Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CASE eszközök Ezt az új technológiát a szoftverfejlesztés teljes életciklusát átfogó, az egyes fázisok munkáját összehangoló technikák, a CASE (Computer-Aided.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CASE eszközök Ezt az új technológiát a szoftverfejlesztés teljes életciklusát átfogó, az egyes fázisok munkáját összehangoló technikák, a CASE (Computer-Aided."— Előadás másolata:

1 CASE eszközök Ezt az új technológiát a szoftverfejlesztés teljes életciklusát átfogó, az egyes fázisok munkáját összehangoló technikák, a CASE (Computer-Aided Software Engineering = számítógéppel támogatott szoftvertervezés) eszközök jelentik, amelyek segítik áthidalni a szervezetek valós problémája és a számítógépes rendszer közötti különbségeket.

2 CASE rendszer fogalma Azokat a szoftver-rendszereket, amelyek támogatják, illetve automatizálják a problémadefiniálási, -elemzési, tervezési, modellezési, kivitelezési tevékenységet, elvégzik a tesztelési, rendszerkövetési-, karbantartási és minőségbiztosítási feladatokat, dokumentálják a fejlesztést, valamint irányítják, ellenőrzik és összehangolják a fejlesztőprojekt munkáját számítógéppel támogatott fejlesztési eszközöknek, CASE rendszereknek nevezzük.

3 A CASE eszközök szolgáltatásai:
Fejlesztési eszközök integrálása Alapvető feladata, hogy az ember munkáját hatékonyabbá tegye, minimálisra csökkentse az ember által elkövethető hibákat, növelje a termelékenységet. A fejlesztési projektnek is érdeke, hogy munkájában a rendelkezésre álló, lehető leghatékonyabb eszközöket alkalmazza.

4 A fejlesztési folyamat irányítása
A számítógép irányítja a végrehajtandó feladatokat, meghatározza a következő tevékenységet, felhasználja az egyes fázisok eredményét, biztosítja és rendelkezésre bocsátja a fejlesztést segítő hatékony eszközöket. A fejlesztési fázisok szerinti elvek egyértelműen meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket a tervezőnek kell elvégezni.

5 A projektmunka irányítása, a feladatok ütemezése, a projekt részeredményeinek verziókezelése
A projektirányító feladata a meglévő erőforrások és az elérendő cél ismeretében meghatározni a feladatokat, azok végrehajtásának logikai és időbeli sorrendjét. A feladatvezérlő feladata, ütemezni az elvégzendő munkákat, felügyelni azok végrehajtását

6 A fejlesztési tevékenység eseményeinek, az egyes fázisok eredményeinek a rögzítése, a fejlesztési adatbank létrehozása A részeredmények fejlesztési adatszótárban történő strukturált tárolásáról, majd a munka előrehaladtával azok automatizálásáról és lekérdezhetőségéről gondoskodik

7 A fejlesztési fázisok munkájának összehangolása
A logikai és a fizikai modell tervezési outputjait olyan kódgeneráló szoftverek részére adják át, amelyek megtervezik a rendszer kommunikációs interfészeit, ellátják a kivitelezési fázis feladatait, és létrehozzák a rendszerfunkciókat megvalósító programrendszert.

8 Jelentéskészítés A CASE megfelelő moduljai elkészítik a felhasználói igényeknek megfelelő, a felhasználói kommunikációt biztosító interfészt: a dialógus-, képernyő- és listaterveket. Eredmények integrálása A fejlesztői részfeladatokat, valamint az egyes fejlesztési fázisok eredményeit összesítik, ellenőrzik a kapcsolódási pontokat és összeférhetőségeket

9 A rendszer logikai helyességének ellenőrzése
A programspecifikáció elkészítése előtt a modellezési szabályoknak és elő­írásoknak megfelelő ellenőrzést végeznek, az észlelt hibákat lehetőség szerint javítják, vagy felszólítanak a javításra. Tervezési dokumentáció készítése A fejlesztési adatbank alkalmas arra, hogy elkészítse a rendszertervi dokumentációt, az üzemeltetési és a felhasználói kézikönyveket.

10 A CASE eszközök csoportosítása
Képességek Ennél a szempontnál azt vizsgáljuk, hogy az eszköz milyen módszertani megoldásokat támogat, és milyen formalizmusokat használ. A leírás, az információk rögzítésének formája szerint megkülönböztetünk verbális és formális leírást. A formális leírásokkal az eredmények a megbízó és a fejlesztő számára érthetőbbek, egyszerűbben áttekinthetőek (diagramok, táblázatok, képernyőtervek). A módszertani támogatás szempontjából szigorúan adott módszerekhez kötött eszközök, illetve általánosan használható eszközökkel is találkozhatunk. A fejlesztés támogatott fázisai szerint léteznek olyan eszközök, amelyek a fejlesztési ciklusnak csak meghatározott fázisaiban nyújtanak segítséget, és olyanok is, melyek az egész ciklust végigkísérik.

11 Az eszköz bonyolultsága
A második szempont szerinti osztályozásnál a CASE eszközök működési sajátos­ságainak megfelelően az egyszerű editoroktól az integrált fejlesztőrendszerekig számtalan megoldást találhatunk: Programnyelv-orientált eszközökkel a programozó implementációs munkája könnyíthető meg (Turbo Pascal) Az adatbázis-orientáció egyszerű kezelést biztosít a fejlesztőknek és felhasz­nálónak egyaránt (Access, dBase, FrameWork)

12 Az operációsrendszer-orientált lehetőségek függetlenek a programnyelvektől, de operációsrendszerhez kötöttek (UNIX-os fordítók, debuggerek) A fejlesztési integritás megvalósításához rendelkezésre álló eszközök a fejlesztés teljes életciklusát végigkísérik. Napjainkban a legtöbb CASE eszköz eleget tesz ennek az elvárásnak. Az általános érvényességi képesség arra irányul, hogy az alkalmazott módszereket, az operációs rendszereket, a programnyelveket, a szervezési és üzleti modelleket egységesen lehessen kezelni. Az integritási (és általános érvényességi) képességelvárásokat a legújabb objektumorientált szemléletű CASE eszközök teljes mértékig kielégítik (Oracle Designer, Rational Rose, Visual ULM).

13 Fázisok támogatása A harmadik csoportban a CASE eszközöket szolgáltatásaik alapján vizsgáljuk. Az eszközök közti legjelentősebb különbség abban nyilvánul meg, hogy a fejlesztés melyik fázisát támogatják, milyen funkciókat látnak el. Ennek megfelelően az alábbi csoportok különböztethetőek meg:

14 Integráltság szerint CASE Tool – legalább egy fázist támogat
CASE ToolKit – Néhány fejlesztési fázist támogat CASE WorkBench – teljes életciklus-folyamatot támogat I-CASE Integrated WorkBench – teljes fejlesztési folyamatot támogat. Az I_CASE eszközök a projekt-erőforrások jobb kihasználásával és komplexitásukkal hatékonyabban teljesítik az elvárásokat. Beépített forráskód generálóval rendelkeznek (3GL, 4GL), így automatikusan szolgáltatják a kivitelezési munkához a bemeneteket.

15 A fejlesztés életciklusában való elhelyezkedés szerint
Upper CASE: stratégiai tervezésre, projektvezetésre szolgál Middle CASE: a rendszerelemzési és tervezési fázisok munkáját támogatja Lower CASE: egyszerűbb rendszerspecifikációk készítésére szolgál

16 Módszertani támogatás szerint
követelményspecifikációs modell projekt modellek architektúrális modellek

17 CASE komponensek A CASE-eszközök kategorizálása és képességeinek vizsgálata után tekintsük át a fejlesztőeszközök egyes moduljait, azok célját, a felajánlott szolgáltatásokat, a modu­lok kapcsolatát.

18 CASE komponensek Üzleti rendszerek modellezése Elemzés/tervezés
Projektmenedzsment Implementáció – 4GL, 5GL Tesztelés, tesztgenerátor Prototípuskészítés Karbantartás

19 Elemzés/tervezés Egyre elterjedtebbek azok a CASE eszközök, amelyek a napjainkban vezető helyen álló strukturált elemzési/tervezési módszertanokat használják, így a szervezet elemeinek és működési modelljének kialakítására, a normalizált adatmodell megtervezésére, a felhasználó interfészek tervezésére is használhatók Üzleti rendszerek modellezése Egy szervezet stratégiai információrendszerének modellezéséhez, és az információigények specifikálásához az üzleti rendszerek tervezési modul használható, amelynek segítségével feltárhatók és specifikálhatók a szervezeti elemek közötti információáramlási és feldolgozási folyamatok

20 Projektmenedzsment modulok segítségével automatizálhatók az alábbi feladatok: Projekt-tervezés (időütemezés, erőforrásigény, stb.) Követelmény-teljesítési felülvizsgálat: összevethető, hogy az elkészített szoftver mennyire elégíti ki a felhasználói igényeket. A mértékrendszer kezelése (emberi teljesítmény, technikai elvárások) A minőségbiztosítási tevékenység a helyes módszerek és eszközök alkalmazásán alapul A dokumentálási támogatás jelentősége: a CASE eszközök alkalmazásával minden tevékenység pontosan adminisztrált, a személyek, a feladatvégzés, annak ideje, eredménye jól dokumentált, a felelősség egyértelműen megállapítható.

21 Implementáció – 4GL, 5GL Egy nyitott rendszerű, új szemléletű, hatékony alkalmazásfejlesztő eszköz az alábbi feladatokat látja el: Környezeti feltételek specifikálása, kezelése, dialógustervezés, képernyőszerkesztés és kommunikáció Adatbázis lekérdező nyelvek és az adatfeldolgozási lehetőségek felkínálása Programtervezés támogatása Kódgenerálás Grafikus felhasználói felületi lehetőségek biztosítása Outputterv-generálás, táblázatkezelés Használatukkal a fejlesztési idő drasztikus csökkenthető, a fejlesztési munka hatékonysága növekszik, megvalósul a platform-függetlenség.

22 Tesztelés, tesztgenerátor
A tesztelési munkát gyakorlatilag a teljes életciklusban folyamatosan végezni kell. Külön hangsúlyt kell kapjon a karbantartási fázis tesztje, amelynek feladata az alkalmazások konzisztens működtetése oly módon, hogy a problémák mérhető és megismételhető terheléssel azonosíthatók legyenek. Prototípuskészítés A prototípusokat különböző grafikus editorokkal lehet elkészíteni, segítségükkel munkafolyamatokat lehet szimulálni.

23 Karbantartás Az üzemeltetés során felügyelni kell a működtetést, és biztosítani kell a teljesítés elvárt minőségét. A karbantartási modulok éppen ezt a munkát támogatják, alapvetően három területen: Reverse Engineering A módszerrel a forráskódok olyan szintű visszafejtése folyik, amelynek eredményeként egy működő programból elkészíthető a kiinduló modell, annak szimbólum-rendszerével, a kapcsolati hivatkozásokkal, esetleg még részlete­sebb információkkal. Ezeket „kód-vizualizációnak” is szokták nevezni.

24 Kód-átstrukturálás és -elemzés
Ezek a modulok analizálják a program szintaxisát, működési logikáját. Programvezérlési gráfot generálnak, és automatikusan hoznak létre egy optimalizált, strukturált programot. Re-engineering eszközök A támogatás segítségével a fejlesztő viszonylag egyszerűen alakíthatja át az adatbázis logikai felépítését, normalizálhatja az új fájlokat, és automatikusan generálhatja az új adatbázist.


Letölteni ppt "CASE eszközök Ezt az új technológiát a szoftverfejlesztés teljes életciklusát átfogó, az egyes fázisok munkáját összehangoló technikák, a CASE (Computer-Aided."

Hasonló előadás


Google Hirdetések