Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Főiskolán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Főiskolán."— Előadás másolata:

1 Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Főiskolán HEFOP/2006/3.3.2 pályázat II. Calderoni Kompetencia Kerekasztal Konferencia Budapest, 2008. január 17-18.

2 A projekt fő tevékenységei 1.Felkészülés a projekt végrehajtására - Képzők képzése 2.Korszerű képzésmenedzsment kialakítása 3.Képzési programok meghirdetése a hallgatók számára 4.Az adaptált programok beillesztése az intézmények képzési struktúrájába 5.K+F tevékenység 6.Tananyagfejlesztés 7.A meghirdetésre került programok kipróbálása 8.A projekt eredményeinek mérése

3 3 A projekt célkitűzései a kompetencia-orientált fejlesztés módszertana a hallgatók felkészítése a NAT céljainak megvalósítására, a közoktatási igényeknek megfelelő feladatok elvégzésére az ismeretek gyakorlati alkalmazására, az egészéleten át tartó tanulás megalapozására. a hallgatók pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése technológia és infrastruktúra kiépítése, fenntartása a projekt eredményeinek, valamint az e területen dolgozók tevékenységeinek megismerése, együttműködés módszereinek kialakítása, az együttműködés feltételeinek megteremtése, a maximális szinergiahatás elérése

4 Felkészülés időszaka Az első lépésben a projektben résztvevő szakemberek felkészítése valósult meg – szakmai teamek létrehozása Nyitó konferencia a projektben résztvevők számára - 2006. november 23-24. Projektmenedzsment tréning a pályázati teamek részére – 2006. december 14.

5 Képzők képzése 2007. január 24-25-26., Noszvaj A képzők képzése felkészítéseken részt vettek a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszékek oktatói, a szaktanszékek, szakmódszertan-oktatói, a gyakorlóiskola és a konzorciumi iskola pedagógusai, valamint a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszékének oktatói. A képzők a Heves Megyei Pedagógiai Intézet és az EKF munkatársai voltak.

6 A továbbképzés programjai: HEFOP 3.1-es programcsomag kompetenciaterületei közül 1. Életpálya építési kompetenciák 2. Szociális- és életviteli kompetenciák 3. IKT kompetenciák HEFOP 2.1-es pedagógus képzési programcsomagok közül 1. Kooperatív tanulás 2. Multikulturális tartalmak 3. Projektpedagógia Eredmény: A képzők képzése programsorozaton 377 fő pedagógus és főiskolai oktató vett részt.

7 Képzők képzése

8 Tananyag- és tantervfejlesztési munka elindítása 2007. februárjától A továbbképzésben résztvevő oktatók az elsajátított ismereteket beépítették tanegységeikbe. Átdolgozták a tantárgyi tematikákat, és felkészültek a hallgatók oktatására, mely a 2006- 2007. II. félévében történt meg. Eredmény: 31 átdolgozott kurzus a főiskolai képzésben (a jelenleg folyó tanárképzés), 600 hallgató részvételével.

9 A 2007. február-június között a közoktatási intézmények elvégezték a szükséges tantervi módosításokat. A gyakorló intézményekben 2007. szeptemberétől elindult a gyakorlati kipróbálása a kompetencia-alapú programoknak. A hallgatók hospitálnak és próbatanításokat végeznek a gyakorló intézményben. A gyakorlati tevékenységről a hallgatók portfóliót készítenek. Eredmény: az átdolgozott tantervek alapján több mint 3167 tanuló vesz részt a kompetencia-alapú képzésben.

10

11

12 A K+F tevékenység Tanulásfejlesztő számítógépes program került kidolgozása – www.ektf.hu/tanulasfejlesztes3 Részei: Gyakorló iskolai órákról 20 óra - DVD felvétel Tanulásdiagnosztika Tanulásfejlesztő feladatok Elméleti háttér Használati útmutató E-portfólió elkészítése

13 13 A pályaorientációt segítő pedagógiai- pszichológiai 10 kredithez kapcsolódó e- learninges tananyag elkészítése. www.ektf.hu/hefoppalyazat A nevelés társadalmi alapjai - gyakorlat Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás Neveléstörténet Pszichológia elméleti alapok A nevelés társadalmi alapjai

14 A pályázati munka során a HEFOP 2.1-es programjához kapcsolódóan három adaptációs tananyagcsomag került kidolgozásra. Szociális és életpálya- kompetencia fejlesztése a tanárképzésben IKT kompetencia a pedagógusképzésben Elmélet és módszertan a mestertanár-képzésben – felkészítés a tanulói kompetenciák fejlesztésére

15 15 A pályázati munka során a HEFOP 3.1-es programjához kapcsolódóan három adaptációs tananyagcsomag került kidolgozásra. A kooperatív módszertan elméleti és gyakorlati alapjai Projektpedagógia alkalmazása a pedagógusképzésben és a gyakorlati képzésben Inter- és multikulturális nevelés a pedagógusképzésben

16 16 A kompetencia alapú oktatás segítésére három tananyag került kidolgozásra Kompetencia alapú tanítás-tanulás pedagógiája, pszichológiája Tananyagfejlesztés elektronikus tanulási környezetekben Korszerű oktatásmenedzsment

17 Eredmények mérése - Az eredmények mérése az indikátorok folyamatos figyelembevételével történik. - A hatásvizsgálatok elvégzésére ugyanakkor az egyes projektelemek befejezését követően kerül sor. A mérési eredmények feldolgozása folyamatban van.

18 Minőségbiztosítás - A program minőségbiztosítása az egész projekt megvalósítását nyomon követi. - Szabályozását a projekt Minőségügyi terve határozza meg. - A team-felelősöknek folyamatos jelzési kötelezettsége van a program előrehaladásáról a minőségügyi felelősnek.

19

20 Szinergia – Disszemináció - Hazai- és nemzetközi konferenciákon, fórumokon, stb. való részvétel (Prága, Győr, Budapest, Nyíregyháza, Szombathely, stb.) - Helyi, és országos sajtóban való megjelenés (Heves Megyei Hírlap, Líceum Televízió, Rádió1, Civil Rádió, TV Eger, www.educatio.hu, www.origo.hu)

21 21 Eszközbeszerzés, beruházás

22 Köszönöm a figyelmet estefan@ektf.hu

23

24

25 25

26

27 27

28 28

29 29

30 30


Letölteni ppt "Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Főiskolán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések