Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24."— Előadás másolata:

1 A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24.

2 „Bölcs ember nem csak gondolkodik a cselekvésről, hanem cselekszik is.” (Ismeretlen szerző)

3 A referenciaintézmény Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt a szolgáltatásaiban publikálni, illetve átadni képes intézmény.

4 A referenciaintézmény alapkritériumai Befogadó, az egyéni fejlődést biztosító módszereket alkalmaz. Pedagógiai munkájában megjelennek a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmai és módszerei. Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi. Az intézmény vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, feladataiban.

5 A referenciaintézmény alapkritériumai Önfejlesztő intézmény, önértékelési rendszert működtet. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik. Az IKT eszközöket és módszereket a Pedagógiai programban foglaltak szerint alkalmazza. Az általa definiált referencia-körben minimum 2 éve működik. Több összefüggő jó gyakorlattal rendelkezik (ebből feltöltött, legalább két „jó gyakorlat”).

6 A referenciaintézmény alapkritériumai Szervezeti kultúrájára jellemző a team munka, illetve a pedagógusok közötti horizontális és vertikális együttműködés. Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, mentorálás, hospitálás, szupervízió, stb. feladatait. A partnerintézmény fejlesztési folyamataihoz igény szerint szakmai támogatást nyújt.

7 Referenciaterületek 1.Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó 2.Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó 3.Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában 4.Az info-kommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű 5.Komprehenzív elven, egységes programmal dolgozó 6.Kistérségi együttműködésben mintaadó 7.Művészeti nevelés műveltségterületen kompetencia alapú programot megvalósító intézmény/ referenciahely

8 Referenciaterületek 8.Tehetséggondozó programmal dolgozó /”tehetségpont” 9.Öko-iskolai/óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó 10.Múzeumpedagógiai program alapján dolgozó 11.A gazdasági kultúra fejlesztésében mintaadó 12.A reformpedagógiák valamelyikét képviselő 13.Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely intézmény, referenciahely

9 A regisztrációtól a minősítésig Intézményi innovációk Együttműködések, partnerség Előminősítési folyamat (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Előminősítési folyamat (formai, szakmai, helyszíni látogatás) Referenciaintézményi minősítés (TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt) Referenciaintézményi minősítés (TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt) Fejlesztési terv összeállítása és megvalósítása (TÁMOP 3.1.7. pályázat) Fejlesztési terv összeállítása és megvalósítása (TÁMOP 3.1.7. pályázat) Referenciaintézményi szolgáltatások nyújtása

10 Minősítés A minősítés alapfeltétele: - előminősítés, - az intézményi fejlesztési terv teljesítése, - minősítési folyamat, a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos elképzelések, tervek (Referenciaintézményi portfolió) bemutatása. Dokumentumok feltöltése – helyszíni minősítő ülés. „Minősített referenciaintézmény”

11 Referenciaintézményi szerep Kulcsszerep a sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében (helyi, területi, regionális, országos szinten). A horizontális, hálózati tanuláshoz mintaadó tartalmak és szolgáltatási kínálat (intézménylátogatás, műhelymunkák, hospitálás, mentorálás, stb.) biztosítása. Az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat erősítése. Jó gyakorlatok fejlesztése, a működő jó gyakorlatok gondozása, minőségbiztosítása.

12 Referenciaintézményi szerep Adaptálható jó gyakorlat minták terjesztése, az adaptáció támogatása. Példaértékű pedagógiai kultúra és eszközrendszer bemutatása, átadása (komplex módon vagy elemeiben). A fejlesztési eredmények disszeminációja, tájékoztatás és kommunikáció. A referenciaintézmény azokat az intézményeket is hatókörébe vonja, amelyek eddig távol maradtak az innovációtól.

13 Referenciaintézményi szerep Innovációk ösztönzése. Pedagógusok változatos intézményközi együttműködésének tervezése, szervezése (szakmai fejlesztő teamek, hálózatok; együttműködési formák kidolgozása, alkalmazása). Külső értékelésben való konstruktív részvétel. A közoktatás-fejlesztés minősített szolgáltató bázisai.

14 PDCA logika C D A P 1. TERVEZÉS 4. BEAVATKOZÁS 2. MEGVALÓSÍTÁS 3. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS

15 A működtetéshez szükséges kompetenciák Stratégiai gondolkodás Menedzsment szemlélet Magas szintű kommunikációs és Kooperációs készség Csapatban való tevékenykedés Folyamatos tanulás, illetve Korszerű ismeretek, módszerek alkalmazásának képessége Nyitottság (innovációra, partnerségre, stb.), bizalom Rugalmasság Kreativitás, proaktivitás Reflektív gondolkodás

16 Az eredményes tanulóközösség jellemzői Közös értékek és jövőkép Közös felelősség Befogadó attitűd Egyéni és közös szakmai tanulás Tanulásközpontú, hálózati együttműködés Reflektív szakmai vizsgálódás Nyitottság, hálózatok, partnerkapcsolatok Bizalom, tisztelet és támogatás

17 „Általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól.” (Dale Carnegie)

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Fieszlné Ancsák Jolán ancsak.jolan@educatio.hu


Letölteni ppt "A referenciaintézmények szerepe, helye a köznevelésben Műhelymunka Hernád, 2014. 09. 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések