Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Drámajáték a magyarórán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Drámajáték a magyarórán"— Előadás másolata:

1 Drámajáték a magyarórán
Játsszunk! Mit? Mikor? Hogyan? Miért? Svébisné Komjáti Rozália magyartanár Hernád- Pusztavacs Általános Iskola 2014.

2 Ma: a pedagógus is nyúljon bátran a játék, a dráma eszközeihez.
,, Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” Platón Platón így gondolta az ókorban Ma: a pedagógus is nyúljon bátran a játék, a dráma eszközeihez. A drámajáték gyakorlása során a tanulók személyiségéről sokkal lényegesebb információk derülhetnek ki mind a tanár, mind társaik számára, mint a hagyományos osztálytermi keretek között.

3 Nemzeti Alaptanterv Hangsúlyozza a különböző kompetencia területek fejlesztését Igényli a tudás gyakorlati alkalmazásának képességét Csoportos szervezési munkák, új motiváló módszerek Drámapedagógia, kooperatív tanulás, projekt, vita, moduláris oktatás

4 Fogalmak Dráma: görög szó, jelentése tenni, cselekedni Játék: egy szabadon végzett tevékenység, melyet szórakozásképpen, szabályok szerint végzünk Drámajáték: módszer, amelyben a dráma a cselekvő és kreatív-alkotó tanulás módja, a történeten és játékon alapuló módszer

5 A dráma csoportos játéktevékenység…
Amelyben a résztvevők képzeletbeli világot építenek fel Amelybe szereplőként bevonják őket Ahol valós problémákkal találkoznak Ebből pedig tudásra, tapasztalatra tesznek szert

6 A játék felhasználható
A ráhangolódáskor Előkészítéskor Rendszerezésnél Összegzésnél Értékelésnél Jutalmazásként Frissítőként

7 Kompetencia A drámapedagógiai eljárások minden fejlesztendő kompetencia területén jól használhatók! Kiemelendő: anyanyelvi kompetencia idegen nyelvi kompetencia szociális kompetencia Továbbá kiválóan fejleszthető e módszerrel a kreativitás, a spontaneitás, az aktivitás, a koncentráció.

8 Mert a következő területeken segít a fejlesztésben:
Miért játsszunk?? Mert a következő területeken segít a fejlesztésben: Kooperáció Változatosság Képességek kiegyenlítése, fejlesztése Eszköz Motiváció Sikerélmény Gyermekközpontúság Személyiség fejlesztés Mert jó!

9 A drámajáték során (1.): Fejlődnek a gyermekek társas kapcsolatai, a másik elfogadása, a tolerancia. Megtanulják az érzéseiket, érzelmeiket, gondolataikat rendszerezni. Fejlődik észlelésük érzékelésük. Bővül szókincsük, nyelvi kifejezőképességük. Fejlődik mozgásuk, mozgáskultúrájuk. A szituációs és szerepjátékukban fejlődik beszéd és kifejezőkészségük Fejlődik figyelmük, koncentrációra való képességük.

10 A drámajáték során (2.): Improvizációs játékok során fejlődik fantáziájuk. Gazdagodnak érzelmeik. Fejlődnek a megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek, készségek. Fejlődnek a rögtönzési képességek. Erősödnek az ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek. Fejlődnek a megismerő-, befogadóképességek

11 A játékok csoportosítása:
Társismereti és kapcsolatfejlesztő játékok Észlelés, érzékelés játékai Figyelem koncentrációs feladatok Koordináció, ritmus, mozgás fejlesztés Memóriajátékok Szociometrikus feladatok Nyelvi, szókincsfejlesztő játékok Improvizációs játékok Szituációs és szerepjátékok

12 A drámajáték- vezetés alapelvei
A tudatos nyelvhasználat Az instrukcióadás világossága Gazdálkodás az idővel A tér tudatos szervezése Körkörös figyelem A csoportban zajló metakommunikáció feltérképezése A játékélményhez szükséges atmoszféra megteremtése. Az értékelő visszacsatolások nyelvi megformáltsága

13 A dráma és más fejlesztő módszerek
Kooperatív pedagógia Projektpedagógia Differenciálás Tevékenységközpontú pedagógia

14 Gondolataim, tapasztalataim 1.
A játék, a dráma segít! A drámajáték minden órán segít! Nem a játékhoz kell az ismeretet csatolni, hanem a tananyaghoz kell hozzárendelni a megfelelő drámajátékot! A módszer alapfeltétele a bizalom! Érezzék, itt szabad tévedni, téveszteni! Nem jár érte szidás, rossz jegy. Ezzel a módszerrel az órák szabad, oldott légkörben telnek. A gyerekek bátrabban kérdeznek, véleményt nyilvánítanak.

15 Gondolataim, tapasztalataim 2.
A játékban minden fél egyenlő. A tanár nem főszereplő, ő is játékos, irányító! A drámajáték azonnali visszajelzést adó tevékenység. A játék felszabadító, élményt adó erejével a tanár a tanulók személyiségének formálásában nagy lépéseket tehet. A tanár is tanulhat a diáktól. Törekedjünk arra, hogy mindenki szívesen és könnyedén vegyen részt a játékban. De megengedhetjük a passzív részvételt is!

16 Gondolataim, tapasztalataim 3.
Semmilyen próbálkozást nem utasítok el, mert az mind lehet megoldás is. A játéktérben legyen mindenki látó és látható! A tanárnak mindig tudnia kell, hogy mit akar elérni egy-egy játékkal, miért tűzte ki a célt, hogyan valósítja azt meg. A drámajáték során mindig a csoportot kell megszólítani, hiszen a csoport magában foglalja az egyént.

17 Gondolataim, tapasztalataim 4.
A tanár adjon szabadságot, legyen szeretetteljes, tudjon megbocsátani! Mindig betartom a ,,leglassúbb hajó” elvét. Mindig a csoport leggyengébb tanulóihoz viszonyítok, az ő lehetőségeiket veszem alapul. A gyermek célja a játék. A tanár célja a fejlesztés, a változás létrehozása, ennek eszköze pedig a játék.

18 Következtetés Mindez képessé teszi tanítványainkat, hogy mindennapi problémáikat könnyebben, eredményesebben kezelő felnőttekké váljanak!

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Drámajáték a magyarórán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések