Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tanévkezdő fórum Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2014. szeptember 25. Zala Megyei Pedagógiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tanévkezdő fórum Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2014. szeptember 25. Zala Megyei Pedagógiai."— Előadás másolata:

1 1 Tanévkezdő fórum Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó szeptember 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 2 Jogszabályi háttér 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó Zala Megyei Pedagógiai Intézet

3 3 Jogszabályi háttér évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Országos tanfelügyelet, Kézikönyv Zala Megyei Pedagógiai Intézet

4 4 Pedagógusok szakmai ellenőrzése, minősítése Pedagógusok pedagógia-szakmai ellenőrzése Pedagógusok minősítése Szaktanácsadás Szakértő (tanfelügyelő) szaktanácsadó Zala Megyei Pedagógiai Intézet

5 5 PSZE – tanfelügyeleti rendszer, pedagógusok szakmai ellenőrzése fejlesztő értékelés Legalább 5 évente Oktatási Hivatal – kormányhivatal közreműködik Megállapít, javasol, értékel, intézkedésre nem jogosult 2 szakértő, nem feltétel a szakos Zala Megyei Pedagógiai Intézet

6 6 PEM – pedagógusok előmeneteli rendszere, pedagógusok minősítése komplex értékelés Kötelező 2 alkalom a pálya során Kormányhivatal szervezi Oktatási Hivatal közreműködik Értékel, minősít, dönt 2 szakértő, egyik szakos, intézményvezető,(delegált) Zala Megyei Pedagógiai Intézet

7 7 Szaktanácsadás fejlesztő célú támogatás Évente OFI Zala Megyei Pedagógiai Intézet

8 8 Tanfelügyelet pedagógiai-szakmai ellenőrzés Pedagógus ellenőrzés – pedagógusok 60 %-a Vezetői ellenőrzés Intézményellenőrzés Intézményi fejlesztési terv Zala Megyei Pedagógiai Intézet

9 9 A pedagógus ellenőrzésének területei 1.Pedagógiai módszertani felkészültség 2.A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 3.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Zala Megyei Pedagógiai Intézet

10 10 A pedagógus értékelésének területei 4.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 5.A tanulás támogatása 6.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Zala Megyei Pedagógiai Intézet

11 11 A vezető ellenőrzésének területei 1.A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2.A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3.Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4.Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5.Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Zala Megyei Pedagógiai Intézet

12 12 Az intézmény ellenőrzésének területei 1.Pedagógiai folyamatok 2.Személyiség- és közösségfejlesztés 3.Eredmények 4.Belső kapcsolatok, együttműködés 5.Az intézmény külső kapcsolatai 6.A pedagógiai munka feltételei 7.A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Zala Megyei Pedagógiai Intézet

13 13 Módszerei Dokumentum elemzés (nem a dokumentumot ellenőrzi) Óra/foglalkozás látogatás (2) Interjú Zala Megyei Pedagógiai Intézet

14 14 Előzetes dokumentumelemzés - Pedagógiai Program - Előző pedagógusellenőrzés, intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai - Mérési -, kérdőívek eredményei - Portfólió Intézményi profil megismerése Elért eredmények vizsgálata,kiemelkedő-, fejlesztendő területek meghatározása, információszerzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet

15 15 Helyszíni ellenőrzés Előzetes bejelentkezés – egyeztetés az intézmény vezetőjével A dokumentációk helyszíni elemzése Óra-/foglalkozáslátogatás és elemzés –Pedagógus önértékelése –Szakértői kérdések Interjú –a pedagógussal (szakértők, int. megb.) –a vezetővel (szakértők) –Pedagógusokkal, szülőkkel, fenntartóval Zala Megyei Pedagógiai Intézet

16 16 Dokumentumelemzés a helyszíni ellenőrzés során óra/foglalkozásterv írásos dokumentáció a tanítási egységre vonatkozóan (tanmenet vagy tematikus terv) egyéni fejlesztési tervek tanórán kívüli programtervek osztálynapló, csoportnapló és egyéb foglalkozási naplók tanulói füzetek, produktumok Zala Megyei Pedagógiai Intézet

17 17 Az óra/foglalkozáslátogatás értékelési szempontjai célok–követelmények és megvalósulásuk; Célok-tartalom –alkalmazott módszerek, motivációs eszközök –alkalmazott tanulásszervezési eljárások; –értékelési módok viszonya; óra, foglalkozás megszervezése; a tanulási folyamat irányítása, egyéni képességek fejlesztése; Zala Megyei Pedagógiai Intézet

18 18 Az óra/foglalkozáslátogatás értékelési szempontjai az óra, foglalkozás légköre; a pedagógus magatartása, hatása; reflexió; vezető, irányító, segítő szerep; kommunikáció; a pedagógus önértékelésével kapcsolatos észrevételek. Zala Megyei Pedagógiai Intézet

19 19 Az interjúk célja a tanfelügyelők információkat nyerjenek a pedagógus –szakmai ismereteiről –elképzeléseiről –eredményeiről –jövőképéről az ellenőrzött pedagógus –a saját megfogalmazásában közölje válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre Zala Megyei Pedagógiai Intézet

20 20 Az ellenőrzés lezárása Értékelőlapok kitöltése (8 terület erősségek, fejleszthető területek, pontszám) 5 napon belül elektronikus és 2 nyomtatott példányban elküldik az értékelőlapot az intézményvezetőnek; −1 a pedagógus saját példánya; −1 a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a személyi anyaghoz kerül portfolió A pedagógus értékeli a szakértők munkáját Zala Megyei Pedagógiai Intézet

21 21 Pedagógus minősítés Vizsga – gyakornok pedagógus I., Eljárás Kötelező – ingyenes, pedagógus I. II., Választott – fizetni kell érte, mester, kutató Zala Megyei Pedagógiai Intézet

22 22 A minősítés területei PEM Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás PSZE Pedagógiai módszertani felkészültség Zala Megyei Pedagógiai Intézet

23 23 Zala Megyei Pedagógiai Intézet

24 24 Zala Megyei Pedagógiai Intézet A portfólió elemei

25 25 Zala Megyei Pedagógiai Intézet

26 26 A portfólióvédés Szakmai életút bemutatása – 15 perces digitális bemutató A portfólióhoz kapcsolódó előzetes kérdések megválaszolása Szakmai beszélgetés a portfólióhoz és prezentációhoz kapcsolódóan Zala Megyei Pedagógiai Intézet

27 27 Az értékelés elemei Zala Megyei Pedagógiai Intézet

28 28 Lehetséges kimenetel Vizsgán - gyakornok –Megfelelt – 60% –Nem felelt meg Eljárás pedagógus I. –Megfelelt – 75% –Újabb minősítés szükséges –Nem felelt meg (megismételt eljárás) Pedagógus II. Mesterpedagógus fokozatba lép Pedagógus II. fokozatban marad Zala Megyei Pedagógiai Intézet


Letölteni ppt "1 Tanévkezdő fórum Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2014. szeptember 25. Zala Megyei Pedagógiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések