Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 a szociális interakció fontossága egy iskola inkluzív kultúráján belül  a szociális és kooperatív képességek többféle aspektusát mutatja be  módszerekről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " a szociális interakció fontossága egy iskola inkluzív kultúráján belül  a szociális és kooperatív képességek többféle aspektusát mutatja be  módszerekről."— Előadás másolata:

1

2  a szociális interakció fontossága egy iskola inkluzív kultúráján belül  a szociális és kooperatív képességek többféle aspektusát mutatja be  módszerekről (beszélgetés, játék, munka, ünnep)  tanulók iskolán kívüli kapcsolatairól szülőkkel és más iskolán kívüli személyekkel  szociális interakciók tervezése, elméletek megismerése, értékelése

3  Az inkluzív iskola fontos ismertetőjegye a működő iskolai közösség. Területek, amelyeken ezek érvényesülnek:  iskolai kultúra és iskolai rendezvények  tanterv  tanítási módszerek, tanítási környezet  informális és iskolán kívüli szociális kapcsolatok

4  a szociális tanulást tantervben rögzítik  az egyéni nevelési tervek szociális tanulási célokat tartalmaznak  a szociális tanulás és az iskolai közösség területei megjelennek az iskola éves értékelésében

5  kommunikáció elősegítése a pedagógusok részéről (kompetencia fejlesztése )  csoport, osztály, páros egyéni munka  sajátos kommunikáció (jelnyelv, Braille, stb.)  segítségadás, segítség elfogadása  frontális tanítás során kevés részvétel és kezdeményezés történik az akadályozott gyermekek számára  ülésrend, tanterem berendezése (játéksarok, stb. )

6  feladatvégzések között, szórakoztató és játékos tevékenységek során  ritka az elutasítás, a passzivitás gyakoribb  kezdetben a pedagógus kezdeményezzen

7  Az inkluzív iskolai fejlesztési folyamatban mindenkinek részt kell vennie.  iskolai közösség, barátok, család, segítő szervezetek, stb.  sokrétű kapcsolatok kiépítése  A közös tanulás és a személyes kapcsolatok kialakításának feltételeit meg kell teremteni.  A tanárok támogatása a speciális kompetenciák elsajátításában.  A passzív szociális viselkedés elkerülése fontos a tantestület számára.  Az iskolai közösségben a szülők szerepét különösen hangsúlyozni kell.  Az inkluzív pedagógia lényege: a tanulókat az iskolán belüli és kívüli szociális életbe integrálják.  A tanulók, szülők, pedagógusok az inklúzió szabályai szerint élnek.  Nem véletlenszerű, hanem kidolgozott, nyomonkövetett folyamat.  Fontos a szociális fejlődés nyomonkövetése!  Az együttműködés áll az inkluzív pedagógia középpontjában.  Fontos az egyenlőségen alapuló nevelés!  Az iskola lehetővé teszi az iskolán kívüli szociális interakciókat is.  Tanári kompetenciák javítása a kommunikáció és a szociális interakció területén.  Figyelembe kell venni a nem többségi kultúrához tartozó családok helyzetét.

8 A szociális interakciók aspektusai:  kommunikációt kezdeményezni  tanulás együttműködés révén  ünnepelni és játszani  tanórán kívüli szociális interakciók

9  Kommunikáció: gondolatok és érzések cseréje.  Minden gyermek a kommunikáció speciális és egyéni fajtáját mutatja.  tanulási helyzetek és más formális helyzetek  napi és heti tervek, osztályban megjelenő problémák, projekt prezentációk, a nap végének megbeszélése, páros vagy csoportmunka  A bizalom az eredményes kommunikáció szükséges feltétele!  Egy bizalomra épülő osztályközösségben eltűnnek a félelmek, és ez teret ad a pozitív önképnek és az önálló cselekvésnek.

10 A tanulás szociális folyamat!  másokra ügyelni és másokat elfogadni  kommunikációra képesnek és kompromisszumra késznek lenni  bízni, bizalmat és nyitottságot mutatni  a szükséges tudást alkalmazni…  tudni, hogyan építünk emberi kapcsolatokat  önismeret,és csoporton belüli szerep ismerete  felelősséget vállalni egymásért  Csoportmunka (heterogén összetétel, változó)  Csoportmunka – együttműködés különbsége

11  pozitív együttlét  kölcsönös interakció  egyéni felelősség  emberek közötti kapcsolatokra és kiscsoportos munkára való képesség  a csoportfolyamatokra való reflexió

12  A tanulóknak és a tanítóknak időre és támogatásra van szüksége, hogy ezeket a készségeket megszerezzék.  A tanuláshoz is világos célokra, gyakorlásra, követelmények megfogalmazására van szükség.  A legfontosabb közvetítendő érték a szolidaritás a tanulók felé.  A kooperatív tanulás a kognitív (a feladat tartalma), és a szociális (a kommunikáció fajtája és módja) szempontjait egyaránt figyelembe veszi.  A kooperatív tanulás struktúrája bármilyen formát felvehet, amíg a szükséges feltételeket kielégíti. Egy ismert módszer a mozaikmódszer, amely figyelembe veszi a tanulók különböző szükségleteit.

13 A szociális interakció különleges formái!  alapja: családi hagyományok, az ország kultúrája  érzelmi, szociális, értelmi területeket érint  lehetőség az interakcióra, a közösségépítésre az ünnepi előkészület  A játék a szociális és értelmi tanulás alapja. Játékok történhetnek a tanításon kívül és a tanítási idő alatt is.  reggeli szabad játék  kognitív készségeket fejlesztő játékok (helyesírás, olvasás, kártyajáték, stb.)  szerepjátékok (nyelvi fejlődés, érzékenyítés)  a szünetekben más osztályba járó tanulókkal közös mozgásos játékokat játszanak

14  A tervezett kezdeményezések és tevékenységek az iskolán belül és kívül is hasonló módon történjenek.  Az inklúzió kívánalma az azonos korú tanulók elszigeteltségét elkerülni az iskolán belül és kívül.


Letölteni ppt " a szociális interakció fontossága egy iskola inkluzív kultúráján belül  a szociális és kooperatív képességek többféle aspektusát mutatja be  módszerekről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések