Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére"— Előadás másolata:

1 Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére
Tanévkezdő fórum Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére Előadó: Tanainé Szeghy Rita szaktanácsadó 2014. szeptember 25. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Jogszabályi háttér 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet A tanárképzés képesítési és kimeneti követelményeit tartalmazó Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 2

3 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Országos tanfelügyelet, Kézikönyv Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 3

4 Pedagógusok szakmai ellenőrzése, minősítése
Pedagógusok pedagógia-szakmai ellenőrzése Szakértő (tanfelügyelő) Pedagógusok minősítése Szaktanácsadás szaktanácsadó Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 4

5 PSZE – tanfelügyeleti rendszer, pedagógusok szakmai ellenőrzése
fejlesztő értékelés Legalább 5 évente Oktatási Hivatal – kormányhivatal közreműködik Megállapít, javasol, értékel, intézkedésre nem jogosult 2 szakértő, nem feltétel a szakos Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 5

6 PEM – pedagógusok előmeneteli rendszere, pedagógusok minősítése
komplex értékelés Kötelező 2 alkalom a pálya során Kormányhivatal szervezi Oktatási Hivatal közreműködik Értékel, minősít, dönt 2 szakértő, egyik szakos, intézményvezető ,(delegált) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 6

7 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Szaktanácsadás fejlesztő célú támogatás Évente OFI Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 7

8 Tanfelügyelet pedagógiai-szakmai ellenőrzés
Pedagógus ellenőrzés – pedagógusok 60 %-a Vezetői ellenőrzés Intézményellenőrzés Intézményi fejlesztési terv Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 8

9 A pedagógus ellenőrzésének területei
Pedagógiai módszertani felkészültség A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 9

10 A pedagógus értékelésének területei
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulás támogatása Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 10

11 A vezető ellenőrzésének területei
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 11

12 Az intézmény ellenőrzésének területei
Pedagógiai folyamatok Személyiség- és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai munka feltételei A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 12

13 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Módszerei Dokumentum elemzés (nem a dokumentumot ellenőrzi) Óra/foglalkozás látogatás (2) Interjú Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 13

14 Előzetes dokumentumelemzés
Pedagógiai Program Intézményi profil megismerése Előző pedagógusellenőrzés, intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai Elért eredmények vizsgálata,kiemelkedő-, fejlesztendő területek meghatározása, Mérési -, kérdőívek eredményei információszerzés Portfólió Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 14

15 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Helyszíni ellenőrzés Előzetes bejelentkezés – egyeztetés az intézmény vezetőjével A dokumentációk helyszíni elemzése Óra-/foglalkozáslátogatás és elemzés Pedagógus önértékelése Szakértői kérdések Interjú a pedagógussal (szakértők, int. megb.) a vezetővel (szakértők) Pedagógusokkal, szülőkkel, fenntartóval Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 15

16 Dokumentumelemzés a helyszíni ellenőrzés során
óra/foglalkozásterv írásos dokumentáció a tanítási egységre vonatkozóan (tanmenet vagy tematikus terv) egyéni fejlesztési tervek tanórán kívüli programtervek osztálynapló, csoportnapló és egyéb foglalkozási naplók tanulói füzetek, produktumok Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 16

17 Az óra/foglalkozáslátogatás értékelési szempontjai
célok–követelmények és megvalósulásuk; Célok-tartalom alkalmazott módszerek, motivációs eszközök alkalmazott tanulásszervezési eljárások; értékelési módok viszonya; óra, foglalkozás megszervezése; a tanulási folyamat irányítása, egyéni képességek fejlesztése; Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 17

18 Az óra/foglalkozáslátogatás értékelési szempontjai
az óra, foglalkozás légköre; a pedagógus magatartása, hatása; reflexió; vezető, irányító, segítő szerep; kommunikáció; a pedagógus önértékelésével kapcsolatos észrevételek. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 18

19 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Az interjúk célja a tanfelügyelők információkat nyerjenek a pedagógus szakmai ismereteiről elképzeléseiről eredményeiről jövőképéről az ellenőrzött pedagógus a saját megfogalmazásában közölje válaszait a munkájával kapcsolatban feltett kérdésekre Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 19

20 Az ellenőrzés lezárása
Értékelőlapok kitöltése (8 terület erősségek, fejleszthető területek, pontszám) 5 napon belül elektronikus és 2 nyomtatott példányban elküldik az értékelőlapot az intézményvezetőnek; 1 a pedagógus saját példánya; 1 a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a személyi anyaghoz kerül portfolió A pedagógus értékeli a szakértők munkáját Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 20

21 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pedagógus minősítés Vizsga – gyakornok pedagógus I., Eljárás Kötelező – ingyenes, pedagógus I. II., Választott – fizetni kell érte, mester, kutató Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 21

22 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A minősítés területei PEM Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás PSZE Pedagógiai módszertani felkészültség Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 22

23 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Zala Megyei Pedagógiai Intézet 23

24 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólió elemei Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 24

25 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Zala Megyei Pedagógiai Intézet 25

26 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A portfólióvédés Szakmai életút bemutatása – 15 perces digitális bemutató A portfólióhoz kapcsolódó előzetes kérdések megválaszolása Szakmai beszélgetés a portfólióhoz és prezentációhoz kapcsolódóan Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 26

27 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Az értékelés elemei Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 27

28 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Lehetséges kimenetel Vizsgán - gyakornok Megfelelt – 60% Nem felelt meg Eljárás pedagógus I. Megfelelt – 75% Újabb minősítés szükséges Nem felelt meg (megismételt eljárás) Pedagógus II. Mesterpedagógus fokozatba lép Pedagógus II. fokozatban marad Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 28


Letölteni ppt "Felkészülés a pedagógusok szakmai ellenőrzésére"

Hasonló előadás


Google Hirdetések