Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Schiffer Csilla Társas interakciók a tanulók között

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Schiffer Csilla Társas interakciók a tanulók között"— Előadás másolata:

1 Dr. Schiffer Csilla Társas interakciók a tanulók között

2 Cél: a szociális interakció fontossága egy iskola inkluzív kultúráján belül a szociális és kooperatív képességek többféle aspektusát mutatja be módszerekről (beszélgetés, játék, munka, ünnep) tanulók iskolán kívüli kapcsolatairól szülőkkel és más iskolán kívüli személyekkel szociális interakciók tervezése, elméletek megismerése, értékelése

3 közösségfejlesztés Az inkluzív iskola fontos ismertetőjegye a működő iskolai közösség. Területek, amelyeken ezek érvényesülnek: iskolai kultúra és iskolai rendezvények tanterv tanítási módszerek, tanítási környezet informális és iskolán kívüli szociális kapcsolatok

4 Tanterv a szociális tanulást tantervben rögzítik
az egyéni nevelési tervek szociális tanulási célokat tartalmaznak a szociális tanulás és az iskolai közösség területei megjelennek az iskola éves értékelésében

5 Tanítási módszerek és tanítási környezet
kommunikáció elősegítése a pedagógusok részéről (kompetencia fejlesztése ) csoport, osztály, páros egyéni munka sajátos kommunikáció (jelnyelv, Braille, stb.) segítségadás, segítség elfogadása frontális tanítás során kevés részvétel és kezdeményezés történik az akadályozott gyermekek számára ülésrend, tanterem berendezése (játéksarok, stb. )

6 Informális és iskolán kívüli kapcsolatok
feladatvégzések között, szórakoztató és játékos tevékenységek során ritka az elutasítás, a passzivitás gyakoribb kezdetben a pedagógus kezdeményezzen

7 Összefoglalás és javaslatok
Az inkluzív iskolai fejlesztési folyamatban mindenkinek részt kell vennie. iskolai közösség, barátok, család, segítő szervezetek, stb. sokrétű kapcsolatok kiépítése A közös tanulás és a személyes kapcsolatok kialakításának feltételeit meg kell teremteni. A tanárok támogatása a speciális kompetenciák elsajátításában. A passzív szociális viselkedés elkerülése fontos a tantestület számára. Az iskolai közösségben a szülők szerepét különösen hangsúlyozni kell. Az inkluzív pedagógia lényege: a tanulókat az iskolán belüli és kívüli szociális életbe integrálják. A tanulók, szülők, pedagógusok az inklúzió szabályai szerint élnek. Nem véletlenszerű, hanem kidolgozott, nyomonkövetett folyamat. Fontos a szociális fejlődés nyomonkövetése! Az együttműködés áll az inkluzív pedagógia középpontjában. Fontos az egyenlőségen alapuló nevelés! Az iskola lehetővé teszi az iskolán kívüli szociális interakciókat is. Tanári kompetenciák javítása a kommunikáció és a szociális interakció területén. Figyelembe kell venni a nem többségi kultúrához tartozó családok helyzetét.

8 Kölcsönhatások A szociális interakciók aspektusai:
kommunikációt kezdeményezni tanulás együttműködés révén ünnepelni és játszani tanórán kívüli szociális interakciók 

9 Kommunikációt kezdeményezni
Kommunikáció: gondolatok és érzések cseréje. Minden gyermek a kommunikáció speciális és egyéni fajtáját mutatja. tanulási helyzetek és más formális helyzetek napi és heti tervek, osztályban megjelenő problémák, projekt prezentációk, a nap végének megbeszélése, páros vagy csoportmunka A bizalom az eredményes kommunikáció szükséges feltétele! Egy bizalomra épülő osztályközösségben eltűnnek a félelmek, és ez teret ad a pozitív önképnek és az önálló cselekvésnek.

10 Tanulás és kooperáció A tanulás szociális folyamat!
másokra ügyelni és másokat elfogadni kommunikációra képesnek és kompromisszumra késznek lenni bízni, bizalmat és nyitottságot mutatni a szükséges tudást alkalmazni… tudni, hogyan építünk emberi kapcsolatokat önismeret,és csoporton belüli szerep ismerete felelősséget vállalni egymásért Csoportmunka (heterogén összetétel, változó) Csoportmunka – együttműködés különbsége

11 Az együttműködés feltételei
pozitív együttlét kölcsönös interakció egyéni felelősség emberek közötti kapcsolatokra és kiscsoportos munkára való képesség a csoportfolyamatokra való reflexió

12 A tanulóknak és a tanítóknak időre és támogatásra van szüksége, hogy ezeket a készségeket megszerezzék. A tanuláshoz is világos célokra, gyakorlásra, követelmények megfogalmazására van szükség. A legfontosabb közvetítendő érték a szolidaritás a tanulók felé. A kooperatív tanulás a kognitív (a feladat tartalma), és a szociális (a kommunikáció fajtája és módja) szempontjait egyaránt figyelembe veszi. A kooperatív tanulás struktúrája bármilyen formát felvehet, amíg a szükséges feltételeket kielégíti. Egy ismert módszer a mozaikmódszer, amely figyelembe veszi a tanulók különböző szükségleteit.

13 Ünnepelni és játszani A szociális interakció különleges formái!
alapja: családi hagyományok, az ország kultúrája érzelmi, szociális, értelmi területeket érint lehetőség az interakcióra, a közösségépítésre az ünnepi előkészület A játék a szociális és értelmi tanulás alapja. Játékok történhetnek a tanításon kívül és a tanítási idő alatt is. reggeli szabad játék kognitív készségeket fejlesztő játékok (helyesírás, olvasás, kártyajáték, stb.) szerepjátékok (nyelvi fejlődés, érzékenyítés) a szünetekben más osztályba járó tanulókkal közös mozgásos játékokat játszanak

14 Szociális interakciók a tanításon kívül
A tervezett kezdeményezések és tevékenységek az iskolán belül és kívül is hasonló módon történjenek. Az inklúzió kívánalma az azonos korú tanulók elszigeteltségét elkerülni az iskolán belül és kívül.


Letölteni ppt "Dr. Schiffer Csilla Társas interakciók a tanulók között"

Hasonló előadás


Google Hirdetések