Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Calderoni Kompetencia Kerekasztal Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Calderoni Kompetencia Kerekasztal Konferencia"— Előadás másolata:

1 II. Calderoni Kompetencia Kerekasztal Konferencia
Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Főiskolán HEFOP/2006/3.3.2 pályázat II. Calderoni Kompetencia Kerekasztal Konferencia Budapest, január

2 A projekt fő tevékenységei
Felkészülés a projekt végrehajtására - Képzők képzése Korszerű képzésmenedzsment kialakítása Képzési programok meghirdetése a hallgatók számára Az adaptált programok beillesztése az intézmények képzési struktúrájába K+F tevékenység Tananyagfejlesztés A meghirdetésre került programok kipróbálása A projekt eredményeinek mérése

3 A projekt célkitűzései
a kompetencia-orientált fejlesztés módszertana a hallgatók felkészítése a NAT céljainak megvalósítására, a közoktatási igényeknek megfelelő feladatok elvégzésére az ismeretek gyakorlati alkalmazására, az egészéleten át tartó tanulás megalapozására. a hallgatók pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése technológia és infrastruktúra kiépítése, fenntartása a projekt eredményeinek, valamint az e területen dolgozók tevékenységeinek megismerése, együttműködés módszereinek kialakítása, az együttműködés feltételeinek megteremtése, a maximális szinergiahatás elérése

4 Felkészülés időszaka Az első lépésben a projektben résztvevő szakemberek felkészítése valósult meg – szakmai teamek létrehozása Nyitó konferencia a projektben résztvevők számára november Projektmenedzsment tréning a pályázati teamek részére – december 14.

5 Képzők képzése 2007. január 24-25-26., Noszvaj
A képzők képzése felkészítéseken részt vettek a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszékek oktatói, a szaktanszékek, szakmódszertan-oktatói, a gyakorlóiskola és a konzorciumi iskola pedagógusai, valamint a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszékének oktatói. A képzők a Heves Megyei Pedagógiai Intézet és az EKF munkatársai voltak.

6 A továbbképzés programjai:
HEFOP 3.1-es programcsomag kompetenciaterületei közül 1. Életpálya építési kompetenciák 2. Szociális- és életviteli kompetenciák 3. IKT kompetenciák HEFOP 2.1-es pedagógus képzési programcsomagok közül 1. Kooperatív tanulás 2. Multikulturális tartalmak 3. Projektpedagógia Eredmény: A képzők képzése programsorozaton 377 fő pedagógus és főiskolai oktató vett részt.

7 Képzők képzése

8 Tananyag- és tantervfejlesztési munka elindítása
2007. februárjától A továbbképzésben résztvevő oktatók az elsajátított ismereteket beépítették tanegységeikbe. Átdolgozták a tantárgyi tematikákat, és felkészültek a hallgatók oktatására, mely a II. félévében történt meg. Eredmény: 31 átdolgozott kurzus a főiskolai képzésben (a jelenleg folyó tanárképzés), 600 hallgató részvételével.

9 A február-június között a közoktatási intézmények elvégezték a szükséges tantervi módosításokat. A gyakorló intézményekben szeptemberétől elindult a gyakorlati kipróbálása a kompetencia-alapú programoknak. A hallgatók hospitálnak és próbatanításokat végeznek a gyakorló intézményben. A gyakorlati tevékenységről a hallgatók portfóliót készítenek. Eredmény: az átdolgozott tantervek alapján több mint 3167 tanuló vesz részt a kompetencia-alapú képzésben.

10

11

12 A K+F tevékenység Tanulásfejlesztő számítógépes program került kidolgozása – Részei: Gyakorló iskolai órákról 20 óra - DVD felvétel Tanulásdiagnosztika Tanulásfejlesztő feladatok Elméleti háttér Használati útmutató E-portfólió elkészítése

13 A pályaorientációt segítő pedagógiai-pszichológiai 10 kredithez kapcsolódó e-learninges tananyag elkészítése. Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás Pszichológia elméleti alapok Neveléstörténet A nevelés társadalmi alapjai A nevelés társadalmi alapjai - gyakorlat

14 A pályázati munka során a HEFOP 2
A pályázati munka során a HEFOP 2.1-es programjához kapcsolódóan három adaptációs tananyagcsomag került kidolgozásra. Szociális és életpálya-kompetencia fejlesztése a tanárképzésben IKT kompetencia a pedagógusképzésben Elmélet és módszertan a mestertanár-képzésben – felkészítés a tanulói kompetenciák fejlesztésére

15 A pályázati munka során a HEFOP 3
A pályázati munka során a HEFOP 3.1-es programjához kapcsolódóan három adaptációs tananyagcsomag került kidolgozásra. A kooperatív módszertan elméleti és gyakorlati alapjai Projektpedagógia alkalmazása a pedagógusképzésben és a gyakorlati képzésben Inter- és multikulturális nevelés a pedagógusképzésben

16 A kompetencia alapú oktatás segítésére három tananyag került kidolgozásra
Kompetencia alapú tanítás-tanulás pedagógiája, pszichológiája Tananyagfejlesztés elektronikus tanulási környezetekben Korszerű oktatásmenedzsment

17 Eredmények mérése Az eredmények mérése az indikátorok folyamatos figyelembevételével történik. A hatásvizsgálatok elvégzésére ugyanakkor az egyes projektelemek befejezését követően kerül sor. A mérési eredmények feldolgozása folyamatban van.

18 Minőségbiztosítás A program minőségbiztosítása az egész projekt megvalósítását nyomon követi. Szabályozását a projekt Minőségügyi terve határozza meg. A team-felelősöknek folyamatos jelzési kötelezettsége van a program előrehaladásáról a minőségügyi felelősnek.

19

20 Szinergia – Disszemináció
Hazai- és nemzetközi konferenciákon, fórumokon, stb. való részvétel (Prága, Győr, Budapest, Nyíregyháza, Szombathely, stb.) Helyi, és országos sajtóban való megjelenés (Heves Megyei Hírlap, Líceum Televízió, Rádió1, Civil Rádió, TV Eger,

21 Eszközbeszerzés, beruházás

22 Köszönöm a figyelmet

23

24

25

26

27

28

29

30


Letölteni ppt "II. Calderoni Kompetencia Kerekasztal Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések