Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. N. Kollár Katalin kollar.katalin@ppk.elte.hu Az előítéletek természete és hatása a pedagógiai munkában Pedagógus szakvizsgás továbbképzés Dr. N. Kollár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. N. Kollár Katalin kollar.katalin@ppk.elte.hu Az előítéletek természete és hatása a pedagógiai munkában Pedagógus szakvizsgás továbbképzés Dr. N. Kollár."— Előadás másolata:

1 Dr. N. Kollár Katalin kollar.katalin@ppk.elte.hu
Az előítéletek természete és hatása a pedagógiai munkában Pedagógus szakvizsgás továbbképzés Dr. N. Kollár Katalin

2 Mindenki egyformán tanítható?
a szegregált oktatás oka: homogén csoportot könnyebb és hatékonyabb tanítani (?) a speciális szükségletű tanulókat kiképzett szakember tudja oktatni a szegregált oktatás következménye nem tanulunk meg bánni „másokkal” előítélet

3 speciális nevelési szükséglet elkülönítés vagy differenciált nevelés ?
szelektív nevelés felzárkóztatás differenciált nevelés - adaptivitás Integráció, inklúzió

4 Kinek van szüksége speciális nevelésre?
eltérő fejlődési ütem az iskolai nehézségek okai - intellektuális - nem átlagos   - részképesség zavar - figyelmi zavar - érzelmi problémák - motivációs okok (kudarc, iskolai célkitűzések) és természetesen a sajátos nevelési igényű a) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott

5 Hátrányos helyzet

6 A hátrányos helyzet összetevői
nyelvi hátrány Bernstein korlátozott és kidolgozott kód státuszra és személyre orientált stílus jövőkép kulturális különbségek - családi elvárások - a tanuláshoz és iskolához való viszony

7 Az iskolai teljesítmény szociológiai és szociálpszichológiai tényezői
Kinek érdeke a szelekció az iskolarendszer szintjén ? (Nahalka 1998) - a társadalmi különbségeket fenntartja Iskola célja: minőség szelekció (Buda 1999) mérhető teljesítmény: felvételi, versenyeredmények Iskolák közti verseny többet abból, ami jó külső elvárás: siker hozzáadott érték Szerkezetváltó gimnáziumok 1998 15 % 2000 31 % 2002 26 %

8 Hozzáadott érték Neuwirth Gábor OKI 2004.
középiskola „bemeneti oldala” szülők iskolai végzettsége, szülők munkahelye-munkanélkülisége, diákok általános iskolában elért tanulmányi eredménye „kimeneti oldal” a központi felvételi írásbeli vizsgákon elért átlag hány százalékukat vették fel egyetemre-főiskolára milyen arányban és hány nyelvből szereztek államilag elismert nyelvvizsgát

9 Iskolák rangsora 2004 Top 5 Patrona Hungariae G. Budapest 94,72
Bercsényi Miklós G. Törökszentmiklós 90,73 Svetits Katolikus G. Debrecen 89,34 Kisfaludy Károly G. Mohács 88,35 Béri-Balogh Ádám G. Tamási 88,3 Első 20: vidéki és 25 %-ban egyházi fenntartású (országos arány 15 %)

10 Szegregáció iskolák közt, esélyegyenlőség (?) Kertesi Gábor (2009)
2006 teljes évfolyam vizsgálata anya középiskolát végzett jobb szövegértés és matematika eredmény (PISA) Szegregációs index – esély a kisebbségekkel való érintkezésre 20%-kal nagyobb roma tanuló arány %-kal nagyobb szegregáció Felzárkóztató programok nem segítenek, csak az integráció (Skandináv modell)

11 Szociológiai és szociálpszichológiai tényezők
Iskolán belüli szelekciós mechanizmusok (tagozat, fejlesztő osztály, teljesítmény szerint bontás) osztályok közötti feszültségek saját csoport és a „másik” észlelése önbeteljesítő jóslat ki kapja a felzárkóztató csoportot? Osztályok közötti szelekció hatása a teljesítményre átlag feletti átlagos = átlag alatti összteljesítmény kisebb

12 Szociológiai és szociálpszichológiai tényezők
Társas összehasonlítás és teljesítmény : Festinger társas összehasonlítás elmélete Mikor hasonlítjuk össze magunkat? objektív mérce hiánya képesség és vélemény A hasonló társ szerepe a pontos önértékelésben önmagukban bizonytalanabbak igénylik ha nincs hasonló - elbizonytalanodunk

13 Nem csak az összehasonlítás fontos, a cél: kissé meghaladni az átlagot
Pozitív önértékelésre törekvés én-kiemelés igény – teljesítmény esetén felfelé törekvés „kissé jobb legyek, mint az átlag” kerüljük az összehasonlítást, ha az önértékelésünket veszélyezteti Én-fejlesztés igénye jobbakhoz mérjük magunkat pozitív énkép a feltétele

14 Szociológiai és szociálpszichológiai tényezők
Csoportnorma lemaradó csoportokban: „kreatív normák” Célja: az önbecsülés megőrzése, önálló arculat, szerep Más normák kiemelése: pl. másban jó- sportolók, az iskolaújság szerkesztői, semleges: például rajongás egy zenekarért A negatívnak ítélt tulajdonságok pozitívként emlegetése ellenazonosulás Más referenciacsoporttal való összehasonlítás Versengés és társadalmi réteghelyzet nem mindenkinek kedvez a versenyhelyzet értelmiségi családok gyermekei versengőbbek jó képességűek versengőbbek

15 szelekció szegregáció előítélet

16 Az előítélet okai személyben rejlő okok társas, társadalmi okok
információfeldolgozás sajátosságai

17 1. személyben rejlő okok autoriter személyiség (Adorno 1950)
szocializációs ok F skála frusztráció áthelyezett agresszió (lecsúszó rétegek)

18 2. társas, társadalmi okok
versengés - rivális leértékelése = önbizalom fokozódás - saját csoport kohéziója nő - csoportok percepciója torzul társadalmi, gazdasági konkurencia - gazdasági problémák idején nő az előítélet

19 társadalmi konszenzus nemzeti, faji sztereotípiák
Wax 1948 Kanada üdülési hirdetés Mr. Greenberg 52 % válaszol 36 % ajánlat is Mr. Lockwood 95 % válaszol 93 % ajánlat is korábbi tapasztalt nélkül

20 BOGARDUS SKÁLA 1 2 3 4 5 6 7 Angol Néger Francia Kínai Olasz
Instrukció: Az alább felsorolt minden etnikum vagy nemzetiség esetén karikázza be mindazokat az osztályozásokat, amelyeknél hajlandó lenne elfogadni az illető etnikum vagy nemzetiség átlagos tagját (ne az ön által ismert legjobb tagját, és ne is a legrosszabbat)! Válaszoljon első érzelmi reakciójának megfelelően! Osztályozások: közeli rokon házassága révén személyes barátnak a klubomban az utcába szomszédnak munkatársnak mint hazám polgárát mint turistát az országban kitiltanám hazám területéről 1 2 3 4 5 6 7 Angol Néger Francia Kínai Olasz

21 Nemzetek megítélése Amerikai nem létező nép megítélése Angol Skót Ír
Francia Német Svéd ….. …… Kínai Hindu Mexikói Néger Kenneth, Brady

22 3. információfeldolgozás sajátosságai
szűk kapacitás: kategorizáció, séma, sztereotípia, burkolt személyiségelmélet, prototípus a kategorizálás előnyei pedagógusok kategóriái (okosság, szorgalom, jó-rossz magatartás, személyiségvonás -jóindulat)

23 Sztereotípiák kialakulása 1. személyes tapasztalat
Ok példa szélsőséges jelenségek több figyelmet kapnak évnyitón kockás inges farmeros lány nagyon félénk nő vélt korreláció I néhány tapasztalatból általánosítunk ismerek néhány félénk nőt – a nők félénkek bűnöző bankár – a szakma megítélését is rontja vélt korreláció II. kisebbség tapasztalt tulajdonságát felértékeljük nőies mozgás – homoszexualitás cigány – cigány ill. beás az anyanyelve

24 Személyes okok ok példa társadalmi szerepekből formált vélemény
nők gondozzák a gyerekeket –a nők gondoskodók érzelmek kiváltják a tulajdonság feltételezését félek a bevándorlóktól – a bevándorlók félelmetesek, veszélyesek

25 Társas hatások ok példa a környezet véleménye
az apám szerint nem fontos, hogy a nők tanuljanak, mert az ő feladatuk a családról való gondoskodás média reklámokban a nők egész alapos képe, a férfiak arca szerepel gyakrabban – az arc képe intellektuálisabbnak tűnik

26 Gondolkodási stílus Kelly - gondolkodás komplexitása
Mennyi és milyen dimenziót használunk? Aki szép, az okos is?

27 Rokeach nyílt – zárt gondolkodás
igazoló és cáfoló nézetek ☺☻ centrális – köztes – periférikus centrális: a világ barátságos ijesztő köztes: kritizálni lehet - a hatalom sérthetetlen büntet vagy jutalmaz periférikus: fontos a tartalom - fontos a forrás idődimenzió jelen dominancia - jövő vagy múlt

28 az előítélet megnyilvánulási formái
szóbeli (bezzeg osztály) elkülönülés (ülésrend, lakóhely, iskolai terek) hátrányos megkülönböztetés (álláshirdetés, zenei felvételi) fizikai erőszak (bántalmazások) kiírtás

29 az előítélet csökkenése
integrált nevelés a prototípus és az egyenrangú érintkezés szerepe az előítéletek megváltozásában csoportlégkör kooperatív technikák csoportok közti együttműködés a Pygmalion effektust kiváltó tényezők kontrollja („vakban” értékelés) multikulturális oktatás személyes iskolai siker területek biztosítása

30 2. Tapasztalatszerzés tényleges élmények (kirándulás, tábor, kiállítások, ünnepek) információ a kisebbségekről (filmfeldolgozás, ismeretek tanítása)

31 Cigány nemzetiség helyzete Magyarországon
számuk kb millió lakosság 5 %-a ROMUGROK 77% OLÁH % ROMANI = ROMA LOVÁRI, GURVÁRI, ROMUGRO/KÁRPÁTI BEÁS %

32 ROMUGROK anyanyelv magyar „magyar cigányok”
É-K Magyarország, Tatabánya, Budapest környék muzsikus, vályogvetés, mezőg. ipari segédmunka munkanélküli+ szegény régió OLÁH ROMANI = ROMA indiai származék nyelv romani, lovári (nyelvvizsgaképes) LOVÁRI, GURVÁRI, ROMUGRO/KÁRPÁTI integrálódás, vagyoni differenciálódás Foglalkozási csoportok: lovári (love=pénz-kereskedő), marhapásztor (gurvari=kolompár), sátorkészítő, halász, rongyszedő, üstfoltozó (kelderás), ékszeres (készítő), vászon- és szőnyegkereskedő, köszörűs, Ma régiség- és autókereskedés BEÁS román származék nyelv „cigány” Dél-Dunántúl kevéssé mobilok, 1990 előtt nagyüzemekben munkanélküli

33 Tanulók száma és önkormányzatok (Lakatos 1996)

34 Nyelvhasználat 1995

35 Cigány tanulók iskolázottsága – befejezett 8 osztály (1999)

36 cigány tanulók iskolai nehézségei
társadalmi réteghelyzet jellemzői és következményei szocializációs jellemzők iskolával kapcsolatos elvárások

37

38 Szülők iskolai végzetsége (Fehárvári A. 1999)

39 Cigány és nem cigány tanulók elvárásai a pedagógussal szemben (Imre A

40 Cigány szülők véleménye a nem cigányokról a foglalkoztatottság függvényében

41 Cigány gyerekek nem cigányokról alkotott véleménye az osztálytársak származásától függően

42 Megoldási utak multikulturális oktatás
saját csoport bevonása a megoldásba iskolai siker területei „tökéletes elsajátítás”

43 A "mastery learning" elmélete és gyakorlata..
Csapó B.: Magyar Pedagógia 1978/

44 Mastery learning = a "tökéletes megtanítás"
Gondok: rendszeres kudarcok csak kis % sikeres továbbhaladáshoz szükséges ismeretek hiányában a lemaradás egyre nagyobb Alapelvek: egyéni haladási tempó motiváció maximalizálása a tanulás elemi lépésekre bontása teljesítmény visszajelzése

45 minden gyermek képes elsajátítani az iskolai tananyagot (
minden gyermek képes elsajátítani az iskolai tananyagot (?) különbség = a megtanuláshoz szükséges idő (Carroll) f - rendelkezésre álló idő - gyerek kitartása megtanulás foka = -az idő ténylegesen tanulással töltött %-a f - gyerek adottságai - az oktatás megértésének képessége - oktatás minősége

46 Cél: a teljes anyag %-a (szokásos tanítás során a gyerekek 25%-a éri csak el) továbbhaladás siker Feltételek, alkalmazhatóság: a tananyagot megtanulandó egységek sorozataként kell felépíteni, meg kell határozni a mindenki által teljesítendő kritériumokat mindenkinek adott sorrendben kell haladni, csak akkor léphet tovább, ha teljesíti az előírt szintet, minden egység végén diagnosztikus teszt

47 Egy konkrét kísérlet ismertetése
A tanulás hiányosságainak diagnózisa Kompenzáló program Az oktatás tárgyának bemutatása Oktatás: a tartalom előadása Kiegészítő oktatás: referátum, gyakorlatok Formatív tesztek Kooperatív kiscsoportos tanulás Programozott egységek Gazdagított program Szummatív teszt

48 Előnyök és hátrányok elsősorban a gyengébb képességű tanulók számára jelent nagy segítséget képes a tanuláshoz való viszonyt megváltoztatni sok előkészítést igényel egyéni tanulásra alkalmas oktatási segédletek főként hierarchikus szerkezetű tantárgyaknál alkalmas: matematika és az idegen nyelvek mi adaptálható?


Letölteni ppt "Dr. N. Kollár Katalin kollar.katalin@ppk.elte.hu Az előítéletek természete és hatása a pedagógiai munkában Pedagógus szakvizsgás továbbképzés Dr. N. Kollár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések