt bemutatása: Indokoltság Cél Célcsoport Tevékenységek Tevékenységek ütemezése A projekt költségvetése – összesített Részletes költségvetés „projekt_adatlap_összesített” munkalap = Projekt adatlap tábla Költségek ütemezése Részletes költségvetés „ktsgütemezés-összesített” Projekt adatlap tábla Források Indikátorok, számszerűsíthető eredmények

49 Projekt adatlap részei
Adminisztráció – Partnerek adatai Tájékoztatás és nyilvánosság (Arculati kézikönyv és Tájékoztatási kötelezettségek) Fenntarthatóság Esélyegyenlőség Környezeti fenntarthatóság Nyilatkozatok ALÁÍRÁS, DÁTUM

50 Fogalmak Költségkategóriák Költségkorlátok Igényelt támogatás
Megítélt támogatás Utófinanszírozás Források - Vissza nem térítendő támogatás – támogatási intenzitás 100 % Költségek ütemezése Tevékenységek ütemezése Elszámolható költségek Pénzügyi teljesítés Szakmai teljesítés Bíráló Bizottság HEP IH ESZA Kht. IMK EMIR Konvergencia régiók KMR Pályázó Partner Konzorcium Konzorciumi tag Kedvezményezett Megvalósítás helyszíne Szervezet(ek) székhelye Támogatható tevékenységek Kötelező tevékenységek Előnyt jelentő tevékenységek Fenntartási kötelezettség Cégszerű aláírás Fogyasztó Hátrányos helyzetű fogyasztó Hiánypótlás Elutasítás Benyújtás Beérkezés Befogadás Értékelés Megvalósítás Monitoring Kifizetési kérelem Előrehaladási Jelentés Ellenőrzés

51 Köszönjük a figyelmüket!
TÁMOP-5.5.6/08 Köszönjük a figyelmüket!


Letölteni ppt "TÁMOP-5.5.6/08 A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések