Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások."— Előadás másolata:

1 Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások

2 A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2013. évi adózásának főbb jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

3 Társasági adó bevallások kiemelt adatai 2006-2013. években

4 Társas vállalkozások főbb jellemzői Adózók részesedése a belföldi értékesítés és az export árbevételéből Adózók megoszlása gazdálkodási nagyság szerint Részesedés a belföldi értékesítésből Részesedés az export bevételekből Bár a vállalkozások 89,3%- a a mikro-vállalkozások közé tartozik, a belföldi árbevételnek csak 18,8%-át adják, míg az adózók 3,8%- át kitevő egyéb vállalkozások 43,7%-át. A vállalatméret növe- kedésével nő az export bevételek aránya a teljes árbevételen belül. Az export bevételek csaknem három- negyede az egyéb vállal- kozásokhoz kötődik.

5 Társas vállalkozások főbb jellemzői  Az export értékesítés minden vállalati kategória esetében nőtt.  A nettó árbevétel a kisvállalkozásoknál növekedett a legjobban az export jelentős bővülésének köszönhetően. A nettó árbevétel és az export alakulása 2012-2013.

6 Adózás előtti eredmény  Az üzemi eredmény 9,1%-kal magasabb a bázishoz képest.  A pénzügyi műveletek vesztesége 82,5%-kal nőtt.  A rendkívüli eredmény arányát tekintve nagymértékű, összegét tekintve azonban nem annyira jelentős 68 milliárd Ft-os csökkenést produkált.  Az adózás előtti eredmény összege ennek következtében 6,4%-kal csökkent. Adózás előtti eredmény összetevői 2012-2013. években (milliárd Ft)

7 Adózás előtti eredmény alakulása a vállalkozások mérete alapján Eredmény alakulása 2012-2013.  Az adózás előtti eredmény valamennyi KKV kategória esetében növekedett.  Az egyéb vállalkozások eredménye, ugyanakkor csaknem negyedével esett vissza.  Mindezek eredményeként nemzetgazdasági szinten 6,4%-os, azaz 184 milliárd Ft-os eredménycsökkenés következett be.

8 Társasági adó és összetevőinek alakulása 2012-2013. (milliárd Ft)  A nyereséges vállalkozások száma 3%-kal nőtt, az általuk kimutatott nyereség ugyanakkor 5,3%-kal csökkent. A veszteséges társaságok száma 9,4%-kal, veszteségük 3,9%-kal mérséklődött. A nulla eredményt elérő vállalkozások száma csökkent.  A pozitív adóalap 4,7%-os növekedése mellett az adókötelezettség 0,6%-kal emelkedett.  Az adóterhelés 0,4 százalékpontos csökkenésében a legnagyobb szerepet az adókedvezmények 13,8%-os megugrása játszotta.

9 Adókedvezmények alakulása a kedvezmények típusa szerint 2012-2013. (Mrd Ft)

10 A magánszemélyek 2013. évi jövedelemadózásának jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

11 A feldolgozott SZJA bevallási darabszámok alakulása a 2012-2013. adóévekben  A 2013. adóévet érintően összesen 4.495 ezer magánszemélyre vonatkozó bevallás került feldolgozásra.  A hagyományos önbevallások száma 25 ezerrel csökkent, miközben az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást 29 ezer fővel, míg a munkáltatói elszámolást 26 ezer fővel többen választották, mint előző évben.  Az adónyilatkozatot adó magánszemélyek száma másfélszeresére nőtt.  Az SZJA bevallási kötelezettséggel érintett egyéni vállalkozók száma – elsősorban a KATA bevezetésének köszönhetően – 14 ezer fővel csökkent.

12 SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013. években

13 Összevont jövedelmek 2012-2013. év  Az összevont jövedelmek volumene 4%-kal emelkedett.  A munkaviszonyból származó bérjövedelem növekedése 4,5%-os volt.  2013-ban 3.849 ezer fő rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos összege éves szinten 2.083 ezer Ft/fő, míg havi szinten 174 ezer Ft/fő volt. Ez az előző évihez képest átlag havi 4 ezer Ft-os béremelkedésnek felel meg.  A 2012. adóévben még 630,4 milliárd Ft összevont adóalapot, illetve 100,9 milliárd Ft adóteher többletet generáló bruttósítás teljes egészében megszüntetésre került.

14 Kedvezményjellegű tételek alakulása Adóalapot csökkentő kedvezmények:  Családi kedvezmény címén 2013-ban összesen 1.114 ezer fő, azaz a bevallást benyújtó magánszemélyek közel egynegyede csökkentette adóalapját. Ez az arány előző évivel megegyező szinten alakult. Az átlagosan igénybe vett kedvezmény 1.040 ezer Ft/fő, és így az összes adóalap-kedvezmény 1.158,2 milliárd Ft-ot tett ki. A 16%-os adómértékkel számítva ez a tavalyinál 1,1 milliárd Ft-tal több, összesen 185,3 milliárd Ft olyan adókedvezményt jelent, ami a gyermekvállalás elismert költségeként a családoknál maradt.  A családi kedvezményről nyilatkozók 48,0%-a egy, 34,7%-a kettő, és 14,7%-a három gyermeket jelölt meg bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények:  Összevont adóalapot terhelő adóval szembeni csökkentő tétel 563 ezer főt érintően összesen 21,3 milliárd Ft-nyi összegben került kimutatásra, melyből az önkéntes pénztári számlák javára történő rendelkezések összege 10,3 milliárd Ft-ot tett ki.

15 Az egyes megyékben kimutatott havi átlagos összevont jövedelem összege és változása Országos átlag: 171.590 Ft/fő Legmagasabb: Főváros: 228.941 Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: 132.309 Ft/fő Budapesten és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem 35,1%-a, 3.076,3 Mrd Ft. Az átlagos havi jövedelmek országos szinten 3,3%-kal emelkedtek. A legmagasabb dinamika Tolna Megyében volt 7,1%- kal, a legalacsonyabb Nógrád Megyében -0,2%- kal, ahol az országban egyedüliként csökkent az átlagos havi jövedelem.

16 Szja kötelezettség  Az összevont jövedelem adóterhelése 2013-ban 13,6 %-os volt, mely 1,1 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél.  A forrásadós jövedelmeket terhelő adó 100,9 milliárd Ft-ról, 112,4 milliárd Ft-ra emelkedett.  Az összes adókötelezettség 39,1 milliárd forinttal 1.308,1 milliárd forintra csökkent.  Az adófizetési kötelezettséget vallók száma 4.000 ezer főről, 4.010 ezer főre nőtt, míg az egy főre jutó adó összege 337 ezer Ft-ról 326 ezer Ft-ra mérséklődött.

17 Az egyéni vállalkozók 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásának kiemelt jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

18 A tételes költségelszámoló egyéni vállalkozók kiemelt bevallási adatai a 2012 –2013. években

19 A KATA és a KIVA adózók 2013. évi kiemelt jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

20 A KATA és KIVA adózók 2013. évi kiemelt jellemzői KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója):  A 2013. év végén 75 704 működő KATA- adóalanyt tartottunk nyilván, ebből 64 017 egyéni vállalkozó; 6 adószámos magánszemély; 11 374 betéti társaság; 262 közkereseti társaság; 45 egyéni cég volt.  A 2013. évben az adónem hatálya alá tartozó adózók – a megszűnés miatt bevallást készítőkkel együtt – összesen 77 825 13KATA bevallást nyújtottak be.  Az adózók tárgyidőszaki bevétele 208 397 millió forint volt. KIVA (kisvállalati adó):  2013. év végén közel 7 500 működő KIVA alanyt tartottunk nyilván. Valamennyi adóalany társas vállalkozás, melynek háromnegyede Kft. (5594 db), valamint 20%-a betéti társaság (1470 db).

21 Az Szja 1+1%-ának 2013. évi felajánlásáról Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

22 Kedvezményezettek megoszlása  31.136 civil kedvezményezett  31 technikai számmal rendelkező egyház  1 kiemelt költségvetési előirányzat – Nemzeti Tehetség Program

23  Ebben az évben 4,5 millió adófizető magánszemély személyi jövedelemadó bevallását, adónyilatkozatát, munkáltatói elszámolását illetve egyszerűsített bevallását dolgozta fel hatóságunk. A 4,5 millió adózóból azonban csak 3,96 millió magánszemély nyilatkozhatott volna 0,- forintnál magasabb összegről, mely a fenti adózók 86,5%-a. Az érintett 3,96 millió adózó összesen 23,2 milliárd forintról rendelkezhetett volna.  A 3.253 ezer érvényes rendelkező nyilatkozatot 2.085 ezer magánszemély nyújtotta be.  Az érvényes nyilatkozatokban felajánlott összeg meghaladja a 12,12 milliárd forintot, amely a 23,2 milliárd forint összegű elvi keret 52,2 %-át teszi ki.

24 A kedvezményezettek, a nyilatkozatok, a felajánlók száma és felajánlott összegek alakulása *A táblázatban időszakként a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve, illetőleg azok feldolgozási időpontja szerepel. Például a 2012. december 31. azt jelenti, hogy a 2011. adóévre vonatkozóan 2012-ben benyújtott rendelkező nyilatkozatok teljes feldolgozását követően milyen adatokkal rendelkezik hatóságunk. Értelemszerűen a 2014. augusztus 27. is feldolgozási időpont, a 2013. adóévre ez évben benyújtott rendelkező nyilatkozatokat jelöli.

25 Az érvényes 1+1%-os felajánlások megoszlása (Adatok milliárd forintban)

26 Köszönjük a figyelmet! A sajtótájékoztató háttéranyaga elérhető honlapunkon: www.nav.gov.hu


Letölteni ppt "Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések