Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyhatósági és nemzetiségi választások október 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyhatósági és nemzetiségi választások október 12."— Előadás másolata:

1 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12.
SZAVAZÁSNAPI FELADATOK Hedlicskáné Dóczi Judit FM TVI

2 A szavazás előkészítése Ve. 164.§
Szavazólapok elkészítéséről és leszállításáról az NVI gondoskodik Szavazásnapi iratok és kellékek átadás-átvétele 2014. október 11-én névjegyzékek, szavazólapok, kellékek (bélyegző!), Braille sablon, HVB/SZSZB elnökének, elnökhelyettesének kerül átadásra átadás-átvételi elismervénnyel Őrzésről a HVI gondoskodik.

3 A szavazást megelőző feladatok Ve. 165-167.§
Szavazni 6.00 órától, óráig lehet Szavazás törvényes feltételeinek biztosítása, meglétük ellenőrzése a szavazás reggelén 5.00 – 6.00 óra között: szavazóköri dobozok átvétele HVI-től, ellenőrzés választási szervek működéséhez szükséges személyi feltételek meglétének ellenőrzése, szükség esetén pótlása (póttagok bevonása, más településről átirányítás, (Ve. 171.§) kellékek előkészítése, szavazóhelyiség berendezése (minimum 2 fülke, 2 normál szavazó urna, 1 mozgóurna, szavazófülkében toll) kifogásolható, választópolgári akarat befolyásolására alkalmas képek, jelvények, fotók eltávolítása, HVI-től átvett, október 10-én órát követően érkezett mozgóurna kérelmek elbírálása Kiesés esetén az érintett jelölt, vagy lista nevének a szavazólapon történő áthúzása a bizottság által, a kiesésről hirdetmény elhelyezése a szavazóhelyiségben (Ve.178.§ (3) )

4 A szavazatszámláló bizottság működése a választás napján
Választott és delegált tagokból áll (delegálás választókerületi elv alapján, óra !) Szavazás napján legalább 5 fővel működik (választott + delegált + póttag) Szavazás során határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van Elnök vagy elnökhelyettes folyamatos jelenléte szükséges

5 Az egy szavazókörös HVB működése a választás napján
választott és delegált tagokból áll (delegálás választókerületi elv alapján óra !) szavazás napján legalább 5 fővel működik (választott + delegált + póttag) szavazás lebonyolítása tekintetében akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van DE, ha „HVB-ként” működve választási eredményt állapít meg, akkor a tagok több, mint felének jelenléte szükséges (lsd. füzet) ellátja a HVB feladatait (pl. kifogás elbírálása, eredmény megállapítás) elnök vagy elnökhelyettes folyamatos jelenléte szükséges

6 Nemzetiségi SZSZB működése a választás napján
5 fővel működik (csak választott tagok) nemzetiségi megfigyelő szavazás során határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van elnök vagy elnökhelyettes folyamatos jelenléte szükséges

7 HVB (több szavazókörös) működése a választás napján
Választott és delegált tagokból áll (delegálás választókerületi elv alapján, óra) Fő szabályként 3 fővel működik, de ha bonyolít nemzetiségi választást, akkor 5 főből áll Határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van !!! (nincs 3 fős szabály, lsd. füzet) Elnök vagy elnökhelyettes folyamatos jelenléte szükséges

8 A szavazatszámláló bizottság (annak feladatait ellátó HVB) működésére vonatkozó közös szabályok (Ve. 172.§) Valamennyi delegált és választott tagot szavazati jog illeti meg minden a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben Működése alatt a bizottság hatóságnak, tagja hivatalos személynek minősül Bizottság elnökének rend fenntartása érdekében tett intézkedése mindenkire kötelező Hivatalos toll és irat kivételével a szavazóhelyiségben adatrögzítésre vagy továbbításra alkalmas eszközt a bizottság tagja nem használhat, de magánál tarthat Kampányeszköznek minősíthető, jelöltre, szervezetre utaló öltözet, kiegészítő viselése tilos, de bizottsági tagságukat igazoló kitűzőt viselnek Jegyzőkönyv készül a rendkívüli eseményekről és az elnök rend fenntartás érdekében tett intézkedéseiről (formanyomtatvány) Szavazással kapcsolatos tevékenysége ellen kifogás nyújtható be HVB-hez, HVB esetén TVB-hez (kivéve szavazóköri eredményt megállapító döntés, mely ellen fellebbezésnek csak a választási eredményt megállapító döntés elleni fellebbezéssel együtt van helye)

9 Szavazás megkezdése Ve.174. §
Feladatok: szavazóhelyiség nyitása 6.00 órakor (kivéve rendkívüli esemény) urnák (mozgóurna is !) bizottság által történő ellenőrzése, lezárása az első választópolgár (bizottsági tag és jkv. vezető nem lehet) jelenlétében VALAMENNYI szavazóköri JEGYZŐKÖNYV, MINDKÉT példányának aláíratása (első választópolgár) ELLENŐRZŐ LAP kitöltése, elhelyezése CSAK A MOZGÓURNÁBA (első választópolgár + bizottsági tagok), hiánya a mozgóurnás szavazatok érvénytelenségét eredményezi jegyzőkönyvek aláírása „szavazás megkezdésekor” rovatnál (bizottsági tagok + jegyzőkönyvvezető)

10 Személyazonosság ellenőrzése Ve. 175.-177. §
1. személyazonosság ÉS lakcím vagy személyi azonosító ellenőrzése Személyazonosság ellenőrzése: (Személyazonosító igazolvány, régi típusú személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, EU-s személyazonosító igazolvány, útlevél, ideiglenes útlevél, EU-s útlevél, fogvatartottak nyilvántartási lapja (BV mozgóurnáztatás) DE: folyamatban lévő igénylés kapcsán kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) NEM FOGADHATÓ EL Lakcím igazolása: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény, régi típusú személyazonosító igazolvány (ha tartalmazza a lakcímet), fogvatartottak nyilvántartási lapja (BV mozgóurnáztatás) Személyi azonosító igazolása: személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya hátoldala), hatósági bizonyítvány/ igazolás a személyi azonosító jelről

11 Személyazonosság ellenőrzése
2. okmányok érvényességének ellenőrzése, 3. annak ellenőrzése, hogy szerepel-e a névjegyzékben (mozgóurnás névjegyzéken szereplő, nem szavazhat a szavazóhelyiségben) Egyes megengedett eltérések kezelése a választási füzet szerint (választópolgár neve a közelmúltban változott, közterület neve megváltozott)

12 Szavazás Ve § Ha a szavazásnak nincs akadálya, akkor a bizottság feladata: szavazólapok lebélyegzése, névjegyzék aláíratása (írásképtelenség esetén választópolgár helyett a bizottság 2 tagjának aláírása a tény feltüntetésével), szavazólap, boríték átadása, zöld boríték esetén a borítékra ráírni a nemzetiség megjelölését, felhívni a nemzetiségi választópolgár figyelmét a zöld boríték kötelező használatára,lezárására szükség esetén – agitációs tartalom nélkül – tájékoztatás a szavazás módjáról szavazófülkén kívüli szavazás szándéka esetén felszólítás (de nem kötelezés) a fülke használatára szavazáskor saját toll is használható szavazófülkében – segítő kivételével – szavazólapok kitöltésének ideje alatt más nem tartózkodhat, az olvasni nem tudó vagy fogyatékossága miatt szavazásban akadályozott választópolgár segítőt vehet igénybe, ha nincs segítője, kérésére a bizottság 2 tagja együttesen nyújt segítséget („főállású segítő” esete a választási füzetben) Braielle sablon használatához a bizottság tagja(i) nyújt segítséget (előzetes igényre alapozott segítségnyújtás) boríték átadása kötelező, használata nem napközbeni jelentés 7.00, 9.00, 13.00, és órai adatokkal

13 Visszautasítás – rontott szavazólap Ve. 177. § 182. §
Visszautasítás ha: nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni (érvénytelen okmány is visszautasítást eredményez) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken már szavazott nem írja alá a névjegyzéket A visszautasításról a bizottság dönt, de nem kell határozatot hoznia. Jegyzőkönyvvezető a választópolgárt a visszautasítottak jegyzékére felvezeti. Nem kell törölni a visszautasítottak jegyzékéről, ha később eredményesen leszavaz (pl. bemutatta a hiányzó okmányt) Rontott szavazólap: az urnába helyezést megelőzően legfeljebb egyszer cserélhető (a szavazás során a rontott szavazólapokat külön kell kezelni, jelölni, tárolni és kötegelni. (lsd. választási füzet)

14 Szavazás a szavazóhelyiségben, rendkívüli események Ve. 170. -171. §
A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni A szavazást nem lehet meghosszabbítani, vagy – rendkívüli esemény kivételével - felfüggeszteni. Rendkívüli esemény: minden olyan történés, amely a választás szabadságát vagy tikosságát illetve a választás lebonyolítását veszélyezteti. (jegyzőkönyv formanyomtatvány) HVI vezetőt a jegyzőkönyv megküldésével értesíteni kell Elhárítható rendkívüli esemény: ha a bizottság elnökének döntése, intézkedése alapján megszüntethető és a szavazás folytatását nem veszélyezteti ( pl. rendbontás, rongálás, inzultálás) Elháríthatatlan rendkívüli esemény: ha a szavazás lehetetlenné válik (pl. bizottság tagjainak száma 3 alá csökken, haláleset, bombariadó) a bizottság felfüggeszti a szavazást, urnát, választási iratokat zárolja, HVI vezetőt a felfüggesztésről értesíti

15 Mozgóurnás szavazás Ve. 184.-185. §
Mozgóurnát igénylők névjegyzéke alapján (kinyomtatva és a szavazás napján továbbvezetve) Kérelem meg kell, hogy érkezzen: Október 10-én óráig a HVI-hez, vagy Október 12-én óráig a SZSZB-hez Kérelem és annak teljesítésére vonatkozó alaki, tartalmi követelmények: kérheti a mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága vagy fogvatartása miatt gátolt választópolgár (csak ez az ok !) csak írásban, választópolgár maga írta alá a kérelmet, vagy (szabályos) meghatalmazás/meghatalmazott útján kérte, kötelező adatok megadása (név, születési név, születési hely, anyja neve, személyi azonosító, átjelentkezőnél a tartózkodási hely megadása) annak ellenőrzése, hogy választópolgár szerepel-e a szavazóköri névjegyzékben A kérelmet bárki beviheti a HVI-hez, vagy a HVB-hez

16 Mozgóurnás szavazás Ve. 184.§-185.§
Bizottság a kérelmet határozattal elutasítja vagy felveszi a mozgóurnás névjegyzékbe (adatok átmásolása mozgóurnás névjegyzékbe - adatok áthúzása szavazóköri névjegyzékben) Mozgóurnázás szabályai: bizottság 2 tagja viszi ki (úgy, hogy a szavazóhelyiségben a határozatképesség biztosított maradjon) előre lebélyegzett szavazólapok legfeljebb + 10 szavazólap az esetleges rontások miatt csak a szavazókör területén (ezen belül a lakcímétől eltérő egyéb helyre is kérheti) csak azok szavazhatnak,akik a mozgóurnás névjegyzékben szerepelnek szavazás titkosságát garantáló körülmények lehetőség szerinti biztosítása személyazonosság ellenőrzése névjegyzék aláíratása óráig vissza kell érnie a mozgóurnázó bizottsági tagoknak Fel nem használt, előre lepecsételt szavazólapokat áthúzni, számolni, külön kötegelni kell Aki a mozgóurnát igénylők jegyzékében szerepel, az csak mozgóurnával szavazhat, szavazóhelyiségben történő megjelenése esetén vissza kell utasítani (nincs visszavétel)

17 Szavazóhelyiségben tartózkodás szabályai
Szavazás megkezdéséig: a bizottság tagjai választási iroda tagjai és a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig: a bizottság tagjai, jegyzőkönyvvezető, médiaszolgáltató képviselője (igazolványok és/vagy meghatalmazás kérése a választási füzet szerint) és a A sajtó nem zavarhatja a munkát, a választópolgárokat, nem sértheti tevékenységével a szavazás titkosságát. A választópolgár és segítője a választójog gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

18 Szavazás lezárása Ve. 183. § a szavazás 19.00 óráig tart
a bizottság órakor a szavazóhelységet bezárja a órakor még sorban állók szavazhatnak az utolsó választópolgár leszavazását követően a bizottság lezárja a szavazást (időpont a szavazóköri jegyzőkönyvön vagy óra, vagy az utolsó választópolgár szavazásának időpontja)

19 Szavazatszámlálás (SZSZB, egy szavazókörös HVB, egy szavazókörös HVB, ha területi és országos nemzetiségi választást bonyolít (Ve §, 323/A.§)   I. Fel nem használt szavazólapok megszámlálása, kötegelése, típusonként Rontott szavazólapok megszámlálása (jegyzőkönyvi adat), külön borítékba zárása Visszautasítottak számának megállapítása (jegyzőkönyvi adat) Szavazáson megjelent választópolgárok számának megállapítása névjegyzékek adataiból (jegyzőkönyvi adat) II. Mozgóurna felbontása (ellenőrzőlap hiánya valamennyi szavazólap érvénytelenségét eredményezi, a szavazólapokat ekkor meg kell számolni és kötegelni kell) Mozgóurna tartalmának összekeverése a szavazókörben használt urnák tartalmával Fehér és zöld borítékok külön válogatása Nemzetiségi névjegyzékek és a zöld borítékok visszahelyezése átmenetileg az üres urnákba FELBONTÁS nélkül !!! Fehér borítékok felnyitása, szavazólapok típusonként történő szétválogatása, érvényességének vizsgálata, csoportosítása, megszámlálása, jegyzőkönyv kiállítása Nemzetiségi zöld borítékok szétválogatása nemzetiségenként, azok megszámlálása FELBONTÁS nélkül, jegyzőkönyv kitöltése, zöld borítékok szállítóborítékba csomagolása (nemzetiségenként)

20 Szavazatszámlálás (SZSZB, egy szavazókörös HVB)
Sorrend: Polgármester választás szavazólapjainak megszámlálása Egyéni listás szavazólapok/ egyéni választókerületei szavazólapok megszámlálása Megyei listás szavazólapok megszámlálása Nemzetiségi zöld borítékok megszámlálása, szállítóborítékba zárása

21 Szavazatszámlálás több szavazókörös település HVB-nél (ha területi és országos nemzetiségi választást bonyolít (Ve §, 323/A.§) I. Fel nem használt szavazólapok megszámlálása, kötegelése, típusonként Rontott szavazólapok megszámlálása (jegyzőkönyvi adat), külön borítékba zárása Visszautasítottak számának megállapítása (jegyzőkönyvi adat) Szavazáson megjelent választópolgárok számának megállapítása névjegyzékek adataiból (jegyzőkönyvi adat) II. Mozgóurna felbontása (ellenőrzőlap hiánya valamennyi szavazólap érvénytelenségét eredményezi, a szavazólapokat ekkor meg kell számolni és kötegelni kell) Mozgóurna tartalmának összekeverése a szavazókörben használt urnák tartalmával Nemzetiségi zöld borítékok szétválogatása nemzetiségenként, azok megszámlálása FELBONTÁS nélkül, jegyzőkönyv kitöltése, zöld borítékok szállítóborítékba csomagolása (nemzetiségenként)

22 Szavazatszámlálás nemzetiségi szavazókörben (Ve. 188.-198. §, 323/A.§)
fel nem használt szavazólapok megszámlálása, kötegelése, típusonként rontott szavazólapok megszámlálása (jegyzőkönyvi adat), külön borítékba zárása visszautasítottak számának megállapítása (jegyzőkönyvi adat) szavazáson megjelent választópolgárok számának megállapítása névjegyzékek adataiból (jegyzőkönyvi adat) II. mozgóurna felbontása (ellenőrzőlap hiánya valamennyi szavazólap érvénytelenségét eredményezi, a szavazólapokat ekkor meg kell számolni és kötegelni kell) mozgóurna tartalmának összekeverése a szavazókörben használt urnák tartalmával fehér és a zöld borítékok szétválogatása zöld borítékok szétválogatása nemzetiségenként, azok megszámlálása FELBONTÁS nélkül, jegyzőkönyv kitöltése, zöld borítékok szállítóborítékba csomagolása (nemzetiségenként) fehér borítékokban lévő szavazólapok szétválogatása szavazólap típusonként (települési/területi/országos) szavazólapok érvényességének vizsgálata, csoportosítása, megszámlálása, szavazóköri jegyzőkönyvek kiállítása

23 Szavazatszámlálás nemzetiségi szavazókörben
Sorrend: Nemzetiségi zöld borítékok megszámlálása, szállítóborítékba zárása Települési nemzetiségi szavazólapok megszámlálása Területi nemzetiségi szavazólapok megszámlálása Országos nemzetiségi szavazólapok megszámlálása

24 Szavazólapok érvényességének vizsgálata, csoportosítása, megszámlálása (Ve.193.-194. §)
Szavazólapok csoportosítása: hivatalos bélyegzőlenyomat nélküli szavazólap, jegyzőkönyvi adattartalom (tényt a hátoldalára felvezetni, bizottsági tagok aláírása, 2 x átszámolni, kötegelni) lebélyegzett, de érvénytelen szavazólap, jegyzőkönyvi adattartalom ( nem tartalmaz érvényes szavazatot, a megengedettnél több szavazatot tartalmaz, nem tollal kitöltött) érvényes szavazólap, jegyzőkönyvi adattartalom (nem tartalmaz több szavazatot, mint amennyit érvényesen leadhat) Érvénytelen szavazat, ha: nem a Ve § (2) bekezdése szerint adták le (körben elhelyezett egymást metsző 2 vonal) kiesett jelöltre, listára adták le Szavazólap érvényességét nem érinti – ha egyébként a feltételeknek megfelel - a szavazólapon feltüntetett bárminemű megjegyzés, kihúzás, hozzáírás.

25 Szavazólapok érvényességének vizsgálata, csoportosítása, megszámlálása (Ve. 194.-198.§)
Többlet szavazólap esetén a jelöltekre illetve listákra leadott szavazatok közül a többletnek megfelelő számú szavazatot a bizottság érvénytelennek nyilvánítani. Minden szavazólap köteget legalább 2 x kell átszámolni, illetve a számlálást addig kell folytatni, amíg valamely megelőző számlálással azonos eredményre nem jut a bizottság Érvénytelen szavazólapok hátoldalára az érvénytelenségi okot fel kell vezetni, a bizottság tagjai aláírják, lepecsételik, kötegelik, feliratozzák Érvényes szavazólapokat számlálást követően a bizottság típusonként kötegeli, a csomagot feliratozza, aláírja, lepecsételi Kötegelés, csomagolás során úgy kell eljárni, hogy a csomagokból a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen kivenni vagy hozzátenni szavazólapot

26 Jegyzőkönyvek Helyi önkormányzati választás (TVB jegyzőkönyvek nélkül): Szavazóköri jegyzőkönyvek (egyéni listás, egyéni választókerületi, polgármesteri, megyei listás) Eredményjegyzőkönyvek (egyéni listás, egyéni választókerületi, kompenzációs listás polgármesteri) Nemzetiségi választás (TVB jegyzőkönyvek nélkül): Jegyzőkönyv a nemzetiségi szavazás adatairól (HVB és nemzetiségi SZSZB tölti ki, azon nemzetiség vonatkozásában, amely esetében nem volt települési nemzetiségi választás) Szavazóköri jegyzőkönyvek a települési/területi/országos nemzetiségi képviselők választásáról (nemzetiségi SZSZB tölti ki azon nemzetiség vonatkozásában,amely esetében volt települési nemzetiségi választás) Eredményjegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról (HVB tölti)

27 Jegyzőkönyvek (Ve.202.-205.§) 2 példányban készülnek
Jegyzőkönyvvezető feladata a kitöltés Jelen lévő bizottsági tagok és a jegyzőkönyvvezető aláírásával látja el. Le kell bélyegezni Javítás egyértelmű legyen, aláírással, bélyegzővel hitelesítve A szavazóköri jegyzőkönyv adattartalmát a jegyzőkönyvvezető telefonon, faxon haladéktalanul továbbítja a HVI-hez. A bizottság elnöke kérésre a megbízott tag részére másolati példányt ad át A jegyzőkönyv 2. példánya a választási irodában a szavazást követő 3 napon belül megtekinthető A szavazatszámlálás lépéseire, a szavazóköri jegyzőkönyvek kitöltésére, adattartalmára, az egyes bizottságok által alkalmazandó jegyzőkönyvek típusára nézve a 195/1. – 195/8. számú füzetek hasznos segítségül szolgálnak.

28 Jegyzőkönyvek (Ve §) A szavazatszámlálást és a jegyzőkönyvek kiállítását követően bizottság a jegyzőkönyveket, választási iratokat, nyomtatványokat és szavazólapokat az urnával együtt a HVI-hez szállítja. Speciális szabály nemzetiségi választáson: A területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát és a nemzetiségi szállítóborítékokat a helyi választási iroda legkésőbb október 13-án 10 óráig eljuttatja a területi választási irodához. (szállítás pontos rendjéről TVI vezetői utasítás kerül kiadásra)

29 Eredmény megállapítás
Egy szavazókörös HVB állapítja meg: Polgármesteri, egyéni listás, települési nemzetiségi választás eredményét (ha van) Több szavazókörös HVB állapítja meg: Polgármesteri, egyéni listás /egyéni választókerületi (10 e feletti), kompenzációs listás (10 e feletti) választás eredményét

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Helyhatósági és nemzetiségi választások október 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések