Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. témakör A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA. Leltár célja A számviteli törvény el ő írja, hogy „A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szerepl ő tételeknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. témakör A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA. Leltár célja A számviteli törvény el ő írja, hogy „A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szerepl ő tételeknek."— Előadás másolata:

1 2. témakör A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA

2 Leltár célja A számviteli törvény el ő írja, hogy „A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szerepl ő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak kell lenniük.” A számviteli törvény el ő írásai alapján a mérleget leltárral kell alátámasztani. A LELTÁROZÁS CÉLJA a mérleg valódiságának alátámasztása a bizonylati fegyelem ellen ő rzése, megszilárdítása, a könyvelés helyességének ellen ő rzése a tulajdon védelme a vezet ő ség tájékoztatása

3 A leltár fogalma, fajtái FOGALMA Adott id ő pontra vonatkozó, az összes eszközr ő l és az összes forrásról készített tételes fölsorolás. Mennyiségi, min ő ségi és értékadatokat tartalmaz a gazdálkodó által el ő írt formában, a felel ő s vezet ő aláírásával. FAJTÁI teljes kör ű részleges nyitó záró évközi

4 A mérleg fogalma FOGALMA Olyan számviteli okmány, amely a vállalkozás vagyonát egy adott id ő pontra vonatkoztatva összevontan, kötött sorrendben pénzértékben mutatja ki. mérlegfordulónap mérleg tagolása ezer forint

5 A mérleg jellemzői JELLEMZ Ő I egy adott id ő pontban mutatja a vállalkozás vagyoni helyzetét kett ő s vetületben fejezi ki a rendelkezésre álló vagyont Eszközök (aktívák) Források (passzívák) az eszközök és források összegének mindig egyeznie kell összevontan, kötött sorrendben készül értékben (eFt), magyar nyelven készül hitelesít ő okmányai: leltár könyvvezetés vállalkozónak alá kell írnia könyvvizsgálónak ellen kell jegyeznie tárgyévi és megel ő z ő évi értékoszlopot tartalmaz sémái: finanszírozási szemlélet esetén lépcs ő zetes elrendezés ű egyez ő sé bemutatása esetén mérlegszer ű elrendezés ű

6 A fajtái Mérlegkészítés célja alapján: STATIKUS mérlegek DINAMIKUS mérlegek ORGANIKUS mérlegek Készítés gyakorisága alapján: Rendszeres mérlegek Eseti mérlegek (alapítás, felszámolás, átalakítás) Terjedelmük alapján: Egyedi mérlegek Konszern mérlegek Nemzetgazdasági mérlegek Id ő szakkal való kapcsolatuk szerint: Nyitó mérleg Záró mérleg Közbens ő mérleg Közbens ő felszámolási mérleg

7 A mérlegfőcsoportok tartalma, definíciója A. Befektetett eszközök B. Forgó eszközök C. Aktív id ő beli elhatárolások D. Saját t ő ke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív id ő beli elhatárolások

8 Az eredménykimutatás fogalma, jellemzői FOGALMA A mérlegszerinti eredmény (MSZE) levezetését bemutató számviteli okmány. JELLEMZ Ő I arra szolgál, hogy bemutassa a jövedelemtermel ő képességet egységes szerkezetben, kötött kategóriákkal készül az eredményt id ő szakra vonatkoztatva mutatja be ezer/milliárd Ft-ban készül három oszlopos négy változatban készíthet ő

9 Az eredménykimutatás változatai FORMAI MEGKÖZELÍTÉS SZERINT az eltérés tartalmi jelleg ű Összköltség eljárással készül ő forma Forgalmi költség eljárással készül ő forma VÁLTOZAT SZERINTI MEGKÖZELÍTÉS SZERINT az eltérés alaki jelleg ű Lépcs ő zetes felépítés ű „A” változat Mérlegszer ű felépítés ű „B” változat

10 Az eredménykimutatás kategóriáinak tartalma A. Üzemi (üzleti) eredmény B. Pénzügyi eredmény C. Szokásos Vállalkozási eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás el ő tti eredmény F. Adózott eredmény G. Mérlegszerinti eredmény

11 Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) ÉRTÉKELÉS FOGALMA Az értékelés az a tevékenység, amelynek keretében az egyes vagyon és t ő keelemek értékét kiszámítjuk. BEKERÜLÉSI ÉRTÉK FOGALMA Az az érték, amekkora összegen a vagyont és t ő keelemeket nyilvántartásba vesszük. KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK FOGALMA KSZÉ= Bekerülési érték - Korrekciós tételek értékcsökkenés értékvesztés árfolyam különbözet


Letölteni ppt "2. témakör A VÁLLALKOZÁSOK VAGYONA. Leltár célja A számviteli törvény el ő írja, hogy „A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szerepl ő tételeknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések