Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is"— Előadás másolata:

1 A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24.

2 „Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is
„Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is.” (Ismeretlen szerző)

3 A referenciaintézmény
Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt a szolgáltatásaiban publikálni, illetve átadni képes intézmény.

4 A referenciaintézmény alapkritériumai
Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító módszereket alkalmaz. Pedagógiai munkájában megjelennek a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmai és módszerei. Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. Az intézmény vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, feladataiban.

5 A referenciaintézmény alapkritériumai
Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. Az IKT eszközöket és módszereket a Pedagógiai programban foglaltak szerint alkalmazza. Az általa definiált referencia-körben minimum 2 éve működik. Több összefüggő jó gyakorlattal rendelkezik (ebből feltöltött, legalább két „jó gyakorlat”).

6 A referenciaintézmény alapkritériumai
Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka, illetve a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés. Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió, stb. feladatait. A partnerintézmény fejlesztési folyamataihoz igény szerint szakmai támogatást nyújt. A szupervízió önreflexió,személyiség és kompetencia fejlesztés, továbbképzés; a leghatékonyabb szakmai személyiségfejlesztő módszer a szociális, pedagógiai, profit és nonprofit területen.

7 intézmény/ referenciahely
Referenciaterületek Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó Kistérségi együttműködésben mintaadó Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény/ referenciahely

8 Referenciaterületek Tehetséggondozó programmal dolgozó /”tehetségpont”
Öko-iskolai/óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó A reformpedagógiák valamelyikét képviselő Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely intézmény, referenciahely

9 A regisztrációtól a minősítésig
Intézményi innovációk Együttműködések, partnerség Előminősítési folyamat (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Fejlesztési terv összeállítása és megvalósítása (TÁMOP pályázat) Referenciaintézményi minősítés (TÁMOP kiemelt projekt) Referenciaintézményi szolgáltatások nyújtása

10 Minősítés A minősítés alapfeltétele: - előminősítés,
- az intézményi fejlesztési terv teljesítése, - minősítési folyamat, a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos elképzelések, tervek (Referenciaintézményi portfolió) bemutatása. Dokumentumok feltöltése – helyszíni minősítő ülés. „Minősített referenciaintézmény”

11 Referenciaintézményi szerep
Kulcsszerep a sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében (helyi, területi, regionális, országos szinten). A horizontális, hálózati tanuláshoz mintaadó tartalmak és szolgáltatási kínálat (intézménylátogatás, műhelymunkák, hospitálás, mentorálás, stb.) biztosítása. Az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat erősítése. Jó gyakorlatok fejlesztése, a működő jó gyakorlatok gondozása, minőségbiztosítása.

12 Referenciaintézményi szerep
Adaptálható jó gyakorlat minták terjesztése, az adaptáció támogatása. Példaértékű pedagógiai kultúra és eszközrendszer bemutatása, átadása (komplex módon vagy elemeiben). A fejlesztési eredmények disszeminációja, tájékoztatás és kommunikáció. A referenciaintézmény azokat az intézményeket is hatókörébe vonja, amelyek eddig távol maradtak az innovációtól.

13 Referenciaintézményi szerep
Innovációk ösztönzése. Pedagógusok változatos intézményközi együttműködésének tervezése, szervezése (szakmai fejlesztő teamek, hálózatok; együttműködési formák kidolgozása, alkalmazása). Külső értékelésben való konstruktív részvétel. A közoktatás-fejlesztés minősített szolgáltató bázisai.

14 PDCA logika A P C D 4. BEAVATKOZÁS 1. TERVEZÉS 3. ELLENŐRZÉS,
ÉRTÉKELÉS 2. MEGVALÓSÍTÁS

15 A működtetéshez szükséges kompetenciák
Stratégiai gondolkodás Menedzsment szemlélet Magas szintű kommunikációs és Kooperációs készség Csapatban való tevékenykedés Folyamatos tanulás, illetve Korszerű ismeretek, módszerek alkalmazásának képessége Nyitottság (innovációra, partnerségre, stb.), bizalom Rugalmasság Kreativitás, proaktivitás Reflektív gondolkodás

16 Az eredményes tanulóközösség jellemzői
Közös értékek és jövőkép Közös felelősség Befogadó attitűd Egyéni és közös szakmai tanulás Tanulásközpontú, hálózati együttműködés Reflektív szakmai vizsgálódás Nyitottság, hálózatok, partnerkapcsolatok Bizalom, tisztelet és támogatás

17 „Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.” (Dale Carnegie)

18 Fieszlné Ancsák Jolán ancsak.jolan@educatio.hu
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Fieszlné Ancsák Jolán


Letölteni ppt "„Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is"

Hasonló előadás


Google Hirdetések